Waarom 60% van Onze Bijensoorten Bedreigd Wordt en Wat We Kunnen Doen

Bijen spelen een essentiële rol in ons ecosysteem, maar helaas worden 60% van onze bijensoorten bedreigd. In dit artikel zullen we kijken naar de redenen achter de bedreiging, de impact op het ecosysteem en mogelijke maatregelen voor behoud.

Belangrijkste Punten

 • Bijna 60% van de wilde bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst.
 • Factoren zoals achteruitgang van leefgebied, gebruik van pesticiden en klimaatverandering bedreigen bijensoorten.
 • Bijen zijn cruciaal voor bestuiving van gewassen, behoud van biodiversiteit en stabiliteit van de voedselketen.
 • Maatregelen zoals bescherming van leefgebied, bevordering van biodiversiteit en duurzaam landgebruik kunnen bijdragen aan het behoud van bijensoorten.
 • Het is van groot belang om de bedreigingen voor bijen aan te pakken en samen te werken aan een gezonder ecosysteem.

Waarom Bijensoorten Bedreigd Worden

Achteruitgang van leefgebied

De achteruitgang van leefgebied is een van de voornaamste redenen waarom bijensoorten bedreigd worden. Door urbanisatie, landbouwontwikkeling en ontbossing verliezen bijen essentiële gebieden die nodig zijn voor voeding en nestelen. Dit leidt tot een afname van de diversiteit en beschikbaarheid van wilde bloemen, wat cruciaal is voor hun overleving.

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door de bestuiving van gewassen en wilde planten. Hun achteruitgang heeft directe gevolgen voor onze voedselvoorziening.

 • Ontbossing
 • Urbanisatie
 • Landbouwontwikkeling

Deze factoren dragen bij aan de afname van geschikte leefgebieden voor bijen. Het is essentieel om bewustwording te creëren over het belang van bijen en de noodzaak om hun leefgebieden te beschermen.

Gebruik van pesticiden

Het gebruik van pesticiden in de landbouw en tuinbouw heeft een directe impact op bijenpopulaties. Veel van deze chemische stoffen zijn giftig voor bijen, en kunnen leiden tot een afname van hun aantal. Dit is vooral zorgwekkend omdat bijen een cruciale rol spelen in de bestuiving van veel gewassen.

Bijen worden blootgesteld aan pesticiden via nectar en stuifmeel van behandelde planten.

Een lijst van veelgebruikte pesticiden en hun effecten op bijen:

 • Neonicotinoïden: veroorzaken desoriëntatie en verminderde voortplantingscapaciteit.
 • Organofosfaten: kunnen het zenuwstelsel van bijen aantasten.
 • Pyrethroïden: bekend om hun snelle werking, maar ook schadelijk voor bijen.

Het is duidelijk dat er een balans moet worden gevonden tussen het beschermen van gewassen en het behouden van bijenpopulaties. Maatregelen zoals het verminderen van het gebruik van schadelijke pesticiden en het zoeken naar alternatieven zijn essentieel voor de bescherming van bijen.

Klimaatverandering

De impact van klimaatverandering op bijensoorten is aanzienlijk. Veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen kunnen leiden tot een verschuiving van bloeiperioden, wat de beschikbaarheid van voedsel voor bijen beïnvloedt. Dit kan resulteren in een mismatch tussen de tijd dat bijen actief zijn en de beschikbaarheid van nectar en stuifmeel.

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem, niet alleen door de bestuiving van gewassen maar ook door het ondersteunen van de biodiversiteit.

Een manier om bijen te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering, is door de diversiteit van planten in tuinen en openbare ruimtes te vergroten. Hieronder volgt een lijst van planten die bijdragen aan een bij-vriendelijke omgeving:

 • Klimplanten
 • Toscaanse Jasmijn
 • Blauwe regen
 • Lavendel
 • Hortensia

Impact op Ecosysteem

Bestuiving van gewassen

Bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van gewassen, wat essentieel is voor de productie van voedsel. Zonder bijen zouden veel van onze voedselgewassen niet succesvol bevrucht kunnen worden, wat leidt tot een afname in de beschikbaarheid van voedsel en een stijging van de prijzen.

De impact van bijen op de landbouw kan niet worden onderschat. Zij zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal gewassen die essentieel zijn voor onze voeding. Hieronder valt een breed scala aan fruit, groenten en noten.

 • Appels
 • Amandelen
 • Kersen
 • Avocado’s
 • Courgettes
 • Tomaten

Bijenbestuiving is niet alleen belangrijk voor de kwantiteit van de oogst, maar ook voor de kwaliteit. Goed bestoven planten produceren vruchten die groter en voedzamer zijn.

Biodiversiteit

Bijen spelen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit door de bestuiving van een breed scala aan planten. Zonder bijen zou de variëteit aan planten drastisch afnemen, wat leidt tot een verlies van habitat voor vele andere soorten.

Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van veel planten die belangrijk zijn voor ons ecosysteem.

Het behoud van bijenpopulaties ondersteunt niet alleen de diversiteit aan planten, maar ook de dieren die afhankelijk zijn van deze planten voor voedsel en onderdak. Hieronder volgt een lijst van planten die bijzonder afhankelijk zijn van bijen voor bestuiving:

 • Rhododendron
 • Hortensia
 • Vlinderstruik
 • Lavendel

Het beschermen van deze planten en het creëren van bij-vriendelijke habitats kan een significante impact hebben op het behoud van biodiversiteit.

Voedselketen

De rol van bijen in de voedselketen is cruciaal. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de bestuiving van veel gewassen, maar ook voor de voortplanting van wilde planten, wat essentieel is voor het behoud van biodiversiteit. De afname van bijenpopulaties kan leiden tot een verstoring van de voedselketen, met negatieve gevolgen voor zowel mensen als dieren.

Bijen spelen een sleutelrol in de natuurlijke cyclus van plantengroei en voortplanting.

Een effectieve manier om bijen te helpen, is door het creëren van bij-vriendelijke omgevingen:

 • Planten van inheemse bloemen
 • Vermijden van pesticiden
 • Aanleggen van bijenhotels

Deze maatregelen kunnen helpen om de bijenpopulaties te stabiliseren en daarmee de voedselketen te ondersteunen.

Maatregelen voor Behoud

Bescherming van leefgebied

De bescherming van leefgebieden is cruciaal voor het voortbestaan van bijensoorten. Door het creëren van bij-vriendelijke omgevingen kunnen we een positieve impact hebben op hun populatie. Het aanplanten van inheemse planten en bloemen is een effectieve manier om bijen te ondersteunen.

 • Plant inheemse bloemen zoals lavendel en hortensia.
 • Creëer een diversiteit aan planten om bijen het hele jaar door van voedsel te voorzien.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in uw tuin of kies voor biologische alternatieven.

Door kleine aanpassingen in onze tuinen en openbare ruimtes kunnen we een groot verschil maken voor de bijenpopulatie.

Het is ook belangrijk om bewustzijn te creëren over het belang van bijen voor ons ecosysteem. Door educatie en gemeenschapsinitiatieven kunnen we samen werken aan een duurzamere toekomst voor onze bijen en het milieu.

Bevordering van biodiversiteit

Het bevorderen van biodiversiteit is cruciaal voor het behoud van bijensoorten. Door een diversiteit aan planten en bomen aan te bieden, creëren we een rijke omgeving waar bijen en andere bestuivers kunnen floreren. Het aanplanten van verschillende soorten flora is een effectieve manier om dit te bereiken.

Door het aanbieden van een breed scala aan planten, van Rhododendron tot Lavendel, en van Amberbomen tot Wilgenbomen, ondersteunen we niet alleen bijen, maar ook de gehele lokale ecosystemen.

Een lijst van aanbevolen planten en bomen voor het bevorderen van biodiversiteit:

 • Rhododendron
 • Hortensia
 • Vlinderstruik
 • Hemelse bamboe
 • Bodembedekkers
 • Kamerplanten
 • Klimplanten
 • Lavendel
 • Amberbomen
 • Wilgenbomen
 • Berken bomen
 • Beukenbomen

Duurzaam landgebruik

Duurzaam landgebruik is essentieel voor het behoud van bijensoorten en de algehele gezondheid van ons ecosysteem. Het integreren van milieuvriendelijke praktijken in de landbouw kan een significante impact hebben op de bescherming van bijen en andere bestuivers.

Door het toepassen van duurzame landbouwtechnieken kunnen we de biodiversiteit bevorderen en de leefomgeving van bijen beschermen.

Een effectieve strategie voor duurzaam landgebruik omvat het planten van inheemse flora en het verminderen van het gebruik van chemische pesticiden. Hieronder volgt een lijst van aanbevolen planten die bijdragen aan een bij-vriendelijke omgeving:

 • Laurierhaag
 • Groene beukenhaag
 • Rode beukenhaag
 • Meerstammige bomen
 • Amberbomen

Het bevorderen van deze plantensoorten in landbouwgebieden en stedelijke omgevingen kan helpen bij het creëren van een gezondere habitat voor bijen.

Conclusie

In dit artikel hebben we besproken waarom 60% van onze bijensoorten bedreigd wordt en wat we kunnen doen om deze bedreiging aan te pakken. Het is duidelijk dat de achteruitgang van bijenpopulaties een ernstig probleem is dat onze ecosystemen en voedselvoorziening bedreigt. Door het creëren van bewustzijn, het planten van bijenvriendelijke planten en het verminderen van pesticiden kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan het behoud van bijen en hun belangrijke rol in de natuur.

Veelgestelde Vragen

Waarom zijn bijensoorten bedreigd?

Bijensoorten worden bedreigd door de achteruitgang van hun leefgebied, het gebruik van pesticiden en klimaatverandering.

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Naar schatting leven er ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Hoeveel procent van de bijensoorten staat op de rode lijst?

Bijna 60% van de bijensoorten staat op de rode lijst.

Welke planten zijn gunstig voor bijen?

Planten zoals Rhododendron, Hortensia, Vlinderstruik, Hemelse bamboe, Bodembedekkers, Kamerplanten, Klimplanten, en Lavendel zijn gunstig voor bijen.

Wat zijn enkele maatregelen voor het behoud van bijensoorten?

Enkele maatregelen voor het behoud van bijensoorten zijn de bescherming van leefgebied, bevordering van biodiversiteit en duurzaam landgebruik.

Hoe kunnen we bijdragen aan het behoud van bijensoorten?

Je kunt bijdragen aan het behoud van bijensoorten door het planten van bloemen en planten die gunstig zijn voor bijen, het verminderen van het gebruik van pesticiden en het ondersteunen van initiatieven voor bijenbescherming.