Top 5 Ongelooflijke Feiten Over Solitaire Bijen

Solitaire bijen, vaak overschaduwd door hun bekendere soortgenoten zoals de honingbij, spelen een cruciale rol in onze ecosystemen. Met een verbluffende diversiteit en een essentiële bijdrage aan de bestuiving van bloemen en voedselgewassen, is het belangrijk om meer te weten te komen over deze ongelooflijke insecten. In dit artikel belichten we vijf fascinerende feiten over solitaire bijen die hun belang en unieke eigenschappen onderstrepen.

Belangrijke Punten

 • Er zijn naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, met ongeveer 350 soorten in Nederland en België. Bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst.
 • Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Honingbijen bestuiven 80% van alle bloemen, wat essentieel is voor meer dan 130 soorten groenten en fruit.
 • De belangrijkste bedreigingen voor solitaire bijen zijn het gebruik van pesticiden, droogte en habitatverlies.
 • Solitaire bijen, zoals de honingbij, produceren honing en bijenwas. Deze producten zijn essentieel voor hun overleving tijdens perioden van voedselschaarste.
 • Er zijn duidelijke verschillen tussen bijen, wespen, hommels en hoornaars in termen van uiterlijk, leefwijze en gedrag. Het is belangrijk deze te herkennen om de biodiversiteit te kunnen waarderen en beschermen.

1. De Diversiteit van Solitaire Bijen

Solitaire bijen vormen een fascinerende groep binnen de bijenfamilie. In tegenstelling tot hun sociale tegenhangers, zoals de honingbij, leven deze bijen alleen. Ze bouwen hun nesten in diverse omgevingen, van de grond tot holtes in hout, en zorgen zelfstandig voor hun nageslacht. De diversiteit aan solitaire bijen is enorm, met honderden soorten die elk hun unieke levenswijze en voorkeuren hebben.

Solitaire bijen in Nederland en België spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en de bestuiving van planten. Het ondersteunen van hen is van vitaal belang voor het behoud van de natuurlijke omgeving.

Een overzicht van populaire bijenplanten die aantrekkelijk zijn voor solitaire bijen:

 • Blauw
 • Bruin
 • Geel
 • Grijs
 • Groen
 • Oranje
 • Paars
 • Rood
 • Roze
 • Wit

2. De Cruciale Rol in Bestuiving

Solitaire bijen spelen een essentiële rol in het bestuiven van bloemen en gewassen, wat cruciaal is voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening. Deze bijen bezoeken talloze bloemen om nectar te verzamelen, en tijdens deze bezoeken vindt bestuiving plaats. Dit proces is van vitaal belang voor de voortplanting van veel plantensoorten en de productie van groenten, fruit en noten.

Bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor onze economie. Zonder bijen zou de productie van veel voedselgewassen drastisch afnemen.

Een bijvriendelijke tuin creëren is een eenvoudige manier om bij te dragen aan het behoud van solitaire bijen en hun cruciale rol in de bestuiving. Hier zijn enkele tips:

 • Plant inheemse bloemen en planten
 • Vermijd het gebruik van pesticiden
 • Zorg voor een diversiteit aan bloemen die gedurende verschillende seizoenen bloeien

Het is belangrijk om bewust te zijn van de bedreigingen voor solitaire bijen, zoals het gebruik van pesticiden, habitatverlies en klimaatverandering. Door actie te ondernemen en bijvriendelijke omgevingen te creëren, kunnen we helpen de populaties van deze cruciale bestuivers te ondersteunen.

3. Bedreigingen voor Solitaire Bijen

Solitaire bijen staan voor diverse bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen. De Aziatische hoornaar, een invasieve exoot, vormt een significante bedreiging voor de solitaire bijenpopulaties. Deze hoornaar predeert actief op bijen en kan hele kolonies decimeren.

Meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen worden bedreigd.

Andere belangrijke bedreigingen zijn:

 • Het gebruik van pesticiden
 • Habitatverlies
 • Klimaatverandering

Het is cruciaal dat we actie ondernemen om deze bedreigingen aan te pakken en de solitaire bijen te beschermen.

4. Bijenwas en Honingproductie

Solitaire bijen staan niet bekend om hun honingproductie zoals hun sociale tegenhangers, de honingbijen, maar ze spelen een cruciale rol in het bestuivingsproces dat essentieel is voor de productie van vele vruchten en gewassen. De productie van bijenwas is echter een gemeenschappelijk kenmerk van vele bijensoorten, inclusief solitaire bijen, die het gebruiken voor het bouwen van hun nesten.

Bijen maken honing met behulp van nectar. De nectar wordt vermengd met enzymen uit het speeksel die de nectar omzetten van complexe suikerketens naar enkelvoudige suikerketens zoals glucose en fructose.

Hoewel solitaire bijen niet in grote kolonies leven en dus minder honing produceren, is hun bijdrage aan het ecosysteem niet te onderschatten. Ze zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en gewassen, wat indirect bijdraagt aan de honingproductie door honingbijen.

 • Nectar verzamelen: Solitaire bijen verzamelen nectar van bloemen.
 • Bestuiving: Door het verzamelen van nectar bestuiven ze planten.
 • Nestbouw: Ze gebruiken bijenwas voor het bouwen van hun nesten.

5. Verschillen tussen Bijen, Wespen, Hommels en Hoornaars

Het onderscheiden van bijen, wespen, hommels en hoornaars kan soms een uitdaging zijn, maar er zijn duidelijke verschillen die ons kunnen helpen. Bijen en hommels zijn nauwer aan elkaar verwant, net zoals wespen en hoornaars dat zijn. Alle vier behoren ze tot de onderorde Apocria, gekenmerkt door de zogenaamde wespentaille.

Hommels en bijen zijn over het algemeen behaard, wat hen helpt bij het verzamelen van pollen. Wespen en hoornaars hebben een gladder lichaam en zijn vaak agressiever in hun gedrag.

Een belangrijk onderscheid is ook de leefwijze en het gedrag van deze insecten. Bijen en hommels zijn voornamelijk bezig met het verzamelen van nectar en pollen, terwijl wespen en hoornaars een breder dieet hebben en ook andere insecten eten. Dit verschil in dieet weerspiegelt zich ook in hun interactie met mensen en andere dieren.

Conclusie

In dit artikel hebben we een duik genomen in de fascinerende wereld van solitaire bijen, een wereld die vaak over het hoofd wordt gezien naast de bekendere honingbijen. We hebben ontdekt dat er een ongelooflijke diversiteit bestaat binnen deze groep, met naar schatting 20.000 soorten wereldwijd, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België. Het is zorgwekkend dat bijna 60% van deze soorten op de rode lijst staat, wat aangeeft hoe belangrijk het is om ons bewust te zijn van hun rol in ons ecosysteem. Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen, een taak die essentieel is voor onze voedselvoorziening en de gezondheid van onze planeet. Dit artikel benadrukt het belang van het beschermen van deze ongelooflijke insecten en het creëren van een omgeving waarin ze kunnen floreren. Laten we samenwerken om de solitaire bijen en hun habitat te beschermen, voor onszelf en toekomstige generaties.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen bestaan er wereldwijd?

Er bestaan naar schatting over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen.

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

In Nederland en België leven er ongeveer 350 soorten solitaire bijen.

Wat is de belangrijkste reden voor de achteruitgang van de honingbij?

De belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de honingbij zijn het gebruik van pesticiden, droogte en habitatverlies.

Hoeveel van de bijensoorten in Nederland worden bedreigd?

Meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen worden bedreigd.

Welke bijensoort produceert de meeste honing?

Het is voornamelijk het geslacht honingbijen (Apis), en binnen dit geslacht is de Europese honingbij (Apis mellifera) die de meeste honing produceert.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen bijen, wespen, hommels en hoornaars?

De belangrijkste verschillen liggen in hun fysieke kenmerken, leefwijzen, en gedrag.