Solitaire bijen op de rode lijst: wat kunnen we doen?

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst.

Belangrijkste punten

  • Wij planten bomen en planten om nieuwe leefgebieden te creëren en de natuurlijke omgeving te verrijken.
  • Initiëren of ondersteunen van projecten voor het behoud en herstel van bijenpopulaties.
  • Delen van kennis en vergroten van bewustzijn over bijenproblematiek via lessen, workshops en lezingen.
  • Maximaal 3 bijenvolken per km2 in een straal van 3 km hanteren om het evenwicht in de omgeving te bewaren.
  • Aanplanten van zoveel mogelijk extra inheemse planten voor alle bestuivers.

Nieuwe leefgebieden creëren

Wij planten bomen en planten om nieuwe leefgebieden te creëren en de natuurlijke omgeving te verrijken.

Het creëren van nieuwe leefgebieden voor solitaire bijen is essentieel voor hun overleving en de verrijking van onze natuurlijke omgeving. Door het planten van bomen en planten zetten we een belangrijke stap richting het behoud en herstel van bijenpopulaties. Deze actie draagt bij aan een toename van biodiversiteit en helpt bij het opvangen van CO2.

Door samen te werken met gemeenten, provincies, en organisaties zoals PWN en NatuurMonumenten, kunnen we een significante impact maken.

Hieronder volgt een lijst van enkele projecten die wij ondersteunen of initiëren:

  • Behoud en herstel van bijenpopulaties
  • Vergroten van bewustzijn over bijenproblematiek
  • Advies over aanplanten van insecten-vriendelijke tuinen
  • Organiseren van workshops en lezingen

Elk project is gericht op het versterken van de lokale ecosystemen en het bieden van een gezonde leefomgeving voor zowel planten als dieren. Door de inzet van vrijwilligers en de samenwerking met verschillende partners, streven we naar een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen.

Conclusie

De solitaire bijen staan op de rode lijst en worden ernstig bedreigd door verschillende factoren zoals klimaatverandering, gebrek aan nestelplekken en bestrijdingsmiddelen. Het is van essentieel belang dat er actie wordt ondernomen om de bijenpopulaties te beschermen en te herstellen. Door het creëren van nieuwe leefgebieden, het vergroten van bewustzijn en het ondersteunen van projecten voor behoud en herstel, kunnen we bijdragen aan het behoud van deze belangrijke bestuivers. Laten we samen werken aan een bloeiende toekomst voor de solitaire bijen en de biodiversiteit in Nederland en België.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen zijn er wereldwijd?

Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen.

Hoeveel solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Ongeveer 350 soorten solitaire bijen leven in Nederland en België.

Waarom staan bijna 60% van de solitaire bijensoorten op de rode lijst?

Factoren zoals klimaatverandering, gebrek aan nestelplekken, bestrijdingsmiddelen en verstedelijking hebben ertoe geleid dat bijna 60% van de solitaire bijensoorten op de rode lijst staan.

Wat is de drieledige aanpak volgens de Nationale Bijenstrategie?

De drieledige aanpak omvat het creëren van nieuwe leefgebieden, het behoud en herstel van bijenpopulaties, en het vergroten van bewustzijn over bijenproblematiek.

Welke rol spelen bijen in het ecosysteem?

Bijen spelen een cruciale rol in het ecosysteem door het bestuiven van bloemen, planten en bomen, waardoor ze de variatie van soorten in stand houden.

Wat is het Zaanse bijen en bollenlint?

Het Zaanse bijen en bollenlint is een initiatief dat snel en op grote schaal verandering brengt door het aanplanten van bloemen voor bijen en andere insecten.