Ontdek de Wereld van Wilde Bijen: Belangrijkheid en Diversiteit

Ontdek de Wereld van Wilde Bijen: Belangrijkheid en Diversiteit’ is een diepgaande verkenning van de essentiële rol die wilde bijen spelen in onze ecosystemen, de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd en hoe we kunnen bijdragen aan hun bescherming. Dit artikel belicht de ongekende diversiteit van wilde bijensoorten in Nederland en België, de cruciale bijdrage van organisaties zoals The Pollinators in hun behoud, en hoe producten en diensten gerelateerd aan bijen een positieve impact kunnen hebben. Ook wordt besproken hoe iedereen een verschil kan maken in de bescherming van deze vitale bestuivers. Door de sleutelrol van wilde bijen in de biodiversiteit te erkennen en actie te ondernemen, kunnen we bijdragen aan een gezondere en meer bloeiende natuur.

Belangrijkste Inzichten

 • Wilde bijen zijn cruciaal voor de biodiversiteit en de bestuiving van vele planten, maar worden bedreigd door habitatverlies, pesticiden en klimaatverandering.
 • Er leven ongeveer 350 soorten wilde bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • The Pollinators spelen een sleutelrol in het beschermen van wilde bijen door het landschap te herstellen, bewustwording te vergroten en lokale gemeenschappen te mobiliseren.
 • Producten uit de bijenkast, zoals honing en propolis, dragen niet alleen bij aan de gezondheid van mensen, maar ondersteunen ook de imkerij en bijenpopulaties.
 • Iedereen kan een verschil maken in het beschermen van wilde bijen door lokale initiatieven te steunen, bewustwording te vergroten en zelf een ‘Super Pollinator’ te worden.

Het Belang van Wilde Bijen voor de Biodiversiteit

De cruciale rol van bestuivers

Wilde bijen spelen een essentiële rol in het bestuivingsproces, wat cruciaal is voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening. Zonder deze natuurlijke bestuivers zouden veel planten, waaronder voedselgewassen, niet kunnen voortbestaan.

Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot deel van de planten die wij voor ons voedsel en onze ecosystemen nodig hebben.

Hier zijn enkele acties die iedereen kan ondernemen om de bijen te helpen:

 • Plant meer bloemen die bijen aantrekken, zorg tot het late najaar voor bloemen.
 • Vraag naar biologisch geteelde producten.
 • Haal tegels weg en vervang deze door groen.
 • Laat uitgebloeide bloemstengels staan.

Deze eenvoudige stappen kunnen een groot verschil maken in het ondersteunen van de bijenpopulatie en het behoud van onze biodiversiteit.

Bedreigingen voor wilde bijen

Wilde bijen staan voor tal van bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen. Verlies van leefgebied door intensieve landbouw en verstedelijking is een van de grootste gevaren. Daarnaast spelen pesticidengebruik, ziekten en klimaatverandering een significante rol in de afname van bijenpopulaties.

Het is cruciaal om bewust te zijn van deze bedreigingen en actie te ondernemen om de bijen te beschermen.

Hieronder volgt een lijst van enkele specifieke bedreigingen:

 • Verlies van biodiversiteit en leefgebied
 • Pesticiden en andere chemische stoffen
 • Klimaatverandering
 • Ziekten en parasieten
 • Concurrentie van invasieve soorten

Elk van deze factoren draagt bij aan de complexiteit van de uitdagingen waar wilde bijen voor staan. Door ons bewust te zijn van deze bedreigingen, kunnen we gerichte acties ondernemen om de bijen en hun leefomgeving te beschermen.

Hoe we de wilde bij kunnen beschermen

Het beschermen van wilde bijen is essentieel voor het behoud van biodiversiteit en de gezondheid van ons ecosysteem. Door bewustwording te vergroten en actie te ondernemen, kunnen we een verschil maken. Hier zijn enkele stappen die iedereen kan nemen om bij te dragen aan de bescherming van wilde bijen:

 • Plant inheemse bloemen en planten in je tuin of op je balkon.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en chemische stoffen in je tuin.
 • Zorg voor een bijvriendelijke omgeving door het plaatsen van bijenhotels.
 • Ondersteun lokale imkers en koop lokale honing.

Het is belangrijk om te onthouden dat elke kleine actie bijdraagt aan een groter geheel. Door samen te werken en bewuste keuzes te maken, kunnen we de wilde bij en daarmee ons eigen welzijn beschermen.

Diversiteit van Wilde Bijen in Nederland en België

Soortenrijkdom in de Lage Landen

Nederland en België herbergen een verrassende diversiteit aan wilde bijensoorten. De totale soortenrijkdom van deze nuttige insecten is indrukwekkend, en speelt een cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als landbouwgewassen.

De laatste jaren is de totale soortenrijkdom van sprinkhanen en krekels in ons land toegenomen, en is ook de verspreiding van de soorten gewijzigd.

Deze diversiteit is echter niet gelijk verdeeld over de regio’s. Sommige gebieden, zoals de heidevelden en zandgronden, zijn bijzonder rijk aan verschillende soorten wilde bijen. Andere gebieden, vooral die met intensieve landbouw of stedelijke ontwikkeling, zien een afname in bijenpopulaties. Het behoud van deze soortenrijkdom is essentieel voor het behoud van onze biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen.

Bijzondere soorten uitgelicht

In Nederland en België vinden we een rijke verscheidenheid aan wilde bijensoorten, elk met unieke eigenschappen en een specifieke rol in ons ecosysteem. De hommel is bijvoorbeeld cruciaal voor de bestuiving van bepaalde plantensoorten, terwijl solitaire bijen essentieel zijn voor de biodiversiteit van onze tuinen en natuurgebieden.

Ondanks hun belang, staan veel van deze soorten onder druk door verstedelijking, pesticidengebruik en klimaatverandering.

Enkele bijzondere soorten die in de Lage Landen voorkomen, zijn:

 • De aardhommel, bekend om zijn robuuste bouw en voorliefde voor diverse bloemen.
 • De metselbij, een solitaire bij die nestelt in holtes en bekend staat om zijn efficiënte bestuiving.
 • De zandbij, die voornamelijk in zanderige gebieden leeft en een belangrijke rol speelt in de bestuiving van wilde planten.

De rode lijst: een teken aan de wand

De rode lijst is een cruciaal instrument voor het behoud van biodiversiteit. Het identificeert soorten die bedreigd zijn en biedt een basis voor actie om deze soorten te beschermen. In Nederland en België staan diverse wilde bijensoorten op deze lijst, wat aangeeft hoe ernstig de situatie is.

De urgentie om actie te ondernemen is hoog. Het behoud van deze soorten is essentieel voor de gezondheid van onze ecosystemen.

Een voorbeeld van de impact van de rode lijst is te vinden in de situatie van wilde planten in Nederland. Maar liefst 40% van de wilde planten wordt bedreigd, wat directe gevolgen heeft voor de wilde bijen die afhankelijk zijn van deze planten voor voeding en voortplanting.

 • Bescherming van habitats: Het creëren van veilige leefgebieden.
 • Wetgeving en beleid: Het implementeren van beschermende maatregelen.
 • Educatie en bewustwording: Het vergroten van het begrip over het belang van bijen.

De Rol van The Pollinators in het Beschermen van Bijen

Onze missie en visie

Bij The Pollinators geloven we sterk in de kracht van samenwerking om een positieve impact te maken op de biodiversiteit en het welzijn van bijen. Onze missie is om het bewustzijn te vergroten en actieve bijdragen te leveren aan de bescherming van wilde bijen. We streven ernaar een wereld te creëren waarin bijen en mensen in harmonie samenleven.

Onze visie is gericht op het inspireren en mobiliseren van individuen en gemeenschappen om de handen ineen te slaan voor de bescherming van bijen.

Om onze doelen te bereiken, richten we ons op een aantal kernactiviteiten:

 • Educatie en bewustwording vergroten
 • Ondersteuning van lokale en nationale bijenbeschermingsinitiatieven
 • Het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken
 • Samenwerking met onderzoekers en beleidsmakers

Door deze activiteiten hopen we een blijvende impact te maken op de bescherming van bijen en de biodiversiteit als geheel.

Hoe jij kunt bijdragen

Jouw bijdrage aan de bescherming van wilde bijen is essentieel en kan op verschillende manieren vorm krijgen. Elke actie, hoe klein ook, telt mee in de strijd tegen de achteruitgang van bijenpopulaties.

 • Deel je kennis en ervaringen met anderen in de community.
 • Organiseer of neem deel aan creatieve workshops die bewustzijn vergroten.
 • Word actief in lokale initiatieven die zich richten op het behoud van bijen en hun leefomgeving.
 • Overweeg financiële steun aan projecten die de bijenpopulatie ondersteunen.

Door samen te werken en onze krachten te bundelen, kunnen we een significante impact maken op de bescherming van wilde bijen en hun essentiële rol in onze ecosystemen.

Jouw inzet kan variëren van het delen van informatie tot actieve deelname aan projecten. Het belangrijkste is dat je betrokken raakt op een manier die bij jou past. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een bloeiende toekomst voor onze bijen en de biodiversiteit als geheel.

Succesverhalen van Super Pollinators

De impact van Super Pollinators is onmiskenbaar. Door heel Nederland hebben deze toegewijde individuen bijgedragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Hun inzet varieert van het organiseren van lokale evenementen tot het leiden van educatieve workshops en het aanplanten van bij-vriendelijke flora.

Als Super Pollinator creëer je je eigen ‘zwerm’ in jouw regio en zoek je actief naar mogelijkheden voor workshops, aanplant-dagen of colleges.

Een van de meest inspirerende verhalen komt van een Super Pollinator in Friesland, die een groot stuk land heeft omgetoverd tot een bloeiend bijenparadijs. Dit project heeft niet alleen de lokale bijenpopulatie een boost gegeven, maar ook de interesse in bijenbescherming onder de lokale bevolking verhoogd.

 • Deel je kennis over biodiversiteit en vliegende bestuivers
 • Leid en organiseer lokale evenementen
 • Creëer je eigen ‘zwerm’ in jouw regio

Deze activiteiten tonen aan hoe individuele inspanningen kunnen leiden tot significante veranderingen in de omgeving en het bewustzijn over het belang van bijenbescherming kunnen vergroten.

Producten en Diensten ter Ondersteuning van Bijen

Van honing tot propolis: producten uit de bijenkast

De bijenkast is een ware schatkamer vol met producten die niet alleen heerlijk zijn, maar ook tal van gezondheidsvoordelen bieden. Van de zoete verleiding van honing tot de beschermende krachten van propolis, de diversiteit aan producten is indrukwekkend.

Hieronder een overzicht van enkele populaire producten uit de bijenkast:

 • Rauwe honing, rijk aan mineralen en vitaminen
 • Honingkoek en honingsnoep, voor een zoete traktatie
 • Honingwijn & mede, unieke dranken met een rijke geschiedenis
 • Propolis, gebruikt in verzorgingsproducten en als voedingssupplement

Bijenproducten zijn niet alleen een genot voor de zintuigen, maar spelen ook een cruciale rol in het behoud van onze gezondheid en welzijn.

Deze producten ondersteunen niet alleen de lokale imkerijen, maar dragen ook bij aan de bescherming van bijenpopulaties. Door te kiezen voor producten rechtstreeks van de imker, steun je de lokale economie en draag je bij aan het behoud van de biodiversiteit.

Het belang van eerlijke handel voor imkers

Eerlijke handel is cruciaal voor het welzijn van imkers en de duurzaamheid van de bijenteelt. Door eerlijke prijzen te betalen voor honing en bijenwas, ondersteunen we niet alleen de imkers financieel, maar dragen we ook bij aan de bescherming van bijenpopulaties. Dit zorgt voor een gezonde bijenteelt en een stabiele voedselvoorziening.

Eerlijke handel bevordert de lokale economie en zorgt voor een duurzame toekomst voor zowel bijen als mensen.

Een voorbeeld van succesvolle eerlijke handel is de samenwerking met Nederlandse imkers, waarbij producten zoals honing en bijenwas tegen eerlijke prijzen worden ingekocht. Dit initiatief toont aan dat het mogelijk is om zowel de bijenteelt te ondersteunen als een positieve impact te hebben op de lokale economie.

 • Waardering en steun voor mensen die het belang van de imkerij zien
 • Eerlijke prijzen betalen voor honing en bijenwas
 • Bijdragen aan bescherming van bijenpopulaties
 • Bevordering van de lokale economie

Bijenverhuur en bestuiving: een win-win situatie

Bijenverhuur en bestuivingsservices bieden een unieke kans voor zowel imkers als landbouwers. Imkers krijgen de kans om hun bijenpopulaties gezond en actief te houden, terwijl landbouwers profiteren van een verhoogde bestuiving, wat essentieel is voor de productie van veel gewassen. Deze symbiotische relatie versterkt niet alleen de bijenpopulaties maar draagt ook bij aan een hogere opbrengst voor de landbouw.

 • Voordelen voor imkers:
  • Gezondere bijen door regelmatige activiteit
  • Extra inkomstenbron
 • Voordelen voor landbouwers:
  • Betere bestuiving leidt tot hogere opbrengsten
  • Minder noodzaak voor kunstmatige bestuivingsmethoden

Bijenverhuur en bestuivingsservices zijn een essentiële stap naar een duurzamere landbouw en een gezondere bijenpopulatie.

Hoe Jij een Verschil Kunt Maken

Word een Super Pollinator

Als Super Pollinator speel je een cruciale rol in het bestuiven van Nederland, met een focus op jouw eigen provincie. Je deelt niet alleen je kennis over biodiversiteit en vliegende bestuivers, maar helpt ook het verhaal van The Pollinators te verspreiden door het leiden en organiseren van lokale evenementen.

Na een 3-daagse opleiding door The Pollinators, ben je klaar om zelfstandig je eigen ‘zwerm’ te creëren en actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor workshops, aanplant-dagen of colleges.

Om een Super Pollinator te worden, zijn er enkele stappen die je moet volgen:

 1. Stuur je cv, een korte motivatiebrief, een foto en/of video naar tosca@thepollinators.org waarin je vertelt waarom jij de afgevaardigde Super-Pollinator van jouw provincie moet worden.
 2. Laat ons weten op welk gebied jij impact wil maken in jouw regio.
 3. Reageer voor 13 maart.

Deze unieke kans biedt je niet alleen de titel van Super Pollinator van jouw provincie, maar ook een inauguratie en eervolle vermelding op onze kanalen en in persberichten richting media.

Lokale initiatieven en evenementen

In heel Nederland en België worden lokale initiatieven en evenementen georganiseerd die bijdragen aan de bescherming en het bewustzijn van wilde bijen. Deze activiteiten variëren van educatieve workshops tot bij-vriendelijke plantdagen, en bieden een unieke kans voor gemeenschappen om samen te komen en actie te ondernemen.

Door deel te nemen aan lokale evenementen, kun je direct bijdragen aan de bescherming van wilde bijen en hun habitat.

Hieronder vind je een lijst van mogelijke activiteiten die je kunt organiseren of waaraan je kunt deelnemen:

 • Educatieve workshops over het belang van bijen
 • Bij-vriendelijke plantdagen
 • Buurt-diners en lichtjesoptochten met een focus op bijen
 • Creatieve workshops zoals het maken van bijenhotels

Elk initiatief, hoe klein ook, kan een grote impact hebben op de lokale bijenpopulatie en de biodiversiteit in het algemeen.

Educatie en bewustwording vergroten

Educatie en bewustwording zijn essentiële stappen in het beschermen van wilde bijen. Door mensen te informeren over het belang van bijen voor onze biodiversiteit, kunnen we een gemeenschap creëren die actief bijdraagt aan hun bescherming. Het organiseren van lokale evenementen en workshops is een effectieve manier om deze boodschap te verspreiden.

Bijenavond bij Bloeiend Ruinen – Hoogeveen – IVN is een perfect voorbeeld van hoe lokale initiatieven een verschil kunnen maken. Ze organiseren allerlei activiteiten met het doel om de bijen en hommels beter te beschermen en mensen bewust te maken van het belang van de wilde bijen.

Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om bij te dragen:

 • Bezoek lokale bijenevenementen en workshops.
 • Deel informatie over het belang van bijen met je vrienden en familie.
 • Overweeg om zelf een evenement te organiseren of vrijwilliger te worden bij bestaande initiatieven.

Conclusie

De wereld van wilde bijen is een fascinerende en essentiële schakel in onze biodiversiteit en voedselvoorziening. Met een indrukwekkende diversiteit van ongeveer 20.000 soorten wereldwijd, waarvan 350 in Nederland en België, spelen deze solitaire bijen een cruciale rol in de bestuiving van planten. Echter, bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst, wat aangeeft hoe belangrijk het is om actie te ondernemen voor hun behoud. Initiatieven zoals die van The Pollinators, die zich inzetten voor het herstel van het landschap en het stimuleren van bewustwording over biodiversiteit, zijn van onschatbare waarde. Het is aan ons allen om bij te dragen aan een gezondere natuur en het voortbestaan van deze onmisbare bestuivers te waarborgen. Laten we samenwerken om de planeet te bestuiven en een bloeiende toekomst voor zowel bijen als mensen te creëren.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten wilde bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten wilde of solitaire bijen in Nederland en België.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor wilde bijen?

De belangrijkste bedreigingen voor wilde bijen zijn habitatverlies, pesticiden, ziekten, klimaatverandering en de concurrentie met gedomesticeerde bijensoorten.

Hoe kan ik bijdragen aan de bescherming van wilde bijen?

Je kunt bijdragen door lokale flora te planten, geen pesticiden te gebruiken, bijenhotels te plaatsen en deel te nemen aan lokale initiatieven die zich richten op de bescherming van bijen.

Wat is de rol van The Pollinators in het beschermen van bijen?

The Pollinators helpen bestuivende insecten in hun voortbestaan door het landschap in Nederland te herstellen, bewustwording over biodiversiteit te stimuleren en een gezondere relatie met onze natuurlijke omgeving te bevorderen.

Wat voor producten worden gemaakt van bijen?

Producten uit de bijenkast omvatten verschillende soorten rauwe honing, honingkoek, honingsnoep, honingwijnen, propolis verzorgingslijnen en voedingssupplementen, evenals bijenverhuur en bestuivingsservices.

Hoe kan ik een Super Pollinator worden?

Om een Super Pollinator te worden, kun je je aanmelden bij The Pollinators. Je helpt mee met het bestuiven van Nederland, deelt kennis over biodiversiteit, leidt en organiseert lokale evenementen, en creëert je eigen ‘zwerm’ in jouw regio.