Ontdek de Wereld van 20.000 Solitaire Bijensoorten

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst.

Belangrijkste Punten

 • Er zijn naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd.
 • Ongeveer 350 soorten solitaire bijen leven in Nederland en België.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten staat op de rode lijst.
 • Solitaire bijen spelen een cruciale rol in bestuiving.
 • Het herkennen van solitaire bijen is belangrijk voor hun behoud.

Soorten Solitaire Bijen

Wilde Bijen

Onder de 20.000 soorten solitaire bijen, vallen de wilde bijen op door hun diversiteit en cruciale rol in de natuur. Deze bijen zijn essentieel voor de bestuiving van wilde planten en gewassen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en voedselproductie.

Wilde bijen zijn vaak specialisten die afhankelijk zijn van specifieke plantensoorten voor voedsel. Dit maakt ze onmisbaar voor de instandhouding van bepaalde ecosystemen.

Een interessant aspect van wilde bijen is hun verscheidenheid aan nestelplaatsen en levenscycli. Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende nestelplaatsen:

 • Holtes in hout of riet
 • Ondergrondse gangen
 • Verlaten slakkenhuizen
 • Tussen opgehoopt plantaardig materiaal

Rode Lijst

Veel solitaire bijensoorten staan op de Nederlandse Rode Lijst. Dit is een indicatie van de kwetsbaarheid van deze soorten in hun natuurlijke habitat. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt om de status van verschillende bijensoorten te weerspiegelen.

De situatie is vooral zorgwekkend voor bijen die afhankelijk zijn van specifieke plantensoorten. Bijvoorbeeld, bijen die voornamelijk van klaver leven, ondervinden grote moeilijkheden.

Een overzicht van de bedreigingsniveaus:

 • Kritiek bedreigd: Soorten die op het punt staan uit te sterven in het wild.
 • Bedreigd: Soorten die in de nabije toekomst kunnen uitsterven als de huidige omstandigheden niet verbeteren.
 • Kwetsbaar: Soorten die waarschijnlijk in gevaar zullen komen tenzij de omstandigheden die hun overleving bedreigen verbeteren.

Leefgebieden

Solitaire bijen zijn te vinden in een breed scala aan leefgebieden, van stedelijke tuinen tot uitgestrekte natuurgebieden. De diversiteit van hun leefgebieden is cruciaal voor hun overleving. Ze hebben specifieke voorkeuren voor nestelplaatsen en voedselbronnen, wat hun verspreiding over verschillende habitats verklaart.

Solitaire bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen. Hun aanwezigheid in diverse leefgebieden is van vitaal belang voor de biodiversiteit.

Leefgebieden variëren sterk in kwaliteit en beschikbaarheid, wat direct invloed heeft op de populatiegrootte van solitaire bijen. Factoren zoals stedelijke ontwikkeling, landbouwpraktijken en klimaatverandering bedreigen deze habitats. Bescherming en herstel van leefgebieden zijn daarom essentieel voor het behoud van solitaire bijensoorten.

Rol van Solitaire Bijen

Bestuiving

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en gewassen. Zonder hun onvermoeibare werk zou een groot deel van de voedselproductie in gevaar komen. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een breed scala aan planten, waaronder vele die belangrijk zijn voor de menselijke consumptie.

Solitaire bijen zijn efficiëntere bestuivers dan hun sociale tegenhangers, zoals de honingbij.

Een overzicht van de belangrijkste gewassen die afhankelijk zijn van solitaire bijen voor bestuiving:

 • Fruitbomen (appels, peren, kersen)
 • Bessenstruiken (aardbeien, frambozen)
 • Groenten (tomaten, paprika’s, pompoenen)
 • Wilde bloemen en planten

Deze lijst benadrukt het brede scala aan planten dat afhankelijk is van de bestuiving door solitaire bijen. Het onderstreept het belang van het behoud van deze bijensoorten voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening.

Ecologische Belang

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen. Ze zijn niet alleen essentieel voor de bestuiving van vele planten, maar helpen ook bij het in stand houden van de biodiversiteit. De diversiteit aan planten die door solitaire bijen bestoven worden, is verbazingwekkend.

Solitaire bijen zijn van vitaal belang voor de gezondheid van onze natuurlijke omgeving.

Een interessant aspect van solitaire bijen is hun interactie met andere dieren. Ze fungeren als een belangrijke voedselbron voor verschillende vogelsoorten en zijn natuurlijke vijanden van schadelijke insecten. Deze interacties dragen bij aan een evenwichtig en gezond ecosysteem.

 • Natuurlijke bestuivers: Solitaire bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal wilde planten en gewassen.
 • Biodiversiteit: Door hun bestuivingswerk ondersteunen ze de groei van planten, wat leidt tot een rijkere biodiversiteit.
 • Ecosysteem balans: Hun aanwezigheid helpt bij het reguleren van de populaties van andere insecten, waardoor de natuurlijke balans behouden blijft.

Bedreigingen

Solitaire bijen staan voor diverse bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen. Verlies van leefgebied door stedelijke ontwikkeling, intensieve landbouw en het gebruik van pesticiden zijn de voornaamste oorzaken. Deze factoren leiden tot een afname van de biodiversiteit en beschikbare voedselbronnen voor deze bijen.

Het is cruciaal om bewustzijn te creëren over het belang van solitaire bijen en de specifieke bedreigingen waarmee ze geconfronteerd worden.

De volgende lijst geeft een overzicht van de belangrijkste bedreigingen:

 • Verlies van natuurlijke habitats
 • Pesticidengebruik
 • Klimaatverandering
 • Ziekten en parasieten

Elk van deze factoren heeft een directe impact op de populatie en diversiteit van solitaire bijen. Het is daarom essentieel om maatregelen te nemen die hun leefomgeving beschermen en herstellen.

Herkenning van Solitaire Bijen

Uiterlijke Kenmerken

Solitaire bijen variëren sterk in uiterlijk, wat het soms moeilijk maakt om ze te identificeren. Een belangrijk kenmerk is echter de grootte, die kan variëren van enkele millimeters tot enkele centimeters.

Ondanks hun diversiteit hebben solitaire bijen vaak een behaard lichaam, wat essentieel is voor de bestuiving.

Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende uiterlijke kenmerken:

 • Behaard lichaam, variërend in kleur van zwart tot geel en bruin
 • Vleugels die vaak doorschijnend zijn, met een kenmerkende adering
 • Antennes die variëren in lengte, afhankelijk van de soort

Het herkennen van deze kenmerken kan helpen bij het identificeren van solitaire bijen in het wild. Het is ook nuttig om te weten dat sommige soorten specifieke kenmerken hebben die hen onderscheiden van andere bijensoorten.

Nestelgedrag

Solitaire bijen staan bekend om hun unieke nestelgedrag, dat sterk verschilt van dat van sociale bijen zoals honingbijen. Elke soort solitaire bij heeft zijn eigen voorkeur voor nestellocatie en -materiaal, wat hun aanpassingsvermogen aan verschillende omgevingen benadrukt.

Solitaire bijen kunnen nestelen in de grond, in hout, of zelfs in lege slakkenhuizen. Deze diversiteit in nestelgedrag maakt ze essentieel voor verschillende ecosystemen.

Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende nestellocaties:

 • In de grond
 • In holle stengels of riet
 • In dood hout of verlaten insectengangen
 • In kunstmatige nestgelegenheden zoals bijenhotels

De keuze voor een nestellocatie is niet alleen afhankelijk van de soort, maar ook van de beschikbaarheid van materialen en de veiligheid van de locatie tegen roofdieren. Dit gedrag toont de cruciale rol die solitaire bijen spelen in hun natuurlijke habitat, door bij te dragen aan de biodiversiteit en het ecologische evenwicht.

Voedselvoorkeuren

De voedselvoorkeuren van solitaire bijen zijn divers en spelen een cruciale rol in hun overleving en voortplanting. Elke soort heeft zijn eigen voorkeur, variërend van nectar en pollen van specifieke planten tot meer unieke bronnen.

Bij het kiezen van planten voor uw tuin, overweeg dan soorten die aantrekkelijk zijn voor verschillende solitaire bijen. Dit bevordert hun voortbestaan en helpt bij de bestuiving van uw planten.

Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende voedselbronnen voor solitaire bijen:

 • Nectar en pollen van wilde bloemen
 • Sappen van beschadigde bomen
 • Vocht en mineralen uit modder

De voedselvoorkeur verschilt per soort; sommigen leven van echte waterslakken, terwijl anderen zich voeden met nectar en pollen. Wilde bijen zijn de belangrijkste bestuivers van wilde planten en gewassen, wat hun ecologische belang onderstreept.

Conclusie

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst. De diversiteit en kwetsbaarheid van solitaire bijen benadrukken het belang van het behoud van hun leefgebieden en het nemen van maatregelen ter bescherming van deze essentiële bestuivers.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen zijn er wereldwijd?

Er zijn naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen over de hele aarde.

Hoeveel solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Ongeveer 350 soorten solitaire bijen leven in Nederland en België.

Hoeveel procent van de solitaire bijensoorten staat op de rode lijst?

Bijna 60% van de solitaire bijensoorten staan op de rode lijst.

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde bijen die niet in kolonies leven, in tegenstelling tot honingbijen.

Wat is het belang van solitaire bijen voor bestuiving?

Solitaire bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving van planten en gewassen.

Wat zijn de voedselvoorkeuren van solitaire bijen?

Solitaire bijen voeden zich voornamelijk met nectar en stuifmeel van bloemen.