Ontdek de verborgen wereld van solitaire bijen: Meer dan gewoon honingmakers

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst. Deze verborgen wereld van solitaire bijen is cruciaal voor ons ecosysteem, maar staat onder grote druk door diverse uitdagingen. In dit artikel duiken we dieper in de diversiteit, de cruciale rol en de bedreigingen voor solitaire bijen, en verkennen we hoe we deze belangrijke bestuivers kunnen helpen.

Belangrijke Inzichten

 • Er leven naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België. Bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst.
 • Uit de voorjaarstellingen van 2023 blijkt dat de populaties van wilde bijen, vlinders en hommels drastisch zijn afgenomen, wat een grote impact heeft op ons ecosysteem.
 • Het creëren van een insectvriendelijke omgeving, zoals het bouwen van insectenhotels, kan bijdragen aan het behoud van solitaire bijen.
 • Recent onderzoek wijst uit dat minstens 25% van de Nederlandse bijenvolken de voorgaande winter niet heeft overleefd, wat de urgentie van het probleem benadrukt.
 • Workshops en initiatieven voor bewustwording, zoals het bouwen van insectenhotels tijdens evenementen, zijn cruciaal voor het bevorderen van de bescherming van solitaire bijen.

De onbekende diversiteit van solitaire bijen

Verschillende soorten en hun leefomgeving

Solitaire bijen vormen een ongelooflijk diverse groep insecten, met honderden soorten die elk hun unieke leefomgeving en levenswijze hebben. Deze bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten, waaronder voedselgewassen en wilde flora. Ze leven niet in grote kolonies zoals honingbijen, maar opereren alleen, wat hun gedrag en interacties met de omgeving uniek maakt.

Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende soorten solitaire bijen en hun voorkeursleefomgevingen:

 • Metselbijen: nestelen in holtes en scheurtjes in muren of in speciaal daarvoor gemaakte bijenhotels.
 • Groefbijen: graven hun nesten in de grond, vaak op zonnige, beschutte plekken.
 • Hommelachtige solitaire bijen: kiezen vaak verlaten muizennesten of vergelijkbare holtes als hun nestplaats.

Het creëren van een gevarieerde en bloemrijke omgeving kan helpen om solitaire bijen aan te trekken en te ondersteunen. Dit is niet alleen goed voor de bijen zelf, maar ook voor de algehele biodiversiteit in de omgeving.

De variatie in leefomgevingen onderstreept het belang van habitatbehoud en -creatie voor het ondersteunen van deze cruciale bestuivers. Door bewustwording en actie kunnen we helpen de diversiteit en het aantal solitaire bijen te behouden, wat van vitaal belang is voor ons ecosysteem.

Het belang van solitaire bijen voor de biodiversiteit

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in het behoud van onze biodiversiteit. Zonder hun bestuiving zouden veel plantensoorten niet kunnen voortbestaan, wat een directe impact heeft op de diversiteit binnen ecosystemen. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal wilde planten, maar ook van voedingsgewassen die essentieel zijn voor onze voedselvoorziening.

Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van zowel wilde planten als voedingsgewassen, wat bijdraagt aan een rijke biodiversiteit.

Een recente studie toont aan dat de populaties van solitaire bijen, net als die van andere bestuivers, in een alarmerend tempo afnemen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de planten die zij bestuiven, maar ook voor de gehele voedselketen. Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om deze bijen te beschermen en hun leefomgeving te verbeteren.

 • BeeGrateful 4 The Pollinators zet zich in om op een betrouwbare manier de biodiversiteit te vergroten. Hun Bee&Bee vind je nu in onze webshop!
 • Het creëren van een insectvriendelijke omgeving is een effectieve manier om solitaire bijen te ondersteunen.
 • Workshops, zoals het bouwen van insectenhotels, dragen bij aan bewustwording en actieve betrokkenheid bij het behoud van bijen.

Uitdagingen voor behoud en bescherming

De bescherming van solitaire bijen staat voor aanzienlijke uitdagingen. Het gaat met name slecht met de vliegende insecten, zoals blijkt uit onderzoek van de Wageningen University & Research. Minstens vijfentwintig procent van de Nederlandse bijenvolken heeft de voorgaande winter niet overleefd, een zorgwekkende trend die actie vereist.

Uit de voorjaarstellingen van 2023 blijkt dat insecten bepaald geen vliegende start hebben gehad het afgelopen jaar. Er werden een kwart minder vlinders en wilde bijen geteld dan het jaar daarvoor, en half zo veel hommels.

De afname van bestuivers heeft directe gevolgen voor ons ecosysteem en de voedselvoorziening. Het is daarom cruciaal dat we ons inzetten voor hun behoud. Hieronder volgen enkele stappen die we kunnen nemen:

 • Creëren van insectvriendelijke tuinen en balkons
 • Deelname aan workshops zoals het bouwen van insectenhotels
 • Bewustwording vergroten over het belang van solitaire bijen

De cruciale rol van solitaire bijen in ons ecosysteem

Bestuiving en voedselvoorziening

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als landbouwgewassen. Zonder deze bijen zou een groot deel van de planten die we voor voedsel en andere doeleinden gebruiken, niet kunnen voortbestaan. Dit benadrukt niet alleen hun belang voor onze voedselvoorziening, maar ook voor de algehele gezondheid van ecosystemen.

Bijen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van ongeveer 80% van de eetbare gewassen en bijna 90% van de wilde planten.

De afname van bijenpopulaties heeft directe gevolgen voor de voedselproductie. Zonder voldoende bestuivers kunnen veel gewassen niet effectief bevrucht worden, wat leidt tot lagere opbrengsten en een vermindering van de biodiversiteit. Het is daarom van cruciaal belang dat we actie ondernemen om deze trend om te keren en de bijenpopulaties te ondersteunen.

De impact van afnemende bijenpopulaties

De afname van bijenpopulaties heeft verstrekkende gevolgen voor ons ecosysteem en de voedselvoorziening. Een kwart minder vlinders en wilde bijen werden geteld dan het jaar daarvoor, wat duidt op een alarmerende trend. Deze afname bedreigt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de bestuiving van voedingsgewassen, wat essentieel is voor onze voedselproductie.

De toename van de populatie Aziatische hoornaars heeft een significante impact gehad op het ecosysteem, met name op bijenpopulaties en andere bestuivende insecten.

Het is cruciaal dat we actie ondernemen om deze trend te keren. Door onze tuinen en balkons insectvriendelijker te maken, kunnen we een verschil maken. Hier zijn enkele praktische tips:

 • Plant inheemse bloemen en planten
 • Vermijd het gebruik van pesticiden
 • Bouw of koop een insectenhotel voor in de tuin

Hoe solitaire bijen bijdragen aan de biodiversiteit

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit. Zonder hun onvermoeibare bestuiving zouden veel plantensoorten, waaronder voedselgewassen, niet kunnen voortbestaan. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal wilde planten en gewassen, wat direct bijdraagt aan een rijke en gevarieerde flora.

Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van een groot deel van onze voedingsgewassen en hebben een grote invloed op de biodiversiteit.

Een lijst van bijdragen van solitaire bijen aan de biodiversiteit omvat:

 • Bestuiving van wilde planten en voedselgewassen
 • Ondersteuning van voedselketens door het bestuiven van planten die als voedsel dienen voor andere dieren
 • Bijdrage aan genetische diversiteit van planten door kruisbestuiving
 • Verbetering van de bodemkwaliteit door de activiteiten van bijen in de grond

De afname van solitaire bijenpopulaties en de gevolgen

Recente onderzoeksresultaten en statistieken

Recent onderzoek van de Wageningen University & Research heeft aangetoond dat minstens vijfentwintig procent van de Nederlandse bijenvolken de voorgaande winter niet heeft overleefd. Dit is een zorgwekkende trend die de noodzaak voor actie onderstreept.

Uit de voorjaarstellingen van 2023 blijkt verder dat er een kwart minder vlinders en wilde bijen geteld zijn dan het jaar daarvoor, en half zo veel hommels. Deze afname heeft directe gevolgen voor ons ecosysteem en de biodiversiteit.

Het is duidelijk dat de afname van bestuivers een ernstige bedreiging vormt voor de voedselvoorziening en de algehele gezondheid van ons ecosysteem.

Deze resultaten benadrukken de urgentie van het probleem en de noodzaak voor gerichte acties om de populaties van solitaire bijen en andere bestuivers te herstellen.

Oorzaken van de afname

De afname van solitaire bijenpopulaties is een complex probleem met meerdere oorzaken. Een significante factor is het verlies van leefgebieden door intensieve landbouwpraktijken en stedelijke ontwikkeling. Dit leidt tot een vermindering van de beschikbaarheid van voedsel en nestgelegenheid voor deze bijen.

 • Verlies van leefgebied
 • Pesticidengebruik
 • Klimaatverandering
 • Ziekten en parasieten

Het is cruciaal om te begrijpen dat de afname van solitaire bijen niet alleen een bedreiging vormt voor de bijen zelf, maar ook voor de biodiversiteit en ons ecosysteem als geheel.

Deze factoren samen zorgen voor een neerwaartse spiraal waarbij de populaties van solitaire bijen steeds verder afnemen. Het is daarom van groot belang dat er actie wordt ondernomen om deze trend te keren en de solitaire bijen te beschermen.

De gevolgen voor het ecosysteem en de voedselketen

De afname van solitaire bijenpopulaties heeft verstrekkende gevolgen voor ons ecosysteem en de voedselketen. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van veel van onze voedingsgewassen, wat direct invloed heeft op de biodiversiteit en de beschikbaarheid van voedsel.

De recente voorjaarstellingen van 2023 laten een zorgwekkende trend zien: een kwart minder vlinders en wilde bijen, en half zo veel hommels vergeleken met het jaar daarvoor.

Deze afname bedreigt niet alleen de voedselvoorziening maar ook de diversiteit van planten en dieren. Zonder voldoende bestuivers kunnen veel planten niet voor vruchten zorgen, wat leidt tot een verminderde biodiversiteit en een verstoorde voedselketen. Het behouden van bedreigde diersoorten, zoals solitaire bijen, is essentieel voor het behoud van een evenwichtig ecosysteem.

Hoe we de solitaire bijen kunnen helpen

Het creëren van een insectvriendelijke omgeving

Het creëren van een insectvriendelijke omgeving is essentieel voor het behoud van solitaire bijen en andere bestuivers. Door kleine aanpassingen in onze tuinen en balkons kunnen we een groot verschil maken.

Een effectieve manier om dit te doen is door het bouwen van insectenhotels. Deze bieden niet alleen onderdak aan bijen, maar ook aan andere nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes. Het is een eenvoudige en leuke activiteit die mensen van alle leeftijden kunnen ondernemen.

Voor het bouwen van een insectenhotel zijn enkele basisgereedschappen nodig: een lijmpistool (met lijm), een accuboor (met enkele verschillende houtboortjes tussen de 3-10 mm) en een ijzerzaagje.

Naast het bouwen van insectenhotels, is het belangrijk om inheemse planten te planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Dit verhoogt niet alleen de biodiversiteit in onze omgeving, maar zorgt ook voor een rijkere voedselbron voor de insecten.

Workshops en initiatieven voor bewustwording

Het organiseren van workshops en initiatieven voor bewustwording speelt een cruciale rol in het beschermen van solitaire bijen. Een voorbeeld hiervan is de workshop ‘Insectenhotel maken’ die plaatsvindt tijdens het kerkcafé. Deze activiteit biedt deelnemers niet alleen de kans om iets concreets te doen voor de bijenpopulatie, maar verhoogt ook het bewustzijn over het belang van deze insecten voor ons ecosysteem.

Deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen gereedschap mee te nemen, zoals een lijmpistool, accuboor en ijzerzaagje, aangezien de organisatie niet over voldoende gereedschap beschikt voor iedereen. Dit benadrukt de gemeenschappelijke inspanning en betrokkenheid die nodig zijn om een verschil te maken.

Door deel te nemen aan dergelijke workshops, kunnen individuen direct bijdragen aan de creatie van een insectvriendelijke omgeving en tegelijkertijd hun kennis over solitaire bijen en hun belang voor de biodiversiteit vergroten.

Deze initiatieven zijn essentieel voor het verspreiden van kennis en het stimuleren van actie onder het brede publiek. Het is een stap in de richting van een duurzamere toekomst waarin de solitaire bijen en andere bestuivers kunnen floreren.

Praktische tips voor in de tuin en op het balkon

Het creëren van een insectvriendelijke omgeving is essentieel voor het behoud van solitaire bijen en andere nuttige insecten. Een eenvoudige stap is het ophangen van een insectenhuisje, dat onderdak biedt aan verschillende soorten insecten, waaronder solitaire bijen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Deze insecten spelen een cruciale rol in de bestrijding van plagen en de bestuiving van planten.

Het bouwen van een insectenhotel kan een leuke en leerzame activiteit zijn voor het hele gezin. Het biedt niet alleen een veilige haven voor insecten, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in uw tuin of op uw balkon.

Hier zijn enkele basisbenodigdheden voor het bouwen van een insectenhotel:

 • Lijmpistool (met lijm)
 • Accuboor (met verschillende houtboortjes tussen de 3-10 mm)
 • IJzerzaagje

Door het volgen van deze eenvoudige stappen kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van onze kostbare insectenpopulaties.

Conclusie

In dit artikel hebben we de verborgen wereld van solitaire bijen verkend, een essentieel maar vaak over het hoofd gezien deel van ons ecosysteem. We hebben ontdekt dat er in Nederland en België alleen al ongeveer 350 soorten solitaire bijen leven, waarvan vele op de rode lijst staan. De recente daling in de populaties van deze en andere bestuivers is alarmerend en benadrukt de noodzaak van onze inzet om hun leefomgeving te verbeteren. Door initiatieven zoals het bouwen van insectenhotels kunnen we een verschil maken. Laten we ons bewust zijn van de cruciale rol die deze bijen spelen in onze biodiversiteit en ons inzetten voor hun behoud. Samen kunnen we helpen om de trend van afnemende bijenpopulaties om te keren en de toekomst van onze voedselgewassen en natuurlijke habitats veilig te stellen.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen bestaan er wereldwijd en hoeveel daarvan leven in Nederland en België?

Wereldwijd zijn er naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België leven.

Wat is de status van solitaire bijen op de rode lijst?

Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst.

Wat onthulden de voorjaarstellingen van 2023 over de populatie van wilde bijen?

Uit de voorjaarstellingen van 2023 blijkt dat er een kwart minder vlinders en wilde bijen geteld zijn dan het jaar daarvoor, en half zo veel hommels.

Wat kan ik doen om solitaire bijen te helpen?

Je kunt bijdragen door je tuin of balkon insectvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld door het bouwen van een insectenhotel tijdens het kerkcafé in de Ringvaartkerk op 23 februari.

Welk gereedschap heb ik nodig om een insectenhotel te bouwen?

Voor het bouwen van een insectenhotel heb je een lijmpistool (met lijm), een accuboor (met enkele verschillende houtboortjes tussen de 3-10 mm) en een ijzerzaagje nodig.

Wat zijn de gevolgen van de afname van solitaire bijenpopulaties?

De afname van solitaire bijenpopulaties heeft grote invloed op de biodiversiteit en kan leiden tot problemen voor veel planten om voor vruchten te zorgen, aangezien bijen een groot deel van onze voedingsgewassen bestuiven.