Ontdek de diversiteit: 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd

Ontdek de ongelooflijke diversiteit van de bijenwereld met onze diepgaande blik op solitaire bijen. Naast de bekende honingbijen, die vaak in grote kolonies leven, bestaat er een verbazingwekkende verscheidenheid aan solitaire bijensoorten. Met naar schatting 20.000 soorten wereldwijd, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België, spelen deze bijen een cruciale rol in de bestuiving en dus in het behoud van biodiversiteit. Helaas staan veel van deze soorten onder druk door veranderende leefomgevingen en andere bedreigingen.

Belangrijkste inzichten

 • Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan circa 350 in Nederland en België.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst van bedreigde soorten.
 • Inheemse bomen en struiken die een lange periode bloeien zijn essentieel voor het bieden van voedsel aan wilde bijen tijdens hun vliegperiode.
 • Bijenoases, bestaande uit inheemse bomen, struiken, kruidenrijk grasland en bijenhotels, zijn aangelegd om de biodiversiteit te vergroten en meer bekendheid te geven aan het insectenleven.
 • De Werkgroep Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in het onderhouden van bijenoases en kan extra vrijwilligers gebruiken.

1. Honingbijen

Honingbijen zijn wellicht de meest bekende bijensoort wereldwijd, maar ze vormen slechts een klein deel van de bijenpopulatie. De diversiteit aan bijensoorten is enorm, met meer dan 20.000 verschillende soorten solitaire bijen die een cruciale rol spelen in de biodiversiteit door planten te bestuiven. Het ondersteunen van deze bijen is essentieel voor het behoud van de natuurlijke omgeving.

Solitaire bijen in Nederland en België spelen een cruciale rol in de biodiversiteit door planten te bestuiven.

Ondanks hun belang, hebben wilde bijen, waaronder solitaire bijen, het moeilijk en kunnen ze onze hulp goed gebruiken. In de gemeente Wageningen zijn bijvoorbeeld vier bijenoases aangelegd, bestaande uit fruitbomen, inheemse bomen en struiken, kruidenrijk grasland en een bijenhotel, om de biodiversiteit te vergroten en meer bekendheid te geven aan het insectenleven.

2. Wilde bijen

Wilde bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen door de bestuiving van planten en gewassen. Ze hebben het echter moeilijk en kunnen onze hulp goed gebruiken. In de gemeente Wageningen zijn initiatieven zoals bijenoases opgezet om wilde bijen te ondersteunen. Deze oases bestaan uit een combinatie van fruitbomen, inheemse bomen en struiken, en kruidenrijk grasland, aangevuld met een bijenhotel.

De bijenoases zijn aangelegd om meer bekendheid te geven aan het insectenleven en om de biodiversiteit te vergroten.

De Werkgroep Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in het onderhouden van deze bijenoases. Ze zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het onderhoud. Dit is een uitstekende manier om bij te dragen aan de bescherming van wilde bijen en de biodiversiteit in het algemeen te versterken.

3. Solitaire bijen

Solitaire bijen vormen een essentieel onderdeel van onze biodiversiteit. In tegenstelling tot honingbijen, leven deze bijen niet in kolonies maar leiden een solitair bestaan. Elk vrouwtje bouwt haar eigen nest, waar ze haar eieren legt en voedselvoorraad aanlegt voor haar nakomelingen. Er zijn wereldwijd meer dan 20.000 soorten solitaire bijen, wat hun enorme diversiteit onderstreept.

Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele planten en gewassen. Zonder hen zou ons ecosysteem aanzienlijk verarmen.

Een interessant project in dit kader is de aanleg van bijenoases. Deze oases bieden niet alleen een schuilplek en voedsel voor solitaire bijen, maar ook voor andere insecten. De aanleg van deze oases draagt bij aan de vergroting van de biodiversiteit en het bewustzijn over het belang van insecten in onze natuur.

4. Rode lijst

De rode lijst is een cruciaal instrument voor het behoud van biodiversiteit, met name voor solitaire bijen. Deze lijst identificeert soorten die wereldwijd bedreigd worden en helpt bij het prioriteren van beschermingsmaatregelen.

Solitaire bijen staan onder druk door habitatverlies, pesticidengebruik en klimaatverandering.

Een aantal solitaire bijensoorten op de rode lijst zijn:

 • De grijze zandbij (Andrena cineraria)
 • De tuinmaskerbij (Hylaeus communis)
 • De grote wolbij (Anthidium manicatum)

Het is van vitaal belang dat we actie ondernemen om deze soorten te beschermen en hun leefgebieden te herstellen. Dit vereist een gezamenlijke inspanning van overheden, natuurbeschermingsorganisaties en de gemeenschap.

5. Inheemse bomen

Inheemse bomen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Ze zijn niet alleen aangepast aan ons klimaat, maar vormen ook een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit. De aanplant van inheemse bomen en struiken zoals sleedoorn, kornoelje, roos en liguster draagt bij aan een rijkere flora en fauna.

Inheemse bomen bieden essentiële voedingsbronnen voor bijen en andere bestuivers door de beschikbaarheid van stuifmeel en nectar.

Hieronder volgt een lijst van enkele inheemse bomen die bijdragen aan de biodiversiteit:

 • Sleedoorn
 • Kornoelje
 • Roos
 • Liguster
 • Verschillende soorten fruitbomen

Deze bomen en struiken zorgen niet alleen voor voedsel voor bijen en andere insecten, maar bieden ook bescherming en nestgelegenheid voor vogels. Het is van belang dat we deze inheemse soorten blijven planten en beschermen om de biodiversiteit te behouden en te versterken.

6. Bijenhotel

Bijenhotels zijn essentieel voor de ondersteuning van de solitaire bijenpopulatie. Deze kleine constructies bieden een veilige haven voor bijen om te nestelen en zich voort te planten. Het belang van bijenhotels kan niet genoeg benadrukt worden, vooral in stedelijke en landbouwgebieden waar natuurlijke nestgelegenheden schaars zijn.

Bijenhotels dragen bij aan de vergroting van de biodiversiteit en ondersteunen de bestuiving van planten.

Het plaatsen van een bijenhotel is een eenvoudige maar effectieve manier om wilde bijen te helpen. Hier zijn enkele tips voor het plaatsen van een bijenhotel:

 • Zorg ervoor dat het bijenhotel op een zonnige plek staat.
 • Het hotel moet op een stabiele ondergrond geplaatst worden, zodat het niet kan omvallen.
 • Richt de opening naar het zuiden om zoveel mogelijk zonlicht te vangen.
 • Plaats het bijenhotel op een hoogte van minimaal 1 meter boven de grond.

7. Bijenoases

Bijenoases zijn cruciale elementen in de strijd voor het behoud van de biodiversiteit en het ondersteunen van de solitaire bijenpopulatie. Deze speciaal aangelegde gebieden bieden een veilige haven voor bijen om te nestelen, voedsel te vinden en zich voort te planten. In Wageningen werkt de Werkgroep Biodiversiteit samen met de gemeente en Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan de realisatie van in totaal vijf bijenoases. Deze oases zijn niet alleen belangrijk voor bijen, maar ook voor de educatie over en bewustwording van het belang van insectenleven en biodiversiteit.

Bijenoases zijn uitgerust met bijenhotels en inheemse bomen en struiken die een lange periode bloeien. Dit zorgt ervoor dat wilde bijen gedurende hun vliegperiode continu toegang hebben tot voedsel.

De werkgroep is altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het onderhouden van deze bijzondere plekken. Als je geïnteresseerd bent in het bijdragen aan dit belangrijke werk, kun je contact opnemen met Nynke Groendijk, de coördinator van de werkgroep.

8. Werkgroep Biodiversiteit

De Werkgroep Biodiversiteit zet zich in voor het behoud en de verrijking van de biodiversiteit in Wageningen. Hun focus ligt op het onderhouden van bijenoases, die essentieel zijn voor het welzijn van wilde bijen en andere insecten. Deze groep enthousiaste vrijwilligers werkt samen met lokale organisaties en gemeenten om de natuurlijke habitat van bijen te verbeteren.

De werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe leden die willen bijdragen aan dit belangrijke werk. Als je geïnteresseerd bent in het helpen van de natuur en het leren over biodiversiteit, is dit een uitstekende kans.

De bijenoases, aangelegd met inheemse bomen en struiken die een lange periode bloeien, bieden voedsel en onderdak aan wilde bijen. De werkgroep organiseert ook informatieve bijeenkomsten en workshops om het bewustzijn over het belang van biodiversiteit te vergroten.

 • Bijeenkomst: dinsdag 13 december
 • Tijd: 19:30 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
 • Locatie: in de raadszaal op het Stadhuis
 • Adres: Markt 22, Wageningen
 • Aanmelden: Voor 8 december met een mailtje naar biodiversiteitsplan@wageningen.nl

9. Plantenveredeling

Plantenveredeling speelt een cruciale rol in het creëren van een biodiverse en veerkrachtige omgeving. Door zorgvuldig geselecteerde plantensoorten te introduceren, kunnen we ecosystemen verrijken en de biodiversiteit vergroten. Het doel is om planten te ontwikkelen die beter aangepast zijn aan hun omgeving, ziekteresistenter zijn en een positieve bijdrage leveren aan het lokale ecosysteem.

Door verschillende soorten planten toe te voegen, zoals linde, hazelaar, vlier, en bosplanten als daslook, bosaardbei of salomonszegel, kunnen we leren van de feedback die het systeem geeft en de omgeving vitaler maken.

Hieronder volgt een lijst van enkele plantensoorten die van belang zijn voor de plantenveredeling en hun bijdrage aan de biodiversiteit:

 • Linde: bevordert de biodiversiteit door een rijke nectarbron te bieden.
 • Hazelaar: ondersteunt diverse diersoorten door zijn noten.
 • Vlier: trekt met zijn bloemen en bessen verschillende vogelsoorten aan.
 • Daslook: verrijkt de bodem en ondersteunt de bodemgezondheid.
 • Bosaardbei: biedt voedsel voor diverse insecten en kleine dieren.
 • Salomonszegel: draagt bij aan de ondergroei en biedt schaduwrijke habitats.

Door gerichte plantenveredeling kunnen we niet alleen de biodiversiteit verhogen, maar ook de weerbaarheid van ecosystemen tegen klimaatverandering en ziektes verbeteren. Het is een essentiële stap naar een duurzamere toekomst voor onze planeet.

10. Sleedoorn

De sleedoorn, een inheemse struik die bekend staat om zijn weerbarstige natuur en prachtige bloesem, speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de biodiversiteit. De dichte doornige struiken bieden een veilige haven voor vele soorten solitaire bijen en andere bestuivers.

 • De sleedoorn bloeit vroeg in het voorjaar, waardoor het een van de eerste voedselbronnen is voor bestuivers.
 • De vruchten van de sleedoorn, bekend als sleedoornpruimen, zijn niet alleen belangrijk voor de fauna, maar ook voor de productie van Sloe Gin.

Het planten van sleedoorn in tuinen en openbare ruimtes kan een significante bijdrage leveren aan het behoud van bijenpopulaties.

Het is belangrijk om sleedoorn op de juiste manier te planten en te verzorgen voor een optimale groei en bloei. Voor het beste resultaat verwijder je het loof pas nadat het is verdord. Uit het loof halen de bolletjes hun groeikracht voor het volgend jaar.

11. Kornoelje

Kornoelje, bekend om zijn sierlijke verschijning en de waarde die het toevoegt aan elke tuin, is een favoriet onder tuinliefhebbers. De Japanse grootbloemige kornoelje ‘Satomi’ is een bijzonder exemplaar dat zich onderscheidt door zijn opvallende roze bloemen. Deze soort is niet alleen een lust voor het oog, maar speelt ook een cruciale rol in het ondersteunen van de biodiversiteit, door het bieden van nectar en pollen aan bijen en andere bestuivers.

Voor solitaire heesters of extra zware formaten worden er naast de hoogte maten ook breedte maten aangegeven. 200/250cm 150/200cm een heester die tussen de …

Het planten van kornoelje in de tuin of openbare ruimtes kan bijdragen aan de creatie van bijenoases, die essentieel zijn voor het behoud van solitaire bijen en andere bestuivers. Door het aanbieden van een diversiteit aan planten, waaronder kornoelje, kunnen we helpen om de afname van bijenpopulaties tegen te gaan.

12. Roos

Rozen zijn niet alleen een symbool van liefde en schoonheid, maar spelen ook een cruciale rol in het ondersteunen van de biodiversiteit in onze tuinen. De diversiteit aan rozensoorten biedt een rijke nectarbron voor bijen en andere bestuivers.

Rozenstruiken kunnen dienen als een natuurlijke habitat voor solitaire bijen, die nestelen in de dichte structuur van de struiken.

Het planten van verschillende soorten rozen draagt bij aan een gezonde en bloeiende bijentuin. Hieronder volgt een lijst van aanbevolen rozensoorten voor bijentuinen:

 • Wilde roos (Rosa canina)
 • Hondsroos (Rosa canina)
 • Damascener roos (Rosa × damascena)
 • Theehybride rozen (diverse soorten)

Door het kiezen van de juiste rozensoorten kan men een aantrekkelijke en nuttige tuin creëren die bijdraagt aan de instandhouding van bijenpopulaties en de algehele biodiversiteit verhoogt.

13. Liguster

Liguster, ook bekend als ligustrum, speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de biodiversiteit in tuinen en natuurgebieden. Deze plant is niet alleen populair vanwege zijn esthetische waarde als haag, maar ook vanwege zijn vermogen om een rijke habitat te bieden voor verschillende soorten insecten, waaronder solitaire bijen en hommels.

Ligusterhaag planten, snoeien, vermeerderen en de verschillende soorten zijn essentieel voor het creëren van een bij-vriendelijke omgeving.

Het aanplanten van liguster draagt bij aan de creatie van bijenoases in stedelijke en landelijke gebieden. Door de aanwezigheid van liguster kunnen bijen en andere bestuivers gemakkelijk toegang krijgen tot nectar en stuifmeel, wat essentieel is voor hun overleving en voortplanting. Het is belangrijk om inheemse struiken zoals liguster te integreren in landschapsontwerpen om de lokale biodiversiteit te versterken.

14. Fruitbomen

Fruitbomen spelen een cruciale rol in het ondersteunen van de biodiversiteit, vooral voor solitaire bijen. Deze bijen verzamelen nectar en stuifmeel van bloemen, wat essentieel is voor de bestuiving van fruitbomen. Zonder bijen zou de fruitproductie aanzienlijk afnemen.

Fruitbomen bieden niet alleen voedsel voor bijen, maar ook een habitat voor verschillende vogelsoorten en andere insecten. Dit draagt bij aan een gezond en evenwichtig ecosysteem.

Het planten van fruitbomen is een eenvoudige manier om bij te dragen aan de biodiversiteit. Hieronder volgt een lijst van enkele populaire fruitbomen die gunstig zijn voor bijen:

 • Appel
 • Peer
 • Kers
 • Pruim

Het is belangrijk om te kiezen voor inheemse of bij-vriendelijke variëteiten om de lokale fauna te ondersteunen.

15. Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is een essentieel onderdeel van een biodiverse tuin. Het biedt niet alleen een thuis voor een verscheidenheid aan insecten, maar ondersteunt ook de gezondheid van de bodem en draagt bij aan de schoonheid van het landschap. Het creëren van een kruidenrijk grasland is eenvoudiger dan je denkt.

Merle heeft gelijk: je hoeft het gras niet iedere week te maaien. Dit is veel fijner voor de insecten.

Een kruidenrijk grasland kan worden bereikt door het volgende stappenplan:

 1. Kies een geschikte locatie in je tuin.
 2. Verwijder overtollige tegels en zorg voor voldoende blootgestelde aarde.
 3. Zaai een mengsel van inheemse bloemen en planten.
 4. Beperk het gebruik van meststoffen; natuurlijke compost is voldoende.
 5. Maai het gras minder vaak om de groei van bloemen en planten te bevorderen.

16. Bijentuin

De bijentuin is een unieke plek die dag en nacht openbaar toegankelijk is. Bezoekers kunnen hier genieten van een diversiteit aan bloemen en artistiek beschilderde bijenkasten. Een bijzonder aspect van de bijentuin is het prachtige uitzicht op het zonnedak, wat een extra dimensie geeft aan de ervaring.

In de bijentuin vind je niet alleen een rijke variëteit aan bloemen, maar ook een educatieve component. Bezoekers kunnen leren over het belang van bijen voor onze biodiversiteit en hoe we ze kunnen ondersteunen.

Een belangrijk onderdeel van de bijentuin zijn de bijenoases. Deze zijn speciaal ontworpen om bijen en andere insecten een veilige haven te bieden. Ze bestaan uit inheemse bloemen, struiken en bomen, die essentieel zijn voor het voortbestaan van deze belangrijke bestuivers. Het aanleggen van bijenoases is een initiatief dat bijdraagt aan de bescherming van bijen en de bevordering van biodiversiteit.

17. Zonnedak

Zonnedaken zijn een fantastische manier om duurzame energie op te wekken en tegelijkertijd het milieu te helpen. Veel huiseigenaren en bedrijven in Wageningen hebben al de stap gezet naar zonnepanelen, en de gemeente Wageningen moedigt dit alleen maar aan. Er is echter nog veel potentieel voor meer zonnepanelen, zowel op particuliere als op zakelijke panden.

Het is mogelijk om zonnepanelen te combineren met een groendak. Dit biedt niet alleen esthetische voordelen, maar zorgt ook voor een betere prestatie van de zonnepanelen en een langere levensduur van het dak.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het toevoegen van zonnepanelen aan hun dak, biedt de gemeente Wageningen ondersteuning en informatie. Kijk op de websites van Wageningen Woont Duurzaam voor meer details.

18. Laadpaal

Het plaatsen van laadpalen is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst. Gemeenten kunnen gratis en snel een laadpaal laten plaatsen, speciaal voor inwoners die geen eigen grond hebben voor een laadpunt. Dit initiatief is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de provincies Overijssel en Gelderland.

In Overijssel en Gelderland staan dankzij dit contract al 1262 extra laadpalen, waardoor het totaal aantal publieke laadpunten in Oost-Nederland nu op 10.147 staat.

Als je geïnteresseerd bent in het aanvragen van een publieke laadpaal, kun je de voorwaarden en een overzicht van bestaande laadpalen vinden op de website van de gemeente Wageningen. Het proces is eenvoudig: de aanvraag van een laadpaal volgt meestal na een verzoek van een inwoner met een elektrische auto (‘paal volgt auto’).

19. Bijenkasten

Bijenkasten spelen een cruciale rol in de ondersteuning van de bijenpopulatie. Ze bieden niet alleen een veilige haven voor bijen om te leven en zich voort te planten, maar faciliteren ook de productie van honing. De diversiteit aan bijenkasten weerspiegelt de veelzijdigheid van bijensoorten en hun unieke behoeften.

Bijenkasten zijn niet alleen functioneel, maar kunnen ook esthetisch aantrekkelijk zijn, zoals blijkt uit de door kunstenaars beschilderde bijenkasten in de bijentuin.

Verschillende soorten bijenkasten, zoals de traditionele houten bijenkasten en de moderne Red Cedar spaarkast bijenkasten, bieden imkers de mogelijkheid om de beste omgeving voor hun bijen te kiezen. Het is interessant om te zien hoe de imkerij zich ontwikkelt, met een groeiende interesse onder jongeren en vrouwen.

20. Wageningse Eng

De Wageningse Eng is een uniek gebied dat zich kenmerkt door zijn rijke biodiversiteit en historische waarde. Dit gebied, gelegen in het hart van Wageningen, biedt een thuis aan een verscheidenheid van planten- en diersoorten, waaronder vele soorten solitaire bijen.

Wageningen zet zich actief in voor het behoud en de verrijking van dit prachtige landschap. Initiatieven zoals ‘Wageningen Duurzaam Groen’ en ‘Wageningen Rijdt Duurzaam’ tonen de toewijding van de gemeenschap aan duurzaamheid en natuurbehoud.

De inzet van de gemeenschap en lokale organisaties is cruciaal voor het behoud van de Wageningse Eng. Samenwerking met onderwijsinstellingen, zoals Wageningen University & Research, biedt kansen voor onderzoek en educatie gericht op het versterken van de lokale biodiversiteit.

21. Nynke Groendijk

Nynke Groendijk speelt een cruciale rol in de bevordering van duurzaamheid en biodiversiteit in Wageningen. Als contactpersoon voor Wageningen Duurzaam, zet zij zich in voor projecten die de lokale flora en fauna ondersteunen. Haar inzet is vooral gericht op het creëren van voedselbronnen voor wilde bijen, een essentiële stap voor het behoud van deze belangrijke bestuivers.

Nynke’s werk draagt bij aan het versterken van de lokale ecosystemen en het bevorderen van een groenere gemeenschap.

Voor wie geïnteresseerd is in het ondersteunen van deze initiatieven, biedt Nynke de mogelijkheid om contact op te nemen via nynke.groendijk@gmail.com. Haar toewijding aan het milieu en de lokale gemeenschap maakt haar een sleutelfiguur in de strijd voor een duurzamere toekomst.

22. Biodiversiteit

Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk, dus ook in Wageningen. Met biodiversiteit bedoelen we de diversiteit aan leven, waaronder dieren, planten en schimmels. Het is essentieel voor voedselzekerheid, klimaatbestendigheid en gezondheid. De gemeente Wageningen zet zich in om de biodiversiteit te herstellen en te verhogen, zowel in de stad als in het buitengebied.

Biodiversiteit is de basis voor ons bestaan, met voordelen zoals schone lucht, fris water, een goede bodemkwaliteit en bestuiving van gewassen.

De gemeente kan dit niet alleen en werkt graag samen met inwoners. Er worden bijeenkomsten georganiseerd om samen met de gemeenschap de doelen en maatregelen te bespreken. Een voorbeeld hiervan is de bijeenkomst op dinsdag 13 december, waarbij iedereen is uitgenodigd om mee te denken en te discussiëren over de toekomst van biodiversiteit in Wageningen.

 • Doelen van het biodiversiteitsplan:
  • Herstellen en verhogen van biodiversiteit.
  • Samenwerking met inwoners en belanghebbenden.
  • Implementatie van landschaps- en biodiversiteitsplannen.

De inzet voor biodiversiteit is niet alleen een lokale, maar een wereldwijde noodzaak. Het vergroten van biodiversiteit betekent het beschermen van onze leefomgeving en het waarborgen van een gezonde toekomst voor de volgende generaties.

23. Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is cruciaal voor het slagen van vele initiatieven. Hun doorzettingsvermogen, energie en gevoel voor gastvrijheid maken het verschil. Zoals bij het project Happietaria, waar studenten zich al voor de 12e keer inzetten voor een goed doel, ditmaal in Haïti. Dit toont het sociale karakter van Wageningen en de bereidheid om geen uitdaging uit de weg te gaan.

Vrijwilligerswerk biedt een unieke kans om bij te dragen aan lokale en wereldwijde initiatieven. Van filosoferen tot praktisch handelen, er zijn projecten voor allerlei duurzame en sociale wensen.

Een recent voorbeeld is de deelname aan het NK Tegelwippen, waarbij vrijwilligers hielpen om 8 vierkante meter tegels te verwijderen. Dit draagt bij aan de Wageningse score en toont de praktische impact van vrijwilligerswerk.

24. Bloemrijk

Bloemrijke omgevingen zijn essentieel voor de gezondheid en diversiteit van bijenpopulaties. Ze bieden niet alleen een rijke bron van nectar en stuifmeel, maar dragen ook bij aan de esthetische waarde van onze omgeving.

In de Eng ligt een pluktuin waar klanten zelf hun boeket kunnen plukken. Deze tuin gebruikt geen gif tegen onkruid en ongedierte en geen kunstmest. De mest komt van biologische boeren, wat zorgt voor een gezonde bodem en veilige bloemen voor bijen en vlinders.

Het hergebruik van uitgebloeide bloembollen is een prachtig voorbeeld van duurzaamheid in actie. Bewoners van Wageningen hebben vorig jaar massaal hun uitgebloeide bloembollen ingeleverd, die vervolgens zijn geplant in openbare ruimtes om daar opnieuw te bloeien. Dit initiatief toont het belang van een bloemrijke omgeving voor zowel de natuur als de gemeenschap.

25. Pluktuin and more

Naast de traditionele bijentuin en bijenoases, biedt de pluktuin een unieke kans voor zowel mensen als bijen om te genieten van de diversiteit aan bloemen en planten. Klanten kunnen hier zelf hun eigen boeket samenstellen uit een breed scala aan lokale, verse en biologisch gekweekte bloemen. Deze bloemen zijn niet alleen mooi voor mensen, maar ook veilig voor bijen en vlinders.

In de pluktuin wordt geen gebruik gemaakt van gif tegen onkruid en ongedierte, noch van kunstmest. De mest voor deze bloemen komt van biologische boeren, wat resulteert in een gezonde bodem.

Voor degenen die hun eigen tuin of balkon willen verrijken met meer biodiversiteit, biedt Tuincentrum de Oude Tol in Wageningen een breed assortiment aan inheemse plantzaden. Deze zaden kunnen eenvoudig twee vierkante meter biodiversiteit toevoegen aan uw buitenstek.

Conclusie

De ontdekking van de immense diversiteit van solitaire bijen, met wereldwijd 20.000 soorten, opent onze ogen voor het belang van deze vaak over het hoofd geziene bestuivers. In Nederland en België alleen al zijn er ongeveer 350 soorten, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat. Dit benadrukt de noodzaak van onze inspanningen om hun leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Initiatieven zoals de aanleg van bijenoases in Wageningen, waar inheemse planten en bijenhotels worden geïntroduceerd, zijn cruciale stappen naar het behoud van biodiversiteit en het ondersteunen van deze essentiële insecten. Door samen te werken en lokale projecten te ondersteunen, kunnen we een verschil maken in het behoud van solitaire bijen en de natuurlijke rijkdom die zij ons bieden.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen zijn er wereldwijd?

Er zijn naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd.

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen.

Staan solitaire bijen op de rode lijst?

Ja, bijna 60% van de solitaire bijensoorten staan op de rode lijst.

Wat is een bijenoase?

Een bijenoase is een plek met inheemse bloemen, struiken en boompjes waar bijen en andere insecten volop voedsel en schuilplek kunnen vinden.

Wie onderhoudt de bijenoases?

De nieuwe Werkgroep Biodiversiteit gaat de bijenoases samen met de eigenaren onderhouden.

Hoe kan ik helpen met de bijenoases?

Je kunt helpen door je aan te sluiten bij de Werkgroep Biodiversiteit. Meld je aan bij Nynke Groendijk, coördinator van de werkgroep.