Ontdek de 20,000 soorten solitaire bijen wereldwijd

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst.

Belangrijke Punten

 • Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen.
 • In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst.
 • Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en gewassen.
 • Het behoud van solitaire bijen is cruciaal voor de biodiversiteit en het milieu.

1. Metselbijen

Metselbijen zijn een fascinerende groep binnen de solitaire bijen. Ze staan bekend om hun unieke nestbouwtechnieken, waarbij ze gebruik maken van modder of klei om hun eitjes in te metselen. Deze vaardigheid heeft hen de toepasselijke naam ‘metselbijen’ opgeleverd.

Metselbijen zijn wilde bijen en danken hun naam aan de manier waarop ze hun eitjes inmetselen. Dit doen ze in gaatjes in dood hout, holle stengels of een speciaal voor hen gemaakte bijenhotel.

Metselbijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en gewassen.

Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende soorten metselbijen:

 • Gewone metselbij (Osmia rufa)
 • Gehoornde metselbij (Osmia cornuta)
 • Roodgatje (Osmia bicornis)

2. Zandbijen

Zandbijen vormen een fascinerende groep binnen de solitaire bijen. Ze zijn bekend om hun unieke nestelgewoonten, waarbij ze holtes in de grond graven om hun eieren te leggen. Deze bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele wilde planten en gewassen.

Zandbijen zijn bijzonder actief tijdens de lente en vroege zomer, wat samenvalt met de bloeiperiode van vele planten waarvan ze afhankelijk zijn voor voedsel.

Een interessante soort binnen deze groep is de Blauwe zandbij, die vooral in mei en juni vliegt, met een piek begin juni. Deze bijen gebruiken kruisbloemigen als voedsel en leven in kleine groepjes samen in een nest.

3. Wolbijen

Wolbijen, bekend om hun unieke nestbouwtechnieken, gebruiken plantaardige vezels om hun nesten te bouwen. Deze vezels worden verzameld van diverse planten en omgevormd tot een zacht, wolachtig materiaal, vandaar de naam "wolbijen".

Wolbijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele plantensoorten. Hun vermogen om zich aan te passen aan verschillende omgevingen maakt ze een belangrijke speler in de biodiversiteit van ecosystemen.

 • Ze verzamelen plantaardige vezels.
 • Ze bouwen nesten in holle stengels of in de grond.
 • Ze zijn solitair, wat betekent dat elke bij voor haar eigen nakomelingen zorgt.

Wolbijen zijn niet agressief en steken zelden, wat ze ideaal maakt voor tuinen en stedelijke gebieden.

4. Bladsnijdersbijen

Bladsnijdersbijen staan bekend om hun unieke gedrag van het knippen van cirkelvormige stukjes uit bladeren. Deze stukjes gebruiken ze vervolgens om hun nesten te bekleden. Ze zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten, waardoor ze een belangrijke rol spelen in de biodiversiteit.

Bladsnijdersbijen zijn meesters in camouflage. Hun nesten zijn vaak verborgen in holle plantenstengels of in de grond, waardoor ze moeilijk te vinden zijn voor roofdieren.

Hieronder volgt een lijst van enkele planten die vaak door bladsnijdersbijen worden gebruikt:

 • Rozen
 • Esdoorn
 • Eik
 • Linde

Deze bijen zijn solitair, wat betekent dat elke bij voor haar eigen nest zorgt, in tegenstelling tot de sociale bijen zoals honingbijen. Dit unieke gedrag, samen met hun bestuivingswerk, maakt ze een fascinerende soort om te bestuderen.

5. Koekoeksbijen

Koekoeksbijen zijn een fascinerende groep binnen de solitaire bijen. Deze bijen worden koekoeksbijen genoemd omdat ze, net als de koekoeksvogel, hun eieren leggen in de nesten van andere bijen. Een vrouwelijke koekoeksbij zoekt een geschikt nest uit, verwijdert een ei van de gastheer en vervangt het door haar eigen ei. De larve van de koekoeksbij wordt vervolgens gevoed en verzorgd door de nietsvermoedende gastheerbij.

Koekoeksbijen hebben geen uitrusting om zelf nesten te bouwen of voedsel te verzamelen voor hun nakomelingen.

Deze parasitaire levenswijze heeft geleid tot een grote diversiteit aan koekoeksbijen, met aanpassingen die hen helpen bij het vinden en exploiteren van de nesten van hun gastheren. Er zijn ongeveer 238 soorten koekoeksbijen bekend in Nederland, wat aantoont hoe succesvol deze strategie is.

6. Groefbijen

Groefbijen, bekend om hun kenmerkende nestelgedrag, graven smalle groeven in de grond waarin ze hun eieren leggen. Deze bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele wilde bloemen en gewassen. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan de groeven die ze achterlaten in zanderige of modderige gebieden.

Groefbijen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem door het bestuiven van planten en bloemen.

Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende soorten groefbijen:

 • Andrena flavipes
 • Lasioglossum calceatum
 • Halictus rubicundus
 • Andrena cineraria

7. Hommels

Hommels zijn een onmisbare schakel in de bestuiving van vele plantensoorten. Deze pluizige insecten zijn gemakkelijk te herkennen aan hun opvallende kleuren en grootte. Ze spelen een cruciale rol in zowel natuurlijke ecosystemen als in de landbouw.

Hommels zijn in staat om bij lagere temperaturen te vliegen dan de meeste andere bijensoorten, wat hen bijzonder waardevol maakt in koudere klimaten.

Een interessant aspect van hommels is hun vermogen tot ‘buzz-pollination’, een techniek waarbij ze trillen om stuifmeel los te maken uit bloemen. Dit is essentieel voor de bestuiving van bepaalde gewassen, zoals tomaten en aubergines.

8. Maskerbijen

Maskerbijen, bekend om hun kenmerkende gezichtsmarkeringen, vormen een unieke groep binnen de solitaire bijen. Deze markeringen kunnen variëren van witte tot gele patronen, afhankelijk van de soort. De diversiteit binnen deze groep is opmerkelijk, met soorten die zich aanpassen aan verschillende habitats en bloemvoorkeuren.

 • De grootte van maskerbijen varieert aanzienlijk.
 • Ze zijn voornamelijk te vinden in gematigde tot warme klimaten.
 • Hun nesten worden vaak gemaakt in holle stengels of in de grond.

Maskerbijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele plantensoorten.

Deze bijen zijn niet alleen fascinerend vanwege hun uiterlijk, maar ook vanwege hun gedrag. Ze zijn vaak solitair, maar sommige soorten kunnen in kleine gemeenschappen leven, wat uniek is onder solitaire bijen. Hun aanpassingsvermogen en belang voor ecosystemen mogen niet onderschat worden.

9. Behangersbijen

Behangersbijen staan bekend om hun unieke nestbouwgedrag, waarbij ze bladeren gebruiken om hun nesten te bekleden. Deze vaardigheid heeft hen de naam ‘behangersbijen’ opgeleverd. Ze zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen.

Behangersbijen zijn meesters in het creëren van veilige en comfortabele nesten voor hun nakomelingen.

Deze bijen zijn onderdeel van de grotere familie van solitaire bijen, die een cruciale rol spelen in de bestuiving. Ondanks hun belang, staan veel soorten onder druk door habitatverlies en andere milieufactoren.

 • Uniek nestbouwgedrag
 • Essentieel voor bestuiving
 • Onderdeel van solitaire bijen
 • Bedreigd door milieufactoren

10. Tuinbijen

Tuinbijen zijn een essentiële groep binnen de solitaire bijenwereld. Ze spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele tuinplanten en gewassen. Deze bijen zijn bijzonder aanpasbaar en kunnen in diverse omgevingen overleven, van stedelijke tuinen tot landelijke gebieden.

Tuinbijen zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving, maar dragen ook bij aan de biodiversiteit in onze tuinen.

Een interessant aspect van tuinbijen is hun diversiteit. Hier is een korte lijst van enkele veelvoorkomende soorten:

 • Rosse metselbij
 • Gehoornde metselbij
 • Gewone sachembij
 • Aardhommel

Deze soorten variëren in grootte, kleur en gedrag, maar delen de gemeenschappelijke eigenschap van het solitair leven en het bouwen van nesten in diverse structuren.

11. Harsbijen

Harsbijen zijn een unieke groep solitaire bijen die bekend staan om hun gebruik van hars om hun nesten te bouwen. Deze bijen verzamelen hars van bomen en gebruiken het als bouwmateriaal voor de wanden van hun nestcellen. Dit gedrag is niet alleen fascinerend, maar speelt ook een cruciale rol in de bescherming van hun nakomelingen tegen roofdieren en ziekteverwekkers.

De diversiteit van harsbijen is opmerkelijk, met verschillende soorten die zich hebben aangepast aan specifieke omgevingen en harsbronnen. Ondanks hun belang voor ecosystemen, zijn harsbijen vaak onderbelicht in onderzoek en natuurbescherming.

Harsbijen zijn meesters in het bouwen van hun nesten, waarbij ze hars gebruiken als een natuurlijk ‘cement’ dat hun broed beschermt.

 • Leefgebied: Voornamelijk in bosrijke gebieden
 • Voedselbron: Nectar en stuifmeel
 • Nestlocatie: Holtes in hout of in de grond

De bescherming van hun leefgebied is essentieel voor het voortbestaan van harsbijen. Door hun afhankelijkheid van bomen voor hars, zijn ze bijzonder kwetsbaar voor ontbossing en habitatverlies. Het is daarom van groot belang dat we ons bewust zijn van hun rol in de natuur en maatregelen nemen om hun habitats te beschermen.

12. Klokjesbijen

Klokjesbijen behoren tot een fascinerende groep solitaire bijen die zich voornamelijk voeden met nectar en pollen van klokjesbloemen. Deze bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele klokjesbloemsoorten. De diversiteit aan klokjesbloemen trekt verschillende soorten klokjesbijen aan, wat bijdraagt aan een rijke biodiversiteit in hun habitats.

Klokjesbijen zijn essentieel voor de bestuiving van klokjesbloemen en spelen een belangrijke rol in het behoud van de biodiversiteit.

Een interessant aspect van klokjesbijen is hun specifieke voorkeur voor bepaalde bloemen. Zo wordt het Grasklokje vooral bezocht door bijen, wat aantoont hoe belangrijk deze relatie is voor de voortplanting van de plant.

13. Zijdebijen

Zijdebijen, bekend om hun unieke nestbouwtechnieken, vormen een fascinerende groep binnen de solitaire bijen. Deze bijen gebruiken zijdeachtige stoffen om hun nesten te bouwen, wat hen onderscheidt van andere bijensoorten.

De diversiteit binnen de groep zijdebijen is opmerkelijk, met verschillende soorten die zich hebben aangepast aan uiteenlopende habitats en levenswijzen. Hieronder volgt een overzicht van enkele kenmerkende eigenschappen:

 • Gebruik van zijdeachtige materialen voor nestbouw
 • Aanpassing aan diverse habitats
 • Unieke voedingsgewoonten

Zijdebijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele plantensoorten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen.

14. Pluimvoetbijen

Pluimvoetbijen, bekend om hun unieke verzameltechniek van stuifmeel op hun achterpoten, vormen een fascinerende groep binnen de solitaire bijen. Deze bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten.

Een interessant feit over pluimvoetbijen is hun voorkeur voor specifieke habitats. Ze zijn vaak te vinden in zandige of goed gedraineerde bodems waar ze hun nesten kunnen graven. In Nederland is de Eng in Soest een bekende locatie waar een grote populatie pluimvoetbijen te vinden is.

Pluimvoetbijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuurlijke biodiversiteit, maar ook voor de landbouw door hun rol in de bestuiving.

Hieronder volgt een lijst van enkele locaties waar pluimvoetbijen in Nederland voorkomen:

 • De Eng in Soest
 • De Veluwe
 • De Biesbosch
 • Zuid-Limburg

15. Bloedbijen

Bloedbijen, ook bekend als Sphecodes, zijn een unieke groep binnen de solitaire bijen. Ze staan bekend om hun parasitaire levenswijze, waarbij ze de nesten van andere bijensoorten binnendringen om hun eieren te leggen. De larven van de bloedbijen voeden zich vervolgens met de voorraden en soms zelfs met de larven van de gastheer.

Bloedbijen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem door de populaties van andere bijensoorten in evenwicht te houden.

Een interessant aspect van bloedbijen is hun diversiteit. Hier is een overzicht van enkele veelvoorkomende soorten:

 • Sphecodes albilabris
 • Sphecodes monilicornis
 • Sphecodes ephippius

Deze bijen zijn vooral te vinden in schraalgraslanden, waar ze een belangrijke ecologische functie vervullen.

16. Zilveren fluitjesbijen

De Zilveren fluitjesbijen behoren tot een unieke groep binnen de solitaire bijen. Hun naam danken ze aan de zilverachtige glans op hun vleugels, die in het zonlicht lijkt te fluiten. Deze bijzondere bijen zijn vooral te vinden in gebieden met een rijke flora, waar ze een cruciale rol spelen in de bestuiving van planten.

Zilveren fluitjesbijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en dragen bij aan gezonde ecosystemen.

Hoewel ze niet zo bekend zijn als andere solitaire bijen, is hun bijdrage aan de natuur onmiskenbaar. Ze zijn een perfect voorbeeld van de diversiteit en het belang van solitaire bijen, met 20,000 soorten wereldwijd. Bescherming van hun leefgebied is cruciaal voor het behoud van deze bijzondere groep.

17. Osmia bijen

De Osmia bijen, ook wel bekend als metselbijen, zijn een fascinerende groep binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestbouwtechnieken, waarbij ze modder of klei gebruiken om hun nesten te construeren.

Een interessant aspect van Osmia bijen is hun voorkeur voor specifieke habitats en bloemen. Ze zijn vooral te vinden in gebieden met rijke bloemenpopulaties en hebben een voorliefde voor bepaalde plantensoorten. Dit maakt ze essentieel voor de bestuiving van vele gewassen en wilde planten.

Ondanks hun belang voor ecosystemen, staan sommige soorten Osmia bijen onder druk door habitatverlies en andere milieufactoren.

Hieronder volgt een lijst van enkele bekende Osmia soorten:

 • Osmia cornuta (Gehoornde metselbij)
 • Osmia bicornis (Roodgatje)
 • Osmia caerulescens (Blauwe metselbij)
 • Osmia rufa (Rosse metselbij)

18. Andrena bijen

De Andrena bijen, ook wel bekend als zandbijen, vormen een van de grootste geslachten binnen de solitaire bijen. Deze bijen zijn essentieel voor de bestuiving van wilde bloemen en gewassen. Ze zijn vooral actief in het voorjaar en vroeg in de zomer.

Andrena bijen zijn herkenbaar aan hun fluweelachtige beharing en voorkeur voor zanderige habitats.

Een interessant aspect van Andrena bijen is hun diversiteit in grootte en kleur, wat hen aanpast aan verschillende omgevingen en bloemen. Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende soorten:

 • Andrena cineraria (Grijze zandbij)
 • Andrena fulva (Roodharige zandbij)
 • Andrena haemorrhoa (Vosje)
 • Andrena clarkella (Vroege zandbij)

Deze bijen graven hun nesten in de grond, waar ze hun eitjes leggen en voedselvoorraad voor hun larven aanleggen. Ondanks hun belang voor het ecosysteem, worden Andrena bijen bedreigd door habitatverlies en het gebruik van pesticiden.

19. Halictus bijen

De Halictus bijen, ook bekend als groefbijen, vormen een fascinerende groep binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun vermogen om in diverse omgevingen te overleven, van tuinen tot woestijnen.

Een interessant kenmerk van Halictus bijen is hun sociale structuur, die varieert van solitair tot semi-sociaal gedrag, afhankelijk van de soort. Dit maakt ze een unieke studie binnen de bijenwereld.

De Zuidelijke gouden groefbij (Halictus leucaheneus) is een opvallend lid van deze familie, bekend om zijn gouden glans.

Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en gewassen, waardoor ze een essentiële schakel zijn in ons ecosysteem.

20. Lasioglossum bijen

De Lasioglossum bijen, ook bekend als zweetbijen, vormen een van de grootste en meest diverse groepen binnen de solitaire bijen. Deze bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele wilde planten en gewassen. Hun aanwezigheid is een indicator van een gezond ecosysteem.

 • Ze variëren sterk in grootte en kleur.
 • Velen van hen hebben een metallic glans.
 • Ze nestelen zowel in de grond als in hout.

Lasioglossum bijen zijn meesters in aanpassing aan verschillende habitats.

Deze bijen zijn te vinden in bijna elke habitat, van bossen en weiden tot stedelijke tuinen. Hun vermogen om zich aan te passen aan verschillende omgevingen maakt ze een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit.

21. Nomada bijen

Nomada bijen, ook wel bekend als zweefkoekoeksbijen, zijn een fascinerende groep binnen de solitaire bijen. Ze staan bekend om hun kleurrijke uiterlijk en hun unieke levenswijze. In tegenstelling tot andere bijen bouwen Nomada bijen geen eigen nesten, maar leggen ze hun eieren in de nesten van andere bijensoorten.

Nomada bijen zijn meesters in mimicry, waardoor ze vaak worden verward met wespen.

Een interessante soort binnen deze groep is de Nomada roberjeotiana, ook wel bekend als de kleine bonte wespbij. Deze soort illustreert de diversiteit en aanpassingsvermogen van Nomada bijen.

 • Leefgebied: Verspreid over Europa
 • Kenmerken: Opvallend kleurrijk, mimicry met wespen
 • Voortplanting: Legt eieren in nesten van andere bijen

22. Megachile bijen

De Megachile bijen, beter bekend als behangersbijen, zijn fascinerend vanwege hun unieke nestbouwgedrag. Deze bijen snijden stukjes blad of bloemblaadjes om hun nesten te bekleden, wat hen hun naam heeft gegeven. Ze zijn te vinden in diverse habitats, van tuinen tot bosrijke gebieden.

Megachile bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten.

Een interessant aspect van de Megachile bijen is hun voorkeur voor nestlocaties. Ze leven in holletjes van bijvoorbeeld bamboe of in hout, wat hen onderscheidt van andere bijensoorten. Deze aanpassing toont hun vermogen om te overleven in verschillende omgevingen.

Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende soorten Megachile bijen:

 • Megachile rotundata
 • Megachile centuncularis
 • Megachile sculpturalis
 • Megachile pluto, de grootste bekende bijensoort

23. Colletes bijen

De Colletes bijen, ook wel bekend als pluimvoetbijen, vormen een fascinerende groep binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestbouwtechnieken, waarbij ze een mengsel van speeksel en zand gebruiken om hun nesten te bouwen.

Een interessant aspect van de Colletes bijen is hun voorkeur voor specifieke plantensoorten. Bijvoorbeeld, de Kruisdistelzijdebij is sterk afhankelijk van kruisdistels voor voeding.

De diversiteit binnen de Colletes soorten is opmerkelijk, met een breed scala aan aanpassingen aan verschillende habitats en bloemvoorkeuren.

Hieronder volgt een lijst van enkele bekende Colletes soorten:

 • Colletes cunicularius
 • Colletes daviesanus
 • Colletes hylaeiformis
 • Colletes succinctus

24. Anthophora bijen

De Anthophora bijen behoren tot de meest actieve bestuivers in de bijenwereld. Deze groep staat bekend om hun snelle vliegvermogen en het vermogen om in zeer korte tijd veel bloemen te bezoeken. Anthophora bijen zijn vooral te vinden in warmere klimaten en hebben een voorkeur voor specifieke bloemsoorten, wat hen essentieel maakt voor de bestuiving van bepaalde planten.

Anthophora bijen zijn cruciaal voor de biodiversiteit en de bestuiving van vele plantensoorten.

Een interessant kenmerk van Anthophora bijen is hun nestelgedrag. Ze graven vaak nesten in zachte, zanderige grond of gebruiken holtes in rotsen en muren. Dit maakt hen uniek in vergelijking met andere bijensoorten die meer gestructureerde nesten bouwen.

 • Snelle vliegers
 • Voorkeur voor warme klimaten
 • Specifieke bloemvoorkeur
 • Uniek nestelgedrag

25. Xylocopa bijen

De Xylocopa bijen, beter bekend als timmermansbijen, zijn opmerkelijke solitaire bijen die bekend staan om hun vermogen om in hout te boren. Deze bijen zijn groter dan de meeste andere solitaire bijensoorten en hebben een opvallende verschijning.

Een interessant kenmerk van de Xylocopa bijen is hun kleurvariatie, die kan variëren van zwart tot metallic blauw. Vooral de blauwe timmermansbijen (Xylocopa caerulea) zijn een prachtig gezicht.

De nestbouw van deze bijen in hout maakt ze uniek onder de solitaire bijen.

Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende soorten Xylocopa bijen:

 • Xylocopa caerulea (blauwe timmermansbij)
 • Xylocopa violacea (violetkleurige timmermansbij)
 • Xylocopa varipuncta (Californische timmermansbij)

Conclusie

Het ontdekken van de 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd opent onze ogen voor de verbazingwekkende diversiteit en het belang van deze vaak over het hoofd geziene insecten. Naast de welbekende honingbijen, spelen deze solitaire bijen een cruciale rol in de bestuiving van planten en daarmee in de instandhouding van onze ecosystemen. Het feit dat bijna 60% van de solitaire bijensoorten op de rode lijst staat, benadrukt de noodzaak om deze soorten te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. Door meer te leren over hun leefwijze en de uitdagingen waar ze voor staan, kunnen we gerichte acties ondernemen om hun voortbestaan te waarborgen. Laten we ons inzetten voor het behoud van deze fascinerende en essentiële leden van onze natuurlijke wereld.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen bestaan er wereldwijd?

Er bestaan naar schatting over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen.

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

In Nederland en België leven er ongeveer 350 soorten solitaire bijen.

Wat is het verschil tussen solitaire bijen en honingbijen?

Solitaire bijen leven niet in kolonies zoals honingbijen, maar opereren alleen. Ze zijn ook vaak gespecialiseerd in het bestuiven van specifieke plantensoorten.

Staan veel solitaire bijensoorten op de rode lijst?

Ja, bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst, wat aangeeft dat ze bedreigd of kwetsbaar zijn.

Wat zijn enkele voorbeelden van solitaire bijensoorten?

Voorbeelden van solitaire bijensoorten zijn metselbijen, zandbijen, wolbijen, bladsnijdersbijen, en koekoeksbijen.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor het ecosysteem?

Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele plantensoorten, inclusief gewassen die belangrijk zijn voor de menselijke voeding. Hun diversiteit en specialisatie maken ze onmisbaar voor de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen.