Leven naast honingbijen: Het belang van wilde bijen

In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van wilde bijen, die naast de bekende honingbijen een cruciale rol spelen in onze ecosystemen. We verkennen de diversiteit van wilde bijen in Nederland en België, hun belang voor de biodiversiteit, en de uitdagingen waar ze voor staan. Ook kijken we naar hoe we naast wilde bijen kunnen leven door bijvriendelijke tuinen te creëren, en de rol van gemeenschappen en overheden in het behoud van deze belangrijke bestuivers. Tot slot belichten we evenementen en educatieve initiatieven die de bewustwording en betrokkenheid bij het publiek vergroten.

Belangrijke Punten

 • Er leven ongeveer 350 soorten wilde bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat, wat hun cruciale rol voor de biodiversiteit onderstreept.
 • Wilde bijen staan voor diverse uitdagingen, waaronder bedreigingen door landbouw en urbanisatie, maar er zijn ook conservatie-inspanningen gaande om deze tendens om te keren.
 • Het creëren van bijvriendelijke tuinen en het ondersteunen van initiatieven zoals het Zaanse Bijen en bollenlint zijn praktische manieren om bij te dragen aan het behoud van wilde bijen.
 • Gemeenschappen en overheden spelen een sleutelrol in het behoud van wilde bijen door beleidsmaatregelen en samenwerkingsverbanden die gericht zijn op bijenbehoud.
 • Evenementen en educatie, zoals gepresenteerd door Natuurvereniging Wierhaven, zijn essentieel voor het verhogen van de bewustwording en betrokkenheid van het publiek bij het behoud van wilde bijen.

De verborgen wereld van wilde bijen

Verschillende soorten in Nederland en België

In Nederland en België is een rijke diversiteit aan wilde bijensoorten te vinden. Deze variëren van de bekende hommels tot minder bekende soorten zoals de metselbijen en zandbijen. Elke soort speelt een cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de productie van voedsel.

 • Hommels
 • Metselbijen
 • Zandbijen
 • Wolbijen
 • Koekoeksbijen

Het herkennen van deze soorten in onze omgeving kan een uitdaging zijn, maar is essentieel voor het behoud van hun populaties en de biodiversiteit die ze ondersteunen.

Het is belangrijk om bewust te zijn van de aanwezigheid van deze wilde bijensoorten en de rol die ze spelen in ons ecosysteem. Door hun leefgebieden te beschermen en te bevorderen, kunnen we bijdragen aan hun voortbestaan en de gezondheid van onze omgeving.

Het belang van wilde bijen voor de biodiversiteit

Wilde bijen spelen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit. Ze zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten, wat direct bijdraagt aan de voedselvoorziening voor mens en dier. Zonder de bestuivingsdiensten van wilde bijen zouden veel van onze voedselgewassen en wilde planten niet kunnen voortbestaan.

Wilde bijen zijn klein, maar hun waarde is ongelooflijk groot.

De diversiteit aan wilde bijensoorten zorgt voor een gezond en veerkrachtig ecosysteem. Door verschillende planten te bestuiven, dragen ze bij aan een rijke variëteit aan flora en fauna. Dit heeft een positief effect op de gehele voedselketen, inclusief andere dieren zoals insecteneters die van deze biodiversiteit profiteren.

 • Behoud van plantensoorten: essentieel voor ecosystemen
 • Voedselvoorziening: cruciaal voor mens en dier
 • Gezond ecosysteem: bevordert biodiversiteit

Hoe herkennen we wilde bijen in onze omgeving?

Het herkennen van wilde bijen in onze omgeving kan een uitdagende maar lonende taak zijn. Elke bijensoort heeft unieke kenmerken die ons kunnen helpen ze te identificeren. Bijvoorbeeld, sommige soorten hebben opvallende kleuren of patronen, terwijl anderen bekend staan om hun specifieke vlieggedrag of de manier waarop ze stuifmeel verzamelen.

Het is essentieel om aandacht te besteden aan de kleine details, zoals de vorm van het lichaam, de lengte van de antennes, en de manier waarop ze bloemen benaderen.

Een goede manier om te beginnen is door deel te nemen aan workshops of lezingen, zoals de "Workshop wilde bijen herkennen". Deze bieden waardevolle informatie en praktische tips om verschillende soorten wilde bijen te leren herkennen. Daarnaast kan het observeren van bijen in je eigen tuin of lokale natuur je helpen om je kennis verder te verdiepen.

De uitdagingen voor wilde bijen

Bedreigingen voor wilde bijen

Wilde bijen staan voor aanzienlijke uitdagingen die hun voortbestaan bedreigen. De grootste bedreigingen zijn verlies van leefgebied, pesticidengebruik, klimaatverandering, en ziektes. Deze factoren hebben een directe impact op hun populaties en de biodiversiteit als geheel.

 • Verlies van leefgebied door urbanisatie en intensieve landbouw
 • Pesticidengebruik dat bijenpopulaties schaadt
 • Klimaatverandering die leefgebieden en voedselbronnen verandert
 • Ziektes en parasieten die bijenpopulaties bedreigen

Wilde bijen zijn essentieel voor de bestuiving van veel planten, waaronder gewassen die belangrijk zijn voor de menselijke voeding. Het beschermen van wilde bijen is daarom cruciaal voor het behoud van onze biodiversiteit en voedselzekerheid.

De impact van landbouw en urbanisatie

De uitbreiding van landbouwgronden en de toenemende urbanisatie vormen significante bedreigingen voor de leefomgeving van wilde bijen. De vermindering van natuurlijke habitats dwingt wilde bijen om zich aan te passen of te migreren, wat niet altijd succesvol is. Deze ontwikkelingen leiden tot een afname van de biodiversiteit en de beschikbaarheid van voedselbronnen voor wilde bijen.

De impact van deze veranderingen is niet te onderschatten. Het creëert een directe noodzaak voor gerichte conservatie-inspanningen om de leefomgeving van wilde bijen te beschermen en te herstellen.

De volgende punten benadrukken de belangrijkste uitdagingen:

 • Verlies van natuurlijke habitats door uitbreiding van stedelijke gebieden en landbouw.
 • Verminderde beschikbaarheid van voedselbronnen door monocultuur in de landbouw.
 • Verstoring van nestgelegenheden door bouwactiviteiten en landgebruik.
 • Toename van pesticidengebruik, wat schadelijk is voor wilde bijen en andere bestuivers.

Conservatie-inspanningen in Nederland en België

In Nederland en België worden diverse conservatie-inspanningen ondernomen om de populaties van wilde bijen te beschermen en te herstellen. De focus ligt op het creëren van meer leefgebieden en het verbeteren van de biodiversiteit.

 • Het aanleggen van bijenlinten en bloemenweides in stedelijke en landelijke gebieden.
 • Het beschermen van bestaande natuurgebieden en het stimuleren van ecologische landbouwpraktijken.
 • Het organiseren van educatieve programma’s en workshops om het publiek bewust te maken van het belang van wilde bijen.

Het succes van deze inspanningen hangt sterk af van de samenwerking tussen overheden, bedrijven, natuurorganisaties en burgers. Het is cruciaal dat iedereen bijdraagt aan het creëren van een omgeving waarin wilde bijen kunnen floreren.

Leven naast wilde bijen

Het creëren van een bijvriendelijke tuin

Het aanleggen van een bijvriendelijke tuin is een effectieve manier om de lokale bijenpopulatie te ondersteunen. Door gevarieerde plantensoorten te planten, creëren we een habitat waar wilde bijen kunnen floreren. Het is niet alleen belangrijk om een diversiteit aan bloemen te hebben, maar ook om planten te kiezen die in verschillende seizoenen bloeien, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Een geveltuin is een uitstekende optie voor mensen die weinig ruimte hebben maar toch een bijdrage willen leveren aan de biodiversiteit in hun omgeving.

Hieronder volgt een lijst met planten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde bijen:

 • Lavendel
 • Zonnebloem
 • Klimop
 • Wilde tijm
 • Krokus

Deze planten zijn niet alleen mooi, maar trekken ook actief wilde bijen aan en bieden hen voedsel en onderdak.

Voorbeelden van succesvolle bijentuinen

Een inspirerend voorbeeld van een succesvolle bijentuin is die van Stefan Louwerse. Twee jaar geleden transformeerde hij zijn tuin van ongeveer 50 vierkante meter in een waar paradijs voor bijen, vlinders, zweefvliegen, amfibieën en vogels. De diversiteit aan flora trekt een breed scala aan bestuivers aan, wat bijdraagt aan de lokale biodiversiteit.

Het Zaanse Bijen en bollenlint is een ander prachtig initiatief dat laat zien hoe aaneengesloten stukken groen en natuur, voorzien van bloemen, een verschil kunnen maken voor wilde bijen.

Het creëren van een bijvriendelijke tuin vereist niet alleen de juiste plantenkeuze, maar ook een bewustzijn van de behoeften van verschillende bijensoorten. Door te focussen op inheemse plantensoorten en het bieden van voldoende stuifmeel en nectar het hele jaar door, kunnen we een omgeving scheppen waarin bijen kunnen floreren.

Tips voor het aantrekken van wilde bijen

Het aantrekken van wilde bijen naar je tuin kan een verrijkende ervaring zijn, zowel voor jou als voor de bijen. Vermijd het gebruik van pesticiden, aangezien deze schadelijk kunnen zijn voor bijen en andere nuttige insecten. Het creëren van een bijvriendelijke omgeving begint met het planten van inheemse bloemen en planten die gedurende verschillende seizoenen bloeien, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Een gevarieerd aanbod van bloemen trekt meer soorten bijen aan.

Hieronder volgt een lijst met enkele aanbevelingen voor planten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde bijen:

 • Lavendel
 • Zonnebloem
 • Krokus
 • Bieslook
 • Wilde tijm

Door deze planten in je tuin te integreren, help je niet alleen de lokale bijenpopulatie, maar draag je ook bij aan de algehele biodiversiteit. Het is ook belangrijk om waterbronnen beschikbaar te stellen, zoals een ondiepe schaal met stenen of drijvende houtjes, zodat bijen kunnen drinken zonder te verdrinken.

De rol van gemeenschappen en overheden

Initiatieven zoals het Zaanse Bijen en bollenlint

Het Zaanse Bijen en bollenlint is een prachtig voorbeeld van hoe lokale initiatieven een significante impact kunnen hebben op de leefomgeving van wilde bijen. Door het planten van bloembollen en het inzaaien van bloemenmengsels in de bermen van Zaanstad, wordt er een kleurrijk en voedzaam landschap gecreëerd dat van noord naar zuid door de hele gemeente loopt. Dit initiatief draagt bij aan de verbinding van groene gebieden en biedt een diversiteit aan inheemse plantensoorten die essentieel zijn voor het voortbestaan van wilde bijen en andere bestuivers.

Het doel is om aaneengesloten stukken groen en natuur te verbinden en te voorzien van bloemen, wat bijdraagt aan een gezondere en meer biodiverse omgeving.

De actie ‘Bloemetjes met ons buitenzetten’ heeft inwoners van Zaanstad aangemoedigd om zelf deel te nemen aan het vergroenen van hun omgeving. Hieronder volgt een kort overzicht van de activiteiten:

 • Planten van bloembollen in de boomspiegels samen met de wijkonderhoudsploeg.
 • Uitdelen van gratis zakjes bloembollen voor inwoners om in hun eigen straat te planten.
 • Aanleg van een lang bollenlint dat een voedzaam en kleurrijk landschap biedt van noord naar zuid door heel Zaanstad.

Deze initiatieven tonen aan dat met gezamenlijke inspanningen een significante bijdrage kan worden geleverd aan het behoud van biodiversiteit en het welzijn van wilde bijen. Het is een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenschappen om soortgelijke projecten te starten.

Het belang van lokale beleidsmaatregelen

Lokale overheden spelen een cruciale rol in het beschermen en bevorderen van de leefomgeving van wilde bijen. Door het implementeren van specifieke beleidsmaatregelen kunnen gemeenten een veilige habitat creëren voor deze essentiële bestuivers. Het is belangrijk dat beleid niet alleen gericht is op honingbijen, maar ook specifieke aandacht heeft voor de behoeften van wilde bijen.

Beleidsregels moeten duidelijk aangeven waar bijenhouderij plaatse wél en niet is toegestaan, om handhaving te vergemakkelijken en overlast te verminderen.

Het betrekken van lokale gemeenschappen bij het vormgeven van dit beleid is essentieel. Door samen te werken met stakeholders zoals ondernemers- en winkeliersverenigingen, kan beleid worden ontwikkeld dat zowel de bijenpopulatie ondersteunt als de belangen van de gemeenschap dient.

Samenwerking tussen burgers en overheden voor bijenbehoud

De samenwerking tussen burgers en overheden speelt een cruciale rol in het behoud van wilde bijen. Burgers kunnen een directe impact hebben door lokale initiatieven te ondersteunen en bijvriendelijke praktijken in hun eigen tuinen toe te passen. Overheden, aan de andere kant, kunnen beleid en programma’s implementeren die het behoud van bijen ondersteunen en faciliteren.

De gemeente heeft andere instanties én inwoners nodig om effectief op te kunnen treden.

Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is het Zaanse Bijen en bollenlint, waarbij burgers, lokale bedrijven en de overheid samenwerken om aaneengesloten stukken groen en natuur te verbinden en te voorzien van bloemen. Dit initiatief toont aan hoe gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot significante verbeteringen in de leefomgeving van bijen.

 • Stappen voor effectieve samenwerking:
  • Bewustwording creëren over het belang van bijenbehoud.
  • Lokale initiatieven en projecten ondersteunen.
  • Bijvriendelijke praktijken in eigen tuin toepassen.
  • Deelnemen aan educatieve programma’s en workshops.
  • Beleid en programma’s van de overheid ondersteunen.

Deze stappen benadrukken het belang van een gezamenlijke aanpak en de rol die iedereen kan spelen in het beschermen van onze wilde bijenpopulaties.

Evenementen en educatie over wilde bijen

Natuurvereniging Wierhaven presenteert: Wilde Bijen

Op 20 februari biedt Natuurvereniging Wierhaven een unieke kans om dieper in te duiken in de wereld van wilde bijen. Jaap Molenaar, directeur van de Bijenstichting, zal ons meenemen op een ontdekkingsreis naar de kleine, maar ongelooflijk waardevolle wereld van deze bestuivers. De impact van wilde bijen op onze biodiversiteit en voedselvoorziening is enorm.

Naast de lezing van Jaap Molenaar, krijgen bezoekers ook de kans om te leren van Stefan Louwerse, die zijn tuin heeft omgetoverd tot een bijenparadijs. Deze praktijkvoorbeelden tonen aan hoe kleine veranderingen in onze directe omgeving een groot verschil kunnen maken voor wilde bijen.

Door deel te nemen aan dit evenement, krijgen bezoekers niet alleen inzicht in de diversiteit en het belang van wilde bijen, maar ook praktische tips om hun eigen tuin aantrekkelijker te maken voor deze essentiële bestuivers.

De avond belooft een mix van educatie en inspiratie, waarbij de nadruk ligt op het belang van actieve bijdragen aan de bescherming en het behoud van wilde bijen in onze gemeenschappen.

Educatieve programma’s en workshops

Educatieve programma’s en workshops spelen een cruciale rol in het vergroten van de bewustwording en kennis over wilde bijen. Deze activiteiten bieden unieke kansen voor zowel jong als oud om hands-on ervaring op te doen met de fascinerende wereld van bijen. Van het maken van bijenhotels tot het leren over de complexe sociale structuur van bijenkolonies, de variëteit aan workshops is indrukwekkend.

Educatieve programma’s variëren van interactieve presentaties over het leven van bijen tot praktische workshops waarbij deelnemers zelf producten kunnen maken, zoals kaarsen en crèmes.

Hieronder volgt een lijst van enkele populaire workshops:

 • Zelf kaarsen maken
 • Zelf crème maken
 • Het bouwen van bijenhotels
 • Leren over de sociale structuur van bijenkolonies

Deze workshops zijn niet alleen leerzaam, maar ook een leuke manier om meer te leren over het belang van bijen voor onze ecosystemen.

Het belang van bewustwording en betrokkenheid bij het publiek

Bewustwording en betrokkenheid bij het publiek zijn cruciale elementen in de bescherming van wilde bijen. Door het vergroten van de kennis over wilde bijen, kunnen we de noodzakelijke stappen zetten naar een duurzamere omgeving waarin bijen kunnen floreren. Het is belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, leert over de rol die wilde bijen spelen in onze ecosystemen.

Het organiseren van educatieve evenementen en workshops is een effectieve manier om deze bewustwording te vergroten.

Hieronder volgen enkele acties die individuen en gemeenschappen kunnen ondernemen om bij te dragen aan de bescherming van wilde bijen:

 • Deelnemen aan lokale natuurbehoudsinitiatieven
 • Het creëren van bijvriendelijke tuinen
 • Het bijwonen van workshops en lezingen over wilde bijen
 • Het verspreiden van kennis over wilde bijen binnen de eigen gemeenschap

Conclusie

Het leven naast honingbijen, met een focus op de onmisbare rol van wilde bijen, belicht een essentieel aspect van onze biodiversiteit. Wilde bijen, hoewel minder bekend dan hun gedomesticeerde tegenhangers, spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat direct bijdraagt aan onze voedselvoorziening en de natuurlijke schoonheid van onze omgeving. De bescherming en het behoud van deze bijensoorten, waarvan vele bedreigd zijn, is niet alleen een taak voor natuurbeschermers maar voor ons allemaal. Door bewustwording te vergroten, habitats te creëren en lokale initiatieven te ondersteunen, zoals het Zaanse Bijen en bollenlint, kunnen we een positieve impact hebben op de populatie van wilde bijen en daarmee op de biodiversiteit als geheel. Laten we de waarde van elke bij erkennen en samenwerken aan een toekomst waarin zowel honingbijen als wilde bijen kunnen floreren.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten wilde bijen leven er in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten wilde of solitaire bijen.

Wat is het belang van wilde bijen voor de biodiversiteit?

Wilde bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor het behoud van biodiversiteit en de productie van voedsel.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor wilde bijen?

De grootste bedreigingen voor wilde bijen zijn habitatverlies, pesticidengebruik, ziektes en klimaatverandering.

Hoe kan ik een bijvriendelijke tuin creëren?

Door het planten van inheemse bloemen, het vermijden van pesticiden en het bieden van nestgelegenheid, kun je een tuin creëren die aantrekkelijk is voor wilde bijen.

Wat doet het Zaanse Bijen en bollenlint voor wilde bijen?

Het Zaanse Bijen en bollenlint verbindt aaneengesloten stukken groen en natuur met bloemen, wat bijdraagt aan de leefomgeving en voedselvoorziening voor wilde bijen.

Hoe herken ik wilde bijen in mijn omgeving?

Wilde bijen kunnen variëren in grootte, kleur en gedrag. Let op kleine, solitaire bijen die actief zijn rond bloemen en mogelijk nestelen in de grond of in holtes.