Hoe Kunnen We De Solitaire Bijen in Nederland en België Beschermen?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat. Deze bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen door de bestuiving van planten en gewassen. Hun voortbestaan wordt echter bedreigd door verschillende factoren, waaronder de opkomst van de Aziatische hoornaar. Het beschermen van solitaire bijen is daarom van groot belang voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van onze natuurlijke omgeving.

Belangrijke Inzichten

 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de biodiversiteit en bestuiving van planten, maar staan onder grote druk.
 • De Aziatische hoornaar vormt een significante bedreiging voor bijenpopulaties in Nederland en België.
 • Het creëren van bijvriendelijke tuinen en landschappen kan een positieve impact hebben op de overlevingskansen van bijen.
 • Wetenschappelijk onderzoek en samenwerking tussen burgers, overheden en wetenschappers zijn essentieel voor het ontwikkelen van effectieve beschermingsstrategieën.
 • Innovatieve benaderingen en bewustwording onder het publiek zijn nodig om de toekomst van solitaire bijen te verzekeren.

Het belang van solitaire bijen voor de biodiversiteit

De rol van solitaire bijen in ecosystemen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de productie van voedsel voor mens en dier. Zonder solitaire bijen zou onze biodiversiteit aanzienlijk verminderen, wat leidt tot minder variatie in planten en dieren. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van vele wilde plantensoorten, maar ook van gewassen die belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.

Bijen en andere bestuivers spelen een cruciale rol in het behoud van de biodiversiteit en de bestuiving van planten.

Het is belangrijk om te beseffen dat solitaire bijen verschillen van honingbijen in hun levenswijze. Ze leven niet in kolonies, maar opereren alleen, wat hen uniek maakt in hun bijdrage aan de ecosystemen. Het creëren van een bijvriendelijke omgeving, door bijvoorbeeld het planten van wit bloeiende bijenplanten, draagt bij aan hun overleving en voortplanting.

Bedreigingen voor solitaire bijen

Solitaire bijen staan onder druk door verschillende factoren. Een van de meest prominente bedreigingen is de Aziatische hoornaar, een invasieve exoot die niet alleen honingbijen maar ook solitaire bijen en andere bestuivers aanvalt. Deze roofzuchtige wesp heeft geen bestuivende functie en kan dus de cruciale rol van zijn prooien in ecosystemen niet vervangen.

De impact van de Aziatische hoornaar op de bijenpopulatie is aanzienlijk. Met zijn aanvallen op bestuivers draagt hij bij aan de afname van deze essentiële insecten.

Naast de Aziatische hoornaar kampen solitaire bijen met andere uitdagingen:

 • Pesticidengebruik
 • Verlies van habitat
 • Klimaatverandering
 • Ziekten en parasieten

Deze factoren samen vormen een aanzienlijke bedreiging voor de overleving van solitaire bijen en de biodiversiteit als geheel.

Het verschil tussen solitaire bijen en honingbijen

Solitaire bijen en honingbijen spelen beide een cruciale rol in de bestuiving van planten, maar hun levenswijze en sociale structuur verschillen aanzienlijk. Solitaire bijen leven alleen, zonder de complexe sociale structuur van een bijenkorf die kenmerkend is voor honingbijen. Dit betekent dat elke solitaire bij voor haar eigen nageslacht zorgt, in tegenstelling tot honingbijen waar de zorg voor het nageslacht een collectieve verantwoordelijkheid is.

Een ander belangrijk verschil is de overwintering. Bij honingbijen overleeft het totale volk in de winter en niet alleen de koningin. Dat is een groot verschil met de solitaire bijen.

 • Levenswijze: Solitaire bijen leven alleen, honingbijen leven in volken.
 • Overwintering: Solitaire bijen overwinteren als individu, honingbijen als volk.
 • Zorg voor nageslacht: Bij solitaire bijen zorgt elk individu voor zijn eigen nageslacht, bij honingbijen is dit een collectieve verantwoordelijkheid.

Het begrijpen van deze verschillen is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve beschermingsstrategieën voor beide soorten bijen.

Strategieën voor de bescherming van solitaire bijen

Het belang van biodiversiteit in tuinen en landschappen

De diversiteit aan planten en bloemen in tuinen en landschappen speelt een cruciale rol in het ondersteunen van solitaire bijen en andere bestuivers. Door een verscheidenheid aan bijenplanten aan te bieden, creëren we een rijke bron van nectar en stuifmeel, wat essentieel is voor hun overleving en voortplanting.

Het integreren van wit bloeiende bijenplanten in uw tuin draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar zorgt ook voor een serene en prachtige tuinomgeving.

Hieronder volgt een lijst met acties die u kunt ondernemen om de biodiversiteit in uw tuin te vergroten:

 • Kies planten die geschikt zijn voor uw tuin, rekening houdend met oppervlakte en winterhardheidszones.
 • Integreer wit bloeiende bijenplanten voor een rijke bron van nectar en stuifmeel.
 • Volg aanplantinstructies zorgvuldig voor optimale groei en bloei.
 • Overweeg het gebruik van haagplanten als natuurlijke afscheidingen die ook bestuivers aantrekken.

Door deze stappen te volgen, draagt u bij aan het behoud van bijen en andere bestuivende insecten, terwijl u geniet van de voordelen van een biodiverse tuin.

Voorbeelden van succesvolle beschermingsprojecten

In Nederland en België zijn er diverse succesvolle projecten opgezet ter bescherming van solitaire bijen. Een opvallend voorbeeld is het project ‘Ecoduct Kempengrens’, dat acht jaar na de aanleg nog steeds succesvol is in het faciliteren van veilige oversteekplaatsen voor wilde dieren, waaronder solitaire bijen. Dit toont aan hoe infrastructuur met respect voor de natuur een positieve impact kan hebben.

Het belang van lokale initiatieven kan niet genoeg benadrukt worden. Ze vormen een cruciale schakel in de bescherming van onze bijenpopulaties.

Een ander voorbeeld is het proefproject met hondenpoeppalen in Gent, dat indirect bijdraagt aan een schoner milieu voor bijen door de vermindering van vervuiling in hun leefomgeving. Hoewel dit project niet direct op bijen is gericht, illustreert het de breedte van acties die het welzijn van bijen kunnen bevorderen.

 • Projecten:
  • Ecoduct Kempengrens
  • Proefproject hondenpoeppalen in Gent

Deze projecten benadrukken de diversiteit en creativiteit in benaderingen om solitaire bijen en andere bestuivers te beschermen. Het is essentieel dat we blijven innoveren en lokale initiatieven ondersteunen om de biodiversiteit te behouden.

Hoe individuen kunnen bijdragen

Individuen kunnen een cruciale rol spelen in de bescherming van solitaire bijen door bewustwording te vergroten en actief bij te dragen aan bijvriendelijke initiatieven. Elke actie, hoe klein ook, kan een positief effect hebben op de lokale bijenpopulatie en daarmee op de biodiversiteit.

 • Word lid van lokale natuurorganisaties zoals Natuurpunt.
 • Neem deel aan workshops of cursussen over bijen en biodiversiteit.
 • Creëer een bijvriendelijke tuin door het kiezen van de juiste planten en het vermijden van pesticiden.

Door samen te werken en kennis te delen, kunnen we een verschil maken voor de solitaire bijen in Nederland en België.

De impact van de Aziatische hoornaar op bijenpopulaties

De opkomst van de Aziatische hoornaar in Nederland en België

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina), oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-Azië, heeft zich vanaf 2017 gestaag verspreid in Vlaanderen en Nederland. Deze invasieve soort vormt een ernstige bedreiging voor de lokale bijenpopulaties, met name voor de honingbijen. De impact van de Aziatische hoornaar op de biodiversiteit is nog onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, maar de eerste indicaties wijzen op significante negatieve effecten.

De Aziatische hoornaar is de beruchtste vijand voor honingbijen en kan enorme schade aanrichten aan bijenpopulaties.

Om de verspreiding van de Aziatische hoornaar tegen te gaan, worden verschillende maatregelen genomen. Koninginnen die in het voorjaar een primair nest bouwen, worden afgevangen, en secundaire nesten later in het jaar worden verdelgd. Deze acties worden bij voorkeur uitgevoerd door professionals, om te voorkomen dat de Europese hoornaar per ongeluk wordt vernietigd.

Strategieën om de verspreiding tegen te gaan

Om de verspreiding van de Aziatische hoornaar te vertragen, worden verschillende strategieën toegepast. Het vangen van koninginnen in het voorjaar en het vernietigen van secundaire nesten later in het jaar zijn cruciale stappen. Deze taken worden bij voorkeur uitgevoerd door professionals, om verwarring met de Europese hoornaar te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

Het gebruik van pesticiden wordt afgeraden ten gunste van duurzamere bestrijdingsmethoden, zoals diatomeeënaarde of het afzuigen van de individuen.

Deze aanpak vereist een gecoördineerde inspanning en ondersteuning vanuit lokale overheden en gemeenschappen. Het Strategisch Plan Bijenteelt in Vlaanderen is een voorbeeld van hoe regionale initiatieven imkers kunnen ondersteunen in de strijd tegen deze invasieve exoot.

De rol van imkers in de strijd tegen de Aziatische hoornaar

Imkers spelen een cruciale rol in de strijd tegen de Aziatische hoornaar, een beruchte vijand van honingbijen. Door hun kennis en ervaring kunnen zij effectieve strategieën implementeren om deze invasieve soort te bestrijden. Het is essentieel dat imkers alert blijven en snel handelen bij het detecteren van de Aziatische hoornaar in hun omgeving.

Het beschermen van honingbijen vereist een gestructureerde en gecoördineerde aanpak.

Een van de methoden om de verspreiding van de Aziatische hoornaar te vertragen, is het vroegtijdig detecteren en vernietigen van de nesten. Dit omvat:

 • Het afvangen van koninginnen in het voorjaar.
 • Het verdelgen van secundaire nesten later in het jaar.

Deze taken worden bij voorkeur uitgevoerd door professionals, gezien de gevaren en de noodzaak om verwarring met de Europese hoornaar te voorkomen.

Het creëren van een bijvriendelijke omgeving

Het kiezen van de juiste planten voor bijen

Bij het aanleggen van een bijvriendelijke tuin is het essentieel om planten te selecteren die aantrekkelijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Diversiteit in plantensoorten en bloeiperiodes is cruciaal voor het bieden van een continue voedselbron en leefomgeving voor bijen. Het is aan te raden om een mix van inheemse en wit bloeiende planten te gebruiken, omdat deze vaak meer nectar en stuifmeel bieden dan niet-inheemse soorten.

Bij het creëren van een bijenoase in uw tuin, overweeg dan planten zoals Scabiosa caucasica ‘Perfecta Alba’ en Monarda ‘Schneewittchen’, die vroeg in het seizoen bloeien, om een langdurige voedselbron te garanderen.

Hieronder vindt u een lijst van aanbevolen planten voor een bijvriendelijke tuin:

 • Scabiosa caucasica ‘Perfecta Alba’
 • Monarda ‘Schneewittchen’
 • Lavendel
 • Salie
 • Zonnebloem

Deze planten zorgen niet alleen voor een rijke bron van nectar en stuifmeel voor bijen, maar dragen ook bij aan de esthetiek en biodiversiteit van uw tuin. Door het kiezen van de juiste planten, draagt u bij aan het behoud van bijen en ondersteunt u de biodiversiteit in uw omgeving.

Het belang van wit bloeiende bijenplanten

Wit bloeiende bijenplanten hebben een bijzondere aantrekkingskracht op bijen en andere bestuivende insecten. De heldere witte bloemen zijn goed zichtbaar voor insecten, zelfs in schemerige omstandigheden, waardoor ze gemakkelijk de nectar en het stuifmeel kunnen vinden. Dit maakt ze een essentieel onderdeel van elke bijvriendelijke tuin.

Om ervoor te zorgen dat uw wit bloeiende bijenplanten gezond blijven en gedijen, is het belangrijk om ze op de juiste manier te verzorgen.

Door wit bloeiende bijenplanten in uw tuin op te nemen, draagt u bij aan het behoud van bijen en andere bestuivende insecten, terwijl u geniet van een prachtige, serene tuinomgeving. Hieronder vindt u een lijst van enkele populaire wit bloeiende bijenplanten:

 • Sneeuwklokje
 • Witte lavendel
 • Margriet
 • Kamille
 • Jasmijn

Tips voor het aanleggen van een bijvriendelijke tuin

Het aanleggen van een bijvriendelijke tuin is niet alleen een prachtige manier om uw buitenruimte te verrijken, maar draagt ook bij aan de bescherming van solitaire bijen en andere bestuivers. Begin met het plannen van uw tuin door rekening te houden met de positie van de zon en de grootte van uw tuin, zoals gesuggereerd door Imkerij de Werkbij.

 • Kies planten die geschikt zijn voor uw tuin, rekening houdend met winterhardheidszones.
 • Integreer wit bloeiende bijenplanten om een serene en bijvriendelijke omgeving te creëren.
 • Zorg voor een diversiteit aan planten om bijen het hele jaar door van voedsel te voorzien.

Belangrijk: Zorg ervoor dat uw tuin toegankelijk is voor bijen door het vermijden van pesticiden en het creëren van nestgelegenheden.

Door deze stappen te volgen, kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van bijen en het bevorderen van biodiversiteit in uw omgeving.

Toekomstperspectieven voor solitaire bijen

Innovatieve benaderingen voor bijenbescherming

In de strijd tegen de afname van bijenpopulaties, waaronder solitaire bijen, worden steeds meer innovatieve methoden ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om de gezondheid en het gedrag van bijenpopulaties te monitoren. Dit stelt onderzoekers in staat om snel in te grijpen wanneer problemen worden gedetecteerd.

Door het integreren van technologie in bijenbescherming kunnen we niet alleen de bijenpopulaties beter begrijpen, maar ook effectiever beschermen.

Een andere innovatieve benadering is het ontwikkelen van bij-vriendelijke pesticiden die schadelijke insecten bestrijden zonder de bijenpopulaties te schaden. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met het aanpassen van landschappen om meer natuurlijke habitats voor bijen te creëren.

 • Het gebruik van drones voor het verspreiden van wilde bloemzaden.
 • Het ontwikkelen van bijenhotels en andere nestgelegenheden.
 • Het inzetten van burgerwetenschap voor het monitoren van bijenpopulaties.

Deze benaderingen tonen aan dat er hoop is voor de toekomst van bijenbescherming. Door innovatie te omarmen, kunnen we de biodiversiteit behouden en de cruciale rol die bijen spelen in onze ecosystemen ondersteunen.

De rol van wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek speelt een cruciale rol in het begrijpen en beschermen van solitaire bijen. Door het verzamelen en analyseren van data kunnen onderzoekers patronen identificeren die essentieel zijn voor het ontwikkelen van effectieve beschermingsstrategieën. Een recent voorbeeld is het project BeeFall, dat ecologische gegevens verzamelt om de verspreiding, variatie, trends en interacties van bijen in kaart te brengen. Dit stelt ons in staat om gerichte acties te ondernemen waar ze het meest nodig zijn.

Door de inzet van burgerwetenschappers wordt het mogelijk om op grote schaal data te verzamelen, wat de kennis over solitaire bijen aanzienlijk vergroot.

Een belangrijk aspect van wetenschappelijk onderzoek is de samenwerking tussen verschillende disciplines. Dit zorgt voor een holistische benadering van bijenbescherming, waarbij ecologie, genetica, en landbouwwetenschappen samenkomen. De volgende lijst toont enkele kernpunten van wetenschappelijk onderzoek naar solitaire bijen:

 • Identificatie van bedreigingen voor solitaire bijen
 • Ontwikkeling van nieuwe methoden voor bijenbescherming
 • Analyse van de impact van klimaatverandering op bijenpopulaties
 • Samenwerking met burgers voor datacollectie

Samenwerking tussen burgers, overheden en wetenschappers

De bescherming van solitaire bijen vereist een gecoördineerde aanpak waarbij burgers, overheden en wetenschappers samenwerken. Elke groep heeft een unieke rol in het bevorderen van de biodiversiteit en het creëren van een veilige habitat voor deze essentiële bestuivers.

 • Burgers kunnen bijdragen door hun tuinen bijvriendelijk in te richten en lokale bijenbeschermingsinitiatieven te ondersteunen.
 • Overheden kunnen beleid en regelgeving implementeren die de leefomgeving van bijen beschermen.
 • Wetenschappers kunnen door onderzoek bijdragen aan het begrijpen van de behoeften van bijen en het ontwikkelen van nieuwe beschermingsstrategieën.

Samenwerking is cruciaal voor het succes van bijenbeschermingsprojecten. Het delen van kennis en middelen tussen deze groepen kan leiden tot innovatieve oplossingen die de overleving van solitaire bijen waarborgen.

Conclusie

Het beschermen van solitaire bijen in Nederland en België is van cruciaal belang voor het behoud van biodiversiteit en de ondersteuning van ons ecosysteem. Gezien de enorme druk die bestuivers zoals solitaire bijen ondervinden door factoren als de Aziatische hoornaar, klimaatverandering, en het gebruik van pesticiden, is het duidelijk dat actie vereist is. Door bewustwording te vergroten, tuinen bij-vriendelijk in te richten, en ondersteuning te bieden aan strategieën die gericht zijn op het behoud van deze essentiële bestuivers, kunnen we een positieve impact maken. Laten we samenwerken om de solitaire bijen, die een onmisbare rol spelen in onze natuur, te beschermen en te koesteren.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde of niet-sociale bijen die niet in kolonies leven zoals honingbijen. Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België. Bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst.

Wat is het verschil tussen solitaire bijen en honingbijen?

Het belangrijkste verschil is dat solitaire bijen niet in kolonies leven en geen honing produceren. Ze zijn ook minder agressief en vormen geen zwermen. Elk solitair bijenvrouwtje zorgt voor haar eigen nakomelingen.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor de biodiversiteit?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de biodiversiteit en voedselvoorziening. Ze bestuiven veel wilde plantensoorten en gewassen die belangrijk zijn voor de mens.

Wat bedreigt de solitaire bijenpopulaties?

De grootste bedreigingen zijn habitatverlies, pesticidengebruik, klimaatverandering, ziekten en predatoren zoals de Aziatische hoornaar. Deze factoren leiden tot een afname van de bijenpopulaties.

Hoe kan ik bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen?

Individuen kunnen bijdragen door bijvriendelijke tuinen aan te leggen met diverse planten die nectar en stuifmeel bieden, het gebruik van pesticiden te verminderen en door het plaatsen van bijenhotels voor nestgelegenheid.

Wat is de impact van de Aziatische hoornaar op bijen?

De Aziatische hoornaar predeert op honingbijen en andere bestuivers, waardoor hij een aanzienlijke impact heeft op de afname van bestuiverpopulaties. Hij vormt een ernstige bedreiging voor bijenvolken en de biodiversiteit.