Hoe kun je solitaire bijen ondersteunen in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat. Deze bijen spelen een cruciale rol in onze biodiversiteit door het bestuiven van planten en gewassen. Het ondersteunen van deze bijen is daarom van groot belang voor het behoud van onze natuurlijke omgeving. Dit artikel zal verkennen hoe individuen en gemeenschappen kunnen bijdragen aan het welzijn van solitaire bijen door middel van bewustwording, het creëren van bij-vriendelijke habitats en deelname aan lokale initiatieven.

Belangrijke Punten

 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor onze biodiversiteit en bestuiven een groot deel van de planten en gewassen.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst van bedreigde soorten.
 • Individuen kunnen solitaire bijen ondersteunen door het creëren van bij-vriendelijke tuinen, het plaatsen van bijenhotels, en het kiezen van de juiste planten.
 • Er zijn diverse lokale en nationale initiatieven en projecten die zich richten op de bescherming van solitaire bijen.
 • Educatie en bewustwording over solitaire bijen en hun belang zijn essentieel voor het behoud van deze soorten.

Het belang van solitaire bijen voor onze biodiversiteit

Waarom solitaire bijen essentieel zijn

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en gewassen. Zonder hun onvermoeibare werk zou onze voedselvoorziening en de biodiversiteit ernstig in gevaar komen. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van ongeveer 70% van de bloeiende plantensoorten wereldwijd.

Het is daarom van groot belang dat we de leefomgeving van solitaire bijen beschermen en verbeteren. Dit kan door het creëren van natuurlijke habitats en het aanbieden van voldoende voedselbronnen, zoals nectar en stuifmeel. Een gevarieerd landschap met bloemen, kruiden, en bomen is essentieel voor hun overleving.

Door het aanbieden van een diversiteit aan planten kunnen we de solitaire bijen een handje helpen.

Het ondersteunen van solitaire bijen is niet alleen belangrijk voor hun voortbestaan, maar ook voor het behoud van onze eigen voedselvoorziening en de algehele gezondheid van ecosystemen.

De bedreigingen voor solitaire bijen

Solitaire bijen staan voor diverse bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen. Verlies van habitat is een van de grootste problemen, veroorzaakt door stedelijke ontwikkeling en intensieve landbouwpraktijken. Daarnaast speelt pesticidegebruik een significante rol in de afname van hun populaties. Ziekten en parasieten, waaronder de invasieve exoot de Aziatische hoornaar, dragen ook bij aan de problematiek.

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die steeds verder oprukt. De reuzenwesp vespa velutina bedreigt solitaire bijen & honingbijen.

Hieronder volgt een lijst van de voornaamste bedreigingen:

 • Verlies van habitat
 • Pesticidegebruik
 • Ziekten en parasieten
 • Klimaatverandering

Het is cruciaal dat we ons bewust zijn van deze bedreigingen om effectieve beschermingsmaatregelen te kunnen treffen.

Het verschil tussen solitaire bijen en honingbijen

Het onderscheid tussen solitaire bijen en honingbijen is essentieel om te begrijpen hoe we elke soort effectief kunnen ondersteunen. Solitaire bijen leven alleen, in tegenstelling tot honingbijen die in kolonies leven. Dit heeft een directe impact op hun levenscyclus en de manier waarop ze bestuiven.

Solitaire bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal planten en gewassen, wat hen onmisbaar maakt voor onze biodiversiteit.

Een ander belangrijk verschil is de agressiviteit; solitaire bijen zijn over het algemeen veel minder agressief dan honingbijen omdat ze geen kolonie hebben om te verdedigen. Hieronder volgt een vergelijking:

 • Levenswijze: Solitaire bijen leven alleen, honingbijen in kolonies.
 • Bestuiving: Solitaire bijen bestuiven efficiënter per individu.
 • Agressiviteit: Solitaire bijen zijn minder agressief.
 • Leefomgeving: Solitaire bijen hebben diverse habitats, honingbijen leven voornamelijk in door mensen gemaakte bijenkasten.

Hoe je solitaire bijen kunt helpen

Het creëren van een bij-vriendelijke tuin

Een bij-vriendelijke tuin creëren is een effectieve manier om solitaire bijen te ondersteunen. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en zijn essentieel voor onze biodiversiteit. Het begint allemaal met het verminderen van het aantal tegels en het vergroten van de hoeveelheid groen. Planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel trekken bijen aan en bieden hen voedsel gedurende het hele seizoen.

Door het aanleggen van diverse habitats zoals bloemrijke borders, wilde bloemenweides en het plaatsen van natuurlijke schuilplaatsen, kun je een veilige haven creëren voor solitaire bijen.

Hieronder volgt een lijst met enkele planten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor solitaire bijen:

 • Lavendel
 • Salie
 • Zonnebloem
 • Klimop
 • Wilde tijm
 • Kamille

Het is ook belangrijk om pesticiden te vermijden en waar mogelijk biologische alternatieven te gebruiken. Dit helpt niet alleen de bijen, maar ook andere nuttige insecten en het algehele ecosysteem.

Het plaatsen van bijenhotels

Bijenhotels zijn een uitstekende manier om solitaire bijen te ondersteunen. Deze kleine constructies bieden een veilige plek voor bijen om te nestelen en hun eitjes te leggen. Het is belangrijk dat bijenhotels op de juiste plaats en in de juiste richting worden opgehangen om maximale bescherming en comfort te bieden aan de bijen.

Bijen en andere insecten hebben warmte nodig. Zorg daarom voor een zonnige plek, maar met af en toe schaduw om oververhitting te voorkomen. Bescherming tegen wind en regen is ook essentieel.

Hier zijn enkele tips voor het plaatsen van bijenhotels:

 • Zorg voor een zonnige locatie, bij voorkeur gericht op het zuiden.
 • Plaats het hotel op een hoogte van minimaal 1 meter boven de grond.
 • Zorg voor beschutting tegen wind en regen.
 • Vermijd plaatsing in de buurt van pesticiden en andere chemische stoffen.

Het kiezen van de juiste planten

Het selecteren van de juiste planten is cruciaal voor het ondersteunen van solitaire bijen. Inheemse planten bieden over het algemeen de beste voedingsbronnen en zijn aangepast aan de lokale omstandigheden. Het is belangrijk om een diversiteit aan planten te kiezen die gedurende verschillende seizoenen bloeien, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Het kiezen van planten die in verschillende seizoenen bloeien, zorgt voor een constante voedselbron voor solitaire bijen.

Hieronder volgt een lijst van planten die bijzonder gunstig zijn voor solitaire bijen:

 • Lavendel
 • Wilde marjolein
 • Zonnebloem
 • Klaproos
 • Vingerhoedskruid

Het is ook nuttig om te overwegen planten te kiezen die niet alleen bijen aantrekken, maar ook andere nuttige insecten en dieren. Dit draagt bij aan een gezonder en meer divers ecosysteem in je tuin.

Initiatieven en projecten ter ondersteuning van solitaire bijen

Lokale en nationale projecten

In Nederland en België zijn er tal van lokale en nationale projecten die zich richten op het ondersteunen van solitaire bijen en het bevorderen van biodiversiteit. Deze projecten variëren van het aanleggen van bij-vriendelijke tuinen tot het opzetten van educatieve programma’s. Het is essentieel om deze initiatieven te ondersteunen, aangezien ze een directe impact hebben op de lokale ecosystemen en bijdragen aan de algemene gezondheid van onze planeet.

Lokale gemeenschappen spelen een cruciale rol in het succes van deze projecten. Door actief deel te nemen en lokale initiatieven te ondersteunen, kunnen we een significante bijdrage leveren aan het behoud van solitaire bijen.

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

 • Zonneparken op daken en boven parkeerplaatsen
 • Projecten met windmolens en waterstof
 • Educatieve programma’s en workshops
 • Initiatieven voor duurzame leefbaarheid en sociaal welbevinden

Hoe je kunt deelnemen aan bijenbeschermingsinitiatieven

Deelnemen aan bijenbeschermingsinitiatieven is een geweldige manier om bij te dragen aan de bescherming van solitaire bijen. Een eerste stap is het informeren bij lokale natuurorganisaties of imkerverenigingen over mogelijke projecten of activiteiten waarbij je kunt helpen. Deze organisaties zijn vaak op zoek naar vrijwilligers voor het planten van bij-vriendelijke flora of het onderhouden van bijenhabitats.

 • Zoek contact met lokale natuurorganisaties of imkerverenigingen.
 • Informeer naar vrijwilligersmogelijkheden.
 • Bied aan om te helpen bij het planten van bij-vriendelijke planten of het onderhouden van habitats.

Het is ook mogelijk om zelf initiatieven te starten. Denk hierbij aan het organiseren van informatieavonden, het opzetten van een bijenhotel in je eigen tuin, of het starten van een project op scholen om kinderen te leren over het belang van bijen.

Door actief deel te nemen aan deze initiatieven, draag je niet alleen bij aan de bescherming van bijen maar help je ook mee aan het verspreiden van kennis en bewustwording over het belang van deze insecten voor onze biodiversiteit.

Voorbeelden van succesvolle projecten

Een van de meest inspirerende voorbeelden van projecten ter ondersteuning van solitaire bijen is het initiatief Artemis Natuurlijk. Dit project, bekroond met de titel ‘beste innovatief product ter ondersteuning van biologische bestrijding’, maakt gebruik van het Hightech vangplatenmonitoringsysteem Trap-Eye™ om de gezondheid en het gedrag van solitaire bijen te monitoren.

Door de inzet van geavanceerde technologieën kunnen we de leefomgeving van solitaire bijen beter begrijpen en beschermen.

Naast technologische innovaties, zijn er ook lokale initiatieven die een belangrijke rol spelen. Deze projecten variëren van het creëren van bij-vriendelijke tuinen tot het opzetten van educatieve programma’s voor scholen en gemeenschappen. Hieronder volgt een lijst van enkele succesvolle projecten:

 • Artemis Natuurlijk: Innovatief monitoringssysteem voor solitaire bijen.
 • Duurzame energieprojecten: Bijdragen aan een groenere leefomgeving.
 • Educatieve initiatieven: Verhogen van bewustzijn en kennis over solitaire bijen.

Educatie en bewustwording

Het belang van educatie over solitaire bijen

Educatie en voorlichting zijn cruciale elementen in de bescherming en ondersteuning van solitaire bijen. Door kennis te verspreiden over het belang van deze bijen en hoe we ze kunnen helpen, kunnen we een positieve impact hebben op hun populaties. Het is belangrijk dat zowel jong als oud leert over de rol die solitaire bijen spelen in onze ecosystemen en hoe hun aanwezigheid bijdraagt aan de biodiversiteit.

Educatieve initiatieven en voorlichtingscampagnes kunnen een sleutelrol spelen in het verhogen van het bewustzijn rond solitaire bijen.

 • Organiseer workshops en lezingen over solitaire bijen.
 • Ontwikkel educatief materiaal voor scholen.
 • Zet sociale media in om informatie en tips te delen.
 • Organiseer bij-vriendelijke evenementen in de gemeenschap.

Hoe scholen en gemeenschappen betrokken kunnen raken

Scholen en gemeenschappen spelen een cruciale rol in het ondersteunen van solitaire bijen door educatie en het creëren van bewustwording. Het organiseren van workshops en informatiebijeenkomsten kan een effectieve manier zijn om kennis over te dragen en interesse te wekken.

Door samen te werken met lokale natuurorganisaties kunnen scholen en gemeenschappen praktische activiteiten organiseren die zowel educatief als leuk zijn.

Hieronder volgt een lijst van activiteiten die kunnen bijdragen aan de betrokkenheid:

 • Het organiseren van ‘bij-vriendelijke’ projectdagen op scholen
 • Het opzetten van educatieve tuinen waar leerlingen kunnen leren over de levenscyclus van bijen
 • Het faciliteren van bezoeken aan lokale bijenprojecten of natuurcentra
 • Het aanbieden van lesmateriaal over het belang van bijen voor onze biodiversiteit

Deze activiteiten kunnen niet alleen de kennis over solitaire bijen vergroten, maar ook de waardering voor de natuurlijke omgeving versterken en de gemeenschapszin bevorderen.

Het verspreiden van kennis via sociale media en evenementen

In het digitale tijdperk is het gebruik van sociale media en het organiseren van evenementen een krachtige manier om kennis over solitaire bijen te verspreiden en bewustwording te creëren. Door actief informatie te delen op platforms zoals Facebook, Instagram en Twitter, kunnen we een breed publiek bereiken en de interesse in bijenbescherming vergroten.

Het organiseren van kleinschalige evenementen, conform de huidige gezondheidsrichtlijnen, biedt een unieke kans om mensen direct te betrekken bij het belang van bijenbescherming.

Hieronder volgt een lijst met acties die je kunt ondernemen om bij te dragen aan de verspreiding van kennis:

 • Deel informatieve posts en video’s over solitaire bijen op je sociale netwerken.
 • Organiseer of neem deel aan webinars en online workshops over bijen en biodiversiteit.
 • Zet lokale evenementen op zoals lezingen of workshops in buurthuizen of scholen.
 • Moedig deelname aan bijenbeschermingsprojecten aan door deze te promoten via sociale media en evenementen.

Conclusie

Het ondersteunen van solitaire bijen is van cruciaal belang voor de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht in Nederland en België. Gezien het feit dat bijna 60% van de solitaire bijensoorten op de rode lijst staat, is het duidelijk dat deze bijen onze hulp hard nodig hebben. Door bewust te zijn van hun leefomgeving, het creëren van bijvriendelijke tuinen, en het ondersteunen van lokale initiatieven kunnen we een positieve impact maken. Laten we samenwerken om de solitaire bijen te beschermen en te zorgen voor een bloeiende toekomst voor zowel de bijen als onze eigen omgeving.

Veelgestelde vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde bijensoorten die, in tegenstelling tot honingbijen, alleen leven en geen kolonies vormen. Er zijn ongeveer 20.000 soorten wereldwijd, waarvan rond de 350 in Nederland en België te vinden zijn.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor de biodiversiteit?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de productie van voedselgewassen. Ze zijn efficiëntere bestuivers dan honingbijen voor bepaalde planten.

Wat bedreigt de populatie van solitaire bijen?

De belangrijkste bedreigingen zijn habitatverlies, het gebruik van pesticiden, klimaatverandering, en ziektes. Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst.

Hoe kan ik solitaire bijen helpen?

Je kunt solitaire bijen helpen door een bij-vriendelijke tuin te creëren, bijenhotels te plaatsen, en de juiste planten te kiezen die nectar en stuifmeel bieden.

Wat zijn bijenhotels en hoe werken ze?

Bijenhotels zijn constructies die nestgelegenheid bieden voor solitaire bijen. Ze bestaan uit materialen zoals bamboe, houtblokken met gaatjes, of holle stengels, waarin bijen hun eitjes kunnen leggen.

Kan ik deelnemen aan initiatieven voor de bescherming van solitaire bijen?

Ja, er zijn diverse lokale en nationale projecten gericht op de bescherming van solitaire bijen waar je aan kunt deelnemen. Dit kan variëren van het aanleggen van bij-vriendelijke gebieden tot het deelnemen aan educatieve programma’s.