Hoe Jij Kunt Bijdragen aan de Behoud van Bedreigde Bijensoorten

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem, maar helaas gaat het niet goed met hen. In Nederland worden meer dan de helft van de bijensoorten bedreigd door verschillende factoren zoals het gebruik van pesticiden, habitatverlies en klimaatverandering. Gelukkig kun jij een verschil maken en bijdragen aan de bescherming van deze essentiële bestuivers. In dit artikel ontdek je hoe belangrijk bijen zijn voor ons ecosysteem, wat de bedreigingen zijn voor hun populaties, en hoe je praktisch kunt bijdragen aan hun behoud.

Belangrijke Inzichten

 • Bijen, waaronder honingbijen en wilde bijen, zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten en daarmee voor de productie van ons voedsel.
 • Meer dan de helft van de bijensoorten in Nederland wordt bedreigd, voornamelijk door het gebruik van pesticiden, habitatverlies en klimaatverandering.
 • Het verschil tussen honingbijen en wilde bijen is belangrijk om te begrijpen, omdat beide groepen unieke bijdragen leveren aan ons ecosysteem.
 • Je kunt bijen helpen door je tuin bijvriendelijker te maken, geen pesticiden te gebruiken en bij te dragen aan het behoud van hun natuurlijke habitats.
 • Vrijwilligerswerk bij natuurbehoudsorganisaties en deelname aan lokale bijenbeschermingsprojecten zijn effectieve manieren om bij te dragen aan de bescherming van bijen.

Het belang van bijen voor ons ecosysteem

De cruciale rol van bijen in de bestuiving

Bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Zonder bijen zouden veel planten, inclusief die welke belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening, niet kunnen voortbestaan. Honingbijen bestuiven bijvoorbeeld 80% van alle soorten bloemen, wat meer dan 130 soorten groenten en fruit omvat die wij dagelijks consumeren.

Bijen bezoeken meerdere bloemen om nectar te verzamelen. Tijdens deze bezoeken vindt ook de bestuiving plaats, wat cruciaal is voor de voortplanting van planten.

Echter, bijenpopulaties staan onder druk door diverse factoren zoals het gebruik van pesticiden, habitatverlies en ziekten. Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om deze bedreigde soorten te beschermen. In Nederland en België is bijvoorbeeld 60% van de wilde bijensoorten bedreigd. Dit benadrukt de urgentie van het nemen van conservatiemaatregelen om deze essentiële bestuivers te beschermen.

Bedreigingen voor bijenpopulaties

Bijenpopulaties wereldwijd staan onder druk door een reeks van bedreigingen. De belangrijkste factoren die bijdragen aan de afname van bijen zijn het gebruik van pesticiden, habitatverlies door stedelijke ontwikkeling en landbouwpraktijken, en klimaatverandering. Deze factoren hebben een directe invloed op de biodiversiteit en de beschikbaarheid van voedsel voor bijen.

 • Pesticiden: Chemische stoffen die bedoeld zijn om plagen te bestrijden, maar ook bijen kunnen schaden.
 • Habitatverlies: De afname van natuurlijke leefgebieden door urbanisatie en intensieve landbouw.
 • Klimaatverandering: Veranderingen in het klimaat kunnen leiden tot een verschuiving van bloeiperiodes, wat de voedselvoorziening voor bijen beïnvloedt.

Meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen worden bedreigd.

Het verschil tussen honingbijen en wilde bijen

Het onderscheid tussen honingbijen en wilde bijen is essentieel voor het begrijpen van hun rol binnen ons ecosysteem. Honingbijen leven in goed georganiseerde kolonies, terwijl wilde bijen, zoals hommels, zandbijen, metselbijen en wespbijen, vaak solitair leven en geen honing produceren. Deze diversiteit in levenswijze heeft directe implicaties voor hun bijdrage aan de bestuiving van planten.

Wilde bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele plantensoorten en dragen bij aan de biodiversiteit van onze natuur.

Een overzicht van de verschillen in leefwijze:

 • Honingbijen: leven in kolonies, produceren honing.
 • Wilde bijen: leven solitair, produceren geen honing.

Deze verschillen benadrukken het belang van zowel honingbijen als wilde bijen voor ons ecosysteem. Het is daarom van belang dat we beide soorten ondersteunen en beschermen.

Praktische tips om bijen te helpen

Maak je tuin bijvriendelijker

Het creëren van een bijvriendelijke tuin is een eenvoudige maar effectieve manier om bij te dragen aan de bescherming van bijen. Door inheemse planten en bloemen te planten, bied je bijen niet alleen voedsel maar ook een habitat. Dit is cruciaal voor hun overleving en voortplanting.

Een bijvriendelijke tuin hoeft niet groot te zijn. Zelfs op een balkon of klein terras kun je een verschil maken.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen om je tuin aantrekkelijker te maken voor bijen:

 • Plant bloeiende planten die gedurende verschillende seizoenen bloeien, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.
 • Vermijd het gebruik van chemische pesticiden en kunstmest.
 • Zorg voor een waterbron, zoals een kleine vijver of een vogelbadje, waar bijen veilig kunnen drinken.
 • Laat wat tuinafval liggen of creëer een klein hoopje takken en bladeren als schuilplaats voor wilde bijen.

Gebruik geen pesticiden

Het gebruik van pesticiden is een van de grootste bedreigingen voor bijenpopulaties. Deze chemische stoffen, bedoeld om ongewenste insecten en onkruid te bestrijden, kunnen ernstige schade toebrengen aan bijen en andere bestuivers. Vermijd het gebruik van pesticiden in je tuin om bijen een veiligere omgeving te bieden.

Door het vermijden van pesticiden draag je bij aan een gezonder ecosysteem en ondersteun je de overleving van bijen.

Alternatieven voor het gebruik van pesticiden zijn:

 • Handmatig onkruid verwijderen
 • Natuurlijke vijanden van ongedierte inzetten, zoals lieveheersbeestjes
 • Gebruik maken van biologische bestrijdingsmiddelen

Draag bij aan het behoud van natuurlijke habitats

Het behoud van natuurlijke habitats is essentieel voor de overleving van bijensoorten, vooral voor de solitaire bijen die een cruciale rol spelen in de biodiversiteit. Deze bijen zijn afhankelijk van specifieke leefomgevingen die steeds schaarser worden door menselijke activiteiten.

Door actief bij te dragen aan het behoud van deze habitats, kunnen we een positieve impact hebben op de bijenpopulatie en de algehele gezondheid van ons ecosysteem.

Hier zijn enkele stappen die je kunt ondernemen:

 • Werk samen met lokale natuurbehoudsorganisaties.
 • Neem deel aan herbebossingsprojecten.
 • Bescherm bestaande natuurgebieden door verantwoord recreëren.
 • Ondersteun initiatieven die gericht zijn op het creëren van nieuwe natuurlijke habitats.

Vrijwilligerswerk en gemeenschapsinitiatieven

Aanmelden als vrijwilliger bij natuurbehoudsorganisaties

Vrijwilligerswerk bij natuurbehoudsorganisaties is een krachtige manier om direct bij te dragen aan de bescherming van bijen en hun leefomgeving. Door je aan te melden als vrijwilliger, kun je deel uitmaken van belangrijke projecten die zich richten op het herstel en de bescherming van natuurlijke habitats.

De eerste stap is het vinden van een organisatie die bij jou past. Er zijn tal van organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud, zoals Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Vlinderstichting. Elk van deze organisaties heeft zijn eigen focus en manier van werken.

 • Zoek naar organisaties in jouw regio of met projecten die jou aanspreken.
 • Neem contact op via hun website of sociale media voor meer informatie over vrijwilligersmogelijkheden.
 • Informeer naar de specifieke behoeften van de organisatie en hoe jij kunt bijdragen.

Het is belangrijk om een organisatie te kiezen waar je echt een passie voor voelt. Dit zorgt ervoor dat je betrokken blijft en het meeste uit je vrijwilligerswerk haalt.

Deelnemen aan lokale bijenbeschermingsprojecten

Door deel te nemen aan lokale bijenbeschermingsprojecten kun je een directe bijdrage leveren aan de bescherming van bijen in jouw omgeving. Veel gemeenten en lokale natuurorganisaties organiseren projecten waarbij burgers kunnen helpen met het creëren van bijvriendelijke habitats, het monitoren van bijenpopulaties en het verspreiden van bewustwording over het belang van bijen.

Door actief deel te nemen, draag je bij aan een grotere biodiversiteit en help je bijenpopulaties te herstellen.

Hier zijn enkele voorbeelden van activiteiten waar je aan kunt deelnemen:

 • Het aanleggen van bijentuinen of bloemenweides
 • Het organiseren van educatieve workshops over bijen
 • Het deelnemen aan tellingen van bijenpopulaties
 • Het verspreiden van informatie over het belang van bijen in lokale gemeenschappen

Deze activiteiten bieden niet alleen een kans om bij te dragen aan een belangrijke zaak, maar ook om meer te leren over bijen en hun essentiële rol in ons ecosysteem.

Het belang van educatie en bewustwording

Educatie en bewustwording spelen een cruciale rol in de bescherming van bijen en het behoud van hun habitats. Door mensen te informeren over het belang van bijen voor ons ecosysteem, kunnen we een grotere betrokkenheid en actiebereidheid creëren. Het is essentieel dat iedereen begrijpt hoe zijn of haar acties direct invloed hebben op de bijenpopulaties.

Door kennis te delen over bijen en hun belang, kunnen we samen werken aan een duurzamere toekomst.

Hier zijn enkele eenvoudige manieren om bij te dragen aan de bewustwording:

 • Deel informatie over bijen en hun rol in de bestuiving met vrienden en familie.
 • Organiseer of neem deel aan workshops en lezingen over bijenbescherming.
 • Moedig scholen aan om educatieve programma’s over bijen en natuurbehoud op te nemen in hun curriculum.

Creëer een veilige haven voor bijen in je eigen tuin

Overwinteringsplaatsen en wateraanbod

Het bieden van overwinteringsplaatsen en een wateraanbod is essentieel voor bijen tijdens de koudere maanden. Bijen hebben beschutte plekjes nodig om te overwinteren en toegang tot water is cruciaal, zelfs in de winter. Het creëren van een bijvriendelijke tuin betekent ook nadenken over de behoeften van bijen gedurende het hele jaar.

 • Zorg voor een diversiteit aan planten die laat in het seizoen bloeien om voedsel te bieden.
 • Plaats holle stengels of insectenhotels als schuilplaatsen.
 • Zorg voor een ondiepe waterbron met stenen of drijvende objecten waar bijen veilig kunnen drinken.

Het is belangrijk om bijen niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door te ondersteunen. Door het aanbieden van overwinteringsplaatsen en een constant wateraanbod, help je bijenpopulaties te overleven en te floreren.

Natuurlijke nestgelegenheid bieden

Het bieden van natuurlijke nestgelegenheid is cruciaal voor de overleving van bijen. Veel bijensoorten, waaronder wilde bijen, zijn afhankelijk van specifieke omstandigheden om hun nest te bouwen. Door je tuin of balkon in te richten met materialen en structuren die deze omstandigheden nabootsen, kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van deze essentiële bestuivers.

Bijen hebben een diversiteit aan nestgelegenheid nodig. Dit kan variëren van kale grond voor grondbewonende bijen tot holle stengels en houtblokken met gaatjes voor houtbewonende bijen. Het creëren van een ‘bijenhotel’ is een populaire en effectieve manier om verschillende soorten bijen te ondersteunen.

 • Kale grond voor grondbewonende bijen
 • Holle stengels voor houtbewonende bijen
 • Houtblokken met gaatjes voor diverse bijensoorten

Het is belangrijk om natuurlijke materialen te gebruiken en chemische behandelingen te vermijden, om zo een veilige omgeving voor bijen te waarborgen.

Door het aanbieden van diverse nestgelegenheid help je niet alleen bijen bij het vinden van een plek om te broeden, maar ondersteun je ook de biodiversiteit in je tuin. Het is een eenvoudige stap met een grote impact op de gezondheid van ons ecosysteem.

Inheemse planten en bloemen planten

Het planten van inheemse planten en bloemen is een cruciale stap in het creëren van een bijvriendelijke tuin. Deze planten zijn perfect aangepast aan het lokale klimaat en bodem, en bieden de beste voedingsbronnen voor bijen. Door te kiezen voor inheemse soorten, ondersteun je niet alleen de bijenpopulatie, maar draag je ook bij aan de biodiversiteit in je omgeving.

Lees ook: tips voor het aanleggen van een natuurtuin

Een eenvoudige manier om te beginnen is door te kijken naar de planten die van nature in jouw regio voorkomen. Hier is een lijst van enkele populaire inheemse planten die bijen aantrekken:

 • Lavendel
 • Zonnehoed (Echinacea)
 • Wilde marjolein (Origanum vulgare)
 • Knoopkruid (Centaurea jacea)
 • Kamille

Door deze planten in je tuin te integreren, creëer je een rijke en gevarieerde habitat die bijen en andere bestuivers aantrekt. Het is ook belangrijk om te onthouden dat diversiteit de sleutel is tot een gezonde bijenpopulatie. Probeer een mix van bloeiende planten te hebben die in verschillende seizoenen bloeien, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Conclusie

Het is duidelijk dat bijen een cruciale rol spelen in onze ecosystemen en in de bestuiving van voedselgewassen, waardoor ze onmisbaar zijn voor onze voedselvoorziening. Ondanks hun belang, worden veel bijensoorten bedreigd door factoren zoals habitatverlies, pesticidengebruik en klimaatverandering. Gelukkig kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan de bescherming van deze essentiële insecten. Door bijvriendelijke tuinen te creëren, het gebruik van pesticiden te verminderen en waarnemingen van wilde bijen door te geven, kunnen we helpen de bijenpopulatie te ondersteunen en te herstellen. Laten we samenwerken om de bijen en onze toekomst te beschermen.

Veelgestelde vragen

Wat is het belang van bijen voor ons ecosysteem?

Bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van veel planten, waaronder die welke belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Meer dan 75% van de voedselgewassen wordt bestoven door bijen en andere bestuivers. Dit maakt hen essentieel voor de biodiversiteit en de productie van voedsel.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor bijenpopulaties?

De grootste bedreigingen voor bijen zijn het gebruik van pesticiden, habitatverlies, klimaatverandering en ziekten. Deze factoren leiden tot een afname van bijenpopulaties wereldwijd.

Wat is het verschil tussen honingbijen en wilde bijen?

Honingbijen leven in kolonies en zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van alle bloemsoorten. Wilde bijen, waaronder solitaire bijen, zijn ook belangrijk voor de bestuiving maar leven niet in grote kolonies. Er zijn ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan 350 in Nederland en België.

Hoe kan ik bijen helpen?

Je kunt bijen helpen door je tuin bijvriendelijker te maken, geen pesticiden te gebruiken, overwinteringsplaatsen en wateraanbod te creëren, en door waarnemingen van wilde bijen door te geven via waarneming.nl.

Wat kan ik doen als vrijwilliger voor bijenbehoud?

Als vrijwilliger kun je je aanmelden bij natuurbehoudsorganisaties, deelnemen aan lokale bijenbeschermingsprojecten, en helpen met educatie en bewustwording over het belang van bijen.

Waarom zijn inheemse planten belangrijk voor bijen?

Inheemse planten bieden de beste voeding en habitat voor bijen. Ze zijn aangepast aan de lokale omgeving en klimaat, waardoor ze een essentiële rol spelen in het ondersteunen van gezonde bijenpopulaties.