Hoe Helpen We de Bedreigde Solitaire Bijen?

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst. Deze bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door de bestuiving van planten en gewassen, wat essentieel is voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Echter, hun voortbestaan wordt bedreigd door verschillende factoren zoals habitatverlies, het gebruik van pesticiden en klimaatverandering. In dit artikel verkennen we hoe we de bedreigde solitaire bijen kunnen helpen en het belang van bewustwording en actie benadrukken.

Belangrijkste Punten

 • Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van planten en gewassen, wat cruciaal is voor onze voedselvoorziening en de instandhouding van biodiversiteit.
 • Ongeveer 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst, wat hun bedreigde status onderstreept.
 • Habitatverlies, het gebruik van pesticiden en klimaatverandering zijn de voornaamste oorzaken van de afname van solitaire bijenpopulaties.
 • Het creëren van bijvriendelijke tuinen en het aanplanten van inheemse planten zijn praktische stappen die iedereen kan ondernemen om solitaire bijen te helpen.
 • Bewustwording en educatie, ondersteund door lokale initiatieven en de media, zijn cruciaal voor de bescherming en het behoud van solitaire bijen.

Het Belang van Solitaire Bijen voor Ons Ecosysteem

De cruciale rol van bestuiving

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem, vooral door hun bijdrage aan de bestuiving van planten. Deze bijen zijn essentieel voor de productie van veel van onze voedselgewassen en wilde planten. Zonder hen zou onze voedselvoorziening en biodiversiteit ernstig in gevaar komen.

Bijna driekwart van onze landbouwgewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen.

Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om deze bedreigde soorten te beschermen. Het creëren van bijvriendelijke omgevingen en het verminderen van het gebruik van pesticiden zijn slechts enkele stappen die we kunnen nemen om hun overleving te ondersteunen. Door bewustwording te vergroten en lokale initiatieven te ondersteunen, kunnen we een positieve impact hebben op de populatie van solitaire bijen en daarmee op ons gehele ecosysteem.

Diversiteit aan soorten en hun unieke functies

De diversiteit aan solitaire bijensoorten is enorm en elke soort heeft zijn unieke functie binnen ons ecosysteem. Deze variëteit zorgt voor een robuuste bestuiving van een breed scala aan planten, wat essentieel is voor de biodiversiteit en de productie van voedselgewassen.

Het creëren van een omgeving die rijk is aan diverse plantensoorten is cruciaal voor het ondersteunen van de verschillende soorten solitaire bijen.

Een voorbeeld van hoe divers de flora kan zijn die bijdraagt aan de ondersteuning van solitaire bijen, is te zien in de verscheidenheid aan bomen die nuttig zijn:

 • Loofbomen
  • Amberboom
  • Bloesembomen
 • Coniferen
 • Sierappels
 • Sparren

Deze lijst benadrukt het belang van het planten van een verscheidenheid aan bomen en planten om een habitat te bieden die rijk is aan nectar en pollen, essentieel voor de voeding van solitaire bijen. Door bewust te kiezen voor plantensoorten die gedurende verschillende seizoenen bloeien, kan men een continue voedselbron bieden.

De impact van bijensterfte op landbouw en natuur

De afname van bijenpopulaties heeft verstrekkende gevolgen voor onze landbouw en natuurlijke ecosystemen. Bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van veel van onze voedselgewassen en wilde planten. Zonder hen zouden we een significante daling zien in de productie van fruit, groenten en noten, wat niet alleen onze voedselvoorziening bedreigt maar ook de biodiversiteit.

Bijensterfte leidt tot een vermindering van de diversiteit aan planten en dieren, wat onze ecosystemen kwetsbaarder maakt.

Het is essentieel om actie te ondernemen om de bijenpopulaties te beschermen en te herstellen. Hieronder volgt een lijst van enkele belangrijke stappen die individuen en gemeenschappen kunnen nemen:

 • Het creëren van bijvriendelijke habitats
 • Verminderen van het gebruik van pesticiden
 • Ondersteunen van lokale imkers en bijenprojecten
 • Educatie over het belang van bijen

Oorzaken van de Bedreiging

Habitatverlies en fragmentatie

Habitatverlies en fragmentatie vormen een ernstige bedreiging voor solitaire bijen. Deze bijen zijn afhankelijk van specifieke habitats voor hun nesten en voedselbronnen. Door de toenemende urbanisatie en landbouwintensivering verdwijnen deze essentiële leefgebieden in rap tempo. Het creëren van ‘stapstenen’ van groen kan essentieel zijn voor hun overleving.

Door het aanleggen van bijvriendelijke zones in stedelijke en landelijke gebieden kunnen we de fragmentatie van habitats tegengaan en de biodiversiteit bevorderen.

Hieronder enkele praktische stappen om bij te dragen aan het behoud van habitats voor solitaire bijen:

 • Het planten van inheemse bloemen en planten die gedurende verschillende seizoenen bloeien.
 • Het creëren van natuurlijke nestgelegenheden, zoals het achterlaten van dode boomstammen of het opzetten van bijenhotels.
 • Het verminderen van het gebruik van pesticiden in tuinen en op landbouwgrond.
 • Het promoten van groene corridors in stedelijke gebieden om bijen veilige routes te bieden tussen verschillende groene zones.

Gebruik van pesticiden en chemicaliën

Het gebruik van pesticiden en chemicaliën in de landbouw en tuinbouw heeft een directe impact op de gezondheid van solitaire bijen. Deze stoffen kunnen niet alleen de bijen zelf schaden, maar ook de planten waarvan ze afhankelijk zijn voor voedsel en nestgelegenheid.

Het is cruciaal om alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen te overwegen en te promoten die minder schadelijk zijn voor bijen en andere bestuivers.

Een belangrijke stap in de richting van een bijvriendelijkere omgeving is het verminderen van het gebruik van deze stoffen. Hieronder volgt een lijst met aanbevelingen:

 • Vermijd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in uw tuin.
 • Kies voor natuurlijke en biologische alternatieven.
 • Werk samen met lokale gemeenschappen om bewustwording te creëren over het belang van bijen.
 • Ondersteun onderzoek naar bijvriendelijke bestrijdingsmethoden.

Klimaatverandering en zijn gevolgen

Klimaatverandering heeft een diepgaande impact op onze natuurlijke wereld, inclusief de solitaire bijen. De verandering in weerspatronen, zoals extreme droogte en hevige regenval, leidt tot een afname van de biodiversiteit en bedreigt de natuurlijke habitats van deze bijen.

Klimaatverandering is niet alleen een ver-van-mijn-bed-show; het heeft directe gevolgen voor de ecosystemen waarvan wij en de bijen afhankelijk zijn.

De gevolgen van klimaatverandering zijn divers en raken vele aspecten van het leven op aarde, waaronder:

 • Verlies van leefgebied door veranderende klimaatzones
 • Verstoring van bloeipatronen, wat de voedselvoorziening van bijen beïnvloedt
 • Toename van extreme weersomstandigheden die bijenpopulaties kunnen decimeren

Het is cruciaal dat we actie ondernemen om de effecten van klimaatverandering te mitigeren en de solitaire bijen te beschermen.

Praktische Stappen om Solitaire Bijen te Helpen

Het creëren van bijvriendelijke tuinen en groene ruimtes

Het aanleggen van bijvriendelijke tuinen en groene ruimtes is een essentiële stap in het ondersteunen van solitaire bijen. Door het inzaaien of beplanten van boomspiegels met de juiste zaden of planten, kunnen we een omgeving creëren die niet alleen esthetisch aantrekkelijk is, maar ook functioneel voor de biodiversiteit in stedelijke en landelijke gebieden.

Het is belangrijk om te kiezen voor planten die gedurende verschillende seizoenen bloeien, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Een eenvoudige manier om te beginnen is door het volgen van deze stappen:

 • Kies voor inheemse planten die bekend staan om hun aantrekkingskracht op bijen.
 • Zorg voor een diversiteit aan planten om verschillende soorten bijen aan te trekken.
 • Overweeg het creëren van een bloeiende strook onder een heg of het minder vaak maaien van het gras om de natuurlijke habitat te ondersteunen.

Door deze praktijken te adopteren, kunnen we een significante bijdrage leveren aan het behoud van solitaire bijen en de algehele biodiversiteit.

Het belang van inheemse planten en bloemen

Inheemse planten en bloemen spelen een cruciale rol in het ondersteunen van de lokale biodiversiteit, met name voor solitaire bijen. Deze planten zijn aangepast aan de lokale omstandigheden en bieden de beste voedingsbronnen voor bijen gedurende het hele seizoen. Het kiezen van de juiste inheemse planten kan een significante impact hebben op de overleving van bijenpopulaties.

Het creëren van een bijvriendelijke omgeving begint met het selecteren van planten die van nature voorkomen in het gebied. Dit zorgt niet alleen voor een gezonde habitat voor bijen, maar draagt ook bij aan het esthetische aspect van de tuin of het landschap.

Een lijst van aanbevolen inheemse planten omvat:

Deze planten zijn niet alleen aantrekkelijk voor bijen, maar ook voor andere bestuivers zoals vlinders en zweefvliegen. Door een diversiteit aan inheemse planten te integreren, kan men een rijke en veerkrachtige ecosysteem ondersteunen.

Nestgelegenheid bieden: van bijenhotels tot natuurlijke habitats

Het bieden van nestgelegenheid aan solitaire bijen is een cruciale stap in het ondersteunen van hun populaties. Verschillende soorten bijen vereisen verschillende soorten nestgelegenheid, variërend van kale grond voor grondbewonende soorten tot holle stengels en speciaal ontworpen bijenhotels voor anderen. Het creëren van een divers aanbod aan nestmogelijkheden is essentieel.

Het is belangrijk om bijenhotels correct te plaatsen en te onderhouden om te voorkomen dat ze een bron van ziekten worden.

Hieronder volgt een lijst met aanbevelingen voor het creëren van nestgelegenheid:

 • Plaats bijenhotels op een zonnige, beschutte plek.
 • Zorg voor een variatie aan materialen in bijenhotels, zoals bamboe, houtblokken met gaten, en leem.
 • Laat delen van je tuin onbewerkt, zodat bijen die in de grond nestelen, zoals zandbijtjes, een plek hebben.
 • Plant een diversiteit aan inheemse bloemen en struiken die gedurende het hele seizoen bloeien, om voedselbronnen dicht bij de nestgelegenheid te bieden.

Door deze stappen te volgen, kunnen we een veilige haven creëren voor solitaire bijen en bijdragen aan hun overleving en voortplanting.

Bewustwording en Educatie

Het belang van lokale initiatieven en gemeenschapsprojecten

Lokale initiatieven en gemeenschapsprojecten spelen een cruciale rol in het beschermen en ondersteunen van solitaire bijen. Door samen te werken, kunnen gemeenschappen effectieve strategieën implementeren die niet alleen de bijenpopulatie ten goede komen, maar ook de lokale biodiversiteit versterken. Gemeenschappelijke inspanningen kunnen een significante impact hebben op het herstel van bijenhabitats en het creëren van een gezondere omgeving voor alle inwoners.

 • Steun lokale imkers door lokale honing te kopen.
 • Raak betrokken bij projecten die bijenhabitat creëren.
 • Bescherm de wilde bijenpopulatie door bewust te kiezen voor bijvriendelijke planten.

Het is essentieel om te begrijpen dat het herstel van biodiversiteit haalbaar moet zijn voor gemeenten. Dit vereist een zorgvuldige afweging van de lokale situatie, inclusief bodemsoorten en vegetatie.

Educatieve programma’s en workshops

Educatieve programma’s en workshops spelen een cruciale rol in het vergroten van de bewustwording en kennis over solitaire bijen en hoe we deze kunnen beschermen. Door het aanbieden van praktische en interactieve sessies, kunnen deelnemers leren over het belang van bijen voor ons ecosysteem, de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd, en hoe individuele acties een verschil kunnen maken.

Educatieve initiatieven kunnen variëren van formele cursussen tot informele workshops en lezingen, elk gericht op het betrekken van verschillende doelgroepen.

Een voorbeeld van een succesvolle activiteit is de ‘Bijen- en Honingmarkt‘ georganiseerd door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Deze markt biedt niet alleen een platform voor de verkoop van bijenproducten maar ook voor educatie en uitwisseling van kennis tussen bijenhouders en het publiek.

 • Voorlichting over het belang van bijen
 • Het creëren van bijvriendelijke habitats
 • Praktische tips voor het onderhouden van een bijentuin

De rol van media en persoonlijke verhalen in bewustwording

Media en persoonlijke verhalen spelen een cruciale rol in het vergroten van bewustwording rondom de bescherming van solitaire bijen. Door het delen van inspirerende verhalen en informatieve documentaires kunnen we een breed publiek bereiken en de urgentie van het probleem onder de aandacht brengen. Persoonlijke ervaringen en succesverhalen hebben de kracht om mensen te motiveren en te inspireren tot actie.

Het is essentieel dat we de verhalen van individuen en gemeenschappen die zich inzetten voor de bescherming van bijen delen. Deze verhalen kunnen dienen als een krachtige katalysator voor verandering.

Een lijst van acties die door media-initiatieven kunnen worden ondernomen om bij te dragen aan de bewustwording:

 • Het produceren van documentaires en reportages over de levenswijze en het belang van solitaire bijen.
 • Het organiseren van thematische workshops en lezingen.
 • Het publiceren van artikelen en blogs die dieper ingaan op de problematiek.
 • Het samenwerken met lokale gemeenschappen om succesverhalen te delen.
 • Het stimuleren van deelname aan lokale en nationale bijenbeschermingsinitiatieven.

Toekomstperspectieven en Beleid

Innovatieve projecten en onderzoek

In de strijd tegen de bedreiging van solitaire bijen, spelen innovatieve projecten en onderzoek een cruciale rol. Politici, wetenschappers en ondernemers zijn het erover eens dat innoveren essentieel is voor het behoud van deze belangrijke bestuivers. Een voorbeeld van zo’n project is ‘Wave’, waarbij buitenstaanders de kans krijgen om mee te kijken naar de zorg voor patiënten met een ernstige verstandelijke beperking, met als doel blinde vlekken in de zorgverlening op te sporen en creatieve oplossingen te vinden.

Door het samenbrengen van verschillende perspectieven, kunnen we unieke en effectieve strategieën ontwikkelen om solitaire bijen te beschermen.

Een ander belangrijk initiatief is het project ‘1 op de 90’, dat zich richt op de ervaringen van intersekse personen. Hoewel dit project niet direct gerelateerd is aan bijen, illustreert het de waarde van inclusieve en diverse benaderingen in onderzoek en innovatie. Deze projecten tonen aan dat door samenwerking en het delen van kennis, we de uitdagingen waar solitaire bijen voor staan, kunnen overwinnen.

De rol van overheid en beleidsmakers

De overheid en beleidsmakers spelen een cruciale rol in het beschermen van solitaire bijen door het ontwikkelen en implementeren van beleid dat gericht is op het behoud van hun habitats en het verminderen van de blootstelling aan schadelijke stoffen. Het is essentieel dat er specifieke wetgeving komt die het gebruik van bepaalde pesticiden beperkt en de aanleg van groene corridors bevordert om de fragmentatie van habitats tegen te gaan.

Het creëren van een duurzaam milieu voor solitaire bijen vereist een gecoördineerde aanpak waarbij lokale en nationale overheden samenwerken met milieuorganisaties en de gemeenschap.

 • Ontwikkeling van bij-vriendelijke beleidsmaatregelen
 • Beperking van het gebruik van schadelijke pesticiden
 • Promotie van groene infrastructuur
 • Ondersteuning van onderzoek naar solitaire bijen

Deze acties zullen niet alleen de solitaire bijen ten goede komen, maar ook de biodiversiteit als geheel versterken en bijdragen aan een gezonder ecosysteem.

Samenwerking tussen burgers, wetenschappers en bedrijven

De samenwerking tussen burgers, wetenschappers en bedrijven is cruciaal voor het behoud van solitaire bijen en de biodiversiteit in het algemeen. Door gezamenlijke inspanningen kunnen innovatieve oplossingen worden gecreëerd die zowel de bijenpopulatie als ons ecosysteem ten goede komen.

Het is essentieel dat alle partijen openstaan voor nieuwe ideeën en bereid zijn om samen te werken aan creatieve en duurzame oplossingen.

Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is te vinden in projecten zoals beschreven in de titel [PDF] 170, waarin burgers, scholen, bedrijven, wetenschap en overheden zich inzetten voor de creatie van nestlocaties voor met name solitaire bijen/wilde bijen. Deze projecten tonen aan dat wanneer verschillende sectoren hun krachten bundelen, er significante vooruitgang kan worden geboekt in de bescherming van onze natuurlijke wereld.

 • Bewustwording creëren bij het grote publiek over het belang van solitaire bijen.
 • Ondersteuning bieden aan lokale initiatieven die zich richten op het behoud van bijen.
 • Innovatieve projecten ontwikkelen die bijdragen aan de biodiversiteit en het welzijn van bijen.

Conclusie

Het beschermen van solitaire bijen is van cruciaal belang voor het behoud van onze biodiversiteit en de voortzetting van de bestuiving van een groot deel van onze landbouwgewassen. Door bewustwording te creëren, lokale initiatieven te ondersteunen en zelf actie te ondernemen in onze tuinen en gemeenschappen, kunnen we een positieve impact hebben op de populatie van deze essentiële bestuivers. Het is tijd om de handen ineen te slaan en gezamenlijk te werken aan een toekomst waarin solitaire bijen kunnen floreren. Laten we de uitdaging aangaan en onze bijdrage leveren aan het beschermen van deze onmisbare insecten.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde bijen die, in tegenstelling tot honingbijen, alleen leven en niet in kolonies. Er zijn ongeveer 20.000 soorten wereldwijd, met ongeveer 350 soorten in Nederland en België. Bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst van bedreigde soorten.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor ons ecosysteem?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, inclusief veel landbouwgewassen. Driekwart van onze landbouwgewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen, wat ze essentieel maakt voor de voedselvoorziening en biodiversiteit.

Wat zijn de voornaamste oorzaken van de bedreiging van solitaire bijen?

De voornaamste oorzaken zijn habitatverlies en fragmentatie, het gebruik van pesticiden en chemicaliën, en klimaatverandering. Deze factoren dragen bij aan de achteruitgang van de bijenpopulaties.

Hoe kan ik helpen om solitaire bijen te beschermen?

Je kunt helpen door bijvriendelijke tuinen en groene ruimtes te creëren, inheemse planten en bloemen te planten, en nestgelegenheid te bieden, zoals bijenhotels of natuurlijke habitats.

Wat is het belang van educatie en bewustwording in de bescherming van solitaire bijen?

Educatie en bewustwording kunnen mensen informeren over het belang van bijen voor ons ecosysteem en hen motiveren om actie te ondernemen. Dit omvat lokale initiatieven, educatieve programma’s en het delen van persoonlijke verhalen.

Hoe dragen lokale en nationale beleidsmaatregelen bij aan de bescherming van solitaire bijen?

Beleidsmaatregelen kunnen helpen door het creëren van gunstige omstandigheden voor bijen, zoals het beperken van pesticidengebruik, het bevorderen van biodiversiteit en het ondersteunen van onderzoek en samenwerking tussen verschillende partijen.