Het Belang van Wilde Bijen voor onze Ecosystemen

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst.

Belangrijkste Punten

 • Wilde bijen spelen een cruciale rol in bestuiving en biodiversiteit.
 • Ongeveer 60% van de bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst.
 • Wilde bijen zijn essentieel voor de voedselproductie en plantenreproductie.
 • Habitatverlies vormt een grote bedreiging voor wilde bijen.
 • Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan schadelijk zijn voor wilde bijen.

Soorten Wilde Bijen in Nederland en België

Aantal Soorten Solitaire Bijen

In Nederland en België is de diversiteit aan wilde bijen opmerkelijk. Er zijn meer dan 350 verschillende soorten solitaire bijen geïdentificeerd, die elk een unieke rol spelen in de bestuiving van planten en bloemen. Deze bijen zijn essentieel voor de gezondheid van onze ecosystemen.

Solitaire bijen zijn vaak gespecialiseerd in de bestuiving van specifieke plantensoorten, wat hen onmisbaar maakt voor de biodiversiteit.

Een overzicht van de diversiteit aan solitaire bijen kan als volgt worden gepresenteerd:

 • Hommels
 • Metselbijen
 • Zandbijen
 • Wolbijen

Elke categorie vertegenwoordigt een groep met unieke eigenschappen en voorkeuren, wat bijdraagt aan de rijke biodiversiteit in onze natuur.

Bijen op de Rode Lijst

In Nederland en België staan vele soorten wilde bijen op de Rode Lijst, wat aangeeft dat ze bedreigd of kwetsbaar zijn. Dit is een zorgwekkende situatie, aangezien bijen een cruciale rol spelen in de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen die belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.

Bijen op de Rode Lijst zijn een duidelijk signaal dat onze natuurlijke ecosystemen onder druk staan.

Een deel van de soorten die op deze lijst staan, zijn:

 • Hommels
 • Zandbijen
 • Metselbijen

Volgens de Nederlandse Rode Lijst (bijen), staan er 181 van de 331 regelmatig voortplantende soorten in Nederland op de rode lijst. Dit benadrukt de urgentie van beschermingsmaatregelen voor deze essentiële bestuivers.

Rol van Wilde Bijen in Bestuiving

Belang voor Voedselproductie

Wilde bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van veel gewassen die essentieel zijn voor onze voedselproductie. Zonder de bestuiving door wilde bijen zou onze voedselvoorziening ernstig in gevaar komen.

Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal fruit-, groente- en notensoorten. Hun werk is onmisbaar voor de diversiteit op ons bord.

Hieronder volgt een lijst van enkele gewassen die sterk afhankelijk zijn van de bestuiving door wilde bijen:

 • Appels
 • Peren
 • Kersen
 • Aardbeien
 • Pompoenen
 • Amandelen

Deze lijst benadrukt het belang van het behoud van wilde bijenpopulaties voor onze voedselproductie en uiteindelijk voor onze gezondheid en welzijn. Het beschermen van hun leefgebieden en het verminderen van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zijn essentiële stappen om hun voortbestaan te waarborgen.

Biodiversiteit Bevordering

Wilde bijen spelen een cruciale rol in de bevordering van biodiversiteit door de bestuiving van een breed scala aan planten. Deze bestuiving is essentieel voor de voortplanting van veel plantensoorten en draagt bij aan gezonde en veerkrachtige ecosystemen.

Wilde bijen zijn onmisbaar voor de instandhouding van natuurlijke habitats.

Een diversiteit aan bijensoorten zorgt voor de bestuiving van verschillende plantensoorten, wat leidt tot een rijkere biodiversiteit. Hieronder volgt een lijst van voordelen die wilde bijen bieden aan onze ecosystemen:

 • Bestuiving van wilde planten en gewassen
 • Ondersteuning van voedselketens
 • Bijdrage aan de esthetiek van het landschap

Het behoud van wilde bijen is daarom van groot belang voor het behoud van onze natuurlijke omgeving.

Bedreigingen voor Wilde Bijen

Habitatverlies

Een van de grootste bedreigingen voor wilde bijen is habitatverlies. De intensivering van de landbouw, stedelijke uitbreiding en het verdwijnen van natuurlijke landschappen leiden tot een afname van de beschikbare leefgebieden voor deze essentiële bestuivers.

Wilde bijen hebben diverse habitats nodig om te kunnen overleven. Van bloemrijke weiden tot bosranden, elk type landschap speelt een cruciale rol in hun levenscyclus.

De gevolgen van habitatverlies zijn verstrekkend. Niet alleen wordt de voortplanting van wilde bijen belemmerd, maar ook de algemene biodiversiteit lijdt eronder. Het creëren en behouden van diverse habitats is daarom van cruciaal belang voor de instandhouding van wilde bijenpopulaties.

 • Vermindering van nestgelegenheid
 • Afname van voedselbronnen
 • Verstoring van migratiepatronen

Gebruik van Bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en tuinbouw heeft een directe impact op de gezondheid en overleving van wilde bijen. Deze chemische stoffen, ontworpen om ongewenste insecten en onkruid te bestrijden, kunnen ook schadelijk zijn voor bijen, die cruciaal zijn voor de bestuiving van vele gewassen.

Het is essentieel om alternatieve, bij-vriendelijke bestrijdingsmethoden te overwegen en te implementeren.

Een aantal veelgebruikte bestrijdingsmiddelen zijn bijzonder giftig voor bijen:

Deze stoffen kunnen leiden tot desoriëntatie, verminderde voortplantingscapaciteit en zelfs de dood van bijen. Het is daarom van groot belang dat er strengere regelgeving komt omtrent het gebruik van deze middelen, om de bijenpopulaties te beschermen.

Conclusie

De aanwezigheid van wilde bijen is van cruciaal belang voor onze ecosystemen. Naast de veelvoorkomende honingbijen spelen de solitaire bijen een essentiële rol in het bestuiven van planten en gewassen. Met ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België, is het duidelijk dat deze bijen een waardevolle bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het is zorgwekkend dat bijna 60% van deze bijensoorten op de rode lijst staan, wat aangeeft dat hun populaties bedreigd zijn. Het is daarom van groot belang om de bescherming en het behoud van wilde bijen te waarborgen voor een gezond en evenwichtig ecosysteem.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Naar schatting zijn er ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Hoeveel procent van de bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst?

Bijna 60% van de bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst.

Waarom zijn wilde bijen belangrijk voor de bestuiving?

Wilde bijen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van planten, wat bijdraagt aan de voortplanting en diversiteit van flora.

Hoe dragen wilde bijen bij aan de voedselproductie?

Wilde bijen bestuiven verschillende gewassen en fruitbomen, waardoor de opbrengst en kwaliteit van voedselgewassen verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor wilde bijen?

Habitatverlies en het gebruik van bestrijdingsmiddelen vormen grote bedreigingen voor wilde bijen.

Hoe kunnen we de biodiversiteit bevorderen door wilde bijen te beschermen?

Door het creëren van geschikte leefgebieden en het verminderen van schadelijke praktijken zoals het gebruik van pesticiden kunnen we de biodiversiteit bevorderen en wilde bijen beschermen.