Het belang van solitaire bijen voor ons ecosysteem

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem, maar staan onder grote druk door verschillende bedreigingen. Deze bijen, die zich onderscheiden van de meer bekende honingbijen, zijn essentieel voor de bestuiving van zowel wilde planten als landbouwgewassen. Met ongeveer 20.000 soorten wereldwijd, waarvan 350 in Nederland en België, zijn solitaire bijen een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit. Echter, bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst. Het is daarom van cruciaal belang om maatregelen te nemen ter bescherming en behoud van deze waardevolle bestuivers.

Belangrijke Punten

 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving en daarmee voor het behoud van biodiversiteit en de productie van landbouwgewassen.
 • Er bestaan ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan 350 in Nederland en België. Bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst.
 • De bedreigingen voor solitaire bijen omvatten habitatverlies, pesticidengebruik, lichtpollutie en de impact van klimaatverandering.
 • Het Kruisbestuiversplan is een initiatief dat ecologisch waardevolle maatregelen promoot voor het behoud van bijen en insecten, met de focus op samenwerking en educatie.
 • Iedereen kan bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen door bijvriendelijke tuinen te creëren, het gebruik van pesticiden te verminderen en deel te nemen aan natuurbehoudsinitiatieven.

De cruciale rol van solitaire bijen in de bestuiving

Noodzaak van bestuiving voor biodiversiteit

Bestuiving is essentieel voor de voortplanting van veel planten en daarmee voor het in stand houden van biodiversiteit. Zonder bestuiving zouden veel plantensoorten niet kunnen voortbestaan, wat een directe impact heeft op de voedselketen en het ecosysteem als geheel.

Wilde bestuivers en bloeiende gewassen hebben elkaar nodig. Het verbouwen van veldbonen en lupine kan een belangrijke bijdrage leveren aan de eiwittransitie én aan het vergroten van de biodiversiteit.

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in dit proces. Ze zijn vaak efficiënter dan honingbijen omdat ze zich op specifieke plantensoorten richten. Dit maakt ze onmisbaar voor de bestuiving van zowel wilde flora als landbouwgewassen. De diversiteit aan solitaire bijensoorten zorgt voor een brede bestuiving van verschillende plantensoorten, wat bijdraagt aan een gezond en veerkrachtig ecosysteem.

Verschillen tussen solitaire bijen en honingbijen

Solitaire bijen en honingbijen spelen beide een essentiële rol in ons ecosysteem, maar er zijn significante verschillen tussen deze twee soorten. Solitaire bijen leven niet in kolonies zoals honingbijen, maar opereren alleen. Dit heeft invloed op hun gedrag en de manier waarop ze bestuiven.

 • Solitaire bijen: Leven alleen, bouwen hun eigen nest en zorgen voor hun eigen nakomelingen.
 • Honingbijen: Leven in grote kolonies onder leiding van een koningin, werken samen om het nest te onderhouden en voedsel te verzamelen.

Solitaire bijen zijn efficiëntere bestuivers dan honingbijen omdat ze tijdens het verzamelen van nectar meer bloemen bezoeken en zo voor kruisbestuiving zorgen.

Het begrijpen van deze verschillen is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve strategieën voor het behoud van bijen en het ondersteunen van de biodiversiteit.

De impact van solitaire bijen op landbouwgewassen

Solitaire bijen spelen een onmisbare rol in de bestuiving van veel landbouwgewassen. Hun efficiëntie en specialisatie in bestuiving maken hen cruciaal voor de productie van voedsel. De diversiteit aan solitaire bijensoorten zorgt voor de bestuiving van een breed scala aan gewassen, wat leidt tot een hogere opbrengst en kwaliteit van de oogst.

Solitaire bijen zijn vaak effectiever in bestuiving dan honingbijen, omdat ze meer pollen overbrengen per bezoek aan een bloem.

Hieronder volgt een lijst van enkele belangrijke landbouwgewassen die afhankelijk zijn van de bestuiving door solitaire bijen:

 • Appels
 • Peren
 • Kersen
 • Aardbeien
 • Pompoenen
 • Courgettes
 • Tomaten
 • Blauwe bessen

Deze afhankelijkheid benadrukt het belang van het behoud van solitaire bijen voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Het verlies van deze bestuivers zou niet alleen een impact hebben op de landbouwproductie maar ook op de algehele gezondheid van ons ecosysteem.

Bedreigingen voor solitaire bijen

Habitatverlies en de gevolgen

Habitatverlies is een van de grootste bedreigingen voor solitaire bijen. De uitbreiding van stedelijke gebieden, intensieve landbouw en het verdwijnen van natuurlijke habitats leiden tot een drastische vermindering van de leefgebieden van deze belangrijke bestuivers. De grootschalige en snelle achteruitgang van insecten, waaronder solitaire bijen, heeft verstrekkende gevolgen voor de biodiversiteit en ecosystemen.

Met het Kruisbestuiversplan willen Provincie West-Vlaanderen en de vier Regionale Landschappen bijen en insecten wind onder de vleugels geven door ecologisch waardevolle maatregelen te promoten.

De gevolgen van habitatverlies zijn niet alleen merkbaar in de afname van bijenpopulaties, maar ook in de verminderde bestuiving van wilde planten en landbouwgewassen, wat uiteindelijk alle biodiversiteit die ervan afhankelijk is, beïnvloedt. Het is daarom cruciaal om actie te ondernemen en de leefgebieden van solitaire bijen te beschermen en te herstellen.

Pesticidengebruik en lichtpollutie

Het gebruik van pesticiden en de toename van lichtpollutie vormen significante bedreigingen voor solitaire bijen. Pesticiden kunnen dodelijk zijn voor bijen en verstoren hun natuurlijke gedrag, terwijl lichtpollutie hun navigatievermogen beïnvloedt. Deze factoren dragen bij aan de achteruitgang van bijenpopulaties, wat een directe impact heeft op de biodiversiteit en bestuiving van planten.

Het Kruisbestuiversplan streeft naar een reductie van pesticidengebruik en lichtpollutie om de leefomgeving van bijen te verbeteren.

Maatregelen ter vermindering van deze bedreigingen omvatten:

 • Vermindering van het gebruik van pesticiden in landbouw en tuinieren
 • Beperking van lichtpollutie door aangepaste verlichting
 • Promotie van bijvriendelijke praktijken in gemeenschappen

De rode lijst: een overzicht van bedreigde soorten

De Nederlandse Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die bedreigd zijn in Nederland, waaronder een significant aantal bijensoorten. Deze lijst is een cruciaal instrument voor het monitoren van de biodiversiteit en het identificeren van soorten die bescherming nodig hebben.

De grootschalige en snelle achteruitgang van insecten is zorgwekkend.

Een opvallend voorbeeld is dat van de 27 soorten hommels in Nederland, zeventien op de rode lijst staan en zeven zijn verdwenen uit Nederland. Dit benadrukt de urgentie van acties ter bescherming van deze essentiële bestuivers.

 • Habitatverlies
 • Pesticidengebruik
 • Lichtpollutie

Deze factoren dragen bij aan de achteruitgang van solitaire bijen en andere bestuivers. Het is van vitaal belang dat we ons bewust zijn van deze bedreigingen en gezamenlijk werken aan oplossingen.

Het Kruisbestuiversplan: een initiatief voor behoud

Doelstellingen en acties van het plan

Het Kruisbestuiversplan richt zich op het bevorderen van de biodiversiteit door het beschermen en ondersteunen van solitaire bijen en andere insecten. De kern van het plan is het implementeren van ecologisch waardevolle maatregelen die bijdragen aan een gezonder ecosysteem voor deze cruciale bestuivers.

Het plan omvat een breed scala aan acties, variërend van het aanbieden van educatieve programma’s tot het faciliteren van de aanleg van bijvriendelijke habitats.

De doelstellingen en acties zijn gericht op verschillende doelgroepen, waaronder gemeenten, het brede publiek, imkers, scholen en bedrijven. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste acties per doelgroep:

 • Gemeenten: Delen van kennis en ervaring, advies en ondersteuning bij inrichting en beheer van bijvriendelijke omgevingen.
 • Breed publiek: Cursussen, workshops, bijensafari’s en de verkoop van bijvriendelijke planten.
 • Imkers: Ondersteuning in hun educatieve rol en faciliteren van kennisuitwisseling.
 • Scholen: Vergroening van scholen en het aanbieden van educatieve pakketten.
 • Bedrijven: Faciliteren van kennis- en ervaringsuitwisseling.

Deze acties zijn ontworpen om een positieve impact te hebben op de lokale biodiversiteit en het bewustzijn over het belang van solitaire bijen en andere insecten te vergroten.

Samenwerking tussen gemeenten en provincies

De samenwerking tussen gemeenten en provincies is essentieel voor het succes van het Kruisbestuiversplan. Gemeenten spelen een cruciale rol in het delen van kennis en ervaring, en in het implementeren van ecologisch waardevolle maatregelen. Deze samenwerking zorgt voor een uniforme aanpak over de hele provincie, waardoor de impact op de bescherming van solitaire bijen en andere bestuivers maximaal is.

Het plan biedt een breed scala aan acties en maatregelen die veelal gratis worden aangeboden in alle steden en gemeenten van de provincie.

De focus ligt op verschillende gebieden, waaronder:

 • Advies en ondersteuning bij inrichting en beheer van bermen, natuurlijke begraafplaatsen, en zoemrijk grasland.
 • Het bevorderen van inheemse bloemplanten en bloeiende struiken en bomen.
 • Het reduceren van pesticidengebruik en lichtpollutie.
 • Initiatieven voor ontharding, aangezien 75% van wilde bijen onder de grond nestelt.

Deze gecoördineerde aanpak zorgt voor een sterke basis voor de bescherming en het behoud van solitaire bijen en hun leefomgeving.

Educatieve programma’s en publieke betrokkenheid

Educatieve programma’s en publieke betrokkenheid spelen een cruciale rol in het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid bij het behoud van solitaire bijen. Door het aanbieden van cursussen, workshops en bijensafari’s wordt een breed publiek bereikt, van jong tot oud. Deze activiteiten zijn essentieel voor het verspreiden van kennis over het belang van bijen in ons ecosysteem.

Het Kruisbestuiversplan zet sterk in op educatie en betrokkenheid van de gemeenschap om een positieve impact te hebben op de biodiversiteit.

Voor verschillende doelgroepen worden specifieke programma’s ontwikkeld:

 • Breed publiek: cursussen en workshops, bijensafari’s, verkoop van bijvriendelijke planten.
 • Imkers: ondersteuning in hun educatieve rol, faciliteren van kennisuitwisseling.
 • Scholen: vergroening van scholen, educatieve pakketten.
 • Bedrijven: faciliteren van kennis- en ervaringsuitwisseling.

Deze gerichte aanpak zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht de achtergrond of interesse, kan bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen en het bevorderen van biodiversiteit.

Hoe u kunt bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen

Het creëren van bijvriendelijke tuinen

Het aanleggen van een bijvriendelijke tuin is een eenvoudige, maar effectieve manier om bij te dragen aan de bescherming van solitaire bijen en het bevorderen van biodiversiteit. Door inheemse bloemplanten en bloeiende struiken en bomen te planten, creëert u een paradijs voor bijen en andere bestuivers. Het is belangrijk om een diversiteit aan planten te kiezen die in verschillende seizoenen bloeien, zodat er altijd voedsel beschikbaar is.

Het creëren van bijvriendelijke tuinen maakt niet alleen u gelukkiger, maar versterkt ook het lokale ecosysteem. Groot of klein, elke tuin kan worden omgevormd tot een bloemenweide. Waar wacht u nog op? Duik in het avontuur en creëer uw eigen stukje paradijs, waar de natuur speelt en het leven viert!

Hieronder vindt u enkele acties die u kunt ondernemen om uw tuin bijvriendelijker te maken:

 • Plant inheemse bloemplanten en bloeiende struiken en bomen
 • Verminder het gebruik van pesticiden
 • Creëer kleine landschapselementen zoals bijenhotels
 • Zorg voor een ontharde ondergrond, aangezien 75% van de wilde bijen onder de grond nestelt

Vermindering van pesticidengebruik

Het verminderen van het gebruik van pesticiden is een cruciale stap in de bescherming van solitaire bijen en andere bestuivers. Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor bijen, zelfs in lage concentraties, en dragen bij aan hun achteruitgang. Door alternatieve, milieuvriendelijke methoden te gebruiken, kunnen we een gezondere omgeving voor deze essentiële bestuivers creëren.

Het is belangrijk om bewust te zijn van de impact van pesticiden en te zoeken naar duurzamere alternatieven.

Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om het gebruik van pesticiden te verminderen:

 • Gebruik natuurlijke vijanden van plagen, zoals lieveheersbeestjes en gaasvliegen.
 • Pas geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) toe, waarbij meerdere methoden worden gecombineerd om plagen te beheersen.
 • Kies voor biologische en natuurlijke pesticiden die minder schadelijk zijn voor bijen.
 • Informeer uzelf over de meest bij-vriendelijke praktijken en deel deze kennis met anderen.

Deelname aan lokale natuurbehoudsinitiatieven

Deelname aan lokale natuurbehoudsinitiatieven is een essentiële stap in de bescherming van solitaire bijen en het behoud van ons ecosysteem. Door actief betrokken te zijn bij lokale projecten, kunt u een directe bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomgeving van deze belangrijke bestuivers. Elke actie, hoe klein ook, kan een significant verschil maken.

Door samen te werken met gemeenten en provincies, kunnen we een netwerk van bijvriendelijke habitats creëren die essentieel zijn voor de overleving van solitaire bijen.

Hieronder vindt u een lijst van doelgroepen en hoe zij kunnen bijdragen aan het behoud van solitaire bijen:

 • Gemeenten: Delen van kennis en ervaring, advies bij inrichting en beheer van bijvriendelijke gebieden, pesticidenreductie.
 • Breed publiek: Deelname aan cursussen en workshops, bijensafari’s, aankoop van bijvriendelijke planten.
 • Scholen: Vergroening van scholen, educatieve pakketten.
 • Bedrijven: Kennis- en ervaringsuitwisseling, ondersteuning van duurzame praktijken.

Door deel te nemen aan deze initiatieven, draagt u bij aan een groter bewustzijn en betrokkenheid bij het behoud van onze natuurlijke wereld. Het is een investering in de toekomst van onze planeet en de generaties die volgen.

Conclusie

Het belang van solitaire bijen en andere bestuivers voor ons ecosysteem kan niet genoeg benadrukt worden. Deze kleine, maar onmisbare wezens spelen een cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als landbouwgewassen, wat essentieel is voor de biodiversiteit en voedselvoorziening. De achteruitgang van hun populaties is een zorgwekkende trend die actie vereist. Initiatieven zoals het Kruisbestuiversplan in West-Vlaanderen tonen aan dat met gerichte maatregelen en samenwerking tussen verschillende partijen, we een positieve impact kunnen hebben op het behoud van deze belangrijke dieren. Het is aan ons allen om bij te dragen aan een bijvriendelijke omgeving, of dat nu in onze tuinen, gemeenschappen of via ondersteuning van ecologische projecten is. Laten we samenwerken om de solitaire bijen en andere bestuivers te beschermen, voor ons eigen welzijn en dat van toekomstige generaties.

Veelgestelde vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde bijen die, in tegenstelling tot honingbijen, niet in kolonies leven. Er bestaan wereldwijd ongeveer 20.000 soorten, waarvan circa 350 in Nederland en België. Bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor ons ecosysteem?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de biodiversiteit en de landbouw. Ze zijn vaak efficiëntere bestuivers dan honingbijen, vooral voor bepaalde gewassen en wilde planten.

Wat bedreigt de populaties van solitaire bijen?

De belangrijkste bedreigingen zijn habitatverlies, het gebruik van pesticiden, lichtpollutie en klimaatverandering. Deze factoren dragen bij aan de achteruitgang van de populaties en de diversiteit van solitaire bijen.

Wat is het Kruisbestuiversplan?

Het Kruisbestuiversplan is een initiatief van Provincie West-Vlaanderen en de Regionale Landschappen om bijen en andere insecten te ondersteunen. Het plan omvat ecologisch waardevolle maatregelen zoals habitatcreatie, educatie en het verminderen van pesticidengebruik.

Hoe kan ik bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen?

U kunt bijdragen door bijvriendelijke tuinen te creëren, het gebruik van pesticiden te verminderen, en deel te nemen aan lokale natuurbehoudsinitiatieven. Elke kleine actie kan een positieve impact hebben op de lokale bijenpopulatie.

Zijn er specifieke acties voor gemeenten en scholen binnen het Kruisbestuiversplan?

Ja, het plan biedt specifieke acties en ondersteuning voor gemeenten, zoals advies over bijvriendelijke inrichting en beheer van openbare ruimtes, en voor scholen, zoals educatieve pakketten en vergroening van schoolterreinen.