De wonderlijke wereld van solitaire bijen: Een introductie

In de wonderlijke wereld van solitaire bijen ontdekken we niet alleen de essentiële rol die deze kleine bestuivers spelen in onze biodiversiteit, maar ook de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met hun bescherming. Ondanks dat solitaire bijen minder bekend zijn dan hun sociale tegenhangers, de honingbijen, zijn ze onmisbaar voor de bestuiving van veel plantensoorten. In Nederland en België leven ongeveer 350 verschillende soorten solitaire bijen, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat. Dit artikel belicht de belangrijke bijdrage van solitaire bijen aan onze ecosystemen, de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd, en hoe we ze kunnen ondersteunen.

Belangrijke Inzichten

 • Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving en dus in het in stand houden van biodiversiteit.
 • Er leven ongeveer 350 verschillende soorten solitaire bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% bedreigd is.
 • De bijenboom en bijenhaag bieden door de seizoenen heen essentiële voedselbronnen en bescherming voor bijen.
 • Initiatieven zoals de Landelijke Open Imkerijdag en het maken van bijenhotels dragen bij aan de bewustwording en ondersteuning van bijen.
 • Hobby-imkers spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een gezonde omgeving voor bijen door bij te dragen aan biodiversiteit en voorlichting te geven.

De essentiële rol van solitaire bijen in de biodiversiteit

Het belang van solitaire bijen voor de bestuiving

Solitaire bijen zijn van cruciaal belang voor de bestuiving van veel van onze gewassen. Zonder deze bijen zou onze voedselvoorziening ernstig in gevaar komen. Ze zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal planten, waaronder vele die belangrijk zijn voor onze voeding.

Solitaire bijen zijn efficiëntere bestuivers dan honingbijen voor bepaalde gewassen.

Een interessant feit is dat er in Nederland en België een grote diversiteit aan solitaire bijensoorten bestaat. Deze diversiteit is echter bedreigd, met 60% van de soorten die als bedreigd worden beschouwd. Het behoud van deze bijen is daarom essentieel voor het behoud van onze biodiversiteit en voedselzekerheid.

 • Zorg voor voldoende bloeiende planten gedurende het hele jaar.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in uw tuin.
 • Overweeg het plaatsen van bijenhotels om solitaire bijen een nestgelegenheid te bieden.

De diversiteit van solitaire bijensoorten in Nederland en België

In Nederland en België is een rijke diversiteit aan solitaire bijensoorten te vinden. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen. De diversiteit van deze soorten is essentieel voor het behoud van de biodiversiteit en de stabiliteit van ecosystemen.

De recente ontdekkingen, waaronder nieuwe soorten voor België, benadrukken het belang van voortdurende monitoring en onderzoek naar solitaire bijen.

De volgende lijst geeft een overzicht van enkele veelvoorkomende solitaire bijensoorten in Nederland en België:

 • Gewone maskerbij
 • Rosse metselbij
 • Tuinbladsnijder
 • Aardhommel

Elke soort heeft zijn unieke levenswijze en voorkeuren, wat bijdraagt aan de complexiteit en rijkdom van onze natuurlijke omgeving.

De bedreigingen voor solitaire bijen en de gevolgen voor de biodiversiteit

Solitaire bijen staan voor aanzienlijke uitdagingen die hun voortbestaan bedreigen. De varroamijt, verstedelijking, en het verlies van drachtbomen zijn slechts enkele van de factoren die bijdragen aan de afname van hun populaties. Deze bedreigingen hebben niet alleen gevolgen voor de bijen zelf, maar ook voor de biodiversiteit als geheel, aangezien bijen een cruciale rol spelen in de bestuiving van veel gewassen.

Bijen spelen een belangrijke rol in ons ecosysteem.

De gevolgen van deze bedreigingen zijn verstrekkend. Naast de directe impact op de bijenpopulaties, leidt de afname van bijen tot een verminderde bestuiving, wat weer kan resulteren in lagere opbrengsten van voedselgewassen en een verlies aan biodiversiteit. Het is daarom van essentieel belang dat er actie wordt ondernomen om deze bedreigingen aan te pakken en de bijenpopulaties te ondersteunen.

 • Gebrek aan bloemen en bomen
 • Destructief landgebruik
 • Klimaatverandering
 • Introductie van invasieve soorten

Deze lijst benadrukt de veelzijdigheid van de uitdagingen waar solitaire bijen mee te maken hebben. Het is cruciaal dat we ons bewust zijn van deze problemen en samenwerken om oplossingen te vinden die de bijen en de biodiversiteit beschermen.

De bijenboom en bijenhaag door de seizoenen heen

Lente: Ontwaken uit de winterslaap

In de lente ontwaakt de natuur uit haar winterslaap, een periode waarin solitaire bijen een cruciale rol spelen in het bestuivingsproces. De eerste bloemen beginnen te bloeien, en bieden een essentiële bron van nectar en stuifmeel voor deze bijen. Bijenhagen en drachtbomen die in het voorjaar bloeien, versterken het aanbod van voedsel en creëren beschermde leefomgevingen.

De zachte winters zorgen ervoor dat bijen vroeger ontwaken uit hun winterslaap, wat hun overlevingskansen kan beïnvloeden.

Het is belangrijk om in deze periode de bijen te ondersteunen door het creëren van een rijke en gevarieerde omgeving. Hieronder volgen enkele tips om bijen te helpen in de lente:

 • Plant bloeiende planten en bomen die vroeg in het seizoen bloeien.
 • Zorg voor bijenhagen die bescherming en voedsel bieden.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in de tuin.

Zomer: Voedselvoorziening en bescherming

In de zomerperiode is het essentieel dat bijen toegang hebben tot een diversiteit aan voedselbronnen. Drachtbomen zoals de Linde en Acacia, samen met bloemen als Lavendel en Zonnebloemen, staan in volle bloei en bieden rijke nectar voor de bijen. Daarnaast spelen bijenhagen, bestaande uit kruiden zoals salie, tijm en oregano, een cruciale rol in het toevoegen van diversiteit aan het dieet van bijen en bieden ze bescherming rondom de bijenkorf.

De bijenhaag fungeert niet alleen als voedselbron maar ook als een natuurlijke beschermingsbarrière tegen predatoren.

Het is van groot belang om tijdens de zomermaanden de bijen te voorzien van voldoende waterbronnen om hittestress te voorkomen.

Hieronder volgt een lijst van enkele belangrijke planten die bijdragen aan de voedselvoorziening en bescherming van bijen in de zomer:

 • Linde
 • Acacia
 • Lavendel
 • Zonnebloemen
 • Salie
 • Tijm
 • Oregano

Deze planten zijn niet alleen essentieel voor de voeding van bijen maar dragen ook bij aan een gezonde en beschermde leefomgeving voor deze belangrijke bestuivers.

Winter: Overlevingsstrategieën van bijen

In de winter, wanneer de natuur in rust is en de bloeiende planten schaars zijn, spelen drachtbomen en bijenhagen nog steeds een cruciale rol in het overleven van bijen. Deze groenstructuren bieden niet alleen bescherming tegen de koude windstoten, maar zorgen ook voor een stabiele omgeving rond bijenkorven. De aanwezigheid van bijenhagen is essentieel voor de overwintering van bijen.

Bijen zijn in de winter niet actief, maar hun overlevingsstrategieën zijn cruciaal voor het voortbestaan van de kolonie.

Hieronder volgt een lijst met enkele belangrijke overlevingsstrategieën van bijen in de winter:

 • Zoeken naar beschutte plekken om te overwinteren
 • Gebruik maken van de isolerende eigenschappen van bijenhagen
 • Aanleggen van voedselvoorraden tijdens de actieve maanden
 • Samenklitten in de bijenkorf om warmte te genereren en te behouden

Activiteiten en initiatieven ter ondersteuning van bijen

Landelijke Open Imkerijdag: Een kijkje in de wereld van bijenhouderij

De Landelijke Open Imkerijdag biedt een unieke kans om de fascinerende wereld van de bijenhouderij van dichtbij te ervaren. Op deze dagen kan het publiek een kijkje nemen in de bijzondere wereld van de bijenhouderij. Ervaren imkers en ‘newbees’ delen hun passie en kennis over het leven van de honingbij en laten zien wat er allemaal komt kijken bij deze boeiende hobby.

Kinderen kunnen kaarsjes rollen en er is honing te proeven van diverse Zaanse imkers.

Activiteiten omvatten onder andere:

 • Een rondleiding door de imker(s)
 • Een kijkje in de bijenkast
 • Proeven van vers gewonnen honing
 • Tips voor een bijvriendelijke tuin
 • Activiteiten voor kinderen, zoals kaarsjes rollen

Deze dagen zijn niet alleen leerzaam, maar ook een gezellige manier om meer te weten te komen over het belang van bijen voor onze biodiversiteit en hoe we ze kunnen ondersteunen.

Het maken van bijenhotels en het kiezen van geschikte bloemen

Het creëren van een bijvriendelijke omgeving is essentieel voor de ondersteuning van solitaire bijen en andere bestuivers. Bijenhotels bieden een veilige haven voor bijen om te nestelen en zich voort te planten, terwijl een zorgvuldig geselecteerde variëteit aan bloemen hen van de nodige nectar en stuifmeel voorziet.

Bij het kiezen van bloemen is het belangrijk om te zorgen voor een divers aanbod dat gedurende verschillende seizoenen bloeit, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Hieronder volgt een lijst van aanbevolen bloemen die bijzonder aantrekkelijk zijn voor bijen:

 • Lavendel
 • Salie
 • Tijm
 • Oregano
 • Zonnebloemen

Deze bloemen trekken niet alleen bijen aan, maar verbeteren ook de biodiversiteit van uw tuin. Het is ook raadzaam om bijenhotels op een zonnige, beschutte plek te plaatsen, dicht bij deze nectarrijke bloemen.

Tips voor een bijvriendelijke tuin

Het creëren van een bijvriendelijke tuin is niet alleen een prachtige manier om de natuur dichter bij huis te brengen, maar het is ook essentieel voor het ondersteunen van de lokale bijenpopulatie. Door bewust te kiezen voor planten die rijk zijn aan nectar en pollen, kunnen we een verschil maken in het leven van deze belangrijke bestuivers.

Om een bijvriendelijke tuin te realiseren, is het belangrijk om een diversiteit aan bloemen te planten die gedurende verschillende seizoenen bloeien. Dit zorgt ervoor dat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Hieronder volgt een lijst met aanbevolen planten voor een bijvriendelijke tuin:

 • Lavendel
 • Rozen
 • Hortensia’s
 • Clematis
 • Bramen
 • Frambozen
 • Hazelnoten

Het is ook aan te raden om te kijken naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een bijenhotel, wat een veilige haven biedt voor solitaire bijen. De TUINIERWIJZER van Imkers Gooi & Eemland biedt nuttige tips voor milieuvriendelijk tuinonderhoud zonder het gebruik van gif, wat cruciaal is voor het behoud van een gezonde bijenpopulatie.

De uitdagingen van moderne imkerij

Het belang van een gezonde omgeving voor bijen

Een gezonde omgeving is cruciaal voor het welzijn van bijen. Bijen zijn afhankelijk van een diversiteit aan bloemen en planten voor hun voeding, wat direct invloed heeft op hun gezondheid en overlevingskansen. Het creëren van een bijvriendelijke omgeving gaat niet alleen over het planten van bloemen, maar ook over het verminderen van het gebruik van schadelijke stoffen zoals insecticiden.

Bijen spelen een essentiële rol in ons ecosysteem door de bestuiving van gewassen. Het is daarom van groot belang dat we zorg dragen voor hun leefomgeving.

Een bijvriendelijke tuin of omgeving kan worden gerealiseerd door enkele eenvoudige stappen te volgen:

 • Plant een diversiteit aan bloeiende planten die gedurende verschillende seizoenen bloeien.
 • Vermijd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kies voor natuurlijke alternatieven.
 • Zorg voor waterbronnen zoals een vogelbad of een ondiepe schaal met stenen.
 • Laat wat tuinafval liggen als schuilplaats voor bijen tijdens de winter.

Door deze stappen te volgen, kunnen we een positieve impact hebben op de gezondheid en het voortbestaan van bijenpopulaties. Het is een investering in de toekomst van onze planeet en de biodiversiteit.

De impact van insecticiden, monoculturen en klimaatverandering

De moderne landbouwpraktijken en klimaatverandering hebben een diepgaande impact op de leefomgeving van bijen. Insecticiden en monoculturen verminderen de diversiteit van planten, wat essentieel is voor de voeding van bijen. Klimaatverandering beïnvloedt de synchronisatie tussen de bloeiperioden van planten en de actieve periodes van bijen, waardoor hun voedselvoorziening in gevaar komt.

De strijd tegen deze uitdagingen vereist een gecoördineerde aanpak die zowel de landbouwpraktijken als de bescherming van bijenhabitats omvat.

De volgende lijst toont enkele van de meest voorkomende bedreigingen voor bijen:

 • Verlies van habitat door stedelijke ontwikkeling en landbouw
 • Gebruik van schadelijke pesticiden
 • Klimaatverandering en de gevolgen daarvan op de natuurlijke cycli
 • Invasieve soorten zoals de Aziatische Hoornaar en de varroamijt

De strijd tegen invasieve exoten zoals de Aziatische Hoornaar en de varroamijt

De opkomst van invasieve exoten zoals de Aziatische Hoornaar en de varroamijt vormt een aanzienlijke bedreiging voor de lokale bijenpopulaties. Deze indringers concurreren niet alleen voor voedsel, maar zijn ook directe roofdieren van bijen, wat de biodiversiteit ernstig in gevaar brengt.

De juiste identificatie van deze exoten is cruciaal om onnodige paniek en het doden van nuttige inheemse soorten, zoals de Europese hoornaar, te voorkomen. Het onderscheid maken tussen de Aziatische en Europese hoornaar is niet altijd eenvoudig, gezien de Aziatische variant kleiner is en vaak verward wordt met zijn Europese tegenhanger.

 • Educatie over de kenmerken van deze exoten
 • Het opzetten van monitoring en vangsystemen
 • Samenwerking met lokale autoriteiten en natuurorganisaties

Het is van essentieel belang dat imkers en natuurliefhebbers samenwerken om de verspreiding van deze invasieve soorten tegen te gaan en de inheemse bijenpopulaties te beschermen.

Hoe hobby-imkers bijdragen aan een gezondere omgeving

De start van een bijenvolkje en de jaarlijkse cyclus

Het beginnen met een eigen bijenvolkje is een spannende onderneming die veel voldoening kan geven. Elk jaar opnieuw is het een verrassing hoe het bijenvolk de winter heeft doorstaan en hoe het zich in het nieuwe seizoen zal ontwikkelen. Een gezonde en gevarieerde omgeving is cruciaal voor het welzijn van bijen.

Het is essentieel voor hobby-imkers om te begrijpen dat de jaarlijkse cyclus van een bijenvolk nauw samenhangt met de seizoenen en de beschikbaarheid van voedselbronnen.

Een bijenvolk doorloopt verschillende fasen door het jaar heen, van het ontwaken uit de winterslaap in de lente, tot het verzamelen van voedsel in de zomer, en het voorbereiden op de winter. Deze cyclus is niet alleen afhankelijk van de bijen zelf, maar ook van de omgeving waarin ze leven. Het creëren van een bijvriendelijke omgeving, door bijvoorbeeld het planten van drachtbomen en het aanleggen van bijenhagen, kan de overlevingskansen van bijenvolken aanzienlijk vergroten.

Het belang van biodiversiteit en bestuivende insecten

Biodiversiteit en de aanwezigheid van bestuivende insecten zoals bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders zijn essentieel voor het behoud van gezonde ecosystemen. Deze insecten zorgen voor de bestuiving van veel plantensoorten, wat cruciaal is voor de voortplanting van gewassen die wij als voedsel verbouwen. Zonder deze bestuivers zou ons voedselsysteem ernstig in gevaar komen.

Hobby-imkers spelen een belangrijke rol in het bevorderen van biodiversiteit. Door het planten van bloemen en bomen en het geven van voorlichting, dragen zij bij aan een gezondere en plezierigere omgeving. Dit heeft niet alleen een positief effect op de bijenpopulatie, maar ook op andere dieren en mensen.

Het is van cruciaal belang dat we actie ondernemen om de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen.

Hieronder volgt een lijst met acties die iedereen kan ondernemen om bij te dragen aan een bijvriendelijke omgeving:

 • Plant inheemse bloemen en bomen die nectar en stuifmeel bieden.
 • Vermijd het gebruik van insecticiden in uw tuin.
 • Creëer een bijenhotel of laat dode boomstammen liggen als nestgelegenheid.
 • Zorg voor een diversiteit aan planten die gedurende verschillende seizoenen bloeien.

Voorlichting en advies over het belang van biodiversiteit

Het verstrekken van voorlichting en advies over het belang van biodiversiteit is cruciaal voor het behoud van onze natuurlijke omgeving. Hobby-imkers spelen hierin een sleutelrol door hun kennis en ervaringen te delen met de gemeenschap.

Door het organiseren van workshops en lezingen kunnen zij bewustwording creëren over de noodzaak van biodiversiteit voor een gezond ecosysteem.

Een bijvriendelijke tuin aanleggen is een eenvoudige maar effectieve manier om bij te dragen aan biodiversiteit. Hier zijn enkele tips:

 • Kies voor inheemse plantensoorten die lokale bijen aantrekken.
 • Zorg voor een divers aanbod aan bloemen die gedurende verschillende seizoenen bloeien.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en kies voor natuurlijke bestrijdingsmethoden.

Deze stappen helpen niet alleen bijen, maar ook andere bestuivende insecten en de algehele gezondheid van onze ecosystemen.

Conclusie

De wonderlijke wereld van solitaire bijen is zowel fascinerend als essentieel voor onze biodiversiteit. Terwijl we ons vaak richten op de honingbij, spelen de talrijke soorten solitaire bijen een even cruciale rol in de bestuiving en het behoud van onze ecosystemen. De uitdagingen waar deze bijen voor staan, zoals habitatverlies, pesticidengebruik en klimaatverandering, benadrukken de noodzaak van bewustwording en actie. Door het creëren van bijvriendelijke omgevingen, het planten van drachtbomen en bijenhagen, en het ondersteunen van lokale imkers, kunnen we allemaal bijdragen aan het welzijn van deze onmisbare bestuivers. Laten we samenwerken om de solitaire bijen en hun leefomgeving te beschermen, voor onszelf en toekomstige generaties.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen zijn er wereldwijd en hoeveel daarvan leven in Nederland en België?

Er zijn naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België leven.

Wat gebeurt er op de Landelijke Open Imkerijdag?

Tijdens de Landelijke Open Imkerijdag krijgt het publiek de kans om een kijkje te nemen in de bijenhouderij, waar ervaren imkers en ‘newbees’ vertellen over het leven van de honingbij en wat er komt kijken bij hun hobby. Activiteiten zoals kaarsjes rollen en honing proeven zijn ook onderdeel van de dag.

Wat houdt bijenhouden in?

Bijenhouden is meer dan alleen een bijenvolk verzorgen. Het omvat ook het slingeren van honing, het vangen of voorkomen van zwermen, en het inspelen op het weer en de natuur. Bezoekers kunnen vers gewonnen honing proeven en krijgen een rondleiding door de imker(s).

Hoe kunnen hobby-imkers bijdragen aan een gezondere omgeving?

Hobby-imkers kunnen actief bijdragen aan een gezondere en plezierige omgeving door het planten van bloemen en bomen, en door voorlichting en advies te geven over het belang van biodiversiteit en bestuivende insecten op scholen en evenementen.

Wat zijn enkele uitdagingen waar moderne imkerij mee te maken heeft?

Moderne imkerij wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals de impact van insecticiden, monoculturen, klimaatverandering, en de opkomst van invasieve exoten zoals de Aziatische Hoornaar en de varroamijt.

Wat is het belang van drachtbomen en bijenhagen in de seizoenen?

Drachtbomen en bijenhagen bieden in de lente een waardevolle bron van nectar en stuifmeel voor bijen. In de zomer versterken ze het voedselaanbod en creëren ze beschermde leefomgevingen, terwijl ze in de winter bescherming bieden tegen wind en een stabiele omgeving rond bijenkorven vormen.