De Verborgen Diversiteit: 20.000 Soorten Solitaire Bijen Wereldwijd

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst.

Belangrijkste punten

 • Solitaire bijen zijn essentiële bestuivers met een grote diversiteit wereldwijd.
 • Het behoud van een gezonde omgeving is cruciaal voor het voortbestaan van bijenpopulaties.
 • Activiteiten zoals bijenhouden en de rol van hobby-imkers spelen een belangrijke rol in het bevorderen van biodiversiteit.
 • Nationale wespentelling draagt bij aan bewustwording en bescherming van wespen.
 • Het koesteren van wespen en deelname aan wespentellingen zijn van groot belang voor het ecosysteem.

De diversiteit van solitaire bijen

Wilde bijen en hommels

Honingbijen, solitaire bijen en hommels ervaren moeilijke tijden door een gebrek aan bloemen en bomen, wat leidt tot een afname van deze cruciale bestuivers. Tijdens evenementen zoals de Landelijke Open Imkerijdag wordt speciale aandacht besteed aan deze wilde bijen, met voorlichting over het creëren van bijenhotels en het kiezen van geschikte bloemen.

Het is essentieel voor de biodiversiteit en het welzijn van onze ecosystemen om een gezonde en bloemrijke omgeving te onderhouden.

De opkomst van invasieve soorten zoals de Aziatische Hoornaar en de varroamijt, maakt de situatie voor bijen nog uitdagender. Hobby-imkers spelen een cruciale rol in het bevorderen van een gezonde omgeving door het planten van bloemen en bomen en het geven van voorlichting over het belang van biodiversiteit.

 • Voorlichting over het belang van biodiversiteit
 • Bijenhotels bouwen
 • Geschikte bloemen planten

Rode lijst

De rode lijst is een cruciaal instrument voor het behoud van solitaire bijensoorten. Het identificeert soorten die bedreigd zijn en helpt bij het prioriteren van beschermingsmaatregelen. Veel solitaire bijensoorten staan op deze lijst, wat aangeeft hoe urgent de situatie is.

Het is van essentieel belang dat we ons bewust zijn van de kwetsbaarheid van deze soorten en actie ondernemen om hun leefgebieden te beschermen.

Hieronder volgt een overzicht van enkele maatregelen die genomen kunnen worden om solitaire bijen te helpen:

 • Het creëren van bijvriendelijke tuinen door het planten van inheemse bloemen.
 • Het vermijden van pesticiden in tuinen en op landbouwgrond.
 • Het aanleggen van bijenhotels om nestgelegenheid te bieden.
 • Het ondersteunen van lokale imkers en het kopen van lokale honing om de bijenpopulatie te stimuleren.

Door deze stappen te volgen, kunnen we een positieve impact hebben op de populatie van solitaire bijen en bijdragen aan het behoud van hun diversiteit en het welzijn van ons ecosysteem.

Bijenhotels en geschikte bloemen

Het plaatsen van bijenhotels is een effectieve manier om solitaire bijen te ondersteunen. Deze bijen, die geen deel uitmaken van een kolonie, hebben individuele nestgelegenheden nodig die bijenhotels kunnen bieden. Naast het plaatsen van bijenhotels is het van cruciaal belang om een diversiteit aan bloemen in de omgeving te hebben. Geschikte bloemen bieden niet alleen de nodige nectar en stuifmeel, maar dragen ook bij aan de algehele gezondheid van de bijenpopulatie.

Bijen hebben een hele goede eigenschap: ze maken honing en zorgen voor bestuiving van bloemen.

Hieronder volgt een lijst van enkele geschikte bloemen die in bijenhotels en tuinen geplaatst kunnen worden:

 • Lavendel
 • Zonnebloem
 • Klaproos
 • Wilde tijm
 • Borage (komkommerkruid)

Het is belangrijk om een mix van deze bloemen te planten om een gezonde en diverse bijenpopulatie te ondersteunen.

Het belang van een gezonde omgeving

Gezonde en bonte omgeving

Een gezonde en bonte omgeving is cruciaal voor de biodiversiteit en het welzijn van zowel dieren als mensen. Het aanleggen van bloemenweiden, het planten van diverse bomen en struiken, en het onderhouden van waterrijke gebieden zijn essentiële stappen naar een rijkere natuur.

In een gezonde omgeving floreren niet alleen bijen en andere bestuivers, maar ook de mens vindt er een plek van rust en schoonheid.

Het creëren van een dergelijke omgeving kan op vele manieren, waaronder:

 • Het planten van bloemen die nectar en pollen bieden gedurende verschillende seizoenen.
 • Het aanleggen van bloemenweiden die een habitat vormen voor een breed scala aan insecten.
 • Het inrichten van waterrijke gebieden die essentieel zijn voor het behoud van biodiversiteit.

Door actief bij te dragen aan het creëren van een gezonde en bonte omgeving, ondersteunen we niet alleen de lokale fauna, maar dragen we ook bij aan het welzijn van de gemeenschap.

Invloed van invasieve exoten

De introductie van invasieve exoten zoals de Aziatische Hoornaar en de varroamijt heeft een significante impact op de lokale biodiversiteit en het welzijn van solitaire bijen. Deze soorten vormen niet alleen een directe bedreiging door predatie of ziekteoverdracht, maar concurreren ook met inheemse soorten om voedsel en habitat.

Exotenbeheer vraagt meer aandacht dan bestrijden-waar-nodig.

Het onderscheid maken tussen invasieve soorten en inheemse soorten is cruciaal. Een voorbeeld hiervan is de verwarring tussen de Aziatische en de Europese hoornaar, waarbij de nuttige Europese variant soms ten onrechte als vijand wordt beschouwd. Deze verwarring kan leiden tot onnodige paniek en verkeerde bestrijdingsmaatregelen.

 • Voorlichting over de verschillen tussen inheemse en invasieve soorten
 • Monitoring van de verspreiding van invasieve soorten
 • Beheersmaatregelen gericht op het minimaliseren van hun impact

Beloningen voor imkers

Imkers zetten zich met hart en ziel in voor het welzijn van bijen en de biodiversiteit. Deze inzet wordt niet alleen beloond met de voldoening van een actieve bijdrage aan de natuur, maar ook met tastbare voordelen.

Een van de meest gewaardeerde beloningen is ongetwijfeld de honing. Deze natuurlijke zoetstof, rechtstreeks uit de bijenkast, is niet alleen een heerlijke traktatie maar ook een symbool van de gezonde relatie tussen imker en bij.

De meeste imkers halen meer honing weg dan de bijen kunnen missen, waardoor de bijen bijgevoerd moeten worden met minderwaardig suikerwater.

Naast honing ontvangen imkers ook andere producten van de bijenkast, zoals bijenwas, propolis en koninginnengelei. Deze producten hebben elk hun unieke voordelen en toepassingen.

Hieronder volgt een lijst van enkele beloningen voor imkers:

 • Honing
 • Bijenwas
 • Propolis
 • Koninginnengelei
 • Een gevoel van verbinding met de natuur
 • Kennis over de natuur en biodiversiteit

Activiteiten bijenhouden

Verzorgen van bijenvolk

Het verzorgen van een bijenvolk is een complexe taak die veel aandacht en zorg vereist. Bijenhouders moeten alert zijn op de gezondheid van het bijenvolk, vooral in het licht van uitdagingen zoals klimaatverandering, monoculturen, en de opkomst van invasieve exoten zoals de Aziatische Hoornaar en de varroamijt.

Het is essentieel om een gezonde en bonte omgeving te creëren met veel bloemen, bomen en planten. Dit ondersteunt niet alleen de bijen, maar ook andere dieren en mensen in de omgeving.

Een belangrijk aspect van de verzorging is het monitoren van de bijenpopulatie en het milieu waarin ze leven. Hobby-imkers spelen een cruciale rol in het detecteren van veranderingen in de omgeving die de gezondheid van het bijenvolk kunnen beïnvloeden. Door actief bij te dragen aan een gezonde omgeving, kunnen imkers helpen de biodiversiteit te vergroten en de overlevingskansen van hun bijenvolken te verbeteren.

Slingeren van honing

Na het zorgvuldig verzorgen van het bijenvolk komt het moment van slingeren van honing. Dit proces transformeert de ruwe honing uit de raten in een vloeibare, genietbare vorm. Het is een fascinerende activiteit waarbij de imker de honingraten in een centrifuge plaatst om de honing eruit te slingeren zonder de raten te beschadigen.

Dit is een uitgelezen kans voor bezoekers om meer te leren over het bijenleven en de productie van honing.

De volgende stappen zijn essentieel in het proces:

 1. Voorbereiden van de honingraten door ze voorzichtig uit de bijenkast te halen.
 2. Ontzegelen van de raten om de honing vrij te maken.
 3. Plaatsen van de raten in de honingslinger.
 4. Centrifugeren om de honing uit de raten te slingeren.
 5. Zeven en opvangen van de honing in een opvangbak.

Elk van deze stappen vereist precisie en zorgvuldigheid om de kwaliteit van de honing te waarborgen en de bijen niet te storen. Het is een delicate balans tussen mens en natuur, waarbij respect voor de bijen centraal staat.

Preventie van zwermen

Het voorkomen van zwermen is een cruciale taak voor elke imker. Zwermen kan leiden tot een significante vermindering van de bijenpopulatie in een korf, wat de honingproductie en de gezondheid van het bijenvolk negatief kan beïnvloeden. Een effectieve zwermpreventie begint met het herkennen van de vroege tekenen van zwermgedrag.

Bij het observeren van een toename in de bouw van koninginnencellen aan de randen van de raten, is het essentieel om snel te handelen.

Enkele preventieve maatregelen omvatten:

 • Het regelmatig controleren van de bijenpopulatie en de ruimte in de korf.
 • Het vervangen van oude raten met nieuwe om de groei van de kolonie te stimuleren.
 • Het bieden van voldoende ventilatie binnen de korf om oververhitting te voorkomen.
 • Het gebruik van zwermlokkers buiten de korf om zwermen te ontmoedigen.

Rol van hobby-imkers in biodiversiteit

Actieve inzet voor gezonde omgeving

Hobby-imkers spelen een cruciale rol in het behoud en de verbetering van onze natuurlijke omgeving. Door actief bij te dragen aan het onderhoud van landschappen en het aanleggen van bloemenweiden, helpen zij niet alleen bijen, maar ook andere bestuivers en wilde dieren. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor het creëren van een gezonde leefomgeving.

Een gezonde natuur is essentieel voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering, zoals hittestress en extreme regenval.

Hieronder volgt een lijst van activiteiten waar hobby-imkers aan kunnen bijdragen:

 • Onderhoud aan (knot-)bomen en boomgaarden
 • Aanleggen van bloemenweiden
 • Schoonmaken van poelen
 • Deelname aan Natuurwerkdagen
 • Organiseren van opschoonacties in de buurt

Deze activiteiten dragen niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar versterken ook de band tussen gemeenschap en natuur. Door samen te werken met lokale overheden en organisaties, kunnen hobby-imkers een significante impact maken op zowel de lokale als globale biodiversiteit.

Voorlichting over biodiversiteit

Hobby-imkers spelen een cruciale rol in het verspreiden van kennis over biodiversiteit. Door hun directe betrokkenheid bij de natuur, kunnen zij waardevolle inzichten delen over het belang van bijen en andere bestuivers voor onze ecosystemen. Deze kennisoverdracht is essentieel voor het behoud van biodiversiteit.

Het organiseren van workshops en lezingen is een effectieve manier om mensen te informeren en te inspireren.

Een lijst van mogelijke onderwerpen voor voorlichting:

Planten van bloemen en bomen

Het planten van bloemen en bomen is een essentiële stap in het bevorderen van biodiversiteit en het creëren van een gezonde omgeving voor bijen en andere bestuivers. Door een verscheidenheid aan plantensoorten te kiezen, kunnen we een rijkere habitat bieden waarin deze essentiële dieren kunnen gedijen.

Het is belangrijk om bij het planten van bomen rekening te houden met de diversiteit. Kies voor gezaaide bomen in plaats van klonaal vermeerderde bomen om de diversiteit verder te bevorderen.

Hieronder volgt een lijst van planten die bijzonder gunstig zijn voor bijen:

 • Statige solitaire bomen
 • Fruitbomen (appels, peren, exotische opties)
 • Haagplanten voor privacy en schoonheid
 • Bloemen die bijen aantrekken
 • Groenten voor je eigen moestuin

Nationale wespentelling

Bewustwording over wespen

Hoe meer je leert over wespen, hoe meer je bewust wordt van het feit dat we deze dieren moeten koesteren. Te beginnen door wespennesten zo mogelijk te laten zitten of anders te verplaatsen in plaats van ze te laten verdelgen door een ongediertebestrijder. We hopen dat de nationale wespentelling daar een bijdrage aan kan leveren, besluit Fleurke.

“Allereerst dat veel mensen insecten zien die ze aanzien voor wespen, waarvan ze tijdens deze telling leren dat het helemaal geen wespen zijn” antwoordt woordvoerder Nathan Veenstra.

De nationale wespentelling helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de verschillende wespensoorten in Nederland, maar ook bij het corrigeren van misvattingen over deze insecten. Door deel te nemen, ontdek je hoe je een wesp herkent én welke verschillende wespensoorten er zoal zijn. Dit draagt bij aan een grotere waardering voor hun rol in ons ecosysteem.

Koesteren van wespen

Het koesteren van wespen begint met het begrijpen van hun rol in ons ecosysteem. Wespen zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving, maar helpen ook bij het beheersen van plagen door het eten van andere insecten. Het is daarom essentieel om wespennesten, indien mogelijk, te laten zitten of te verplaatsen in plaats van ze te vernietigen.

Wespen zijn eerder defensief dan agressief. Ze verdedigen hun nest of hun eigen leven, net als veel andere dieren.

Deelname aan de nationale wespentelling is een uitstekende manier om bij te dragen aan het behoud van wespen. Hieronder vindt u een eenvoudige lijst met stappen om mee te doen:

 • Registreer op de officiële website van de wespentelling.
 • Tel de wespen in uw tuin of lokale omgeving gedurende het aangewezen weekend.
 • Voer uw waarnemingen in op de website.

Door deze stappen te volgen, helpt u bij het in kaart brengen van de verspreiding en diversiteit van wespen in Nederland, wat cruciaal is voor het behoud van onze biodiversiteit.

Deelname aan wespentelling

Deelnemen aan de nationale wespentelling is een eenvoudige manier om bij te dragen aan het in kaart brengen van de diversiteit en verspreiding van wespen in Nederland. Kies een plek uit waar je 30 minuten lang observeert welke wespen of op wespen lijkende insecten je ziet. Dit doe je op een specifiek weekend, meestal eind augustus.

Om deel te nemen, registreer je je observaties via de officiële website en vul je het telformulier in.

Hieronder vind je de stappen om mee te doen:

 1. Kies een geschikte locatie uit.
 2. Observeer 30 minuten lang.
 3. Noteer alle waargenomen wespensoorten.
 4. Geef de resultaten door via de officiële website.

Door jaarlijks deel te nemen, help je mee aan het ontwikkelen van inzichten in de veranderingen en trends binnen de wespenpopulatie in Nederland.

Conclusie

De verborgen diversiteit van solitaire bijen is een fascinerend onderwerp dat de aandacht verdient. Naast de bekende honingbijen zijn er wereldwijd naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België voorkomen. Het belang van deze bijensoorten als bestuivers is enorm, en het is zorgwekkend dat bijna 60% van hen op de rode lijst staat. Het is duidelijk dat het behoud van biodiversiteit en een gezonde omgeving cruciaal zijn voor het voortbestaan van bijen en andere insecten. Door bewustwording, educatie en actie kunnen we bijdragen aan het behoud van deze waardevolle diersoorten.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen zijn er wereldwijd?

Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen.

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Ongeveer 350 soorten solitaire bijen leven in Nederland en België.

Waarom lopen de aantallen bijen terug?

De aantallen lopen terug door een gebrek aan bloemen en bomen.

Wat is het belang van bijenhotels en geschikte bloemen?

Bijenhotels en geschikte bloemen zijn belangrijk voor het behoud van bijenpopulaties.

Wat zijn de beloningen voor imkers?

Imkers krijgen genot van een fijne omgeving, mooie vriendschappen, kennis over de natuur, het gevoel van verbinding, en een heerlijk potje honing uit eigen tuin.

Hoe kunnen hobby-imkers bijdragen aan biodiversiteit?

Hobby-imkers kunnen bijdragen door actief in te zetten voor een gezonde omgeving, voorlichting te geven over biodiversiteit, en bloemen en bomen te planten.