De top 5 meest bijzondere solitaire bijensoorten in Nederland en België

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staat op de rode lijst. Deze solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten en bloemen, maar worden vaak over het hoofd gezien. In dit artikel zullen we de vijf meest bijzondere solitaire bijensoorten die in Nederland en België voorkomen, onder de loep nemen.

Belangrijke Punten

 • De grote wolbij is een veelvoorkomende solitaire bijensoort in Nederland en België, die vooral bekend staat om zijn talrijke aanwezigheid in tuinen.
 • De geelgerande tubebij wordt beschouwd als zeldzaam in Nederland, maar komt toch voor in sommige tuinen, wat de diversiteit van solitaire bijen in deze regio’s onderstreept.
 • De rietmaskerbij is vrij zeldzaam in het westen en in Vlaanderen, wat de noodzaak van gericht onderzoek en bescherming van deze soorten benadrukt.
 • Het Vosje, een solitaire bij met een hommelachtig uiterlijk, is algemeen in tuinen en parken en heeft een voorkeur voor bepaalde bloemen zoals kruisbes.
 • De zwaluwbij, een zeer zeldzame soort, werd recentelijk op de Maasvlakte ontdekt, wat aantoont dat zeldzame soorten nog steeds in Nederland kunnen worden gevonden.

1. Grote wolbij

De Grote wolbij (Anthophora plumipes) is een opvallende verschijning in Nederland en België. Deze bijensoort is vooral te herkennen aan haar robuuste bouw en de behaarde poten waarmee ze wol verzamelt voor de bouw van haar nest. De Grote wolbij heeft een voorkeur voor zandgronden en is vaak te vinden in tuinen, parken en op open zandvlaktes.

De Grote wolbij kan geparasiteerd worden door een kleine mijt: Sennertionyx manicati.

Een interessant aspect van de Grote wolbij is haar relatie met de geelgerande tubebij, die bekend staat als koekoeksbij. Deze parasitaire bijensoort maakt gebruik van de nesten van de Grote wolbij om haar eigen eieren te leggen. Hieronder volgt een lijst met enkele kenmerken van de Grote wolbij:

 • Voorkeur voor zandgronden
 • Robuuste bouw en behaarde poten
 • Verzamelt wol voor de bouw van haar nest
 • Kan geparasiteerd worden door de geelgerande tubebij

2. Geelgerande tubebij

De geelgerande tubebij is een fascinerende verschijning binnen de solitaire bijensoorten in Nederland en België. Met een lengte van ongeveer 8 tot 9 mm, valt deze bij op door haar weinig behaarde en sterk gepuncteerde lichaam. Wat deze soort bijzonder maakt, is haar rol als broedparasiet bij meerdere soorten solitaire bijen, waaronder enkele Osmia-soorten.

Deze bijensoort heeft een kenmerkende wollige thoraxbeharing, vooral aan de zijkanten, en veel geel op het gehele lijf.

Een interessant aspect van de geelgerande tubebij is haar aanpassingsvermogen en interactie met andere bijensoorten. Dit benadrukt de belang van wilde bijen in ecosystemen, waarbij 60% van de bijensoorten bedreigd wordt. Het onderstrepen van hun rol in de biodiversiteit en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden, is cruciaal voor hun behoud.

3. Rietmaskerbij

De Rietmaskerbij is een van de meest intrigerende solitaire bijensoorten in Nederland en België. Deze bijensoort is uniek vanwege zijn voorkeur voor het nestelen in rietstengels, wat een specifieke habitat vereist.

De Rietmaskerbij speelt een cruciale rol in de bestuiving van diverse plantensoorten.

Een interessant aspect van de Rietmaskerbij is zijn vermogen om zich aan te passen aan verschillende omgevingen, ondanks de voorkeur voor rietrijke gebieden. Dit aanpassingsvermogen maakt de Rietmaskerbij een belangrijke speler in het behoud van biodiversiteit.

De bedreigingen voor de Rietmaskerbij zijn divers en omvatten habitatverlies en de impact van pesticiden. Het is essentieel om bewustzijn te creëren over het belang van deze bijensoort en de noodzaak voor gerichte conservatie-inspanningen.

 • Habitatverlies
 • Impact van pesticiden
 • Klimaatverandering

De website benadrukt de diversiteit en het belang van solitaire bijen, met 20.000 soorten wereldwijd en 350 in Nederland en België. Het belicht de bedreigingen en conservatie-inspanningen voor deze cruciale bestuivers.

4. Vosje

Het Vosje (Andrena fulva) is een opvallende verschijning onder de solitaire bijen in Nederland en België. Met haar roestrode beharing lijkt ze op een klein, vliegend vosje, wat haar naam verklaart. Deze bijensoort prefereert zandige bodems waar ze haar nest kan graven.

Een interessant aspect van het Vosje is haar relatie met koekoeksbijen. Deze parasitaire bijen leggen hun eieren in de nesten van het Vosje, waar de jonge koekoeksbijen zich voeden met de voorraden die eigenlijk bestemd waren voor de nakomelingen van het Vosje.

Het Vosje speelt een cruciale rol in de bestuiving van diverse plantensoorten.

Om het Vosje en andere solitaire bijen te helpen, zijn er verschillende stappen die ondernomen kunnen worden:

 • Plant inheemse bloemen en struiken.
 • Laat dode stengels en bladeren in de tuin liggen voor nestgelegenheid.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden.

5. Zwaluwbij

De Zwaluwbij is een van de meest fascinerende solitaire bijensoorten in Nederland en België. Deze soort staat bekend om zijn unieke nestbiologie en het vermogen om in diverse habitats te gedijen, van stedelijke gebieden tot de uitgestrekte Maasvlakte.

De Zwaluwbij maakt gebruik van bestaande holtes voor het bouwen van zijn nest, wat hem onderscheidt van veel andere bijensoorten.

Een interessant aspect van de Zwaluwbij is zijn aanpassingsvermogen aan verschillende omgevingen, wat bijdraagt aan zijn overleving in veranderende landschappen. Dit maakt de Zwaluwbij een belangrijke indicator voor de gezondheid van onze ecosystemen.

 • Voedselbronnen: Bloemennectar en stuifmeel
 • Natuurlijke vijanden: Bijenwolven en krabspinnen
 • Voortplanting: Solitair, maakt gebruik van bestaande holtes voor nesten

De bescherming van de Zwaluwbij en zijn habitat is cruciaal voor het behoud van de biodiversiteit en het welzijn van onze natuurlijke omgeving.

Conclusie

In dit artikel hebben we een reis gemaakt door de fascinerende wereld van de solitaire bijen in Nederland en België. We hebben ontdekt dat, ondanks hun relatieve onbekendheid in vergelijking met de honingbij, solitaire bijen een cruciale rol spelen in onze ecosystemen. Hun diversiteit, met ongeveer 350 soorten in onze regio, en hun unieke levenswijzen benadrukken het belang van het behoud van hun habitats. Het feit dat bijna 60% van deze soorten op de rode lijst staat, onderstreept de urgentie van beschermingsmaatregelen. Door meer te leren over deze bijzondere bijensoorten en de uitdagingen waar ze voor staan, kunnen we bijdragen aan het behoud van hun populaties en de biodiversiteit als geheel. Laten we samenwerken om deze onmisbare bestuivers te beschermen en te koesteren.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen zijn er ongeveer in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Wat is een kenmerk van solitaire bijen in tuinen?

Veel solitaire bijen treden op als gastheer voor broedparasieten en kunnen in aantallen variëren, zoals de grote wolbij die vrij talrijk kan zijn met een stuk of 15 vrouwtjes en enkele mannetjes.

Zijn er zeldzame solitaire bijensoorten in Nederland en België?

Ja, bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst en worden als zeldzaam beschouwd.

Wat is bijzonder aan de geelgerande tubebij?

De geelgerande tubebij wordt beschouwd als zeldzaam in Nederland en leeft met name op boomstammen en dood hout.

Hoe wordt de rietmaskerbij beschouwd in Nederland en België?

De rietmaskerbij wordt in het westen van Nederland als vrij zeldzaam en in Vlaanderen (België) als zeldzaam beschouwd.

Waarom zijn recente waarnemingen van de zwaluwbij bijzonder?

De zwaluwbij werd voor het laatst in Nederland gezien in 1953 en is onlangs op de Maasvlakte in het Rotterdams havengebied herontdekt, wat deze soort zeer zeldzaam maakt.