De Bijzondere Wereld van Solitaire Bijen in Nederland en België

Solitaire bijen spelen een belangrijke rol in de natuur van Nederland en België. Naast de bekende honingbijen zijn er vele wilde soorten bijen die een unieke en bijzondere wereld vormen. Ontdek meer over deze fascinerende insecten en hun impact op het ecosysteem.

Belangrijkste Punten

 • Er zijn naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België leven.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in deze regio staan op de rode lijst.
 • Het behoud van solitaire bijen is essentieel voor het ecosysteem en de bestuiving van bloemen en gewassen.
 • Het is belangrijk om bijvriendelijke tuinen te creëren, geen pesticiden te gebruiken en waarnemingen van wilde bijen door te geven.
 • Meer bewustzijn en actie zijn nodig om inheemse bijen te beschermen en hun leefomgeving te behouden.

De Bijzondere Wereld van Solitaire Bijen

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen.

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen, die vooral in volken leven en bekend staan om hun honingproductie, bestaat er een verborgen wereld van solitaire bijen. Deze bijen leven niet in volken, maar leiden een solitair bestaan. Elke solitaire bijensoort heeft zijn eigen unieke levenswijze en voorkeuren, wat hen onmisbaar maakt voor de biodiversiteit en bestuiving van planten.

Solitaire of wilde bijen hebben het lastig. In tegenstelling tot honingbijen, die in volken leven en een duidelijke taakverdeling kennen, moeten solitaire bijen alles zelf doen: van het zoeken van voedsel tot het bouwen van een nest.

Een overzicht van de diversiteit aan solitaire bijen in Nederland en België laat zien hoe rijk onze natuur is. Hieronder een lijst van enkele opvallende soorten:

 • De metselbij
 • De behangersbij
 • De zandbij
 • De wolbij

Deze soorten illustreren de verscheidenheid en de ecologische waarde van solitaire bijen. Hun rol in de bestuiving van planten is cruciaal, maar helaas staan veel van deze soorten onder druk.

Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven.

De diversiteit aan solitaire bijensoorten in Nederland en België is opmerkelijk. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Meer dan 75% van de voedselgewassen wordt bestoven door bijen, waaronder solitaire bijen, die een belangrijke bijdrage leveren aan onze ecosystemen.

Ondanks hun belangrijke rol, worden veel van deze soorten bedreigd.

Hieronder volgt een overzicht van enkele geslachten van solitaire bijen die in Nederland en België voorkomen:

 • Andrena (Zandbijen)
 • Osmia (Metselbijen)
 • Halictus (Groefbijen)
 • Lasioglossum (Zweetbijen)
 • Colletes (Pluimvoetbijen)

Deze geslachten vertegenwoordigen slechts een fractie van de diversiteit aan solitaire bijen in onze regio. Elk geslacht heeft zijn eigen unieke eigenschappen en levenswijze, wat bijdraagt aan de rijke biodiversiteit van onze natuur.

Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst.

Het feit dat bijna 60% van de solitaire bijensoorten op de rode lijst staat, is een duidelijk teken van de urgentie om actie te ondernemen. Deze bijensoorten zijn cruciaal voor de bestuiving van vele planten en gewassen, wat direct invloed heeft op onze voedselvoorziening en biodiversiteit.

De afname van solitaire bijen heeft niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor de mens.

Een van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van deze bijensoorten is habitatverlies, veroorzaakt door intensieve landbouw en stedelijke ontwikkeling. Andere factoren zijn het gebruik van pesticiden en klimaatverandering. Het is daarom essentieel dat we maatregelen nemen om hun leefgebieden te beschermen en te herstellen.

 • Habitatverlies: Intensieve landbouw, stedelijke ontwikkeling
 • Pesticiden: Wijdverspreid gebruik in de landbouw
 • Klimaatverandering: Veranderingen in weerspatronen en temperaturen

Conclusie

De bijzondere wereld van solitaire bijen in Nederland en België is van onschatbare waarde voor onze ecosystemen. Met ongeveer 350 soorten solitaire bijen die hier leven, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat, is het duidelijk dat deze bijen onze aandacht en bescherming verdienen. Door onze tuinen bijvriendelijker te maken, geen pesticiden te gebruiken en waarnemingen van wilde bijen door te geven, kunnen we bijdragen aan het behoud van deze belangrijke bestuivers. Laten we samen werken aan een toekomst waarin de inheemse bijenpopulaties gedijen en bloeien.

Frequently Asked Questions

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Naar schatting leven er ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Waarom staan bijna 60% van de solitaire bijensoorten op de rode lijst?

Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst vanwege bedreigingen en afname in populatie.

Wat kunnen mensen doen om de bijenpopulatie te helpen?

Mensen kunnen bijvriendelijke tuinen creëren, geen pesticiden gebruiken en waarnemingen van wilde bijen doorgeven via waarneming.nl.

Wat is het verschil tussen solitaire bijen en bijen die in volken leven?

Solitaire bijen leven alleen, terwijl bijen die in volken leven, zoals honingbijen, in groepen wonen met verschillende functies zoals koninginnen, werksters en darren.

Waarom zijn bijen en hommels belangrijk voor de ecosystemen?

Bijen en hommels spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen, waardoor meer dan 75% van de voedselgewassen wordt bestoven.

Wat zijn de bedreigingen voor bijen in Nederland?

Bedreigingen voor bijen in Nederland zijn onder andere het gebruik van pesticiden, droogte, habitatverlies en mijten.