Bescherming van wilde bijen in Nederland en België: Waarom het ertoe doet

In dit artikel wordt de bescherming van wilde bijen in Nederland en België onder de loep genomen. Wilde bijen spelen een cruciale rol in het ecosysteem, naast de bekende honingbijen. Ontdek waarom het behoud van deze bijensoorten van essentieel belang is en welke stappen er worden ondernomen om hun habitat te verbeteren.

Belangrijkste leerpunten

 • Er zijn ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • Kennispartnerschappen, zoals met de Bijenstichting, zijn essentieel voor het behoud van bijen en het creëren van een optimaal klimaat voor hen.
 • Op 22 april wordt extra aandacht gevraagd voor bestuivers, zoals bijen, door initiatieven zoals Voedselbanken voor Bijen.
 • Het bezoeken van de Bijenstichting website biedt waardevolle informatie over het redden van bijen en het belang van biodiversiteit.
 • Habitatverbetering voor insecten, zoals het creëren van groendaken, draagt bij aan het behoud van waardevolle insectengroepen.

Bescherming van wilde bijen in Nederland en België

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen.

Wilde bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door de bestuiving van planten en gewassen. Zonder deze bijen zou ons voedselsysteem ernstig in gevaar komen.

 • Wilde bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit.
 • Ze bestuiven vele planten die niet door honingbijen worden bestoven.
 • Hun aanwezigheid duidt op een gezond milieu.

Het beschermen van wilde bijen is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor onze voedselvoorziening en economie.

Het is van vitaal belang dat we actie ondernemen om hun habitats te beschermen en te herstellen. Dit kan door het creëren van groene daken, het planten van inheemse bloemen en het verminderen van het gebruik van pesticiden. Door samen te werken met organisaties zoals de Bijenstichting, kunnen we een verschil maken.

Waalwijk stapje voor stapje groener maken is wat we leuk vinden.

Waalwijk wordt stap voor stap groener, en dat is iets waar we trots op zijn. Nog leuker wordt het wanneer deze inspanningen niet alleen voordelen opleveren voor ons, maar voor het gehele ecosysteem. Door samenwerkingen aan te gaan met kennispartners zoals de Bijenstichting, kunnen we een optimaal klimaat voor zowel sociale als solitaire bijen creëren. Deze samenwerkingen stellen ons in staat om waardevolle feedback te geven over de bijensoorten die we op en rond onze groendaken spotten.

Door onze expertise in het aanleggen van groendaken te combineren met de kennis van de Bijenstichting, zetten we een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst.

Hieronder enkele acties die we ondernemen om Waalwijk groener te maken:

 • Aanleggen van groendaken
 • Organiseren van educatieve workshops
 • Samenwerken met lokale gemeenschappen
 • Feedback geven over gespotte bijensoorten

22 APRIL – VOER DE BIJ BIJ

Op 22 april zetten ‘de Polinators’ zich in voor de bij, een initiatief dat samenvalt met de Dag van de Aarde & Nationale Zaaidag. Deze dag is gewijd aan het zaaien van inheems en gifvrij bloemzaad, verspreid door Voedselbanken voor Bijen in heel Nederland. Het doel is om een feestmaal te creëren voor bestuivers, wat helaas nog steeds dringend nodig is.

Op deze dag zaaien tienduizenden mensen tegelijk in tuinen en op balkons.

Deelnemen aan deze dag is eenvoudig en iedereen kan bijdragen. Hier zijn enkele stappen om te volgen:

 • Zoek een Voedselbank voor Bijen in de buurt.
 • Haal gratis inheems en gifvrij bloemzaad op.
 • Zaai het zaad in je tuin of op je balkon.
 • Deel je ervaringen en foto’s met anderen om bewustzijn te vergroten.

Kennispartnerschappen voor bijenbehoud

Bezoek de Bijenstichting website

Wanneer je voor een groendak gaat ben je al super bezig voor de biodiversiteit. Maar als je nog meer wilt doen voor de bijen, is een bezoek aan de Bijenstichting website een uitstekende volgende stap. Zij bieden uitgebreide informatie over hoe je de bijen in ons land kunt helpen en waarderen jouw inzet als vrijwilliger of donateur enorm.

De Bijenstichting deelt kennis over het creëren van een optimaal klimaat voor zowel sociale als solitaire bijen.

Door samen te werken met de Bijenstichting, kunnen we Waalwijk en andere gebieden stap voor stap groener maken. Dit levert niet alleen voordelen op voor jou, maar voor het gehele ecosysteem. Jouw bijdrage, groot of klein, maakt een verschil.

GRATIS BIJENVOEDSEL HALEN BIJ DE BIJENVOEDSELBANK

Ontdek de bloeiende wereld van bestuivers met de interactieve kaart van Nederland en Vlaanderen, die alle locaties van Voedselbanken voor Bijen toont. Tussen 10 en 22 april kun je persoonlijk langsgaan op een van deze plekken en kosteloos een zakje inheems (gifvrij) bloemzaad bemachtigen. Het enige wat je hoeft te doen is eerst een afspraak maken.

Het initiatief om gratis bijenvoedsel beschikbaar te stellen is een belangrijke stap in de bescherming van onze bijenpopulaties.

Door het verspreiden van inheems bloemzaad dragen we bij aan de diversiteit en gezondheid van bijenhabitats.

Om deel te nemen aan deze actie, volg deze stappen:

 1. Bezoek de interactieve kaart om de dichtstbijzijnde Voedselbank voor Bijen te vinden.
 2. Maak een afspraak voor je bezoek.
 3. Haal je gratis zakje bloemzaad op en begin met zaaien!

Habitatverbetering voor insecten

Naast de waarnemingen onderzochten we ook hoe we de habitat van deze waardevolle insectengroep kunnen verbeteren.

Naast de waarnemingen hebben we onderzocht hoe de habitat van deze waardevolle insectengroep verbeterd kan worden. Dit omvatte het bepalen van de noodzaak voor minder licht en het identificeren van essentiële waardplanten voor de rupsen van nachtvlinders. Op volkstuinparken, waar een hoge biodiversiteit en een grote diversiteit aan bomen aanwezig is, werden meer nachtvlinders en soorten waargenomen. Dit wijst op het belang van biodiversiteit en aaneengesloten groene gebieden voor het behoud van insectenpopulaties.

Om de habitat van insecten effectief te verbeteren, is het essentieel om aandacht te besteden aan biodiversiteit en het creëren van aaneengesloten groene ruimtes.

Hieronder volgt een lijst van partners die bijdragen aan het behoud van insectenpopulaties:

 • Caribbean Nature Alliance (DCNA)
 • EIS Kenniscentrum Insecten
 • FLORON
 • GLOBE Nederland
 • Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels

DOSSIERS

In het kader van habitatverbetering voor insecten, is het essentieel om een breed scala aan onderwerpen te overwegen die direct of indirect invloed hebben op hun leefomgeving. De dossiers bevatten waardevolle informatie over diverse thema’s zoals:

 • Bermen
 • Bijen
 • Diersporen
 • Droogte
 • Ecosysteemdiensten
 • Eikenprocessierups
 • Exoten
 • Hooikoorts
 • Hoornaar
 • Natuurinclusief
 • Natuurjournaals
 • Natuurlijke begrazing
 • Stikstof
 • Tuinen
 • Vogeltrek
 • Vorst
 • Weersinvloeden
 • Wesp
 • Wilde kat
 • Wolven

Elk dossier biedt inzichten en aanbevelingen voor het verbeteren van de leefomgeving van bijen en andere insecten. Het is van cruciaal belang dat we ons bewust zijn van de verschillende factoren die hun habitat beïnvloeden en hoe we positieve veranderingen kunnen aanbrengen.

Door de diversiteit aan thema’s in de dossiers te verkennen, kunnen we een holistische benadering van natuurbehoud hanteren, waarbij we niet alleen focussen op bijen, maar op het gehele ecosysteem.

Conclusie

De bescherming van wilde bijen in Nederland en België is van groot belang vanwege de grote diversiteit aan solitaire bijen die hier leven. Met bijna 60% van deze bijensoorten op de rode lijst is het duidelijk dat er actie nodig is om hun habitat te verbeteren en hun voortbestaan te waarborgen. Door samen te werken met kennispartners zoals de Bijenstichting en deel te nemen aan initiatieven zoals de Dag van de Aarde en de Nationale Zaaidag, kunnen we bijdragen aan het behoud van deze essentiële bestuivers. Laten we blijven investeren in een biodiverse omgeving waar wilde bijen kunnen gedijen en hun belangrijke rol in ons ecosysteem kunnen blijven vervullen.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven.

Wat doet ‘de Polinators’ op 22 april?

Ieder jaar op 22 april zetten ‘de Polinators’ zich in voor de bij. Op deze Dag van de Aarde & Nationale Zaaidag vragen ze extra aandacht voor bestuivers.

Hoe kan ik gratis bijenvoedsel krijgen?

Tussen 10 en 22 april kun je persoonlijk langsgaan op een van de locaties van Voedselbanken voor Bijen en kosteloos een zakje inheems (gifvrij) bloemzaad bemachtigen.

Waar kan ik meer informatie vinden over het redden van bijen?

Je kunt meer informatie vinden op de website van de Bijenstichting.

Welke organisaties zijn betrokken bij het onderzoek naar habitatverbetering voor insecten?

Organisaties zoals NIOO-KNAW, NIOZ, NLBIF, OBN, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, en vele anderen zijn betrokken bij het onderzoek naar habitatverbetering voor insecten.

Wat zijn enkele onderwerpen die worden behandeld in de dossiers over natuur en biodiversiteit?

Enkele onderwerpen die worden behandeld in de dossiers zijn bermen, bijen, droogte, ecosysteemdiensten, vogeltrek, en meer.