Bescherming van solitaire bijen: wat u kunt doen

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen spelen solitaire bijen een cruciale rol in onze ecosystemen. Deze wilde bijen, waarvan er wereldwijd 20.000 soorten bestaan en ongeveer 350 in Nederland en België, zijn essentieel voor de biodiversiteit en landbouw. Ondanks hun belang, staan bijna 60% van deze soorten op de rode lijst, wat aangeeft dat hun voortbestaan onder druk staat. Dit artikel belicht het belang van solitaire bijen, hoe we een bij-vriendelijke omgeving kunnen creëren, het belang van educatie en bewustwording, hoe om te gaan met bijenoverlast, en welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze bijzondere insecten te beschermen.

Belangrijkste Punten

 • Solitaire bijen spelen een unieke en cruciale rol in de bestuiving van planten, wat hen onderscheidt van honingbijen.
 • Het creëren van een bij-vriendelijke omgeving, inclusief het gebruik van inheemse plantensoorten en milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen, is essentieel voor de bescherming van solitaire bijen.
 • Educatie en bewustwording over het belang van bijen en hoe men een bijenkenner wordt, zijn cruciale stappen naar betere bijenbescherming.
 • Bij bijenoverlast is het raadplegen van een imker en het volgen van de Wet Natuurbescherming aanbevolen boven directe bestrijding.
 • Specifieke maatregelen, zoals het aanleggen van bijenhotels en het kiezen van de juiste drachtplanten, kunnen de nestelgelegenheid voor solitaire bijen verbeteren en hun overleving ondersteunen.

Het belang van solitaire bijen voor de biodiversiteit

De unieke rol van solitaire bijen in bestuiving

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de biodiversiteit en de productie van voedsel. Deze bijen zijn vaak effectievere bestuivers dan honingbijen, omdat ze voornamelijk op zoek zijn naar stuifmeel, wat resulteert in een hogere kans op bloembevruchting.

Solitaire bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuurlijke biodiversiteit, maar ook voor de bestuiving van landbouwgewassen, wat cruciaal is voor onze voedselvoorziening.

Een interessant aspect is dat sommige solitaire bijen gespecialiseerd zijn in het bestuiven van specifieke plantensoorten. Dit betekent dat ze een onmisbare rol spelen in de bestuiving van bepaalde gewassen. Echter, niet alle solitaire bijen zijn kieskeurig; velen zijn veelzijdig en dragen bij aan een breed scala aan planten.

 • Efficiëntie in bestuiving: Solitaire bijen raken vaker de meeldraden aan tijdens het verzamelen van stuifmeel.
 • Specialisatie: Sommige soorten zijn gespecialiseerd in het bestuiven van specifieke plantensoorten.
 • Veelzijdigheid: Vele solitaire bijen zijn niet kieskeurig en bestuiven een breed scala aan planten.

Verschillen tussen solitaire bijen en honingbijen

Solitaire bijen en honingbijen spelen beide een cruciale rol in het bestuivingsproces, maar hun benaderingen en levensstijlen verschillen aanzienlijk. Solitaire bijen zijn vaak effectievere bestuivers dan honingbijen omdat ze direct op zoek gaan naar stuifmeel, wat resulteert in een hogere kans op bloembevruchting. Honingbijen daarentegen zoeken soms alternatieve routes naar nectar, waarbij ze de meeldraden kunnen omzeilen.

Een ander belangrijk verschil is de diversiteit in voedselvoorkeur. Solitaire bijen kunnen zeer kieskeurig zijn en zich specialiseren in bepaalde plantensoorten, terwijl honingbijen een breder scala aan bloemen bestuiven. Dit maakt solitaire bijen onmisbaar voor de bestuiving van specifieke gewassen.

Solitaire bijen leven alleen en bouwen hun eigen nest, in tegenstelling tot honingbijen die in kolonies leven en samenwerken.

Tot slot, de aanwezigheid van een bijenhotel kan de diversiteit van solitaire bijen in uw tuin verhogen, waaronder minder kieskeurige soorten zoals de rosse metselbij.

De impact van solitaire bijen op landbouwgewassen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van landbouwgewassen. Hun efficiëntie in bestuiving is opmerkelijk, wat hen onmisbaar maakt voor de landbouw. Eén solitaire bij kan evenveel bloemen bestuiven als 120 werkbijen van een honingbij, wat hun waarde voor de biodiversiteit en landbouwproductie onderstreept.

Solitaire bijen zijn vaak kieskeuriger dan honingbijen, wat betekent dat ze gespecialiseerd zijn in het bestuiven van specifieke plantensoorten. Deze specialisatie draagt bij aan de diversiteit van planten en gewassen.

Door het creëren van een bij-vriendelijke omgeving kunnen we de populatie solitaire bijen ondersteunen en hun positieve impact op landbouwgewassen versterken. Het aanleggen van bijenhotels en het kiezen van de juiste drachtplanten zijn enkele manieren om dit te bereiken.

Creëren van een bij-vriendelijke omgeving

Het belang van inheemse plantensoorten

Het kiezen voor inheemse plantensoorten is cruciaal voor het behoud van onze biodiversiteit. Deze planten vormen de basis van het dieet van solitaire bijen en andere bestuivers, waardoor ze een onmisbare rol spelen in onze ecosystemen. Vanwege de sterke achteruitgang van autochtone plantensoorten, die nu voor een derde op de Rode Lijst staan, is het belangrijker dan ooit om actie te ondernemen.

Door inheemse planten te integreren in uw tuin of gemeenschappelijke ruimtes, ondersteunt u niet alleen de lokale bijenpopulatie, maar draagt u ook bij aan de algehele gezondheid van het milieu.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen om een bij-vriendelijke omgeving te creëren:

 • Zorg voor gevarieerde beplanting met inheemse bomen, struiken en wilde planten.
 • Snoei struiken niet tegelijk, maar verspreid het werk over verschillende jaren.
 • Pas ecologisch maaibeheer toe en laat bij elke maaibeurt minimaal 15% van de vegetatie staan.

Het aanbieden van een diversiteit aan bloeiende planten gedurende het hele jaar is essentieel. Dit zorgt ervoor dat bijen en andere bestuivers altijd toegang hebben tot voedsel, wat bijdraagt aan hun overleving en voortplanting.

Het gebruik van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen

Het inzetten van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen is cruciaal voor het behoud van solitaire bijen en andere nuttige insecten. Traditionele chemische bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor bijen en het milieu. Daarom is het belangrijk om alternatieven te overwegen die zowel effectief als veilig zijn.

Door het inzetten van natuurlijke vijanden bestrijdt je enkel de plaag, zonder de goede insecten en het bodemleven aan te tasten.

Hieronder vindt u een lijst van natuurlijke bestrijders en de plagen die ze bestrijden:

 • Chrysopa: Bladluizen
 • Feromonen: Fruitmot, Kersenvlieg
 • Lieveheersbeestjes: Bladluizen, Aardvlooien
 • Nematoden: Engerlingen, Coloradokever

Het is ook belangrijk om bodemmanagement te integreren in uw strategie voor ongediertebestrijding. Dit omvat het corrigeren van de zuurtegraad, het aanvullen van mineralen en het reguleren van de bodemvochtigheid.

Het aanleggen van bijenhotels en nestelplekken

Het aanleggen van bijenhotels en het creëren van nestelplekken zijn essentiële stappen in het ondersteunen van de solitaire bijenpopulatie. Bijenhotels bieden niet alleen een veilige haven voor het leggen van eitjes en het opslaan van voedsel, maar dragen ook bij aan de vergroting van de bijenpopulatie in het gebied.

Bijenhotels en nestelplekken zijn van cruciaal belang voor de voortplanting en overleving van solitaire bijen.

Hier zijn enkele tips voor het plaatsen van een bijenhotel:

 • Hang insectenhotels op een droge plek, zoals onder een afdakje of een dakrand om te voorkomen dat regenwater binnendringt.
 • Plaats de ingang van het bijenhotel idealiter richting het zuiden.
 • Zorg voor een voedselrijke tuin met veel bloemen in de directe omgeving van het bijenhotel.
 • Zorg dat het bijenhotel voldoende zonlicht ontvangt.

Door deze richtlijnen te volgen, kunt u een optimale omgeving creëren voor solitaire bijen om te nestelen en zich voort te planten.

Educatie en bewustwording

Het belang van bijeneducatie

Bijeneducatie speelt een cruciale rol in het beschermen van solitaire bijen en het bevorderen van biodiversiteit. Door meer te leren over bijen, hun levenswijze en de uitdagingen waar ze voor staan, kunnen we effectievere beschermingsmaatregelen nemen. Het is niet alleen belangrijk voor volwassenen, maar ook voor kinderen om te begrijpen hoe essentieel bijen zijn voor onze ecosystemen.

Bijen zijn fascinerende dieren en het observeren van hun gedrag kan zowel kinderen als volwassenen veel leren over de natuur.

Een manier om bijeneducatie te bevorderen is door het organiseren van workshops, lezingen en excursies. Deze activiteiten kunnen mensen van alle leeftijden aantrekken en hen betrekken bij de bescherming van bijen. Het is ook een uitstekende gelegenheid om de verschillen tussen solitaire bijen en honingbijen te benadrukken, wat essentieel is voor het begrijpen van hun unieke rollen in onze ecosystemen.

 • Organiseer workshops en lezingen
 • Plan excursies naar bijenvriendelijke gebieden
 • Benadruk de unieke rollen van verschillende bijensoorten

Hoe u een bijenkenner wordt

Om een bijenkenner te worden, is het essentieel om te beginnen met het vergaren van kennis over de verschillende soorten bijen, hun levenscycli, en de rol die ze spelen in ons ecosysteem. Websites van organisaties zoals de Bijenstichting bieden een schat aan informatie over deze onderwerpen.

Door actief te leren en deel te nemen aan bijenbeschermingsinitiatieven, kunt u uw kennis verder uitbreiden.

Een effectieve manier om uw kennis te verdiepen is door deel te nemen aan workshops of cursussen over bijen. Deze kunnen variëren van online webinars tot fysieke bijeenkomsten waar u hands-on ervaring kunt opdoen. Daarnaast is het waardevol om zelf onderzoek te doen in uw tuin of lokale omgeving om te zien welke bijensoorten er voorkomen en hoe u deze kunt ondersteunen.

Hieronder vindt u een lijst met onderwerpen die essentieel zijn voor elke bijenkenner:

 • Solitaire bijen
 • Hommels
 • Honingbijen
 • Bijensterfte
 • Nestelgelegenheid
 • Bij-vriendelijk beheer
 • Bestuiving
 • Drachtplanten

De rol van de Bijenstichting in bijenbescherming

De Bijenstichting speelt een cruciale rol in de bescherming van solitaire bijen en andere bijensoorten in Nederland. Door het beïnvloeden van het land- en tuinbouwbeleid, met name door procedures en petities, streeft de stichting ernaar om het gebruik van neonicotinoïde bestrijdingsmiddelen te verbieden. Deze bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor bijen en dragen bij aan de bijensterfte.

De Bijenstichting zet zich ook in voor educatie en bewustwording. Het Landelijk Bijen Educatiecentrum, onderdeel van de Bijen Educatie Stichting Nederland, verzorgt cursussen, workshops en lezingen. Deze activiteiten zijn gericht op het informeren van mensen over hoe zij bijen kunnen helpen en het belang van bijen voor onze biodiversiteit.

Door een legaat of schenking aan het Landelijk Bijen Educatiecentrum te doen, kunt u direct bijdragen aan de bescherming van bijen.

De stichting geniet ANBI-status, wat betekent dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn. Dit maakt het nog aantrekkelijker om de stichting te ondersteunen in haar missie om de bijenpopulaties te beschermen.

Verantwoord omgaan met bijenoverlast

Wanneer en hoe een imker te raadplegen

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem, maar soms kunnen ze voor overlast zorgen. Wanneer de overlast ernstige vormen aanneemt, is het raadzaam een imker te raadplegen. Imkers beschikken over de kennis en middelen om bijenvolken op een diervriendelijke manier te verplaatsen.

Bij twijfel over de noodzaak van het inschakelen van een imker, is het belangrijk om de situatie goed te beoordelen. Factoren zoals de aanwezigheid van kleine kinderen, allergieën of fobieën spelen hierbij een rol.

Het proces van het raadplegen van een imker kan als volgt worden samengevat:

 1. Beoordeel de ernst van de overlast.
 2. Neem contact op met een lokale imker of een meldpunt voor ongedierte.
 3. Bespreek de situatie en volg het advies van de imker.

Soms kan het voorkomen dat bijenvolken zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden, zoals in spouwmuren of schoorstenen. In zulke gevallen kan de imker adviseren om te wachten tot de bijen vanzelf vertrekken.

Alternatieven voor het bestrijden van bijen

In plaats van bijen te bestrijden, zijn er diverse alternatieven die zowel het welzijn van de bijen als de veiligheid van mensen waarborgen. Het inschakelen van een imker is een effectieve methode om bijen op een diervriendelijke manier te verplaatsen. Imkers hebben de kennis en middelen om bijenvolken naar een veilige locatie te brengen, waar ze kunnen bijdragen aan de biodiversiteit zonder overlast te veroorzaken.

Het is belangrijk om bijenoverlast niet direct met bestrijdingsmiddelen aan te pakken, maar te zoeken naar alternatieven die de natuurlijke balans respecteren.

Een andere optie is het aanpassen van de omgeving om bijen minder aantrekkelijk te maken voor nestelen. Dit kan door:

 • Het vermijden van massaal aangeplante perkgoed
 • Het kiezen voor planten met enkele bloemen
 • Het aanleggen van kruidenhoekjes met bij-vriendelijke planten zoals rozemarijn, lavendel, en tijm

De wet Natuurbescherming en bijen

De Wet Natuurbescherming speelt een cruciale rol in de bescherming van bijen in Nederland. Hoewel bijen niet expliciet wettelijk beschermd zijn onder deze wet, is het onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze essentiële insecten om te gaan. Het bijenbestand in Nederland staat onder druk, en het is van belang om onnodige sterfte te voorkomen.

Terughoudendheid en maatwerk zijn essentieel bij het omgaan met bijenoverlast. Het is beter om een imker te raadplegen of te wachten tot de bijen vanzelf vertrekken dan direct tot bestrijding over te gaan.

In stedelijke en landelijke gebieden speelt de lokale flora een belangrijke rol in de bescherming van wilde bijen. Het kiezen van inheemse plantensoorten en het nemen van milieuvriendelijke maatregelen tegen andere insecten zijn effectieve manieren om bijen te ondersteunen. Deze acties dragen bij aan het behoud van een gezond bijenbestand en bevorderen de biodiversiteit.

Maatregelen ter bescherming van solitaire bijen

Het creëren van nestelgelegenheid

Het aanbieden van geschikte nestelgelegenheid is cruciaal voor de overleving en voortplanting van solitaire bijen. Deze bijen hebben verschillende voorkeuren voor hun nestplaats, afhankelijk van de soort. Veel solitaire bijen nestelen in de bodem, terwijl anderen de voorkeur geven aan holle stengels of dood hout.

Het is belangrijk om een diversiteit aan nestelplekken te bieden om zo veel mogelijk soorten solitaire bijen te ondersteunen.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen om nestelgelegenheid te creëren:

 • Zorg voor open zandplekken op zonnige locaties voor bijen die in de bodem nestelen.
 • Laat dood hout en holle stengels van planten zoals Riet, Braam en Gewone vlier op een zonnige plek liggen.
 • Overweeg het bouwen van een bijenhotel met verschillende materialen en structuren om een breed scala aan bijensoorten te accommoderen.

Het bevorderen van bij-vriendelijk beheer

Bij-vriendelijk beheer is essentieel voor het behoud van solitaire bijen en hun habitat. Zorg voor een gevarieerde beplanting met inheemse bomen, struiken en wilde planten. Dit bevordert niet alleen de biodiversiteit, maar biedt ook voedsel en nestgelegenheid voor bijen gedurende het hele jaar.

 • Snoei struiken niet tegelijk, maar verspreid het werk over verschillende jaren.
 • Pas ecologisch maaibeheer toe: maai en voer af, en laat bij elke maaibeurt minimaal 15% van de vegetatie staan.

Bij-vriendelijk beheer omvat ook het correct beheren van de bodem. Dit houdt in: het corrigeren van de zuurtegraad, aanvullen van mineralen, reguleren van bodemvochtigheid, en het stimuleren van microbiotisch leven.

Door deze maatregelen te nemen, creëren we een omgeving waarin solitaire bijen kunnen floreren. Het is een investering in de toekomst van onze biodiversiteit en landbouwproductiviteit.

Het kiezen van de juiste drachtplanten

Het selecteren van de juiste drachtplanten is cruciaal voor het ondersteunen van solitaire bijen gedurende het hele jaar. Door planten te kiezen die in verschillende seizoenen bloeien, zorgt u voor een constante voedselbron. Hieronder vindt u een lijst van aanbevolen planten per seizoen:

 • Lente: Krokussen, sneeuwklokjes, hyacinten
 • Zomer: Lavendel, kamperfoelie, zonnebloemen
 • Herfst: Asters, sedum, heide
 • Winter: Winterheide, mahonia, winterjasmijn

Het is belangrijk om een diversiteit aan planten aan te bieden, niet alleen voor de voeding maar ook voor de nestelgelegenheid van bijen.

Naast seizoensgebonden planten kunt u ook overwegen om inheemse heggen aan te leggen met meidoorn, vuilboom, en wilde liguster. Deze struiken zijn niet alleen waardevol voor bijen, maar ook voor andere dieren en vogels. Het plaatsen van planten in groepen helpt bijen efficiënter te bestuiven, aangezien ze minder snel van de ene naar de andere plantensoort vliegen.

Conclusie

In de strijd voor het behoud van solitaire bijen, speelt iedereen een cruciale rol. Van het plaatsen van bijenhotels in onze tuinen tot het kiezen voor inheemse plantensoorten, er zijn tal van manieren waarop we kunnen bijdragen aan de bescherming van deze essentiële bestuivers. Het is belangrijk om te onthouden dat solitaire bijen niet alleen een belangrijke rol spelen in de bestuiving van planten, maar ook in het in stand houden van de biodiversiteit. Door bewust te zijn van onze impact op hun leefomgeving en door actief bij te dragen aan hun bescherming, kunnen we helpen om de afname van het bijenbestand tegen te gaan en de natuurlijke balans te behouden. Laten we samenwerken om de solitaire bijen, deze onmisbare schakels in ons ecosysteem, te beschermen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen solitaire bijen en honingbijen?

Solitaire bijen leven alleen en leggen hun eitjes in individuele nestjes, terwijl honingbijen in kolonies leven en samenwerken in een bijenkorf. Solitaire bijen zijn ook efficiëntere bestuivers dan honingbijen omdat ze vooral uit zijn op stuifmeel, waardoor ze vaker bloemen bevruchten.

Hoe kan ik een bij-vriendelijke omgeving creëren?

U kunt een bij-vriendelijke omgeving creëren door inheemse plantensoorten te planten, milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken, en het aanleggen van bijenhotels en nestelplekken.

Wat is het belang van bijeneducatie?

Bijeneducatie is belangrijk voor het vergroten van de bewustwording over het belang van bijen voor onze biodiversiteit en landbouw, en voor het leren over manieren om bijen te beschermen en te ondersteunen.

Wat moet ik doen bij bijenoverlast?

Bij bijenoverlast is het aan te raden om een imker te consulteren die het bijenvolk op diervriendelijke wijze kan verplaatsen. Als dit niet mogelijk is, wacht dan totdat de bijen vanzelf vertrekken. Bestrijding is het laatste redmiddel.

Hoe draagt het creëren van nestelgelegenheid bij aan de bescherming van solitaire bijen?

Het creëren van nestelgelegenheid, zoals het plaatsen van bijenhotels of het laten liggen van dood hout, biedt solitaire bijen een plek om hun eitjes te leggen en draagt bij aan het in stand houden en ontwikkelen van hun soort.

Wat zijn drachtplanten en waarom zijn ze belangrijk?

Drachtplanten zijn planten die nectar en stuifmeel leveren, essentieel voor de voeding van bijen. Ze zijn belangrijk voor de bestuiving van landbouwgewassen en het in stand houden van de bijenpopulatie.