Bescherming van Solitaire Bijen: Acties Die Je Nu Kunt Ondernemen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in onze biodiversiteit, maar staan onder druk door verschillende bedreigingen. Deze bijen, die niet in kolonies leven zoals honingbijen, zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten. In Nederland en België zijn er ongeveer 350 soorten solitaire bijen, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat. Het beschermen en ondersteunen van deze bijensoorten is daarom van groot belang. Dit artikel belicht verschillende acties die ondernomen kunnen worden om solitaire bijen te beschermen.

Belangrijkste Punten

 • Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • De verspreiding van de Aziatische hoornaar bedreigt solitaire bijen en er zijn vrijwilligers nodig om deze invasieve soort te bestrijden.
 • Het aanleggen van bijenoases met inheemse planten en bijenhotels draagt bij aan de biodiversiteit en biedt voedsel en onderdak aan solitaire bijen.
 • Vrijwilligers spelen een cruciale rol bij het onderhouden van bijenoases en bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar.
 • Door deel te nemen aan de landelijke Tuin en Klimaatroute kunnen tuineigenaren anderen inspireren tot het creëren van bij-vriendelijke en klimaatvriendelijke tuinen.

Het Belang van Solitaire Bijen voor Onze Biodiversiteit

De diversiteit van solitaire bijensoorten

Solitaire bijen vormen een essentiële schakel in onze biodiversiteit. Er zijn meer dan 360 verschillende soorten solitaire bijen in Nederland alleen, elk met unieke eigenschappen en levenscycli. Deze diversiteit is cruciaal voor de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen.

Solitaire bijen zijn vaak specialisten die afhankelijk zijn van specifieke plantensoorten voor hun voortbestaan.

Het behoud van deze bijensoorten is van groot belang voor het behoud van onze natuurlijke ecosystemen. Acties ter bescherming van hun leefgebieden, zoals het aanleggen van bijenoases en het planten van inheemse bomen en struiken, zijn essentieel.

De bedreigingen voor solitaire bijen

Solitaire bijen staan voor diverse bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen. De verspreiding van invasieve soorten zoals de Aziatische hoornaar is een van de grootste gevaren. Deze roofzuchtige insecten jagen op bijen, waardoor de populaties drastisch afnemen.

De verstedelijking en intensieve landbouw leiden tot een afname van natuurlijke habitats en voedselbronnen voor solitaire bijen.

Daarnaast spelen pesticiden een significante rol in de afname van bijenpopulaties. Deze chemische stoffen kunnen bijen direct doden of hun vermogen om te navigeren en voedsel te vinden aantasten. Hieronder volgt een lijst van enkele specifieke bedreigingen:

 • Verlies van habitat door urbanisatie
 • Intensief gebruik van pesticiden in de landbouw
 • Klimaatverandering, die leidt tot verschuivingen in bloeiperioden
 • Ziekten en parasieten die zich gemakkelijker verspreiden door de afname van genetische diversiteit

Het is cruciaal om actie te ondernemen tegen deze bedreigingen om de solitaire bijen en daarmee onze biodiversiteit te beschermen.

Het belang van solitaire bijen voor de bestuiving

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en gewassen. Zonder hun inzet zou onze voedselvoorziening ernstig in gevaar komen. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal plantensoorten, waaronder vele die belangrijk zijn voor onze voeding.

Solitaire bijen zijn efficiëntere bestuivers dan hun sociale tegenhangers, zoals de honingbij. Dit komt omdat ze pollen direct op hun lichaam dragen, wat zorgt voor een hogere bestuivingsgraad.

Het beschermen van solitaire bijen is daarom van groot belang voor het behoud van onze biodiversiteit en voedselzekerheid. Door het creëren van bijenoases en het nemen van maatregelen tegen bedreigingen zoals de Aziatische hoornaar, kunnen we een positieve impact hebben op hun populatie en daarmee op onze eigen toekomst.

Acties tegen de Aziatische Hoornaar

Vrijwilligerswerk in de strijd tegen de Aziatische hoornaar

De verspreiding van de Aziatische hoornaar gaat razendsnel en vormt een ernstige bedreiging voor onze inheemse bijenpopulaties. Om deze invasieve soort effectief te bestrijden, is de inzet van vrijwilligers cruciaal.

Vrijwilligers gezocht in strijd tegen Aziatische hoornaar

Door samen te werken met lokale imkersverenigingen, kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen in het lokaliseren en verwijderen van nesten. Hieronder volgt een kort overzicht van hoe je kunt bijdragen:

 • Meld je aan als vrijwilliger bij een lokale imkersvereniging.
 • Help met het verspreiden van lokvallen om koninginnen te vangen.
 • Zoek naar nesten in de zomermaanden en meld deze bij de autoriteiten.

Elke actie, hoe klein ook, draagt bij aan de bescherming van onze bijen tegen deze bedreigende soort.

Het gebruik van selectieve vallen voor koninginnen

Een effectieve methode in de strijd tegen de Aziatische hoornaar is het gebruik van selectieve vallen. Deze vallen zijn specifiek ontworpen om de koninginnen te vangen die in het voorjaar ontwaken uit hun winterslaap. Het stadsbestuur heeft besloten om 200 van deze vallen aan te schaffen en te verspreiden onder de inwoners die zich vrijwillig hebben aangemeld om te helpen.

Het vangen van de koninginnen in het vroege voorjaar is cruciaal voor het beperken van de populatie Aziatische hoornaars.

Hieronder volgt een lijst met stappen voor het correct plaatsen van een val:

 1. Plaats de val in een gebied waar de Aziatische hoornaar is waargenomen.
 2. Zorg ervoor dat de val op een zonnige plek hangt, maar niet in direct zonlicht.
 3. Controleer de val regelmatig en verwijder gevangen hoornaars.
 4. Vervang de lokstof in de val elke twee weken.

Samenwerking tussen gemeenten en imkersverenigingen

De samenwerking tussen gemeenten en imkersverenigingen speelt een cruciale rol in de strijd tegen de Aziatische hoornaar. Door de krachten te bundelen, kunnen effectievere strategieën worden ontwikkeld om deze invasieve soort te bestrijden. Een belangrijk aspect van deze samenwerking is het gebruik van selectieve vallen om de koninginnen van de Aziatische hoornaar te vangen, die in het voorjaar ontwaken uit hun winterslaap.

Door samen te werken met vrijwilligers krijgen we ook meer zicht op de populatie, evolutie en groei van deze soort.

Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking is de stad Herentals, die samen met de Imkersvereniging Neteland vzw in actie komt tegen de Aziatische hoornaar. Het stadsbestuur koopt selectieve vallen en de imkersvereniging verspreidt deze onder de inwoners die zich hebben aangemeld om te helpen. Deze aanpak zorgt niet alleen voor een effectieve bestrijding, maar bevordert ook de betrokkenheid van de gemeenschap bij het beschermen van bijen.

Het Creëren van Bijenoases

Het aanleggen van bijenoases in gemeenten

Het creëren van bijenoases in gemeenten is een cruciale stap in de bescherming van solitaire bijen en andere bestuivers. Deze oases bieden niet alleen een rijke bron van voedsel door de aanwezigheid van inheemse bloemen en planten, maar ook essentiële schuil- en nestelgelegenheden. De diversiteit van plantensoorten in een bijenoase is van vitaal belang voor het aantrekken van verschillende bijensoorten.

In Wageningen zijn succesvolle voorbeelden van bijenoases te vinden. Deze zijn aangelegd met een mix van fruitbomen, inheemse bomen en struiken, en kruidenrijk grasland. Bijenhotels zijn ook een integraal onderdeel van deze oases.

Het betrekken van de gemeenschap bij het aanleggen en onderhouden van bijenoases kan de lokale biodiversiteit aanzienlijk versterken. Vrijwilligerswerk speelt hierbij een belangrijke rol. Door samen te werken, kunnen we een netwerk van bijenoases creëren dat een veilige haven biedt voor onze bestuivers.

De rol van inheemse planten en bijenhotels

Inheemse planten en bijenhotels spelen een cruciale rol in het creëren van een veilige haven voor solitaire bijen. Inheemse planten bieden essentiële voeding door hun lange bloeiperiode, waardoor bijen gedurende hun gehele vliegperiode toegang hebben tot voedsel. Bijenhotels bieden daarnaast een broodnodige nestgelegenheid voor deze bijen, die vaak moeite hebben om in het steeds meer verstedelijkte landschap geschikte nestplaatsen te vinden.

Bij het aanleggen van bijenoases is het belangrijk om een diversiteit aan inheemse planten te gebruiken, die verschillende bloeiperiodes hebben. Dit zorgt voor een constante voedselbron voor de bijen.

Hieronder volgt een lijst van acties die je kunt ondernemen om bij te dragen aan de creatie van bijenoases:

 • Kies voor inheemse bomen en struiken die een lange bloeiperiode hebben.
 • Bouw of plaats bijenhotels op strategische locaties.
 • Doe mee met lokale werkgroepen die zich inzetten voor het onderhoud van bijenoases.

Vrijwilligerswerk bij het onderhouden van bijenoases

Het onderhouden van bijenoases is een cruciale taak om de biodiversiteit in onze omgeving te versterken. Vrijwilligers spelen hierin een onmisbare rol. Zij zorgen ervoor dat de bijenoases een veilige haven blijven voor solitaire bijen en andere insecten.

Bijenoases vereisen regelmatig onderhoud, waaronder het verzorgen van inheemse planten, het schoonhouden van bijenhotels, en het beheren van de vegetatie.

Vrijwilligerswerk bij het onderhouden van bijenoases biedt niet alleen de kans om bij te dragen aan een belangrijk ecologisch project, maar ook om praktische kennis op te doen over inheemse flora en fauna. Hieronder vind je een lijst met taken die vrijwilligers kunnen uitvoeren:

 • Verzorgen van inheemse planten en struiken
 • Schoonmaken en onderhouden van bijenhotels
 • Beheren van de vegetatie om een optimale habitat te creëren
 • Deelnemen aan educatieve programma’s over biodiversiteit

Voor meer informatie over hoe je kunt deelnemen, kun je contact opnemen met lokale organisaties zoals Stichting Landschapsbeheer of direct met de beheerders van de bijenoases. Jouw bijdrage kan een groot verschil maken voor de biodiversiteit in jouw omgeving.

De Tuin en Klimaatroute

Het delen van klimaatvriendelijke tuinen

Het delen van klimaatvriendelijke tuinen is een essentiële stap in het bevorderen van een duurzame leefomgeving. Door jouw tuin, balkon, of geveltuintje aan te melden voor de Tuin en Klimaatroute, draag je bij aan een groter bewustzijn en inspiratie voor anderen. Elke groene actie telt en kan een kettingreactie van positieve veranderingen teweegbrengen.

Door jouw ervaringen te delen, help je anderen op weg naar een duurzamere toekomst.

Deelnemers kunnen hun tuin openstellen op specifieke data, waardoor bezoekers direct kunnen zien welke duurzame maatregelen effectief zijn. Dit biedt een unieke kans om van elkaar te leren en samen te werken aan een groenere toekomst. Hieronder volgt een lijst met data waarop je jouw tuin kunt openstellen:

 • 2 september
 • 9 september
 • 3 september
 • 10 september

Inspiratie en tips voor een bij-vriendelijke tuin

Het creëren van een bij-vriendelijke tuin hoeft niet ingewikkeld te zijn. Begin met het planten van inheemse planten die bekend staan om hun aantrekkingskracht op bijen. Deze planten zijn niet alleen mooi, maar bieden ook de essentiële nectar en pollen die bijen nodig hebben om te overleven.

Een diversiteit aan planten zorgt voor een constante voedselbron gedurende de verschillende seizoenen.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen om je tuin aantrekkelijker te maken voor bijen:

 • Kies voor planten die bloeien op verschillende tijdstippen, zodat er altijd iets in bloei staat.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden, aangezien deze schadelijk kunnen zijn voor bijen.
 • Overweeg het plaatsen van een bijenhotel om solitaire bijen een nestgelegenheid te bieden.
 • Zorg voor een waterbron, zoals een kleine vijver of een vogelbad, waar bijen veilig kunnen drinken.

Door deze stappen te volgen, kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van bijen en de biodiversiteit in je tuin verhogen.

Deelname aan de landelijke Tuin en Klimaatroute

Deelnemen aan de Nationale Tuin en Klimaatroute is een uitgelezen kans om jouw inspanningen voor een duurzamere tuin te delen en anderen te inspireren. Of je nu een groendak hebt, zonnepanelen gebruikt, of je balkon hebt omgetoverd tot een bijenparadijs, jouw ervaringen kunnen waardevolle inzichten bieden aan anderen die hun tuin willen verduurzamen.

Meld je tuin aan op de website van de Tuin en Klimaatroute en kies zelf welke dag en tijd jou het beste uitkomt.

Door je tuin open te stellen, kun je direct in contact komen met gelijkgestemden en tips uitwisselen over duurzame tuinmaatregelen. De route vindt plaats op 3 en 10 september, een perfecte gelegenheid om te laten zien hoe divers en innovatief duurzame tuinen kunnen zijn.

Conclusie

In dit artikel hebben we de cruciale rol onderzocht die solitaire bijen spelen in ons ecosysteem en de verschillende bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd. Van de invasieve Aziatische hoornaar tot het verlies van hun natuurlijke habitat, de uitdagingen zijn aanzienlijk. Echter, zoals we hebben gezien, zijn er concrete stappen die we kunnen ondernemen om deze belangrijke bestuivers te helpen. Of het nu gaat om het aanleggen van bijenoases, het deelnemen aan vrijwilligersprojecten of het simpelweg delen van onze tuinen met anderen om bewustzijn te creëren, elke actie telt. Laten we samenwerken om de solitaire bijen te beschermen en te zorgen voor een bloeiende biodiversiteit voor toekomstige generaties.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde of solitaire bijensoorten die niet in kolonies leven zoals honingbijen. Er zijn naar schatting 20.000 soorten wereldwijd, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België. Bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst van bedreigde soorten.

Wat bedreigt solitaire bijen?

De verspreiding van de Aziatische hoornaar gaat razendsnel en bedreigt de bijenvolkeren van imkers en wilde solitaire bijen. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die een grote bedreiging vormt voor solitaire bijen.

Hoe kan ik helpen in de strijd tegen de Aziatische hoornaar?

Je kunt helpen door vrijwilligerswerk te doen in de strijd tegen de Aziatische hoornaar, bijvoorbeeld door je aan te melden bij lokale imkersverenigingen of gemeenten die samenwerken om de verspreiding van deze invasieve soort tegen te gaan.

Wat is een bijenoase?

Een bijenoase is een speciaal ingericht gebied dat bestaat uit fruitbomen, inheemse bomen en struiken, kruidenrijk grasland en een bijenhotel. Deze oases zijn bedoeld om de biodiversiteit te vergroten en een veilige habitat te bieden voor wilde bijen.

Hoe kan ik bijdragen aan het creëren van bijenoases?

Je kunt bijdragen door vrijwilliger te worden bij het onderhouden van bijenoases of door zelf een bijenoase in je tuin of gemeente aan te leggen. Het planten van inheemse planten en het bouwen van bijenhotels zijn goede manieren om bijenoases te creëren.

Wat is de Tuin en Klimaatroute?

De Tuin en Klimaatroute is een evenement waarbij tuineigenaren hun klimaatvriendelijke tuinen openstellen voor het publiek. Het doel is om anderen te inspireren en te informeren over duurzame tuinmaatregelen die goed zijn voor bijen en andere insecten.