Bescherm onze bestuivers: Waarom solitaire bijen essentieel zijn voor het ecosysteem

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst. Deze bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door hun bijdrage aan de bestuiving en biodiversiteit. Het is daarom van essentieel belang dat we actie ondernemen om deze belangrijke bestuivers te beschermen en te ondersteunen.

Belangrijke Punten

 • Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving en dragen bij aan de biodiversiteit.
 • Er bestaan ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan 350 in Nederland en België.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten staan op de rode lijst en worden bedreigd.
 • Initiatieven zoals Voedselbanken voor Bijen en gratis actiepakketten van Natuurmonumenten ondersteunen de bescherming van solitaire bijen.
 • Individuen en gemeenschappen kunnen bijdragen door bijvriendelijke tuinen aan te leggen en deel te nemen aan lokale natuurprojecten.

Het belang van solitaire bijen voor het ecosysteem

Diversiteit van soorten

Solitaire bijen vormen een onmisbare schakel in het ecosysteem door hun enorme diversiteit. Er bestaan wereldwijd duizenden soorten solitaire bijen, elk met unieke eigenschappen en voorkeuren voor bepaalde planten en bloemen. Deze diversiteit zorgt ervoor dat een breed scala aan planten bestoven wordt, wat essentieel is voor de voedselvoorziening en het behoud van natuurlijke habitats.

De diversiteit van solitaire bijen is cruciaal voor de veerkracht van ecosystemen. Door verschillende soorten te hebben die actief zijn onder uiteenlopende omstandigheden, wordt de kans op succesvolle bestuiving gemaximaliseerd, zelfs als bepaalde soorten het moeilijk hebben of seizoensgebonden variaties vertonen.

Solitaire bijen zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving van wilde planten, maar ook voor vele gewassen die essentieel zijn voor onze voedselvoorziening.

 • Wilde bijen en wespen zijn in 2023 opnieuw in de schijnwerpers gekomen door ontdekkingen van nieuwe soorten voor België, wat de rijke biodiversiteit en het belang van voortdurende monitoring en bescherming onderstreept.

Cruciale rol in bestuiving

Solitaire bijen spelen een essentiële rol in het bestuivingsproces van vele planten en gewassen. Zonder hun onvermoeibare werk zou een groot deel van de voedselgewassen die wij dagelijks consumeren, niet kunnen bestaan. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een breed scala aan planten, waaronder fruitbomen, groenten en wilde bloemen.

Solitaire bijen zijn vaak efficiëntere bestuivers dan hun sociale tegenhangers, zoals honingbijen, omdat ze pollen direct op hun lichaam dragen, wat leidt tot een hogere bestuivingsgraad.

Een recente studie benadrukt de bedreiging voor 60% van de solitaire bijensoorten, met 350 soorten in Nederland en België. Het belang van wilde bijen voor ecosystemen wordt hiermee onderstreept. Het beschermen van deze bijen is niet alleen cruciaal voor onze voedselvoorziening, maar ook voor het behoud van biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen wereldwijd.

Bijdrage aan biodiversiteit

Solitaire bijen spelen een essentiële rol in het behoud van biodiversiteit. Door hun activiteiten als bestuivers ondersteunen ze de groei en verspreiding van een breed scala aan plantensoorten. Dit heeft een kettingreactie op het gehele ecosysteem, inclusief andere dieren die afhankelijk zijn van deze planten voor voedsel en onderdak.

Solitaire bijen zijn cruciaal voor het behoud van gezonde en veerkrachtige ecosystemen.

Een diversiteit aan plantensoorten zorgt voor een robuust ecosysteem dat beter bestand is tegen ziektes en veranderingen in het milieu. Hieronder volgt een lijst van voordelen die solitaire bijen bieden aan de biodiversiteit:

 • Bestuiving van wilde en gecultiveerde planten
 • Ondersteuning van voedselketens
 • Bijdrage aan de genetische diversiteit van planten
 • Versterking van de weerbaarheid van ecosystemen tegen klimaatverandering

Het beschermen van solitaire bijen is daarom niet alleen belangrijk voor hun voortbestaan, maar ook voor de algehele gezondheid van ons ecosysteem.

De bedreigingen voor solitaire bijen

Habitatverlies

Habitatverlies is een van de grootste bedreigingen voor solitaire bijen. Door de uitbreiding van stedelijke gebieden, landbouw en de aanleg van wegen, verliezen deze essentiële bestuivers hun natuurlijke leefomgeving. De afname van wilde bloemen en planten, die cruciaal zijn voor hun voeding en voortplanting, heeft directe gevolgen voor hun overlevingskansen.

Het creëren van bijvriendelijke zones kan een deel van de oplossing zijn.

Het is belangrijk om bewust te zijn van de impact van onze activiteiten op de natuurlijke habitats van solitaire bijen. Door het verminderen van de verstoring van hun leefgebieden en het aanmoedigen van de aanleg van bijvriendelijke tuinen en parken, kunnen we helpen hun populaties te ondersteunen.

Gebruik van pesticiden

Het gebruik van pesticiden in de landbouw en tuinbouw heeft een directe impact op de gezondheid van solitaire bijen. Deze chemische stoffen zijn bedoeld om plagen en ziektes bij gewassen te bestrijden, maar ze maken geen onderscheid tussen schadelijke insecten en nuttige bestuivers zoals solitaire bijen.

Het is cruciaal om het gebruik van pesticiden te heroverwegen en waar mogelijk te verminderen of te vervangen door natuurlijke alternatieven.

Een aantal stappen die genomen kunnen worden om het gebruik van pesticiden te verminderen, zijn:

 • Het toepassen van geïntegreerde plaagbestrijding
 • Het kiezen voor biologische of natuurlijke pesticiden
 • Het aanmoedigen van natuurlijke vijanden van plagen in de tuin

De effecten van pesticiden op bijen zijn niet volledig bekend, wat het des te belangrijker maakt om voorzichtig te zijn met hun gebruik.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een diepgaande invloed op de leefomgeving van solitaire bijen. Veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen leiden tot een verschuiving van bloeiperioden, wat de voedselvoorziening voor deze bestuivers bedreigt. Dit kan resulteren in een mismatch tussen de beschikbaarheid van bloemen en de actieve periodes van bijen.

Solitaire bijen zijn bijzonder kwetsbaar voor deze veranderingen, omdat ze vaak afhankelijk zijn van specifieke plantensoorten voor voeding.

Om de impact van klimaatverandering op solitaire bijen te verminderen, kunnen we verschillende maatregelen nemen:

 • Het aanplanten van een diversiteit aan plantensoorten die in verschillende seizoenen bloeien.
 • Het creëren van microhabitats die bescherming bieden tegen extreme weersomstandigheden.
 • Het ondersteunen van initiatieven die zich richten op het herstel en behoud van natuurlijke habitats.

Hoe we solitaire bijen kunnen helpen

Het creëren van ideale leefomgevingen

Het creëren van ideale leefomgevingen voor solitaire bijen is essentieel voor hun overleving en voortplanting. Een geschikte habitat biedt niet alleen voedsel in de vorm van nectar en stuifmeel, maar ook nestgelegenheid.

Om een ideale leefomgeving te creëren, is het belangrijk om een diversiteit aan inheemse planten te planten die gedurende verschillende seizoenen bloeien.

Hieronder volgt een lijst met stappen om een bijvriendelijke omgeving te creëren:

 • Plant inheemse bloemen en struiken die rijk zijn aan nectar en stuifmeel.
 • Zorg voor natuurlijke nestgelegenheid door het laten staan van dode boomstammen en het niet opruimen van bladafval in de herfst.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en chemische stoffen in de tuin.
 • Zorg voor een waterbron, zoals een kleine vijver of een vogelbad, voor de bijen om te drinken.

Door deze stappen te volgen, kunnen we een positieve impact hebben op de populatie van solitaire bijen en bijdragen aan een gezonder ecosysteem.

Natuurlijke bestrijdingsmethoden

Het inzetten van natuurlijke bestrijdingsmethoden is een essentiële stap in het beschermen van solitaire bijen en het behoud van hun leefomgeving. Door samen te werken met de natuur, in plaats van ertegen, kunnen we een gezonde balans in het ecosysteem behouden. Het gaat hierbij niet alleen om het vermijden van chemische pesticiden, maar ook om het creëren van een omgeving waarin natuurlijke vijanden van plagen kunnen gedijen.

Het creëren van een ideale leefomgeving voor solitaire bijen omvat ook het bieden van veilige schuilplekken en voldoende voedselbronnen.

Hieronder volgt een lijst met enkele natuurlijke bestrijdingsmethoden:

 • Aanmoedigen van natuurlijke predatoren zoals vogels en bepaalde insecten
 • Gebruik van natuurlijke vijanden van plagen, zoals lieveheersbeestjes tegen bladluizen
 • Het toepassen van biologische bestrijdingsmiddelen
 • Het handhaven van een divers en gezond plantenbestand om plagen te ontmoedigen

Door deze methoden toe te passen, kunnen we de druk op solitaire bijen verlagen en hun overlevingskansen vergroten.

Bewustwording en educatie

Bewustwording en educatie spelen een cruciale rol in de bescherming van solitaire bijen. Door mensen te informeren over het belang van deze bijen voor ons ecosysteem, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen. Het is essentieel dat iedereen begrijpt hoe belangrijk solitaire bijen zijn voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening.

Door educatieve programma’s en informatieve websites kunnen we kennis verspreiden en mensen aanzetten tot actie. Een voorbeeld hiervan is een website over het belang van wilde bijen in ecosystemen, met informatie over soorten en bedreigingen, en manieren om wilde bijen te beschermen.

Hieronder volgen enkele stappen die individuen kunnen ondernemen om bij te dragen aan de bescherming van solitaire bijen:

 • Het planten van inheemse bloemen en planten
 • Het vermijden van het gebruik van pesticiden in tuinen
 • Het creëren van bijvriendelijke habitats, zoals bijenhotels

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kan iedereen een bijdrage leveren aan het welzijn van solitaire bijen en daarmee aan de gezondheid van ons ecosysteem.

Initiatieven ter ondersteuning van solitaire bijen

Voedselbanken voor Bijen

De Voedselbanken voor Bijen zijn een innovatief initiatief om de bijenpopulatie te ondersteunen. Op 3000 locaties in Nederland en Vlaanderen worden gratis zakjes met biologisch bloemenzaad aangeboden. Deze actie loopt tot en met zaterdag 22 april. Een zakje bevat genoeg zaad voor 4 vierkante meter biologische bloemen, een essentiële voedselbron voor bijen.

Elk van de Voedselbanken voor Bijen heeft vanaf 10 april 20 zakjes zaad beschikbaar. Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt.

De zadenmix bevat onder andere Boekweit, Borage, Dille, Goudsbloem, en Korenbloem. Deze planten zijn niet alleen prachtig om te zien, maar ook van cruciaal belang voor de voeding van bijen. Door deel te nemen aan deze actie, kan iedereen bijdragen aan het behoud van de bijenpopulatie en daarmee aan de biodiversiteit.

Gratis actiepakketten van Natuurmonumenten

Natuurmonumenten biedt verschillende gratis actiepakketten aan om de natuur en in het bijzonder solitaire bijen te ondersteunen. Deze pakketten, zoals het insecten actiepakket met bloemzaadjes, het klimaatpakket en het speurtochtpakket, zijn ontworpen om je tuin of balkon bij-vriendelijker te maken. Het mooie is dat voor deze pakketten geen lidmaatschap vereist is en de verzendkosten niet verplicht zijn.

Deze initiatieven maken het eenvoudig voor iedereen om een bijdrage te leveren aan de bescherming van onze bestuivers.

Hieronder vind je een overzicht van enkele beschikbare pakketten:

 • Insecten actiepakket met bloemzaadjes
 • Klimaatpakket met tips en poster
 • Speurtochtpakket voor kinderen

Elk pakket bevat materialen en informatie om je direct op weg te helpen naar een meer bij-vriendelijke omgeving.

Petities en bewustwordingscampagnes

Petities en bewustwordingscampagnes spelen een cruciale rol in het beschermen van solitaire bijen. Door het ondertekenen van petities kunnen individuen direct invloed uitoefenen op beleidsmakers en aandacht vragen voor de bescherming van deze essentiële bestuivers. Bewustwordingscampagnes helpen om het grote publiek te informeren over het belang van solitaire bijen en wat men kan doen om hun leefomgeving te verbeteren.

Het is essentieel dat iedereen zich bewust wordt van de impact die solitaire bijen hebben op ons ecosysteem.

Hieronder volgt een lijst van acties die je kunt ondernemen om bij te dragen:

 • Onderteken petities die oproepen tot bescherming van solitaire bijen.
 • Neem deel aan lokale en nationale bewustwordingscampagnes.
 • Verspreid informatie over solitaire bijen in je eigen netwerk.
 • Ondersteun organisaties die zich inzetten voor de bescherming van bijen.

De rol van individuen en gemeenschappen

Aanleggen van bijvriendelijke tuinen en balkons

Het aanleggen van bijvriendelijke tuinen en balkons is een eenvoudige, maar effectieve manier om solitaire bijen te ondersteunen. Door het kiezen van de juiste planten en bloemen, kunnen we een veilige haven creëren voor deze essentiële bestuivers. Het is belangrijk om planten te selecteren die nectar en stuifmeel bieden gedurende verschillende seizoenen, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Door het creëren van diverse habitats, kunnen we de overlevingskansen van solitaire bijen aanzienlijk vergroten.

Hieronder volgt een lijst met aanbevolen planten voor een bijvriendelijke tuin of balkon:

Deelname aan lokale natuurprojecten

Deelname aan lokale natuurprojecten biedt een unieke kans om direct bij te dragen aan de bescherming en het herstel van habitats voor solitaire bijen. Door samen te werken met lokale organisaties en gemeenschappen, kunnen individuen hands-on ervaring opdoen en een positieve impact maken op het milieu.

De variëteit aan projecten is groot, variërend van het aanleggen van bijvriendelijke tuinen tot het deelnemen aan schoonmaakacties in natuurgebieden.

 • Aanleggen van bijvriendelijke tuinen
 • Schoonmaakacties in natuurgebieden
 • Herstel van natuurlijke habitats
 • Educatieve workshops bijwonen

Door actief deel te nemen aan deze projecten, versterken we niet alleen de lokale biodiversiteit, maar dragen we ook bij aan een groter bewustzijn over het belang van solitaire bijen en hun rol in ons ecosysteem.

Verspreiding van kennis en middelen

De verspreiding van kennis en middelen is cruciaal voor de bescherming van solitaire bijen. Door het delen van informatie en hulpmiddelen kunnen individuen en gemeenschappen een actieve rol spelen in het behoud van deze essentiële bestuivers. Het is belangrijk dat deze kennis niet alleen toegankelijk is, maar ook actief wordt gedeeld en toegepast.

Door bewustwording te creëren en kennis te delen, kunnen we een positieve impact hebben op het behoud van solitaire bijen en hun leefomgeving.

Een effectieve manier om kennis en middelen te verspreiden is door:

 • Het organiseren van workshops en lezingen
 • Het aanbieden van educatief materiaal online en in de gemeenschap
 • Het stimuleren van de aanleg van bijvriendelijke tuinen en balkons

Deze activiteiten helpen niet alleen bij het verspreiden van belangrijke informatie, maar moedigen ook de praktische toepassing ervan aan.

Conclusie

Het belang van solitaire bijen voor ons ecosysteem kan niet genoeg benadrukt worden. Deze vaak over het hoofd geziene bestuivers spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en helpen bij de bestuiving van vele planten, waaronder die welke essentieel zijn voor onze voedselvoorziening. Met bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België op de rode lijst, is het nu meer dan ooit van belang om actie te ondernemen. Door het creëren van veilige habitats en het ondersteunen van initiatieven zoals de Voedselbanken voor Bijen, kunnen we een verschil maken. Laten we samenwerken om deze onmisbare leden van ons ecosysteem te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen bestaan er wereldwijd en hoeveel daarvan leven in Nederland en België?

Er bestaan wereldwijd naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven.

Wat is het belang van solitaire bijen voor het ecosysteem?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en het in stand houden van gezonde ecosystemen.

Wat zijn de voornaamste bedreigingen voor solitaire bijen?

De voornaamste bedreigingen voor solitaire bijen zijn habitatverlies, het gebruik van pesticiden en klimaatverandering.

Hoe kunnen we solitaire bijen helpen?

We kunnen solitaire bijen helpen door het creëren van ideale leefomgevingen, het toepassen van natuurlijke bestrijdingsmethoden en door bewustwording en educatie te bevorderen.

Wat zijn enkele initiatieven ter ondersteuning van solitaire bijen?

Initiatieven ter ondersteuning van solitaire bijen omvatten onder meer Voedselbanken voor Bijen, gratis actiepakketten van Natuurmonumenten met bloemzaadjes, en bewustwordingscampagnes.

Hoe kunnen individuen en gemeenschappen bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen?

Individuen en gemeenschappen kunnen bijdragen door bijvriendelijke tuinen en balkons aan te leggen, deel te nemen aan lokale natuurprojecten, en kennis en middelen te verspreiden over het belang van solitaire bijen.