Bedreigde Solitaire Bijen: Hoe We Ze Kunnen Beschermen

Solitaire bijen vormen een essentiële schakel in ons ecosysteem door hun cruciale rol in de bestuiving van gewassen. Ondanks hun belang, staan deze bijen onder grote druk door diverse bedreigingen, zoals de afname van hun natuurlijke habitat, het gebruik van pesticiden en ziektes zoals de varroamijt. Het beschermen van deze bijen is niet alleen van belang voor hun voortbestaan, maar ook voor de biodiversiteit en de voortzetting van onze voedselproductie. Dit artikel belicht het belang van solitaire bijen, de uitdagingen waar ze voor staan, en hoe we ze kunnen beschermen.

Belangrijkste Punten

 • Er leven ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan 350 in Nederland en België, met bijna 60% op de rode lijst.
 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van veel gewassen, wat essentieel is voor onze voedselproductie.
 • De grootste bedreigingen voor solitaire bijen zijn de varroamijt, verstedelijking, en het gebruik van pesticiden.
 • Initiatieven zoals het Vlaamse actieplan ‘wilde bestuivers’ en het Europese Interreg-project EXPBIO ondersteunen de bescherming van solitaire bijen.
 • Iedereen kan bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen door het creëren van bijvriendelijke tuinen, het planten van inheemse bloemen en het vermijden van pesticiden.

Het Belang van Solitaire Bijen voor Ons Ecosysteem

De cruciale rol van bijen in bestuiving

Bijen zijn onmisbaar in ons ecosysteem vanwege hun cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als landbouwgewassen. Zonder bijen zou een groot deel van de planten die we voor voedsel verbouwen, niet kunnen voortplanten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor onze voedselvoorziening, maar ook voor de biodiversiteit in het algemeen.

Bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal gewassen die essentieel zijn voor onze voeding.

Een van de grootste bedreigingen voor bijen is de varroamijt, die al sinds de jaren tachtig een probleem vormt. Daarnaast leidt verstedelijking tot minder groenruimte en worden drachtbomen vaak voor de bloei gesnoeid, wat de bijen minder kansen geeft om te overleven.

 • Bestuivers: Bijen, vlinders, vogels
 • Bedreigingen: Varroamijt, verstedelijking, snoeien van drachtbomen
 • Belang voor de mens: Voedselvoorziening, biodiversiteit

De diversiteit van solitaire bijensoorten

Solitaire bijen vormen een onmisbare schakel in ons ecosysteem door hun rol in de bestuiving. De diversiteit van solitaire bijensoorten is enorm, variërend van de metselbijen en behangersbijen tot de zeldzamere soorten zoals de wolbijen. Deze diversiteit is cruciaal voor de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen.

Elk type solitaire bij heeft zijn eigen unieke voorkeuren en levenswijze, wat bijdraagt aan de robuustheid van ons ecosysteem.

Een bijenhaag kan bijdragen aan het behoud van deze diversiteit. Hieronder volgt een lijst van enkele struiken die onderdeel kunnen zijn van een bijenhaag:

 • Vlinderstruik
 • Rode Kornoelje
 • Hazelaar
 • Eenstijlige meidoorn
 • Kardinaalsmuts
 • Sporkehout
 • Wilde Liguster
 • Sleedoorn
 • Wegedoorn
 • Zwarte bes
 • Bosroos
 • Gelderse roos

De bedreigingen voor solitaire bijen

Solitaire bijen staan voor diverse uitdagingen die hun voortbestaan bedreigen. Verlies van habitat door urbanisatie en intensieve landbouwpraktijken vormt een van de grootste bedreigingen. Daarnaast spelen pesticidengebruik en ziektes zoals de varroamijt een significante rol in de afname van hun populaties.

Het creëren van bijvriendelijke omgevingen is essentieel voor het behoud van deze belangrijke bestuivers.

De volgende lijst geeft een overzicht van de voornaamste bedreigingen:

 • Verlies van habitat
 • Pesticidengebruik
 • Ziektes en parasieten, zoals de varroamijt
 • Voedseltekort door het verdwijnen van drachtbomen en bloeiende planten

Het aanpakken van deze bedreigingen vereist een gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijven en burgers. Door bewustwording te vergroten en concrete acties te ondernemen, kunnen we de toekomst van solitaire bijen veiligstellen.

Praktische Maatregelen ter Bescherming van Solitaire Bijen

Het creëren van bijvriendelijke tuinen

Het aanleggen van een bijvriendelijke tuin is een effectieve manier om de biodiversiteit te vergroten en een veilige haven te bieden voor solitaire bijen. Door minder tegels te gebruiken en meer groen toe te voegen, zoals kruiden, planten, struiken en bomen, draagt u bij aan een rijkere leefomgeving voor deze essentiële bestuivers. Elke bijdrage helpt, ongeacht de grootte van uw tuin of balkon.

Door het creëren van diverse groenstroken, wilde borders en het aanleggen van inheemse heggen, verhoogt u de biodiversiteit in uw tuin aanzienlijk.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen om te beginnen:

 • Kies voor inheemse plantensoorten die bekend staan om hun aantrekkelijkheid voor bijen.
 • Overweeg het plaatsen van een waterbron, zoals een kleine vijver of een vogelbad, om bijen te voorzien van het nodige water.
 • Beperk het gebruik van pesticiden en kies voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen om de bijenpopulatie gezond te houden.

Door samen te werken met buren, scholen en bedrijven kan het effect op de lokale biodiversiteit aanzienlijk worden vergroot. Het is een gezamenlijke inspanning die niet alleen de bijen ten goede komt, maar ook de algehele gezondheid van ons ecosysteem.

Het belang van drachtbomen en bijenhagen

Drachtbomen en bijenhagen spelen een cruciale rol in het ondersteunen van solitaire bijen door het hele jaar heen. Deze planten bieden niet alleen een constante bron van nectar en stuifmeel, maar creëren ook beschermde leefomgevingen voor bijen. Het planten van deze bomen en hagen is een eenvoudige manier om bij te dragen aan de biodiversiteit en het welzijn van bijenpopulaties.

Drachtbomen en bijenhagen zijn essentieel voor het behoud van gezonde bijenpopulaties en de algehele biodiversiteit.

Hieronder volgt een lijst van enkele populaire drachtbomen en bijenhagen die gemakkelijk in de tuin kunnen worden geïntegreerd:

 • Lijsterbes
 • Krentenboompje
 • Sierkers
 • Hazelaar
 • Wilg

Deze bomen en hagen bloeien op verschillende momenten door het jaar heen, waardoor bijen altijd toegang hebben tot voedsel. Het is belangrijk om te onthouden dat drachtbomen en bijen in symbiose leven; de bomen geven nectar af en de bijen helpen bij de bestuiving.

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen versus pesticiden

Het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen is een cruciale stap in de bescherming van solitaire bijen en het behoud van biodiversiteit. Chemische pesticiden kunnen schadelijke neveneffecten hebben, niet alleen op bijen maar ook op andere nuttige insecten en het milieu in het algemeen.

Het is essentieel om te begrijpen dat elke keuze die we maken in onze tuinen een impact heeft op het lokale ecosysteem.

Hieronder volgt een lijst van natuurlijke vijanden die als natuurlijke bestrijdingsmiddelen kunnen dienen:

 • Lieveheersbeestjes: effectief tegen luizen
 • Gaasvliegen: hun larven zijn dol op luizen
 • Vogels: helpen bij het beheersen van muggen en wespen

Door deze natuurlijke vijanden te ondersteunen en te bevorderen in onze tuinen, kunnen we het gebruik van schadelijke chemicaliën verminderen en een gezondere omgeving voor solitaire bijen creëren.

Projecten en Initiatieven ter Ondersteuning van Solitaire Bijen

Het Vlaamse actieplan ‘wilde bestuivers’

Het Vlaamse actieplan ‘wilde bestuivers’ is een cruciaal initiatief om de natuurlijke bestuiving van planten in onze regio te beschermen. Dit plan richt zich op het ondersteunen van de populaties van bijen, vlinders en andere bestuivers in Vlaanderen. Het doel is om de achteruitgang van deze essentiële dieren tegen te gaan en hun leefomgeving te verbeteren.

Door de implementatie van dit actieplan hopen we de diversiteit en het aantal wilde bestuivers in Vlaanderen te vergroten.

Een van de specifieke acties binnen dit plan is de strijd tegen de Aziatische hoornaar, een invasieve soort die een grote bedreiging vormt voor onze inheemse bijenpopulaties. Lokale besturen worden aangemoedigd om mee te werken aan dit project, waarbij al 61 lokale besturen hun steun hebben toegezegd.

 • Bescherming van wilde bestuivers
 • Bestrijding van de Aziatische hoornaar
 • Verbetering van de leefomgeving voor bestuivers
 • Samenwerking met lokale besturen

Het Europese Interreg-project EXPBIO

Het Europese Interreg-project EXPBIO richt zich op het uitbreiden van de biodiversiteit, met een speciale focus op bijen, vlinders en andere bestuivers. De urgentie om de natuurlijke bestuiving van planten in onze regio te beschermen is hoog, gezien de alarmerende situatie waarin deze essentiële bestuivers zich bevinden. Dit project is een van de belangrijke initiatieven die de populaties van deze bestuivers in Vlaanderen en Europa willen ondersteunen.

Als onderdeel van dit project werk je samen met een team van enthousiaste collega’s aan partnerschappen die zich richten op groenblauwe dooradering en ecologische ontsnippering. De tijd dringt voor de wilde bijen en andere bestuivers, waardoor een proactieve aanpak essentieel is.

Deelname aan EXPBIO biedt de unieke kans om grondige kennis op te doen over biodiversiteit en ecologie, zelfs als je nog geen uitgebreide ervaring hebt op dit gebied. Het project benadrukt het belang van leren en samenwerken om een positieve impact te maken op onze natuurlijke omgeving.

Lokale bijenidylles en hun impact

Lokale bijenidylles spelen een cruciale rol in het vergroten van het habitat voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren. Door het inzaaien van bloemenmengsels en het aanleggen van bijenheuvels, wordt niet alleen de leefomgeving van wilde bijen verbeterd, maar ook die van andere nectarminnende insectensoorten en vogels. De diversiteit aan flora en fauna draagt bij aan een gezonder en veerkrachtiger ecosysteem.

Bijenidylles bieden een rijke bron van nectar voor wilde bijen en andere insecten, terwijl ze ook dienen als voedselbron voor vogels in het najaar.

De impact van bijenidylles is niet te onderschatten. Ze vormen een essentiële schakel in het bestuiven van bloemen en gewassen, wat cruciaal is voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Het vergroten van bijenidylles draagt bij aan de bescherming van bijen en andere bestuivers tegen bedreigingen zoals de Aziatische hoornaar, tekort aan voedsel en het gebruik van pesticiden.

 • Vergroting van het habitat: Meer ruimte voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren.
 • Diversiteit in flora en fauna: Een rijkere biodiversiteit draagt bij aan een gezonder ecosysteem.
 • Bescherming tegen bedreigingen: Bijdraagt aan de weerbaarheid van bijen en andere bestuivers tegen externe bedreigingen.

De Bijenboom en Bijenhaag door de Seizoenen Heen

Lente: Voorbereiding op het bloeiseizoen

In de lente ontwaakt de natuur uit haar winterslaap, een cruciaal moment voor solitaire bijen. Drachtbomen en bijenhagen bieden in deze periode een waardevolle bron van nectar en stuifmeel, essentieel voor de voortplanting en overleving van bijenpopulaties. Het is belangrijk om een diversiteit aan planten te hebben die in het voorjaar bloeien om zo een continue voedselbron te garanderen.

Het creëren van een bijvriendelijke omgeving in de lente is essentieel voor de gezondheid en groei van bijenpopulaties.

Een effectieve manier om bijen te ondersteunen is door het planten van verschillende soorten drachtbomen en bijenhagen. Hieronder volgt een lijst van aanbevolen planten voor de lente:

 • Rode en trechtervormige daglelie
 • Paarsbloeiende anijsnetel
 • Blauwpaarse salie

Deze planten zorgen niet alleen voor een kleurrijk gezicht in uw tuin, maar ondersteunen ook de lokale bijenpopulaties door het bieden van essentiële voedingsstoffen.

Zomer: Diversiteit in voedselaanbod

In de zomerperiode is het essentieel voor solitaire bijen om toegang te hebben tot een diversiteit aan voedselbronnen. Drachtbomen en bijenhagen spelen hierin een cruciale rol, door een rijkdom aan nectar en stuifmeel te bieden. Enkele voorbeelden van belangrijke drachtbomen zijn de Linde, Acacia, Lavendel en Zonnebloemen, terwijl bijenhagen vaak bestaan uit bloeiende kruiden zoals salie, tijm en oregano.

Het is van groot belang om de biodiversiteit in onze tuinen en openbare ruimtes te vergroten, om zo de bijenpopulatie te ondersteunen.

Deze planten bieden niet alleen essentiële voedingsstoffen maar dragen ook bij aan de bescherming van bijen door een veilige habitat te creëren. Het is daarom belangrijk om bij het aanleggen van tuinen en groene ruimtes rekening te houden met de keuze van planten die bijdragen aan de biodiversiteit en het welzijn van bijen.

 • Linde
 • Acacia
 • Lavendel
 • Zonnebloemen
 • Salie
 • Tijm
 • Oregano

Door het planten van deze soorten kunnen we een positieve impact hebben op de gezondheid en overleving van solitaire bijen tijdens de zomermaanden.

Herfst: Voorbereiding op de winter

In de herfst bereiden solitaire bijen zich voor op de winter. Veel drachtbomen en bijenhagen zijn uitgebloeid, maar sommige, zoals de tamme kastanje en de hazelaar, blijven waardevol voor het voorzien van nectar. Bijenhagen zoals de heide en herfstaster zijn ook in dit seizoen van groot belang.

In deze periode is het essentieel om de habitat van bijen te ondersteunen door het aanbieden van laatbloeiende planten en beschutting.

Hieronder volgt een lijst van acties die u kunt ondernemen om bijen te helpen overleven tijdens de koudere maanden:

 • Zorg voor laatbloeiende planten zoals de tamme kastanje en de hazelaar.
 • Bescherm bijenhagen tegen sterke windstoten door ze indien nodig te ondersteunen.
 • Overweeg het plaatsen van bijenhotels als extra schuilplaatsen.

Hoe U Zelf een Bijdrage Kunt Leveren

Het planten van inheemse bloemen en planten

Het kiezen voor inheemse bloemen en planten in uw tuin is een eenvoudige, maar effectieve manier om de lokale biodiversiteit te ondersteunen. Deze planten zijn aangepast aan het lokale klimaat en bodemomstandigheden, waardoor ze minder onderhoud vereisen en beter bestand zijn tegen ziektes en plagen. Bovendien bieden ze essentiële voedselbronnen en schuilplaatsen voor solitaire bijen en andere bestuivers.

Door inheemse planten te kiezen, draagt u bij aan een gezonder ecosysteem en helpt u de populaties van solitaire bijen te beschermen.

Hieronder vindt u een lijst van aanbevolen inheemse planten voor uw tuin:

 • Meidoorn
 • Sleedoorn
 • Wilde roos
 • Egelantier
 • Gelderse roos
 • Kornoelje (inheems)
 • Wilde appel
 • Wilde pruim
 • Wilde kers

Het bouwen van bijenhotels en schuilplaatsen

Het bouwen van bijenhotels en schuilplaatsen is een effectieve manier om solitaire bijen te ondersteunen. Deze structuren bieden niet alleen een veilige plek voor bijen om te nestelen en te overwinteren, maar dragen ook bij aan de biodiversiteit in uw tuin.

Bij het bouwen van een bijenhotel is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van verschillende bijensoorten.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen om zelf een bijenhotel te maken, geïnspireerd door de aanbevelingen op Vlaanderen.be:

 • Stap 1. Gebruik een droog stuk hout.
 • Stap 2. Maak je boorgaatjes niet te groot.
 • Stap 3. Boor gaatjes van 3 tot 8 mm diameter.

Door het creëren van dergelijke nestgelegenheden, zoals ook beschreven op natuurinjestad.nl, kunnen we een omgeving scheppen waarin bijzondere soorten bijen kunnen gedijen. Het is een kleine moeite, maar kan een groot verschil maken voor de instandhouding van onze bijenpopulaties.

Het vermijden van pesticiden in uw tuin

Het vermijden van pesticiden in uw tuin is een cruciale stap in het beschermen van solitaire bijen en het bevorderen van biodiversiteit. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor bijen en andere nuttige insecten, waardoor het essentieel is om natuurlijke alternatieven te overwegen.

Door het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en het aanmoedigen van natuurlijke vijanden van plagen, kunt u een gezonde en bloeiende tuin onderhouden zonder het milieu te schaden.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen om uw tuin bijvriendelijker te maken:

 • Gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen zoals neemolie of zeepoplossingen.
 • Moedig de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van plagen aan, zoals lieveheersbeestjes en gaasvliegen.
 • Overweeg het gebruik van mechanische barrières zoals netten of vallen om plagen te beheersen.
 • Zorg voor een diversiteit aan planten die nuttige insecten aantrekken en ondersteunen.

Conclusie

In dit artikel hebben we de cruciale rol van solitaire bijen in ons ecosysteem onderzocht, evenals de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd. Het is duidelijk dat deze bijen onmisbaar zijn voor de bestuiving van veel gewassen en daarmee voor onze voedselvoorziening. Echter, door factoren zoals de varroamijt, verstedelijking, en het gebruik van pesticiden staan ze onder grote druk. Gelukkig zijn er manieren waarop we kunnen helpen, zoals het planten van bijenvriendelijke flora en het ondersteunen van projecten die hun leefgebied vergroten. Door bewust te zijn van de problemen en actief bij te dragen aan de oplossingen, kunnen we een verschil maken voor de solitaire bijen en daarmee voor de biodiversiteit en stabiliteit van ons ecosysteem.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn een diverse groep van bijensoorten die niet in kolonies leven zoals honingbijen. Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten, waarvan zo’n 350 in Nederland en België. Veel van deze soorten staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor ons ecosysteem?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van veel gewassen en wilde planten, wat essentieel is voor de voortplanting en het voortbestaan van deze planten. Hun bestuivingsactiviteiten ondersteunen de biodiversiteit en de productie van voedsel.

Wat bedreigt de solitaire bijen?

De belangrijkste bedreigingen voor solitaire bijen zijn de varroamijt, verstedelijking, het voortijdig snoeien van drachtbomen door groenvoorzieners, tekort aan voedsel, en het gebruik van pesticiden. Deze factoren dragen bij aan de afname van hun populaties.

Hoe kunnen we solitaire bijen beschermen?

We kunnen solitaire bijen beschermen door bijvriendelijke tuinen te creëren, drachtbomen en bijenhagen te planten, natuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken, en door deel te nemen aan projecten en initiatieven die gericht zijn op het behoud van deze bijen.

Wat zijn bijenidylles en wat is hun impact?

Bijenidylles zijn speciaal ingerichte gebieden die dienen als habitat voor bijen en andere nectarminnende insecten. Ze vergroten de biodiversiteit door het bieden van voedsel en schuilplaatsen, wat bijdraagt aan het behoud van bijenpopulaties.

Wat is het belang van een bijenboom en bijenhaag?

Een bijenboom en bijenhaag bieden een divers en rijk voedselaanbod door het seizoen heen, wat essentieel is voor de voeding van bijen. Ze zijn onderhoudsvrij en verbeteren de biodiversiteit van tuinen door meer bijen aan te trekken.