60% van de Solitaire Bijensoorten Bedreigd: Wat Nu?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen, waarvan bijna 60% bedreigd wordt. Deze bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen, vooral door de bestuiving van voedselgewassen. Hun afname heeft verstrekkende gevolgen voor de biodiversiteit en voedselvoorziening. Dit artikel belicht de oorzaken van hun afname, de cruciale rol die ze spelen, beschermingsmaatregelen, en hoe iedereen kan bijdragen aan hun behoud.

Belangrijke Punten

 • Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van voedselgewassen, wat cruciaal is voor onze voedselvoorziening.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België wordt bedreigd.
 • De belangrijkste oorzaken van de afname van bijenpopulaties zijn het gebruik van pesticiden, verlies van habitat en klimaatverandering.
 • Beschermingsmaatregelen zoals bijvriendelijke tuinen en behoudsinitiatieven zijn essentieel voor het voortbestaan van solitaire bijen.
 • Iedereen kan bijdragen aan de bescherming van bijen door bijvriendelijke praktijken te adopteren en waarnemingen door te geven via waarneming.nl.

De Cruciale Rol van Solitaire Bijen in Onze Ecosystemen

Belang van bestuiving voor voedselgewassen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van onze voedselgewassen. Zonder deze bestuiving zouden veel van de groenten en fruit die wij dagelijks consumeren niet kunnen groeien. Bijen bezoeken bloemen om nectar te verzamelen, en tijdens dit proces vindt bestuiving plaats. Dit natuurlijke proces is essentieel voor de voortplanting van veel plantensoorten.

Bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van onze inheemse bloemplanten, wat een directe voedselbron vormt voor andere diersoorten zoals vogels en zoogdieren.

De impact van bijen op de landbouw is aanzienlijk. Hieronder volgt een lijst van enkele voedselgewassen die afhankelijk zijn van bijenbestuiving:

 • Appels
 • Amandelen
 • Kersen
 • Avocado’s
 • Komkommers

Deze lijst benadrukt het belang van bijen, niet alleen voor de biodiversiteit maar ook voor onze voedselvoorziening.

De diversiteit van solitaire bijensoorten

Solitaire bijen vormen een essentieel onderdeel van onze ecosystemen, met een opmerkelijke diversiteit aan soorten en levenswijzen. In Nederland komen ongeveer 42 soorten solitaire bijen voor, verdeeld over 16 geslachten. Deze diversiteit is cruciaal voor de bestuiving van een breed scala aan planten en gewassen.

De frequentie per soort verschilt echter sterk, wat wijst op de noodzaak van gerichte beschermingsmaatregelen voor elke specifieke soort.

Elke soort heeft zijn eigen unieke strategie voor overleven en voortplanting. Sommige soorten zijn het hele jaar door in Nederland aanwezig, terwijl andere hier enkel als wintergast verblijven of zelden gezien worden, de zogenaamde dwaalgasten. Deze variatie in levenscycli onderstreept het belang van een gediversifieerde aanpak in het behoud van solitaire bijen.

Bedreigingen voor solitaire bijen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen, maar staan onder grote druk. De belangrijkste bedreigingen zijn het gebruik van pesticiden, verlies van habitat en klimaatverandering. Deze factoren hebben een directe impact op hun overleving en de biodiversiteit van onze ecosystemen.

Meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen worden bedreigd.

Het is essentieel om bewust te zijn van deze bedreigingen en actie te ondernemen om de solitaire bijen te beschermen. Hieronder volgt een lijst van de voornaamste bedreigingen:

 • Gebruik van pesticiden
 • Verlies van habitat
 • Klimaatverandering

Elke actie, hoe klein ook, kan een positieve impact hebben op de bescherming van deze waardevolle bestuivers.

Oorzaken van de Afname van Bijenpopulaties

Gebruik van pesticiden

Het gebruik van pesticiden is een van de voornaamste oorzaken van de afname van bijenpopulaties. Deze chemische stoffen, bedoeld om gewassen te beschermen tegen plagen, kunnen dodelijk zijn voor bijen, zelfs in kleine hoeveelheden. Bijen die in aanraking komen met pesticiden kunnen desoriëntatie ervaren, wat hun vermogen om terug te keren naar de korf ernstig beïnvloedt.

Hommels en honingbijen, die een cruciale rol spelen in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen, worden bijzonder hard getroffen door pesticiden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de bijenpopulaties zelf, maar ook voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening wereldwijd.

Om de impact van pesticiden op bijen te verminderen, is het belangrijk om alternatieven te overwegen, zoals biologische bestrijdingsmiddelen of geïntegreerde plaagbestrijding. Hieronder volgt een lijst met aanbevolen maatregelen:

 • Gebruik biologische bestrijdingsmiddelen waar mogelijk.
 • Implementeer geïntegreerde plaagbestrijding om het gebruik van chemische pesticiden te minimaliseren.
 • Creëer bijvriendelijke zones in landbouwgebieden om bijen een veilige haven te bieden.
 • Ondersteun onderzoek naar bijvriendelijke pesticiden.

Verlies van habitat

Het verlies van habitat is een van de meest kritieke bedreigingen voor solitaire bijen. Door de uitbreiding van stedelijke gebieden, intensieve landbouw en het verdwijnen van wilde bloemenweides, vinden bijen steeds minder plekken om te nestelen en voedsel te vinden. Dit heeft een directe impact op hun overlevingskansen.

Het creëren van bijvriendelijke zones kan helpen om het verlies van habitat tegen te gaan.

Een belangrijke stap in het beschermen van bijen is het herkennen van de waarde van diverse habitats. Niet alleen grote natuurgebieden, maar ook stedelijke parken en tuinen kunnen een cruciale rol spelen. Hieronder volgt een lijst van acties die bijdragen aan het behoud van bijenhabitats:

 • Behoud en herstel van wilde bloemenweides
 • Aanleg van bijvriendelijke tuinen en parken
 • Beperking van stedelijke uitbreiding op ecologisch waardevolle gebieden

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een diepgaande invloed op de leefomgeving van solitaire bijen. Veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen kunnen leiden tot een verschuiving van bloeiperioden van planten, wat de voedselvoorziening voor bijen beïnvloedt. Dit kan resulteren in een mismatch tussen de beschikbaarheid van voedsel en de voedingsbehoeften van bijen.

Klimaatverandering is nauw verbonden met het verlies van biodiversiteit. Het beschermen en herstellen van bijenpopulaties is cruciaal voor het behoud van onze ecosystemen.

Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een verschuiving in de verspreidingsgebieden van bijensoorten. Sommige soorten die voorheen enkel als wintergast aanwezig waren, kunnen nu vaker voorkomen, terwijl andere soorten minder vaak gezien worden. Deze dynamiek benadrukt de noodzaak voor flexibele beschermingsstrategieën die rekening houden met de veranderende leefomgeving van bijen.

Beschermingsmaatregelen voor Solitaire Bijen

Het belang van bijvriendelijke tuinen

Het creëren van bijvriendelijke tuinen is een cruciale stap in de bescherming van solitaire bijen en het behoud van onze ecosystemen. Door het aanbieden van een veilige haven en voedselbronnen kunnen we de bijenpopulaties ondersteunen en hun overlevingskansen vergroten.

Lees ook: tips voor het aanleggen van een natuurtuin

Een bijvriendelijke tuin hoeft niet ingewikkeld te zijn. Hier zijn enkele eenvoudige stappen om te beginnen:

 • Plant inheemse bloemen die nectar en stuifmeel bieden.
 • Zorg voor een waterbron, zoals een kleine vijver of een vogelbad.
 • Laat een deel van je tuin wild groeien om natuurlijke schuilplaatsen te bieden.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en chemische stoffen.

Door deze eenvoudige aanpassingen te maken, kun je een positieve impact hebben op de lokale bijenpopulatie en bijdragen aan de biodiversiteit in je omgeving.

Initiatieven voor het behoud van bijen

Er zijn tal van initiatieven opgezet om de bijenpopulaties in Nederland te ondersteunen en te herstellen. Een voorbeeld hiervan is BeeGrateful, een project dat zich richt op het vergroten van de biodiversiteit door het creëren van gezonde leefomgevingen voor bestuivers.

BeeGrateful streeft ernaar om de relatie tussen mensen en natuur te verbeteren door educatie en het aanleggen van bijvriendelijke habitats.

Naast BeeGrateful zijn er ook lokale projecten die zich richten op specifieke gebieden of gemeenschappen. Deze projecten variëren van het aanleggen van bijenhotels tot het organiseren van workshops over hoe je je tuin bijvriendelijker kunt maken.

 • BeeGrateful: Voor een wereld die groeit en bloeit
 • Lokale bijeninitiatieven: gericht op specifieke gemeenschappen of gebieden
 • Educatieve programma’s: vergroten van bewustzijn en kennis over bijen
 • Bijenhotels en bijvriendelijke tuinen: praktische stappen voor bijenbehoud

Rol van burgers in de bescherming van bijen

Burgers spelen een cruciale rol in de bescherming van bijen en kunnen op verschillende manieren bijdragen. Een van de meest effectieve manieren is het creëren van bijvriendelijke omgevingen in eigen tuin of gemeenschappelijke ruimtes. Dit kan door het planten van inheemse bloemen en het vermijden van pesticiden.

Door bewustwording te vergroten en actief deel te nemen aan bijenbeschermingsinitiatieven, kunnen burgers een significante impact hebben.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen die iedereen kan nemen om bijen te helpen:

 • Plant inheemse bloemen en struiken
 • Vermijd het gebruik van pesticiden
 • Bouw een bijenhotel of laat dode boomstammen in je tuin liggen
 • Geef waarnemingen van wilde bijen door via waarneming.nl

De Toekomst van Bijen in Nederland

Verwachte trends in bijenpopulaties

De toekomst van bijenpopulaties in Nederland is onzeker, maar er zijn enkele trends die wij kunnen verwachten. De afname van bijenpopulaties lijkt zich voort te zetten als er geen significante veranderingen plaatsvinden in hoe wij omgaan met onze omgeving. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de biodiversiteit, maar ook voor onze voedselvoorziening, gezien de cruciale rol die bijen spelen in de bestuiving van voedselgewassen.

Meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen worden bedreigd.

Echter, er is ook hoop. Door bewustwording en acties gericht op het behoud van bijen, kunnen we deze trend keren. Hieronder volgt een lijst van acties die bij kunnen dragen aan het behoud van bijenpopulaties:

 • Het creëren van bijvriendelijke habitats
 • Verminderen van het gebruik van pesticiden
 • Ondersteunen van onderzoek naar bijen en hun leefomgeving
 • Bijdragen aan initiatieven voor het behoud van bijen

Het belang van onderzoek en monitoring

Onderzoek en monitoring zijn cruciaal voor het begrijpen van de trends en uitdagingen waarmee bijenpopulaties worden geconfronteerd. Door continu de gezondheid en diversiteit van bijenpopulaties te monitoren, kunnen wetenschappers en beleidsmakers effectievere beschermingsstrategieën ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de ‘Brabantse bijenmonitoring 2017-2022‘, waarbij in verschillende gebieden de wilde bijenpopulaties zijn gevolgd.

Het verzamelen van data over bijenpopulaties helpt bij het identificeren van de belangrijkste bedreigingen en het formuleren van gerichte acties.

Een belangrijk aspect van onderzoek en monitoring is de samenwerking tussen verschillende partijen. Wetenschappers, overheden, natuurbeschermingsorganisaties en burgers kunnen samenwerken om de benodigde data te verzamelen en te analyseren. Dit vereist een gecoördineerde aanpak en de inzet van moderne technologieën voor datacollectie en -analyse.

Samenwerking voor bijenbehoud

De bescherming van bijen vereist een gecoördineerde aanpak waarbij overheden, onderzoeksinstellingen, natuurbeschermingsorganisaties en burgers samenwerken. De gezamenlijke inspanningen zijn cruciaal voor het creëren van een duurzame toekomst voor onze bijenpopulaties.

 • Overheden kunnen beleid en subsidies inzetten om bijvriendelijke praktijken te stimuleren.
 • Onderzoeksinstellingen dragen bij met essentiële kennis over bijen en hun leefomgeving.
 • Natuurbeschermingsorganisaties werken aan het herstel en de bescherming van bijenhabitats.
 • Burgers kunnen door kleine aanpassingen in hun tuin en het melden van bijenwaarnemingen een groot verschil maken.

Het is van belang dat alle partijen hun krachten bundelen en samenwerken aan een bijvriendelijke omgeving.

Hoe Kun Je Helpen?

Maak je tuin bijvriendelijker

Het creëren van een bijvriendelijke tuin is een essentiële stap in de bescherming van solitaire bijen. Door het aanbieden van een veilige haven kunnen we de bijenpopulaties ondersteunen en hun overlevingskansen vergroten.

Lees ook: tips voor het aanleggen van een natuurtuin

Een effectieve manier om je tuin aantrekkelijker te maken voor bijen is door het planten van inheemse bloemen en planten. Deze bieden niet alleen de nodige nectar en stuifmeel, maar ondersteunen ook de lokale biodiversiteit.

 • Plant bloeiende planten die nectar en stuifmeel bieden gedurende verschillende seizoenen.
 • Creëer rommelige hoekjes en laat dode bladeren en stengels liggen als nestelgelegenheid.
 • Overweeg het plaatsen van een kunstnest of een ‘Bed & Breakfast voor Bijen‘ om extra nestelgelegenheden te bieden.

Door deze stappen te volgen, kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van bijen en hun essentiële rol in onze ecosystemen.

Gebruik geen pesticiden

Het vermijden van pesticiden is cruciaal voor de bescherming van solitaire bijen en andere bestuivers. Chemische bestrijdingsmiddelen, vaak gebruikt in zowel de landbouw als in particuliere tuinen, hebben een verwoestend effect op de gezondheid en het overleven van deze essentiële insecten.

Door het gebruik van natuurlijke alternatieven voor pesticiden kunnen we een veiligere omgeving creëren voor bijen en andere bestuivers.

Hier zijn enkele natuurlijke alternatieven voor pesticiden:

 • Neemolie, een natuurlijk insecticide dat veilig is voor bijen
 • Zeepwater, effectief tegen veel plagen zonder schadelijk te zijn voor bijen
 • Knoflookspray, een natuurlijke afweermiddel dat plagen op afstand houdt

Door bewust te kiezen voor deze alternatieven, dragen we bij aan de bescherming van onze bijenpopulaties en ondersteunen we de biodiversiteit in onze omgeving.

Draag bij aan waarneming.nl

Door je waarnemingen van wilde bijen door te geven via waarneming.nl, draag je bij aan belangrijk onderzoek en bescherming van deze essentiële bestuivers. Elke waarneming telt en helpt onderzoekers om beter inzicht te krijgen in de verspreiding en de gezondheid van bijenpopulaties in Nederland.

Wanneer je een bijzondere waarneming doet, aarzel dan niet om deze te delen. Het is een eenvoudige manier om een grote impact te hebben op de bescherming van bijen.

Hier zijn enkele stappen om je waarneming succesvol te delen:

 1. Maak een duidelijke foto van de bij.
 2. Noteer de locatie en datum van de waarneming.
 3. Upload de informatie en foto naar waarneming.nl.

Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat je bijdrage waardevol is voor onderzoekers en bijenliefhebbers.

Conclusie

Het is duidelijk dat de situatie van solitaire bijensoorten in Nederland en België zorgwekkend is, met bijna 60% die op de rode lijst staat. Deze bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen door de bestuiving van voedselgewassen en bloemen. Het is daarom van essentieel belang dat we actie ondernemen om deze soorten te beschermen. Dit kan door het creëren van bijvriendelijke omgevingen, het vermijden van pesticiden en door actief bij te dragen aan het monitoren van hun populaties. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we een verschil maken en de toekomst van deze belangrijke bestuivers veiligstellen.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Wat is de status van solitaire bijensoorten in Nederland?

Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland staat op de rode lijst.

Welk percentage van onze voedselgewassen wordt bestoven door bijen en hommels?

Meer dan 75% van de voedselgewassen wordt bestoven, waarin bijen en hommels een belangrijke bijdrage leveren.

Waarom gaat het slecht met de honingbij?

De belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de honingbij zijn het gebruik van pesticiden, droogte en habitatverlies.

Hoe kan ik helpen de bijenpopulatie in Nederland te verbeteren?

Je kunt helpen door je tuin bijvriendelijker te maken, geen pesticiden te gebruiken en waarnemingen van wilde bijen door te geven via waarneming.nl.

Wat is de rol van solitaire bijen in ons ecosysteem?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van meer dan 75% van onze voedselgewassen, wat essentieel is voor de biodiversiteit en voedselvoorziening.