350 wonderen in je achtertuin: Ontdek de solitaire bijen van Nederland en België

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen, die een cruciale rol spelen in onze ecosystemen door de bestuiving van bloemen en vele voedselgewassen. Ondanks hun belang, staan bijna 60% van deze bijensoorten op de rode lijst, wat aangeeft dat het niet goed gaat met de bijen in deze regio’s. Deze solitaire bijen, die zich onderscheiden van de meer bekende honingbijen, zijn essentieel voor de biodiversiteit en het behoud van gezonde ecosystemen. Het is daarom van groot belang dat we ons bewust worden van hun bestaan, hun belang erkennen en actie ondernemen om hun voortbestaan te ondersteunen.

Belangrijkste Punten

 • Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van bloemen en vele voedselgewassen, wat essentieel is voor onze ecosystemen.
 • De belangrijkste bedreigingen voor solitaire bijen zijn het gebruik van pesticiden, habitatverlies en klimaatverandering.
 • Door je tuin bijvriendelijker te maken, kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van solitaire bijen.
 • Er zijn verschillende initiatieven in Nederland en België gericht op de bescherming van bijen, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren.

De verborgen wereld van solitaire bijen

Kenmerken van solitaire bijen

Solitaire bijen vormen een unieke groep binnen de bijenfamilie. In tegenstelling tot hun sociale tegenhangers, zoals de honingbij, leven solitaire bijen niet in kolonies maar leiden een zelfstandig bestaan. Elk vrouwtje bouwt haar eigen nest, verzamelt voedsel en legt eieren zonder hulp van anderen. Deze onafhankelijke levensstijl maakt solitaire bijen uiterst efficiënte bestuivers.

Solitaire bijen zijn zeer belangrijk voor de bestuiving van bloemen en vele voedselgewassen.

Een overzicht van enkele kenmerkende eigenschappen van solitaire bijen:

 • Lichaamsbouw: Vaak kleiner en minder opvallend dan honingbijen.
 • Nestgedrag: Bouwen hun eigen nest, vaak in de grond of in holle stengels.
 • Voedselverzameling: Bezoeken meerdere bloemen om nectar en stuifmeel te verzamelen.
 • Voortplanting: Elk vrouwtje zorgt zelfstandig voor haar nakomelingen.

Het belang van solitaire bijen voor ons ecosysteem

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen, een proces dat essentieel is voor de biodiversiteit en voedselvoorziening. Zonder de bestuiving door bijen zouden veel planten niet kunnen voortbestaan, wat een directe impact heeft op andere dieren en uiteindelijk ook op de mens.

Solitaire bijen zijn van onschatbare waarde voor het behoud van gezonde ecosystemen.

Ondanks hun belang, worden solitaire bijen geconfronteerd met meerdere bedreigingen, waaronder habitatverlies, pesticidengebruik en klimaatverandering. Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om deze nuttige insecten te beschermen en te ondersteunen.

 • Meer dan 75% van de voedselgewassen wordt bestoven door bijen.
 • Bijen bestuiven 80% van alle soorten bloemen.
 • In Nederland worden meer dan de helft van de 360 bijensoorten bedreigd.

Hoe herken je solitaire bijen in je tuin?

Solitaire bijen zijn te herkennen aan enkele unieke kenmerken. Ze leven niet in kolonies zoals honingbijen, maar elk vrouwtje bouwt haar eigen nest. Dit maakt ze minder zichtbaar dan bijenvolken. Ze zijn vaak kleiner dan honingbijen en hebben een meer gevarieerde uiterlijk. Hier zijn enkele tips om solitaire bijen in je tuin te herkennen:

 • Let op kleine nesten in de grond of in holtes van hout.
 • Zoek naar bijen die alleen werken en niet terugkeren naar een groot nest.
 • Observeer de diversiteit in kleur en grootte, wat groter is dan bij kolonievormende bijen.

Uit onderzoek blijkt dat solitaire bijen het grootste deel van hun stuifmeel – tot wel 75% – verzamelen op wilde planten. Dit benadrukt het belang van een gevarieerde tuin.

De bedreigingen voor solitaire bijen

De impact van pesticiden

Het gebruik van pesticiden heeft een aanzienlijke impact op de gezondheid van solitaire bijen. Deze chemische bestrijdingsmiddelen, bedoeld om gewassen te beschermen tegen schadelijke organismen en onkruid, kunnen onbedoeld ook solitaire bijen schaden.

Pesticiden kunnen de oriëntatie, voortplanting en het overlevingsvermogen van bijen negatief beïnvloeden.

Een aantal belangrijke punten over de impact van pesticiden op solitaire bijen:

 • Verminderde weerstand tegen ziekten
 • Verstoring van voortplantingscycli
 • Verminderde voedselvindcapaciteit
 • Verhoogde sterfte

Het is cruciaal om bewust te zijn van de schadelijke effecten van pesticiden en te zoeken naar alternatieven die zowel de gewassen als de bijenpopulatie ten goede komen.

Habitatverlies en de gevolgen

Habitatverlies is een van de grootste bedreigingen voor solitaire bijen. Door de intensieve landbouw, stedelijke ontwikkeling en het gebruik van pesticiden verdwijnen de natuurlijke leefgebieden van deze bijen in rap tempo. De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten, aangezien solitaire bijen cruciale bestuivers zijn voor veel van onze voedselgewassen en wilde planten.

Meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen wordt bedreigd.

Het creëren van een bijvriendelijke omgeving in onze tuinen en openbare ruimtes kan helpen om het tij te keren. Hier zijn enkele eenvoudige stappen die je kunt nemen:

 • Plant inheemse bloemen en planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel.
 • Laat dode stengels en bladeren in de herfst liggen als natuurlijke nestgelegenheid.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en kies voor natuurlijke plaagbestrijding.

Door bewust te kiezen voor een bijvriendelijke tuin, dragen we bij aan het behoud van solitaire bijen en de biodiversiteit in het algemeen.

De rol van klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een diepgaande invloed op de leefomgeving van solitaire bijen. Veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen kunnen de bloeiperioden van planten verschuiven, wat direct invloed heeft op de voedselvoorziening van deze bijen. Dit kan leiden tot een mismatch tussen de beschikbaarheid van nectar en de actieve periodes van de bijen.

Solitaire bijen zijn afhankelijk van specifieke planten voor hun voortplanting en voeding. Een verschuiving in bloeiperioden kan dus ernstige gevolgen hebben voor hun populaties.

Daarnaast kan klimaatverandering ook leiden tot het verschijnen van nieuwe soorten in een gebied en het verdwijnen van bestaande soorten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de bijen zelf, maar ook voor het gehele ecosysteem waarvan zij deel uitmaken. De volgende lijst illustreert enkele van de gevolgen van klimaatverandering voor solitaire bijen:

 • Verandering van migratieroutes en verspreidingsgebied
 • Nieuwe soorten komen en bestaande soorten verdwijnen
 • Onderkoeling van bijen bij dalende temperaturen

Maak je tuin een paradijs voor solitaire bijen

Planten die solitaire bijen aantrekken

Het creëren van een bijvriendelijke tuin begint met het kiezen van de juiste planten. Verschillende soorten bloemen en planten kunnen solitaire bijen aantrekken, elk met hun eigen voorkeuren voor nectar en stuifmeel. Het is belangrijk om een diversiteit aan planten aan te bieden, zodat bijen gedurende het hele seizoen voedsel kunnen vinden.

Zorg ervoor dat je tuin een mix van deze planten bevat om een aantrekkelijke omgeving voor solitaire bijen te creëren.

Het creëren van nestgelegenheden

Het creëren van geschikte nestgelegenheden is cruciaal voor de overleving en voortplanting van solitaire bijen. Deze bijen hebben verschillende voorkeuren voor hun nestplaats, wat het mogelijk maakt om met een beetje creativiteit en inzicht een ideale broedplaats te bieden.

Solitaire bijen maken hun nesten op diverse locaties, variërend van de grond tot in holtes van hout of muren. Het is daarom belangrijk om een diversiteit aan nestgelegenheden in je tuin te integreren. Hier zijn enkele eenvoudige manieren om dit te doen:

 • Plaats een kunstnest of nestkast, die je kunt bestellen via gespecialiseerde websites zoals Vivara.
 • Creëer rommelige hoekjes en laat ruige stukken in je tuin ongemoeid. Deze bieden niet alleen nestgelegenheden maar trekken ook prooidieren aan.
 • Overweeg het aanleggen van landschapselementen zoals houtwallen en hagen, die natuurlijke nestplaatsen bieden.

Het is niet veel uit of dit in een bos of een park is. In het leefgebied moeten ook genoeg mogelijkheden zijn om te rusten en te broeden.

Door het aanbieden van diverse nestgelegenheden help je niet alleen de solitaire bijenpopulatie in stand te houden, maar draag je ook bij aan de algehele biodiversiteit in je tuin.

Vermijden van pesticiden in de tuin

Het vermijden van pesticiden in de tuin is cruciaal voor de gezondheid van solitaire bijen en andere bestuivers. Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor bijen, zelfs in lage concentraties. Het is daarom belangrijk om alternatieven te overwegen die zowel effectief als milieuvriendelijk zijn.

Vooral in een tuin waar je bijen, vlinders of vogels wilt aantrekken, is het gebruik van pesticiden af te raden.

Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om je tuin bij-vriendelijk te maken zonder het gebruik van pesticiden:

 • Gebruik natuurlijke vijanden van plagen, zoals lieveheersbeestjes en gaasvliegen.
 • Plant inheemse planten die van nature resistent zijn tegen lokale plagen.
 • Handmatig verwijderen van ongedierte en zieke plantendelen.
 • Gebruik van barrières zoals netten of vliesdoek om plagen te weren.

Bijzondere soorten solitaire bijen in Nederland en België

De metselbij: een ijverige bouwer

De metselbij staat bekend om zijn unieke bouwvaardigheden. Deze solitaire bijensoort gebruikt modder om zijn nesten te bouwen, waarbij elke cel zorgvuldig wordt gemetseld om de volgende generatie te beschermen. De gehoornde metselbij is een van de meest voorkomende soorten in Nederland en België, en speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

De metselbij kan tot 20 cellen in één seizoen bouwen, wat aantoont hoe ijverig deze soort is.

Om de metselbij en andere solitaire bijen te ondersteunen, is het belangrijk om een bij-vriendelijke omgeving te creëren. Dit kan door het planten van inheemse bloemen en het vermijden van pesticiden. Hieronder volgt een lijst met acties die je kunt ondernemen:

 • Plant inheemse bloemen die rijk zijn aan nectar en stuifmeel.
 • Creëer nestgelegenheden door het plaatsen van bijenhotels.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in je tuin.

De behangersbij: een kunstenaar in de tuin

De behangersbij, vaak onopgemerkt, is een ware kunstenaar in onze tuinen. Met een ongeëvenaarde precisie en toewijding verzamelt deze bij stukjes blad om haar nest te bekleden, een proces dat zowel fascinerend als vitaal is voor de voortplanting van de soort.

De behangersbij staat symbool voor de creativiteit en het harde werk van de natuur.

Deze bijen zijn niet alleen kunstenaars; ze spelen ook een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de biodiversiteit in onze tuinen.

Om de behangersbij en andere solitaire bijen te ondersteunen, kunnen we enkele eenvoudige stappen ondernemen:

 • Planten van inheemse bloemen en struiken
 • Het creëren van nestgelegenheden, zoals bijenhotels
 • Het vermijden van het gebruik van pesticiden

Door deze maatregelen te nemen, kunnen we onze tuinen omtoveren tot een paradijs voor deze onmisbare bestuivers.

De wolbij: een zachte verzamelaar

De wolbij, bekend om zijn unieke verzamelgedrag, speelt een cruciale rol in ons ecosysteem. Deze bijen verzamelen niet alleen nectar en stuifmeel, maar ook plantaardige vezels om hun nesten te bouwen. Hun zachte verzameling van materialen onderscheidt hen van andere bijensoorten.

Wolbijen zijn bijzonder omdat ze zachte materialen zoals mos en dierenhaar gebruiken voor de bouw van hun nesten. Dit maakt ze unieke architecten in de insectenwereld.

Om wolbijen in je tuin te verwelkomen, is het belangrijk om een diversiteit aan planten aan te bieden die deze bijzondere bijen aantrekken. Hieronder volgt een lijst van planten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wolbijen:

 • Lavendel
 • Salie
 • Rozemarijn
 • Kamille
 • Zonnebloem

Door deze planten in je tuin te integreren, creëer je een aantrekkelijke omgeving voor wolbijen en draag je bij aan de biodiversiteit en het welzijn van ons ecosysteem.

Samenwerken voor de bescherming van solitaire bijen

Initiatieven voor bijenbescherming in Nederland en België

In Nederland en België zijn er diverse initiatieven gericht op de bescherming van solitaire bijen. Deze initiatieven variëren van lokale projecten tot nationale campagnes. Een belangrijk aspect van deze initiatieven is het vergroten van het bewustzijn over het belang van bijen voor ons ecosysteem.

Hieronder volgt een lijst van enkele initiatieven:

 • Nationale Bijenstrategie: gericht op het verbeteren van de leefomgeving van bijen.
 • Bijenlinten: het creëren van bloemrijke routes voor bijen door steden en dorpen.
 • Adopteer een Bij: een programma waarbij mensen een bij kunnen adopteren om bijenprojecten te ondersteunen.
 • Bijenhotels: het plaatsen van nestgelegenheden voor solitaire bijen in openbare ruimtes en tuinen.

Het is essentieel dat we allemaal een steentje bijdragen aan de bescherming van deze waardevolle insecten. Door bewust te zijn van de impact van onze acties en door actief deel te nemen aan beschermingsinitiatieven, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen.

Hoe je zelf een bijdrage kunt leveren

Het ondersteunen van solitaire bijen in je eigen tuin of lokale omgeving kan een significante impact hebben op hun populaties en het bredere ecosysteem. Door bewust te kiezen voor bijvriendelijke praktijken, kun je een verschil maken.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen die je kunt volgen:

 • Plant inheemse bloemen en planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel.
 • Creëer nestgelegenheden door het plaatsen van bijenhotels of het achterlaten van natuurlijke materialen zoals dode houtblokken.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en chemische stoffen in je tuin.

Solitaire bijen gaan op zoek naar stuifmeel en nectar binnen maximaal 200 m van hun nestplaats. Ze zijn soms gespecialiseerd op bepaalde planten.

Door deze stappen te volgen, niet alleen ondersteun je de lokale bijenpopulatie, maar draag je ook bij aan de biodiversiteit en het welzijn van je tuin.

De toekomst van solitaire bijen in onze regio

De toekomst van solitaire bijen in Nederland en België hangt sterk af van de acties die we nu ondernemen. Het is cruciaal dat we onze tuinen en lokale groene ruimtes transformeren in veilige havens voor deze essentiële bestuivers.

Ondanks de uitdagingen, is er hoop voor de solitaire bijen, mits we gezamenlijk in actie komen.

Hieronder volgen enkele stappen die iedereen kan ondernemen om bij te dragen aan een positieve toekomst voor de solitaire bijen:

 • Plant inheemse bloemen en planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel.
 • Creëer nestgelegenheden door het plaatsen van bijenhotels of het achterlaten van natuurlijke materialen.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in de tuin.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunnen we een significante impact maken op de leefomgeving van solitaire bijen en hun overlevingskansen vergroten. Het is aan ons om de verandering te zijn die we willen zien in de wereld.

Conclusie

Terwijl we onze reis door de wondere wereld van de solitaire bijen in Nederland en België afronden, is het duidelijk dat deze kleine, maar machtige bestuivers een cruciale rol spelen in onze ecosystemen. Hun strijd tegen habitatverlies, pesticiden en klimaatverandering is een strijd die ons allen aangaat. Door onze tuinen bijvriendelijker te maken, het gebruik van pesticiden te verminderen en waarnemingen door te geven, kunnen we een verschil maken. Laten we de schoonheid en diversiteit van de solitaire bijen koesteren en beschermen, zodat toekomstige generaties ook kunnen genieten van de 350 wonderen in hun achtertuin.

Veelgestelde vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde bijen die, in tegenstelling tot honingbijen, niet in kolonies leven. Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België voorkomen.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor ons ecosysteem?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Meer dan 75% van de voedselgewassen wordt bestoven door bijen en andere bestuivers, wat essentieel is voor de biodiversiteit en voedselproductie.

Wat bedreigt de solitaire bijen?

De grootste bedreigingen voor solitaire bijen zijn het gebruik van pesticiden, habitatverlies door menselijke activiteit, en de gevolgen van klimaatverandering. Deze factoren leiden tot een afname van de bijenpopulatie.

Hoe kan ik solitaire bijen in mijn tuin herkennen?

Solitaire bijen kunnen worden herkend aan hun gedrag en uiterlijk. Ze leven niet in grote kolonies en hebben vaak een minder opvallend kleurpatroon dan honingbijen. Ze zijn te vinden in de buurt van bloemen of kleine holtes waar ze nestelen.

Hoe kan ik mijn tuin aantrekkelijker maken voor solitaire bijen?

Je kunt je tuin aantrekkelijker maken voor solitaire bijen door het planten van inheemse bloemen die bijen aantrekken, het creëren van nestgelegenheden zoals bijenhotels, en het vermijden van het gebruik van pesticiden.

Wat zijn enkele bijzondere soorten solitaire bijen in Nederland en België?

Enkele bijzondere soorten solitaire bijen in Nederland en België zijn de metselbij, de behangersbij en de wolbij. Deze soorten hebben unieke eigenschappen en gedragingen die ze onderscheiden van andere bijensoorten.