350 unieke bijensoorten: De bijzondere biodiversiteit van Nederland en België

In Nederland en België leven ongeveer 350 unieke bijensoorten, waaronder de veelvoorkomende honingbij en een grote diversiteit aan wilde of solitaire bijen. Deze bijzondere biodiversiteit is niet alleen beperkt tot bijen, maar strekt zich ook uit tot andere diergroepen, van boerderijdieren tot exotische en zeldzame soorten. De bescherming en het behoud van deze soorten zijn cruciaal voor het behoud van het ecologisch evenwicht en de biodiversiteit in deze regio’s.

Belangrijke Inzichten

 • Er leven ongeveer 350 unieke bijensoorten in Nederland en België, waaronder zowel honingbijen als een groot aantal solitaire bijen.
 • Bijna 60% van de bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst, wat de noodzaak van beschermingsmaatregelen onderstreept.
 • De biodiversiteit in Nederland en België omvat niet alleen bijen, maar ook een breed scala aan andere dieren, waaronder zeldzame boerderijdieren en exotische soorten.
 • Initiatieven zoals ecologisch onderzoek en natuurinclusieve landbouw spelen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit en het welzijn van dieren.
 • Het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren in dierentuinen en aandacht voor dierenwelzijn tijdens extreme temperaturen zijn belangrijke stappen naar een duurzamere omgang met dieren.

1. Honingbij

De honingbij is een van de meest bekende bijensoorten in Nederland en België. Deze soort speelt een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en gewassen, wat essentieel is voor de biodiversiteit en voedselproductie.

 • Belangrijk voor bestuiving: Honingbijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal planten en gewassen.
 • Productie van honing: Naast bestuiving produceren honingbijen ook honing, een natuurlijk zoetmiddel.
 • Bedreigingen: De populatie van honingbijen staat onder druk door habitatverlies, het gebruik van pesticiden en ziektes.

Het behoud van honingbijen is van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit en de voedselproductie.

De dreiging voor bijna 60% van de solitaire bijensoorten, hun cruciale rol in ecosystemen, en de noodzaak voor bescherming door habitatverlies en pesticiden, benadrukt de urgentie van beschermingsmaatregelen.

2. Slobkousbij

De slobkousbij is een van de vele unieke bijensoorten die in Nederland en België voorkomen. Deze soort staat bekend om zijn opvallende uiterlijk en speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten.

De slobkousbij is essentieel voor het behoud van biodiversiteit en de bestuiving van vele plantensoorten.

Ondanks hun belang, staan slobkousbijen onder druk door habitatverlies, pesticidengebruik en klimaatverandering. Het is daarom van groot belang dat er maatregelen worden genomen om deze soort te beschermen.

 • Habitatverlies
 • Pesticidengebruik
 • Klimaatverandering

Artikelen benadrukken de kritieke positie van solitaire bijen op de rode lijst, hun belang in biodiversiteit en de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd. Er is een dringende behoefte aan conservatie-inspanningen om deze essentiële bestuivers te beschermen.

3. Lathyrusbij

De Lathyrusbij is een fascinerende soort binnen de Nederlandse en Belgische bijenpopulatie. Deze bijensoort is vooral bekend om zijn unieke relatie met de lathyrusplant. De Lathyrusbij verzamelt exclusief nectar en pollen van lathyrusplanten, wat een bijzonder voorbeeld is van co-evolutie tussen plant en insect.

De Lathyrusbij speelt een cruciale rol in de bestuiving van lathyrusplanten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit van onze flora.

Hieronder volgt een lijst van plaatsen waar de Lathyrusbij vooral te vinden is:

 • Soest
 • Overloon
 • Birkstraat (Birkenhof van Het Derde Erf)
 • Soester Eng (De Engtuin)
 • Insingerstraat (’t Coöperijtje)

Deze locaties bieden een ideale habitat voor de Lathyrusbij, dankzij de aanwezigheid van lathyrusplanten. Het behoud van deze habitats is essentieel voor het voortbestaan van deze bijzondere bijensoort.

4. Grote bladsnijder

De Grote bladsnijder is een fascinerende bijensoort die bekend staat om zijn unieke nestbouwtechnieken. Deze bijen snijden stukjes blad of bloemblaadjes om hun nesten te bouwen, wat een indrukwekkend staaltje van natuurlijke architectuur is.

Een interessant feit over de Grote bladsnijder is dat ze vaak kiezen voor bepaalde planten, zoals zevenblad, om hun nestmateriaal van te maken. Dit gedrag kan indirect helpen bij de beheersing van zevenblad in tuinen, een plant die door velen als onkruid wordt beschouwd.

Behangersbijen of bladsnijders zijn een familie van bijen die uiterlijk veel lijken op de familie van metselbijen. Alle deze bijen maken nestjes in holle ruimtes en gebruiken daarvoor materiaal dat ze zelf verzamelen.

Een eenvoudige manier om deze bijen te ondersteunen is door het laten staan van mulch en bladafval in de tuin. Dit biedt niet alleen nestmateriaal maar draagt ook bij aan een gezonde bodem.

5. Voorburgse Schildkropper

De Voorburgse Schildkropper is een unieke duivensoort die bekend staat om zijn opvallende uiterlijk en gedrag. Deze soort is een trots voorbeeld van de rijke biodiversiteit in Nederland en België.

De Voorburgse Schildkropper onderscheidt zich door zijn grote, opgeblazen krop en elegante houding. Deze kenmerken maken het een populaire keuze onder duivenliefhebbers.

De Voorburgse Schildkropper is niet alleen een lust voor het oog, maar draagt ook bij aan het behoud van de biodiversiteit.

Hieronder volgt een lijst van enkele kenmerkende eigenschappen:

 • Grote, opgeblazen krop
 • Elegante houding
 • Populair onder duivenliefhebbers
 • Bijdraagt aan biodiversiteit

6. Kleine Lotharinger

De Kleine Lotharinger is een minder bekende bijensoort in Nederland en België, maar speelt een cruciale rol in de lokale biodiversiteit. Deze soort is vooral te vinden in specifieke habitats die rijk zijn aan bloemen en planten waar ze nectar en stuifmeel kunnen verzamelen.

De bescherming van hun leefgebied is essentieel voor het behoud van deze bijzondere bijensoort.

Het is belangrijk om bewustzijn te creëren over het belang van bijen voor ons ecosysteem en de noodzaak om hun habitats te beschermen.

Hoewel de Kleine Lotharinger niet zo bekend is als de honingbij, draagt het bij aan de bestuiving van planten en ondersteunt het de biodiversiteit in de regio. Het is van cruciaal belang dat we actie ondernemen om deze en andere bijensoorten te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

7. Markiesje

Het Markiesje, ook bekend als het Nederlandse Tulphondje, is een kleine, elegante en levendige hond die diep geworteld is in de Nederlandse cultuur. Deze hondensoort staat bekend om zijn intelligentie en aanhankelijkheid, waardoor het een uitstekende gezelschapshond maakt.

 • Grootte: Klein
 • Karakter: Levendig, intelligent, aanhankelijk
 • Kleur: Zwart of zwart met witte aftekeningen
 • Levensverwachting: 12 tot 15 jaar

Het Markiesje is een uitstekende keuze voor mensen die op zoek zijn naar een kleine, maar actieve hond die zich goed aanpast aan verschillende leefomgevingen.

Deze hondensoort is niet alleen populair in Nederland, maar geniet ook internationaal erkenning. Het is belangrijk om te benadrukken dat, ondanks hun kleine formaat, Markiesjes regelmatige beweging nodig hebben om gezond en gelukkig te blijven.

8. Runderen

Runderen spelen een cruciale rol in de landbouwsector van Nederland en België, niet alleen als leveranciers van melk en vlees, maar ook in het beheer van landschappen en als deel van biologische landbouwsystemen. De diversiteit aan rassen en hun toepassingen is opmerkelijk, variërend van melkproductie tot natuurbeheer.

 • Holstein-Friesian: voornamelijk voor melkproductie
 • Belgisch Witblauw: bekend om zijn vleesproductie
 • Lakenvelder: sierlijk en gebruikt voor landschapsbeheer

In het kader van duurzaamheid en biodiversiteit is het belangrijk om de genetische diversiteit van runderen te behouden en te bevorderen.

De introductie van BoerInNatuur, het eerste volledig biologische agroforestry bedrijf in Nederland, illustreert de innovatieve benaderingen in de landbouw. Dit bedrijf combineert heggenlandschap en voedselbos, wat bijdraagt aan een duurzamere landbouw en behoud van biodiversiteit.

9. Varkens

Varkens spelen een unieke rol in de kringloop van een Herenboerderij. Met je kinderen wekelijks die varkens aaien, maakt dat je een andere relatie krijgt met het voedsel dat je consumeert. Ze zijn niet alleen een bron van vlees, maar ook van voedzame mest, en helpen bij het verwerken van groenteresten.

Op de Herenboerderij zijn burgers de baas: ‘Als ik een karbonaadje eet weet ik: dat varken heeft het goed gehad’.

De betrokkenheid bij de Herenboerderij versterkt de band tussen consument en productie, en benadrukt het belang van dierenwelzijn en duurzame landbouw. Het concept van de Herenboerderij, waarbij burgers direct betrokken zijn bij de productie van hun voedsel, smaakt naar meer en zorgt voor een doorbraak in hoe we over voedselproductie denken.

10. Kippen

In Nederland en België zijn kippen een integraal onderdeel van de landbouw en spelen ze een belangrijke rol in de voedselvoorziening. De diversiteit aan kippenrassen is opmerkelijk, variërend van de welbekende legkippen tot aan de meer exotische rassen die voor hun unieke uiterlijk of specifieke eigenschappen worden gehouden.

Kippen zijn niet alleen belangrijk voor de productie van eieren en vlees, maar dragen ook bij aan het behoud van de biodiversiteit.

Een interessant aspect van de kippenhouderij is de impact op de lokale economie en het milieu. Via België bereiken veel bananen en kiwi’s Nederland, wat aantoont dat de landbouw, inclusief pluimvee, een cruciale schakel is in de voedselketen.

11. Geiten

Geiten zijn een integraal onderdeel van het Nederlandse en Belgische agrarische landschap en worden gewaardeerd om hun veelzijdigheid en duurzaamheid. Deze dieren zijn niet alleen belangrijk voor de productie van melk en kaas, maar dragen ook bij aan het behoud van biodiversiteit en het beheer van landschappen.

Geitenrassen variëren sterk in grootte, kleur en temperament, waardoor ze een fascinerende toevoeging zijn aan het levende erfgoed van de regio. Enkele bekende rassen zijn de Nederlandse Toggenburger, de Saanen en de Nubische geit.

 • Nederlandse Toggenburger: bekend om zijn robuuste gezondheid en goede melkproductie.
 • Saanen: de grootste van de melkgeitenrassen, bekend om zijn hoge melkopbrengst.
 • Nubische geit: onderscheidt zich door zijn grote, hangende oren en staat bekend om de rijke smaak van zijn melk.

Geiten spelen een cruciale rol in het ondersteunen van kleinschalige landbouw en het bevorderen van duurzaamheid binnen de agrarische sector.

12. Honden

Honden vormen een onmisbaar deel van veel gezinnen in Nederland en België. Ze zijn niet alleen huisdieren maar ook vrienden die ons leven verrijken. De diversiteit aan hondenrassen in deze regio’s is opmerkelijk, variërend van kleine gezelschapshonden tot grote werkhonden.

Honden hebben specifieke behoeften die afhangen van hun ras, grootte en leeftijd. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden voor hun welzijn.

Hieronder volgt een lijst van enkele populaire hondenrassen in Nederland en België:

 • Labrador Retriever
 • Duitse Herder
 • Franse Bulldog
 • Golden Retriever
 • Chihuahua
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Border Collie

Elk ras heeft zijn unieke eigenschappen en vereist een specifieke benadering in verzorging en training. Het adopteren van een hond uit het asiel kan een verrijkende ervaring zijn, zowel voor het dier als voor de nieuwe eigenaar. Het is een prachtige manier om een hond een tweede kans te geven en tegelijkertijd bij te dragen aan dierenwelzijn.

13. Duiven

Duiven zijn een integraal onderdeel van het Nederlandse en Belgische platteland, waar ze niet alleen gewaardeerd worden om hun schoonheid, maar ook om hun rol in de duivensport. De Duiven Olympiade in het MECC in Maastricht trekt volop publiek voor prijswinnende dieren uit heel Europa en de nieuwste snufjes. Deze evenementen benadrukken de diepe verbondenheid tussen mens en dier, en de passie voor het fokken en trainen van duiven.

Duiven worden vaak gezien als een symbool van vrede en vrijheid, een beeld dat sterk verankerd is in onze cultuur.

Duivenliefhebbers verzamelen zich jaarlijks op verschillende beurzen en evenementen, waar ze kennis en ervaringen uitwisselen. Deze bijeenkomsten zijn essentieel voor het behoud van de rijke traditie van de duivensport in Nederland en België.

14. Paarden

Paarden behoren tot het levende erfgoed van Nederland en België en spelen een belangrijke rol in de agrarische geschiedenis en cultuur van beide landen. Deze edele dieren worden niet alleen gewaardeerd om hun schoonheid en kracht, maar ook om hun bijdrage aan de landbouw en recreatie.

Belangrijke rassen in Nederland en België omvatten onder andere het Friese paard, bekend om zijn zwarte vacht en elegante bewegingen, en het Belgisch trekpaard, dat een cruciale rol speelde in de landbouw vanwege zijn indrukwekkende kracht.

 • Friese paard: Zwarte vacht, elegant
 • Belgisch trekpaard: Sterk, landbouw
 • Shetlandpony: Klein, kindvriendelijk

Paarden worden steeds vaker ingezet voor therapeutische doeleinden, zoals equitherapie, waarbij de interactie met paarden wordt gebruikt om verschillende gezondheidsproblemen te behandelen.

De zorg voor deze dieren vereist specifieke kennis en vaardigheden, van voeding tot huisvesting en gezondheidszorg. Het welzijn van paarden is een belangrijk aandachtspunt voor eigenaren en verzorgers, om ervoor te zorgen dat deze prachtige dieren een gelukkig en gezond leven leiden.

15. Ganzen

In Nederland en België komen verschillende soorten ganzen voor, waarvan sommige zich permanent hebben gevestigd als broedvogels. De grauwe gans is een van de meest voorkomende soorten en speelt een belangrijke rol in het ecosysteem door bij te dragen aan de verspreiding van plantenzaden.

Ganzen zijn niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor het landschap.

Hieronder volgt een lijst van enkele bekende soorten ganzen die in Nederland en België te vinden zijn:

 • Grauwe gans
 • Kolgans
 • Brandgans
 • Rietgans
 • Toendrarietgans

Elke soort heeft zijn eigen unieke habitat en gedrag, wat bijdraagt aan de rijke biodiversiteit van de regio.

16. Beren

In Nederland en België komen geen wilde beren meer voor. Deze majestueuze dieren zijn al eeuwenlang verdwenen uit onze bossen. De laatste waarnemingen dateren van enkele honderden jaren geleden.

Beren hebben een belangrijke rol gespeeld in de folklore en mythologie van de regio.

Hoewel beren niet meer in het wild voorkomen, zijn ze nog steeds een belangrijk onderdeel van dierentuinen en reservaten in Nederland en België. Hier worden ze met zorg behandeld en krijgen ze de ruimte om zich op een natuurlijke wijze te gedragen.

 • Educatieve programma’s gericht op het behoud van beren en andere wilde dieren.
 • Fokprogramma’s om de populatie in gevangenschap te ondersteunen.
 • Bewustwordingscampagnes om het publiek te informeren over het belang van biodiversiteit en dierenwelzijn.

17. Katachtigen

Katachtigen, met de huiskat als een van de meest bekende vertegenwoordigers, vormen een intrigerende groep binnen de dierenwereld van Nederland en België. Deze dieren, variërend van kleine huiskatten tot grotere wilde soorten, spelen een belangrijke rol in zowel het huishouden als in de natuur.

Katachtigen zijn niet alleen geliefd als huisdier, maar hebben ook een belangrijke ecologische functie.

Hoewel de meeste mensen bekend zijn met de huiskat, zijn er ook andere katachtigen die in deze regio’s voorkomen. Hieronder volgt een lijst van enkele katachtigen die je in Nederland en België kunt tegenkomen:

 • Huiskat (Felis silvestris catus)
 • Wilde kat (Felis silvestris)
 • Lynx (Lynx lynx)

Deze dieren variëren sterk in grootte, leefomgeving en gedrag, maar delen de karakteristieke scherpe klauwen en tanden die hen tot efficiënte jagers maken.

18. Buideldieren

Buideldieren, vaak geassocieerd met de exotische fauna van Australië, vinden ook hun plek in de dierentuinen van Nederland en België. Deze unieke groep zoogdieren kenmerkt zich door de ontwikkeling van hun jongen in een buidel.

In recente ontwikkelingen heeft Vlaams Dierenminister Ben Weyts nieuwe minimumnormen vastgelegd voor het houden van zoogdieren in dierentuinen. Dit betekent concreet betere en grotere verblijven voor onder meer buideldieren. Deze stap is een belangrijke vooruitgang in het dierenwelzijn en zorgt ervoor dat deze bijzondere dieren in een meer natuurlijke en ruime omgeving kunnen leven.

Buideldieren verdienen een omgeving die hun natuurlijke habitat zo dicht mogelijk benadert.

Hoewel buideldieren niet inheems zijn in Nederland en België, spelen ze een belangrijke rol in de educatieve programma’s van dierentuinen. Ze bieden bezoekers de kans om meer te leren over de biodiversiteit van onze planeet en het belang van natuurbehoud.

19. Kleine carnivoren

In Nederland en België vormen de kleine carnivoren een essentieel onderdeel van de biodiversiteit. Deze diergroep, waaronder bepaalde soorten marters, wezels en bunzingen vallen, speelt een cruciale rol in het ecologische evenwicht door het reguleren van de populaties van kleinere prooidieren.

ZOOGDIEREN KRIJGEN BETERE EN GROTERE VERBLIJVEN IN DE DIERENTUIN

Recente initiatieven tonen aan dat er steeds meer aandacht komt voor het welzijn van deze dieren. Zo heeft Vlaams Dierenminister Ben Weyts nieuwe minimumnormen vastgelegd voor het houden van zoogdieren in dierentuinen, wat resulteert in betere en grotere verblijven voor onder meer de kleine carnivoren.

 • Marters
 • Wezels
 • Bunzingen

Deze lijst benadrukt de diversiteit binnen de groep van kleine carnivoren en de noodzaak om hun habitats te beschermen en te verbeteren.

20. Stiertjes

Stiertjes, vaak gezien als bijproduct van de melkveehouderij, krijgen in Nederland en België steeds meer aandacht voor hun welzijn en potentieel. De focus ligt op het ethisch verantwoord grootbrengen en benutten van deze dieren, waarbij innovatieve boeren en projecten zoals de Herenboerderij in Soest en het Landgoed Eyckenstein vooroplopen.

In de praktijk betekent dit een verschuiving van perspectief: van afgedankt bijproduct naar waardevol levend wezen met recht op een goed leven.

Een voorbeeld van deze nieuwe benadering is het initiatief van boer Beeker, die ondanks scepticisme van collega’s en slachterijen, succesvol jonge stiertjes grootbracht voor de vleesproductie. Dit project illustreert niet alleen de haalbaarheid van ethische vleesproductie, maar ook de positieve impact op het dierenwelzijn.

 • Projecten: Herenboerderij Soest, Landgoed Eyckenstein
 • Initiatiefnemer: Boer Beeker
 • Resultaat: 130 jonge stieren grootgebracht
 • Bijzonderheid: Stiertjes krijgen melk van ‘pleegmoeders’

21. Zoogdieren

Zoogdieren vormen een essentieel onderdeel van de biodiversiteit in Nederland en België. De diversiteit aan zoogdieren varieert van kleine knaagdieren tot grote grazers en roofdieren. Deze variëteit draagt bij aan de ecologische balans en biedt een kijkje in het rijke natuurlijke erfgoed van de regio.

In dierentuinen worden de leefomstandigheden voor zoogdieren aanzienlijk verbeterd. Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft nieuwe minimumnormen vastgelegd voor het houden van zoogdieren, waardoor onder meer beren, katachtigen, buideldieren en kleine carnivoren recht krijgen op betere en grotere verblijven.

De betrokkenheid bij het behoud van zeldzame rassen, zoals de blaarkoppen, toont de inzet voor het behoud van deze dieren. Dit initiatief helpt niet alleen bij het in stand houden van het ras, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en het ecologische evenwicht.

22. Landbouwdieren

Landbouwdieren vormen een essentieel onderdeel van ons levend erfgoed en dragen bij aan de biodiversiteit en duurzaamheid van de landbouw in Nederland en België. De diversiteit onder deze dieren is cruciaal voor het behoud van genetische variëteit en voor het aanbieden van duurzame landbouwpraktijken.

SZH zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder landbouwhuisdieren in Nederland.

De inzet voor natuurinclusieve landbouw, waarbij biodiversiteit en landbouw hand in hand gaan, is een belangrijk streven. Dit wordt onder andere bewezen door initiatieven zoals Herenboeren, die natuurinclusief landbouw nastreven en zeldzame rassen zoals de blaarkoppen in stand houden.

 • Blaarkoppen: Een zeldzaam runderras, vroeger veel gehouden in Nederland.
 • Jonge stiertjes: Hebben bestaansrecht op Landgoed Eyckenstein.
 • Natuurinclusieve landbouw: Bewijst dat landbouw en biodiversiteit goed samen kunnen gaan.

23. Exotische dieren

De handel in exotische dieren is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt, zowel op ecologisch als op gezondheidsvlak. Jouw mening telt! Van 18 oktober tot en met 17 december 2023 kan je je mening geven over het ontwerp van nationaal plan ‘Één wereld, één Gezondheid – Exotische dieren – Plan voor een verantwoorde handel’.

Het belang van een verantwoorde handel in exotische dieren kan niet genoeg benadrukt worden. Het draagt bij aan de bescherming van onze biodiversiteit en de gezondheid van zowel dieren als mensen.

Het Hallerbos, bekend om zijn jaarlijkse blauwe klokgolf, is ook thuis voor een verrassende diversiteit aan dieren. Een recent ecologisch onderzoek heeft 275 verschillende diersoorten aangetroffen, wat de noodzaak van een ecoduct benadrukt om de biodiversiteit te behouden.

 • Verantwoorde handel
 • Bescherming van biodiversiteit
 • Gezondheid van dieren en mensen
 • Noodzaak van ecoducten

24. Boerderijdieren

Boerderijdieren vormen een essentieel onderdeel van het Nederlandse en Belgische landschap en erfgoed. Zeldzame rassen zoals de blaarkoppen worden gekoesterd en dragen bij aan de biodiversiteit en duurzaamheid van de landbouw. Deze dieren zijn niet alleen belangrijk voor de productie van voedsel, maar ook voor het behoud van culturele tradities en het landschap.

Boerderijdieren spelen een cruciale rol in het kringloopdenken en de regeneratieve landbouwvisie.

Hieronder volgt een lijst van enkele zeldzame boerderijdieren die als puur Nederlands erfgoed worden beschouwd:

 • Blaarkoppen
 • Jonge stiertjes
 • Runderen
 • Varkens
 • Kippen
 • Geiten
 • Honden
 • Duiven
 • Paarden
 • Ganzen

Het behoud van deze dieren is van groot belang voor de toekomst van duurzame landbouw en biodiversiteit. Initiatieven zoals Herenboeren dragen bij aan het in stand houden van deze rassen door duurzame landbouwpraktijken en het promoten van het belang van zeldzame rassen in de moderne landbouw.

25. Dierenwelzijn and more

Dierenwelzijn is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in Nederland en België. Zoogdieren krijgen betere en grotere verblijven in de dierentuin, wat een belangrijke stap vooruit is in de zorg voor dieren. Daarnaast speelt de aandacht voor landbouwdieren bij extreme temperaturen een cruciale rol in het waarborgen van hun welzijn.

In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap werd het event ‘Call to Care for Animal Welfare’ georganiseerd, wat de toewijding aan dierenwelzijn onderstreept.

Hieronder volgt een lijst van enkele belangrijke initiatieven en gebeurtenissen:

 • Symposium Dierenwelzijn: ‘Call to Care for Animal Welfare’ op 12/02/2024.
 • Nieuwe minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen sinds 17/08/2022.
 • Aandacht voor de landbouwdieren bij extreme temperaturen sinds 08/08/2022.

Deze initiatieven tonen aan dat er een groeiende bewustwording en actie is rondom dierenwelzijn. Vind top Dierenwelzijn Goede Doelen NGO’s in Nederland die een steeds crucialere rol spelen in het opkomen voor en beschermen van dieren.

Conclusie

De biodiversiteit in Nederland en België, met name op het gebied van bijensoorten, is zowel rijk als kwetsbaar. Met ongeveer 350 unieke bijensoorten, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat, wordt het belang van bescherming en bewustwording benadrukt. De verhalen uit het Hallerbos, Soest, en de initiatieven van Herenboeren en de SZH tonen aan dat er al stappen worden gezet om deze biodiversiteit te behouden. Echter, de voortdurende inspanningen voor natuurinclusief bouwen, betere dierenwelzijn, en verantwoorde handel in exotische dieren onderstrepen de noodzaak van een gezamenlijke aanpak om de unieke natuurlijke rijkdom van onze regio te beschermen. Laten we ons inzetten voor het behoud van deze bijzondere biodiversiteit, voor nu en de toekomst.

Veelgestelde vragen

Hoeveel bijensoorten leven er in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 bijensoorten, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde of solitaire bijensoorten die niet in kolonies leven zoals honingbijen. Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen.

Wat is het belang van het Hallerbos voor de biodiversiteit?

Het Hallerbos is rijk aan biodiversiteit, met 275 verschillende diersoorten aangetroffen. Er wordt benadrukt dat een ecoduct nodig is om de delen van het bos met elkaar te verbinden en de biodiversiteit te behouden.

Wat houdt natuurinclusief bouwen in?

Natuurinclusief bouwen betekent het integreren van natuur en biodiversiteit in de bouwplannen, zoals in Den Haag, om een duurzame en leefbare omgeving te creëren.

Wat doet de SZH voor boerderijdieren?

De SZH zet zich in voor het behoud van oorspronkelijke en zeldzame boerderijdieren, zoals de Voorburgse Schildkropper en het Markiesje, en promoot hun specifieke rol en taak op de boerderij.

Hoe wordt dierenwelzijn in zomerse temperaturen gewaarborgd?

Tijdens warme periodes met temperaturen boven de 30°C besteedt de inspectiedienst Dierenwelzijn extra aandacht aan het welzijn van de dieren, met name de landbouwdieren.