350 Soorten Wilde Bijen in Nederland en België: Een Fascinerende Diversiteit

In Nederland en België is er een fascinerende diversiteit aan bijensoorten. Naast de bekende honingbijen zijn er ongeveer 350 soorten wilde of solitaire bijen te vinden in deze regio’s. Deze bijen spelen een cruciale rol in onze natuur door hun bijdrage aan de bestuiving en het behoud van biodiversiteit. Het is essentieel om bewustzijn te creëren over het belang van deze bijen en de maatregelen die we kunnen nemen om hun leefomgeving te beschermen en te verbeteren.

Belangrijke Inzichten

 • Er leven ongeveer 350 soorten wilde of solitaire bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving en dragen bij aan een rijke biodiversiteit in onze natuur en tuinen.
 • Het creëren van bijvriendelijke tuinen door het planten van bijenplanten is essentieel voor het behoud van de bijenpopulatie.
 • Bijenplanten trekken niet alleen bijen aan, maar ook andere nuttige insecten zoals vlinders en hommels, wat bijdraagt aan de biodiversiteit.
 • Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de leefomgeving van bijen, inclusief de beschikbaarheid van voldoende bloemen, kruiden, en diverse boomsoorten.

1. Honingbij

De honingbij (Apis) is onmiskenbaar een van de meest fascinerende insecten in Nederland en België. Als cruciale bestuivers spelen ze een sleutelrol in de biodiversiteit van onze ecosystemen. Hun vermogen om in complexe samenlevingen te leven en te werken, maakt ze uniek onder de bijensoorten.

Honingbijen zijn de meest geëvolueerde insecten.

Honingbijen zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving van wilde flora, maar ook voor vele landbouwgewassen. Dit maakt ze essentieel voor de voedselproductie. Ondanks hun belang, staan honingbijen onder druk door factoren zoals habitatverlies, pesticiden en ziekten.

2. Aardhommel

De aardhommel is een van de meest voorkomende hommelsoorten in Nederland en België. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende geel-zwarte kleurpatroon en het luide gezoem dat hij produceert tijdens het vliegen.

Kenmerken van de aardhommel:

 • Grootte: 1,5 tot 2 cm
 • Kleur: Geel met zwarte strepen
 • Leefgebied: Tuinen, parken, weilanden
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel

De aardhommel speelt een cruciale rol in de bestuiving van vele plantensoorten. Zonder deze bestuivers zouden veel van onze voedselgewassen en wilde planten niet kunnen overleven.

De aardhommel is niet alleen belangrijk voor de bestuiving, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in onze omgeving. Het is daarom van groot belang dat we hun leefgebied beschermen en uitbreiden.

3. Gewone sachembij

De gewone sachembij is een van de vele solitaire bijensoorten die in Nederland en België voorkomen. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun opvallende uiterlijk, met een zwarte lichaamskleur en gele tekeningen.

De gewone sachembij nestelt graag in zandige bodems, waar ze kleine holtes graven om hun eieren in te leggen.

Deze bijensoort is van groot belang voor de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen. Het is daarom essentieel om hun leefgebieden te beschermen en te behouden. De volgende lijst geeft enkele acties weer die kunnen helpen bij de bescherming van de gewone sachembij:

 • Aanleggen van bloemrijke randen langs akkers
 • Vermijden van pesticidengebruik
 • Aanbieden van nestgelegenheid

Door deze maatregelen kunnen we de populatie van de gewone sachembij ondersteunen en hun voortbestaan garanderen.

4. Roodgatje

Het roodgatje is een fascinerende bijensoort die zich onderscheidt door zijn unieke uiterlijke kenmerken. Mannetjes worden 9 tot 11 millimeter lang, terwijl vrouwtjes iets groter zijn met een lengte van 10 tot 11 millimeter. Het meest opvallende kenmerk is het borststuk, dat behaard is met kort rood haar.

Het roodgatje speelt een belangrijke rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

Deze bijensoort is te vinden in diverse habitats, variërend van tuinen tot open velden. Ze zijn vooral actief tijdens de lente en zomermaanden. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken:

 • Lengte: Mannetjes 9-11 mm, Vrouwtjes 10-11 mm
 • Opvallend kenmerk: Borststuk met kort rood haar
 • Actieve periode: Lente en zomer
 • Habitat: Tuinen, open velden, en bosranden

5. Akkerhommel

De Akkerhommel is een van de meest voorkomende hommelsoorten in Nederland en België. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende geel-zwarte kleurpatroon. Akkerhommels spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en landbouwgewassen.

Akkerhommels zijn essentieel voor de biodiversiteit en het ecologische evenwicht in onze omgeving.

Akkerhommels geven de voorkeur aan een habitat die rijk is aan bloemen, zoals weiden, tuinen en akkers. Ze zijn bijzonder nuttig in de landbouw, waar ze bijdragen aan de bestuiving van vele gewassen. Het is daarom van groot belang om hun leefgebieden te beschermen en te bevorderen.

 • Leefgebied: Weiden, tuinen, akkers
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel
 • Belangrijk voor: Bestuiving van wilde planten en landbouwgewassen

6. Tuinhommel

De tuinhommel is een veelvoorkomende soort in Nederland en België, die zich kenmerkt door zijn voorliefde voor tuinen en parken. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende kleurpatronen en grootte.

Een interessant aspect van de tuinhommel is zijn vermogen om in relatief koele temperaturen actief te blijven, wat hem een belangrijke bestuiver maakt gedurende het vroege voorjaar tot de late herfst.

De tuinhommel speelt een cruciale rol in de bestuiving van vele plantensoorten, waaronder die in botanische tuinen.

Deze hommels zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving van wilde planten, maar ook voor die in onze tuinen. Het creëren van een bij-vriendelijke tuin kan helpen om de populatie van deze nuttige insecten te ondersteunen.

7. Gewone dwergzandbij

De gewone dwergzandbij (Andrena minutula) is een van de vele soorten zandbijen die in Nederland en België voorkomen. Deze kleine bijensoort is opmerkelijk vanwege zijn aanpassingsvermogen en de voorkeur voor diverse bloemen om stuifmeel te verzamelen.

De gewone dwergzandbij is minder kieskeurig dan sommige andere bijensoorten en verzamelt stuifmeel van een breed scala aan planten.

Een interessant aspect van de gewone dwergzandbij is zijn habitatvoorkeur. Deze bijen zijn vaak te vinden in zandige omgevingen, waar ze hun nesten bouwen. Hun aanwezigheid is een indicatie van de gezondheid van dergelijke ecosystemen.

8. Grote wolbij

De Grote wolbij is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze bijensoort is vooral bekend om zijn vermogen om wol te verzamelen voor het bouwen van zijn nest. De Grote wolbij maakt gebruik van dierlijk haar en plantaardige vezels, wat uniek is onder de bijensoorten.

 • Leefgebied: Voornamelijk in tuinen, parken en bosranden.
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel van diverse bloemen.
 • Nestbouw: Verzamelt wol en andere zachte materialen voor het bouwen van het nest.

De Grote wolbij speelt een belangrijke rol in de bestuiving van planten en bloemen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Deze bijensoort is niet agressief en wordt vaak aangetroffen in de nabijheid van mensen. Het is belangrijk om de habitat van de Grote wolbij te beschermen om de diversiteit van bijensoorten in stand te houden.

9. Veldhommel

De veldhommel is een van de meest voorkomende hommelsoorten in Nederland en België. Deze soort is herkenbaar aan zijn gele en zwarte strepen en de rode achterkant. Veldhommels spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

Veldhommels zijn essentieel voor de biodiversiteit en de bestuiving van vele plantensoorten.

Deze bijen zijn vooral te vinden in tuinen, parken en op het platteland waar ze nesten maken in de grond of in oude muizenholen. Ze zijn zeer sociaal en leven in kolonies die elk jaar opnieuw worden opgebouwd.

 • Leefgebied: Tuinen, parken, platteland
 • Nestplaats: Grond, oude muizenholen
 • Rol: Bestuiving

De bescherming van hun leefgebied is van groot belang om de populatie van de veldhommel te behouden. Het creëren van bloemrijke gebieden en het vermijden van pesticidengebruik zijn effectieve manieren om hun voortbestaan te ondersteunen.

10. Gewone groefbij

De gewone groefbij is een belangrijke bestuiver in Nederland en België. Deze bijensoort is te herkennen aan haar kenmerkende uiterlijk en gedrag. Ze speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

De gewone groefbij is vooral actief tijdens de lente en zomermaanden.

Een interessant feit over de gewone groefbij is dat ze specifieke bloemen bezoekt. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde bloemen, zoals de goudsbloem en papaver, bijzonder aantrekkelijk zijn voor deze bijensoort. Hieronder volgt een lijst van bloemen die de gewone groefbij aantrekt:

 • Goudsbloem: deze eenjarige bloem zaait gemakkelijk uit en trekt veel insecten aan.
 • Papaver: hier komen ook wilde bijen op af, zoals de gras- en groefbij.

Deze informatie benadrukt het belang van het aanleggen van bijenvriendelijke tuinen en groenstroken om de diversiteit en het aantal wilde bijen te ondersteunen.

11. Koolzwarte zandbij

De koolzwarte zandbij is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze bijensoort kenmerkt zich door zijn bijna geheel zwarte uiterlijk, wat hem onderscheidt van vele andere bijensoorten.

Deze bij is vooral te vinden in zandige en open gebieden waar hij zijn nest kan bouwen.

De koolzwarte zandbij speelt een belangrijke rol in de bestuiving van wilde planten. Ondanks zijn belang voor het ecosysteem, staat deze bijensoort onder druk door habitatverlies en het gebruik van pesticiden.

 • Voeding: Voornamelijk nectar en pollen van wilde planten.
 • Nestlocatie: Zandige, open gebieden.
 • Voortplanting: Eén generatie per jaar.
 • Bedreigingen: Habitatverlies en pesticiden.

Het beschermen van de koolzwarte zandbij en zijn leefgebied is essentieel voor het behoud van biodiversiteit en de gezondheid van ons ecosysteem.

12. Gewone maskerbij

De Gewone maskerbij (Hylaeus communis) is een kleine, maar opvallende bijensoort die in Nederland en België voorkomt. Deze bij is te herkennen aan haar kenmerkende witte gezichtsmarkeringen, die doen denken aan een masker.

 • Leefgebied: Verspreid over Nederland en België in diverse habitats, zoals tuinen, parken en bosranden.
 • Voeding: Voornamelijk nectar en stuifmeel van diverse bloemen.
 • Nestgelegenheid: Maakt nesten in holle stengels of in bestaande gaatjes in hout.

De Gewone maskerbij speelt een belangrijke rol in de bestuiving van planten en bloemen. Het is daarom van belang dat we zorg dragen voor hun leefgebied en nestgelegenheid om deze soort te behouden.

Deze bijensoort is relatief onbekend bij het grote publiek, maar verdient zeker meer aandacht gezien haar belangrijke ecologische rol. Bescherming en bewustwording rondom de habitat van de Gewone maskerbij kan bijdragen aan de biodiversiteit in onze omgeving.

13. Zilveren fluitjesbij

De Zilveren fluitjesbij is een unieke soort binnen de Nederlandse en Belgische bijenpopulatie. Deze bij staat bekend om haar opvallende zilverachtige glans, die haar onderscheidt van andere bijensoorten.

De Zilveren fluitjesbij speelt een cruciale rol in de bestuiving van diverse plantensoorten, waardoor ze een belangrijke bijdrager is aan de biodiversiteit.

Deze bijensoort is vooral te vinden in gebieden met een rijke flora, waar ze nectar en pollen verzamelt voor haar voortbestaan. Ondanks haar belangrijke ecologische rol, staat de Zilveren fluitjesbij onder druk door habitatverlies en andere milieufactoren.

 • Leefgebied: Diverse bloemrijke gebieden
 • Voedsel: Nectar en pollen
 • Belang: Bestuiving van planten
 • Bedreigingen: Habitatverlies, pesticiden

Het behoud van de Zilveren fluitjesbij is essentieel voor het behoud van een gezonde en diverse natuur. Beschermingsmaatregelen en bewustwording zijn noodzakelijk om deze bijzondere bijensoort te behouden voor toekomstige generaties.

14. Blauwe metselbij

De blauwe metselbij is een fascinerende soort binnen de Nederlandse en Belgische bijenpopulatie. Deze solitaire bijensoort staat bekend om haar unieke nestbouwgedrag, waarbij ze gebruikmaakt van modder of klei om haar nesten te metselen.

De blauwe metselbij speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde bloemen en gewassen. Ondanks haar belang, staat de blauwe metselbij onder druk door habitatverlies en het gebruik van pesticiden.

De Bijenstichting richt zich op verschillende bedreigde bijensoorten, waaronder de blauwe metselbij.

Om de blauwe metselbij te ondersteunen, zijn er initiatieven zoals donaties van Ekoplaza en De Traay aan de Bijenstichting. Deze bijdraagt aan de bescherming en het behoud van deze waardevolle bestuivers.

15. Gewone klokjesbij

De Gewone klokjesbij (Chelostoma rapunculi) is een fascinerende soort binnen de wilde bijen van Nederland en België. Deze bij is vooral te vinden in gebieden waar klokjesbloemen volop bloeien, aangezien deze bloemen de voornaamste voedselbron vormen.

De Gewone klokjesbij heeft een unieke relatie met klokjesbloemen, wat een prachtig voorbeeld is van de gespecialiseerde voedingsgewoonten van wilde bijen.

Deze bijensoort is te herkennen aan haar relatief kleine formaat en de voorkeur voor specifieke habitats. Hieronder volgt een lijst van kenmerken die de Gewone klokjesbij onderscheiden:

 • Voornamelijk actief tijdens de zomermaanden.
 • Heeft een sterke voorkeur voor klokjesbloemen als voedselbron.
 • Kan geïdentificeerd worden door haar kleine formaat en specifieke vliegpatronen.

Het behoud van de natuurlijke habitats van deze bij is cruciaal voor het voortbestaan van de soort. Bescherming van klokjesbloemrijke gebieden is daarom van groot belang.

16. Pluimvoetbij

De Pluimvoetbij is een unieke soort binnen de Nederlandse en Belgische bijenpopulatie. Deze bij staat bekend om zijn opvallende pluimachtige haren aan de achterpoten, waarmee hij stuifmeel verzamelt. Deze soort is vooral te vinden in gebieden met een rijke bloemenvariatie, waar ze hun nesten bouwen in zandige of losse aarde.

De Pluimvoetbij speelt een cruciale rol in de bestuiving van vele wilde planten en gewassen.

Deze bijen zijn solitair, wat betekent dat ze niet in kolonies leven zoals honingbijen, maar elk individu voor zichzelf zorgt. Dit maakt hun levenswijze en interactie met de omgeving bijzonder interessant voor onderzoekers. De aanwezigheid van de Pluimvoetbij kan een indicator zijn van een gezond en bloemrijk ecosysteem.

 • Voedselbronnen: Wilde bloemen, vooral die met veel nectar en stuifmeel
 • Nestelgedrag: Grondnesten in zandige of losse aarde
 • Verspreiding: Voornamelijk in bloemrijke gebieden
 • Belang: Cruciaal voor de bestuiving van wilde planten en gewassen

17. Gewone sachembij

De gewone sachembij is een van de vele soorten wilde bijen die in Nederland en België voorkomen. Deze bijensoort is vooral bekend om zijn unieke nestelgedrag en de voorkeur voor bepaalde bloemen.

 • Nestelt voornamelijk in de grond of in zandige omgevingen.
 • Heeft een voorkeur voor bloemen met een lange bloeiperiode.
 • Speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

De gewone sachembij is een uitstekend voorbeeld van de complexe relaties tussen bijen en hun omgeving. Het benadrukt het belang van het behoud van hun leefgebieden voor een gezond ecosysteem.

Deze bijensoort is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor de landbouw. Door hun efficiënte bestuivingswerk dragen ze bij aan de productie van voedselgewassen. Het is daarom essentieel om maatregelen te nemen die hun habitats beschermen en de diversiteit van bijensoorten in stand houden.

18. Zwartbronzen zandbij

De Zwartbronzen zandbij is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze bijensoort kenmerkt zich door haar unieke kleur en gedrag. Ze is vooral te vinden in zandige omgevingen waar ze haar nesten graaft.

 • Voornaamste kenmerken:
  • Zwartbronzen kleur
  • Voorkeur voor zandige habitats
  • Solitair gedrag

Deze bij draagt bij aan de bestuiving van vele plantensoorten en is daarom van groot belang voor de biodiversiteit. Bescherming van haar leefomgeving is essentieel om deze soort te behouden.

Het creëren van geschikte habitats, zoals zandbakken, kan helpen bij de instandhouding van de Zwartbronzen zandbij.

19. Gewone langhoornbij

De Gewone langhoornbij is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze bijensoort kenmerkt zich door haar uitzonderlijk lange antennes, die vaak langer zijn dan haar lichaam. Ze speelt een cruciale rol in de bestuiving van diverse plantensoorten, waaronder de zeldzame hokjespeul.

De Gewone langhoornbij is vooral te vinden in gebieden met een rijke flora, waar ze nectar en stuifmeel verzamelt voor haar nakomelingen.

Een interessant feit over deze bij is dat ze voornamelijk wordt aangetrokken door bepaalde plantensoorten. Hieronder valt de hokjespeul, een plant die in sommige delen van Nederland en België als zeldzaam wordt beschouwd. Deze specifieke voorkeur voor planten maakt de Gewone langhoornbij een belangrijke speler in het behoud van biodiversiteit.

20. Rosse metselbij

De rosse metselbij (Osmia bicornis) valt op door haar kenmerkende rossige haartjes. Deze bijensoort is een belangrijke bestuiver en wordt vaak aangetroffen in bijenhotels, vooral in de lente en vroege zomer.

De rosse metselbij staat bekend om haar vermogen om zich snel aan te passen aan verschillende leefomgevingen.

Deze bijen maken gebruik van modder om hun nesten te bouwen, wat hen de naam ‘metselbij’ heeft gegeven. Ze zijn vooral actief tijdens de warmere maanden van het jaar en spelen een cruciale rol in het bestuivingsproces van vele planten.

21. Gewone behangersbij

De gewone behangersbij is een fascinerende soort binnen de bijenwereld. Deze bijen, behorend tot het geslacht Megachile, staan bekend om hun unieke nestbouwgedrag. Ze gebruiken bladeren om hun nesten te ‘behangen’, vandaar de naam behangersbij.

De gewone behangersbij speelt een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en bloemen. Hun aanwezigheid is essentieel voor de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht in onze omgeving.

Een interessant feit over de gewone behangersbij is dat ze tot de familie Megachilidae behoren. Deze informatie werd voor het eerst voorgesteld in 1802 door Latreille. De diversiteit binnen dit geslacht is opmerkelijk, met verschillende soorten die elk hun eigen unieke kenmerken hebben.

22. Grote klokjesbij

De Grote klokjesbij is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze bijensoort is vooral te herkennen aan haar voorkeur voor klokjesbloemen, waar ze nectar en stuifmeel verzamelt om haar nesten te voeden.

 • Voorkeur voor klokjesbloemen
 • Verzamelt nectar en stuifmeel
 • Voedt haar nesten

Wilde bijen raken in sneltempo hun habitats kwijt.

De bescherming van de habitat van de Grote klokjesbij is essentieel voor het behoud van deze soort. Door de aanleg van bloemrijke gebieden en het vermijden van pesticidengebruik kunnen we bijdragen aan de bescherming van deze en andere wilde bijensoorten.

23. Gewone harsbij

De Gewone harsbij is een bijzondere soort binnen de Nederlandse en Belgische bijenpopulatie. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestbouwtechnieken, waarbij ze hars gebruiken om hun nesten te bouwen en te beschermen. Dit gedrag onderscheidt hen van vele andere bijensoorten die voornamelijk plantaardige materialen gebruiken.

Een interessant aspect van de Gewone harsbij is hun voorkeur voor bepaalde planten, zoals de Lotus corniculatus var. corniculatus, beter bekend als de Gewone rolklaver. Deze plant speelt een cruciale rol in het ecosysteem van de Gewone harsbij door het leveren van essentiële voedingsstoffen.

 • Voorkeur voor Gewone rolklaver
 • Gebruik van hars voor nestbouw
 • Unieke nestbouwtechnieken

De Gewone harsbij draagt bij aan de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht in hun leefomgeving door hun specifieke nestbouwgedrag en plantvoorkeuren.

24. Kegelbij

De Kegelbij is een fascinerende soort binnen de Nederlandse en Belgische wilde bijen. Deze bij staat bekend om zijn unieke nestbouwtechnieken en voorkeur voor specifieke bloemen.

 • Nestbouw: Kegelbijen bouwen hun nesten in zandige of aarde gronden, vaak in zonnige en beschutte plekken.
 • Voedselbron: Ze geven de voorkeur aan bloemen met een lange bloeiperiode, wat hun overlevingskansen vergroot.
 • Gedrag: Deze bijen zijn solitair en staan bekend om hun vreedzame aard.

De Kegelbij speelt een cruciale rol in de bestuiving van vele plantensoorten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit van onze ecosystemen.

Het behoud van hun leefomgeving is essentieel voor het voortbestaan van deze bijzondere soort. Bescherming van hun habitat, zoals het behouden van open zandige gebieden, is cruciaal voor hun voortplanting en overleving.

25. Grote bladsnijderbij and more

De diversiteit van wilde bijen in Nederland en België is werkelijk verbazingwekkend. Met meer dan 350 soorten, waaronder de grote bladsnijderbij, is er een rijke variëteit aan vormen, maten en gedragingen. Deze soorten spelen een cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen die belangrijk zijn voor de mens.

De bescherming van deze bijensoorten is essentieel voor het behoud van biodiversiteit en de ondersteuning van ecosystemen.

Bij het aanleggen van tuinen en groene ruimtes is het belangrijk om plantensoorten te kiezen die aantrekkelijk zijn voor bijen. Hieronder volgt een lijst van planten die bijzonder gunstig zijn voor bijen:

 • Achillea millefolium (Duizendblad)
 • Aconitum carmichaelii (Monnikskap)
 • Agastache ‘Black Adder’ (Dropplant)
 • Aruncus aethusifolius (Kleine geitenbaard)
 • Aster ageratoides ‘Ashvi’ (Herfstaster)

Deze planten bieden niet alleen voedsel in de vorm van nectar en stuifmeel, maar dragen ook bij aan de creatie van een gezonde en bloeiende omgeving voor bijen en andere bestuivers.

Conclusie

De fascinerende diversiteit van 350 soorten wilde bijen in Nederland en België benadrukt het belang van biodiversiteit en de cruciale rol die bijen spelen in ons ecosysteem. Het is van vitaal belang dat we actie ondernemen om deze soorten te beschermen en te ondersteunen, niet alleen door het creëren van bijvriendelijke tuinen met een verscheidenheid aan bijenplanten, maar ook door bewustwording te vergroten over het belang van bijen voor onze voedselvoorziening en natuurlijke habitats. Door samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor onze omgeving, kunnen we een positieve impact hebben op het behoud van de bijenpopulatie en de rijke biodiversiteit die zij ondersteunen.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn bijensoorten die niet in kolonies leven zoals honingbijen, maar individueel. Elke bij zorgt voor haar eigen nakomelingen. Er zijn ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan 350 in Nederland en België.

Waarom zijn bijen belangrijk voor het ecosysteem?

Bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en planten, wat essentieel is voor de productie van voedselgewassen en het behoud van biodiversiteit. Ze dragen bij aan een gezond en evenwichtig ecosysteem.

Hoe kan ik bijen helpen?

Je kunt bijen helpen door bijvriendelijke planten in je tuin te plaatsen, die rijk zijn aan nectar en stuifmeel. Zorg ook voor een diversiteit aan bloemen, kruiden, en bomen en vermijd het gebruik van pesticiden.

Wat zijn bijenplanten?

Bijenplanten zijn planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel, waardoor ze bijzonder aantrekkelijk zijn voor bijen en andere bestuivende insecten. Het planten van bijenplanten ondersteunt de bijenpopulatie en draagt bij aan de biodiversiteit.

Welke bijenplanten zijn populair?

Populaire bijenplanten zijn onder andere Liatris spicata ‘Floristan Violet’, Echinops bannaticus ‘Blue Glow’, Eryngium planum, Aster ageratoides ‘Ashvi’, Origanum ‘Rosenkuppel’, Buddleja davidii ‘White Profusion’, en Salvia officinalis ‘Berggarten’.

Hoeveel soorten bijen leven er in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten wilde of solitaire bijen. Bijna 60% van deze bijensoorten staat op de rode lijst, wat aangeeft dat ze bedreigd zijn en bescherming nodig hebben.