350 Soorten Solitaire Bijen in Nederland en België: Een Overzicht

In Nederland en België vinden we een verrassend rijke diversiteit aan bijensoorten. Naast de algemeen bekende honingbij, telt deze regio ongeveer 350 soorten solitaire bijen. Deze bijen, die vaak onopgemerkt blijven, spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten en het in stand houden van de biodiversiteit. Het is echter zorgwekkend dat bijna 60% van deze soorten op de rode lijst staat, wat wijst op een hoge mate van kwetsbaarheid en de noodzaak voor bescherming.

Belangrijkste Punten

 • Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België, naast de algemeen bekende honingbij.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst, wat hun kwetsbaarheid aantoont.
 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van planten en het in stand houden van de biodiversiteit.
 • De sterfte onder bijen, hommels en andere bestuivende insecten is een speerpunt van zorg voor organisaties zoals Greenpeace.
 • Beschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk om de diversiteit en het voortbestaan van bijensoorten te waarborgen.

1. Honingbij

De honingbij is een van de meest bekende bijensoorten in Nederland en België. Deze soort speelt een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en gewassen, wat essentieel is voor de biodiversiteit en voedselproductie.

De honingbij staat echter onder druk door verschillende factoren zoals ziektes, pesticiden en habitatverlies.

De honingbij leeft in goed georganiseerde kolonies die bestaan uit een koningin, werksters en darren. De samenwerking binnen deze kolonies is essentieel voor hun overleving en het produceren van honing.

 • Levensduur: Werksters leven 6 weken in de zomer, koninginnen kunnen meerdere jaren leven.
 • Productie: Een kolonie kan tot 40kg honing per jaar produceren.
 • Bedreigingen: Ziektes, pesticiden, habitatverlies.

2. Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een invasieve exoot die een ernstige bedreiging vormt voor onze inheemse bijenpopulaties. Deze soort, afkomstig uit Azië, is herkenbaar aan zijn kleinere formaat in vergelijking met de Europese hoornaar en is enkel overdag actief.

De Aziatische hoornaar is vooral in Zuid-Nederland aangetroffen en vormt een directe bedreiging voor honingbijen door het gedrag bekend als ‘bee-hawking’.

Hoe herken je de Aziatische hoornaar?

 • Hij is kleiner dan de Europese soort.
 • Koninginnen zijn ca. 30 mm, werksters zijn tot 25 mm.
 • Past qua grootte tussen de wesp en de Europese hoornaar.

Het is cruciaal om waarnemingen van de Aziatische hoornaar te melden via platforms zoals Vespa-Watch en waarnemingen.be, om de verspreiding in kaart te brengen en nesten tijdig te kunnen verdelgen.

3. Europese hoornaar

De Europese hoornaar onderscheidt zich van zijn Aziatische tegenhanger door zijn zachtaardige aard en is een inheemse soort in Nederland en België. In tegenstelling tot de Aziatische hoornaar, die voornamelijk overdag actief is, vertoont de Europese hoornaar een breder activiteitenpatroon.

De kans op verwarring met de Europese hoornaar is groot en een steek pijnlijker. Wees dus alert en doodt geen dieren bij twijfel.

Kenmerken van de Europese hoornaar zijn onder andere:

 • Bijna volledig zwart met een oranje-rood gekleurde kop.
 • Fluweel zwart borststuk.
 • Laatste twee achterlijfsegmenten zijn geel-oranje.
 • De poten zijn donkerbruin tot zwart met kenmerkende felgele uiteinden.

De Europese hoornaar is groter dan de Aziatische variant, met koninginnen die ongeveer 30 mm kunnen bereiken en werksters tot 25 mm. Hun angel is langer dan die van de gewone wesp, wat resulteert in een pijnlijkere steek.

4. Gewone wesp

De gewone wesp, bekend om zijn geel-zwarte strepen, speelt een belangrijke rol in het ecosysteem door het bestrijden van andere insecten. Echter, hun neiging om in de nabijheid van mensen te nestelen kan voor overlast zorgen. De angel van de gewone wesp kan meerdere keren steken, wat een risico vormt voor mensen met allergieën.

De gewone wesp is niet alleen een lastpost tijdens de zomermaanden, maar ook een belangrijke bestuiver.

Kenmerken van de gewone wesp:

 • Zwart met gele strepen
 • Koninginnen tot 20 mm, werksters tot 15 mm
 • Bouwt vaak nesten in spouwmuren en onder dakranden

Het is van belang om nesten door professionals te laten verwijderen om ongelukken te voorkomen en de verspreiding van wespen te beheersen. Het bewustzijn over hun rol in het ecosysteem en de juiste omgang met wespen kan helpen bij het verminderen van conflicten tussen mensen en deze insecten.

5. Rosse metselbij

De rosse metselbij is een belangrijke bestuiver in Nederland en België. Deze solitaire bijensoort is gemakkelijk te herkennen aan haar opvallende rossige beharing. Ze speelt een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en gewassen.

De rosse metselbij staat bekend om haar vermogen om in diverse omgevingen te gedijen, van tuinen tot open velden.

Een interessant aspect van de rosse metselbij is haar nestgedrag. Ze gebruikt modder om cellen te bouwen waarin ze haar eitjes legt. Dit gedrag heeft haar de naam ‘metselbij’ opgeleverd. Hieronder volgt een lijst van materialen die de rosse metselbij gebruikt voor het bouwen van haar nest:

 • Composteren en zeven
 • Potgrond en boomschors
 • Meststof
 • Water geven

Het behoud van de rosse metselbij is essentieel voor de biodiversiteit. Door onze tuinen minder te ‘ontstenen’ en meer geschikte nestgelegenheden te bieden, kunnen we bijdragen aan het behoud van deze waardevolle bestuiver.

6. Gehoornde metselbij

De Gehoornde metselbij is een van de meest opvallende bijensoorten in Nederland en België, vooral door de opvallende hoorntjes van de mannetjes. Deze soort is cruciaal voor de bestuiving van vele wilde bloemen en gewassen.

Deze bijensoort is bijzonder vanwege zijn unieke nestbouwgedrag en de voorkeur voor specifieke bloemen.

Een interessant aspect van de gehoornde metselbij is haar nestbouwgedrag. Ze gebruiken modder om hun nesten te bouwen, vaak in bestaande gaten of spleten. Hieronder volgt een lijst van enkele kenmerkende eigenschappen:

 • Voorkeur voor zonnige, beschutte plekken
 • Nestelt in bestaande gaten of spleten
 • Gebruikt modder om de nestkamers te bouwen
 • Belangrijk voor de bestuiving van wilde bloemen en gewassen

De gehoornde metselbij staat in de top 10 van meest voorkomende bijensoorten in bepaalde regio’s, wat hun belang voor het lokale ecosysteem onderstreept.

7. Akkerhommel

De akkerhommel is een van de meest voorkomende hommelsoorten in Nederland en België. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende kleuren en grootte. Akkerhommels spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde bloemen en gewassen.

Akkerhommels zijn essentieel voor de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen.

Hier zijn enkele tips om akkerhommels in uw tuin te helpen:

 • Plant inheemse bloemen die rijk zijn aan nectar en pollen.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in uw tuin.
 • Zorg voor nestgelegenheid door het laten staan van dood hout en tuinafval.

Het creëren van een bij-vriendelijke omgeving is niet alleen goed voor de akkerhommel, maar draagt ook bij aan de algehele gezondheid van uw tuin.

8. Tuinhommel

De tuinhommel is een veelvoorkomende gast in Nederlandse en Belgische tuinen. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende geel-zwarte kleurpatroon en de vriendelijke zoem die hij produceert tijdens het vliegen. Tuinhommels spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en zijn daarom van groot belang voor de biodiversiteit in onze tuinen.

Tuinhommels zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving, maar dragen ook bij aan de natuurlijke schoonheid van onze tuinen.

Hieronder volgt een lijst van enkele planten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor tuinhommels:

 • Lavendel
 • Salie
 • Rozemarijn
 • Zonnebloem
 • Klimop

Het is belangrijk om een diversiteit aan planten in de tuin te hebben om tuinhommels en andere bestuivers aan te trekken en te ondersteunen. Door het creëren van een vriendelijke omgeving voor deze nuttige insecten, kunnen we bijdragen aan hun voortbestaan en de gezondheid van onze lokale ecosystemen verbeteren.

9. Aardhommel

De aardhommel is een van de meest voorkomende hommelsoorten in Nederland en België. Deze soort is herkenbaar aan zijn kenmerkende geel-zwarte kleurpatroon en de pluizige verschijning. Aardhommels spelen een cruciale rol in de bestuiving van diverse planten en gewassen.

Belangrijke kenmerken van de aardhommel:

 • Koninginnen kunnen tot 22 mm groot worden.
 • Werksters variëren in grootte van 11 tot 17 mm.
 • Mannetjes, of zogenaamde darren, zijn ongeveer 14 tot 16 mm.

Aardhommels zijn essentiële bestuivers voor tal van bloemen, vruchten en andere planten. Hun aanwezigheid in de tuin draagt bij aan een gezond ecosysteem.

Het is belangrijk om een omgeving te creëren waar aardhommels kunnen floreren. Dit kan door het plaatsen van een hommelkast en het vermijden van insecticiden. Een natuurlijk aangelegde tuin met diverse bloeiende planten is ideaal voor deze bestuivers.

10. Veldhommel

De veldhommel is een veelvoorkomende soort in Nederland en België, bekend om zijn voorliefde voor open velden en tuinen. Deze soort speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde bloemen en gewassen.

 • Leefgebied: Open velden, tuinen, en landelijke gebieden.
 • Uiterlijk: Geel met zwarte strepen en een witte kont.
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel van diverse bloemen.

De veldhommel is bijzonder aanpasbaar en kan in diverse omgevingen overleven, wat bijdraagt aan zijn succes in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

De bescherming van hun leefgebied is essentieel voor het behoud van deze soort. Initiatieven voor het creëren van bloemrijke velden en tuinen kunnen de populatie van de veldhommel en andere bestuivers ondersteunen.

11. Steenhommel

De Steenhommel is een opvallende verschijning in de tuinen van Nederland en België. Met zijn kenmerkende gele, zwarte en soms rode kleurpatronen is deze soort niet te missen. De Steenhommel prefereert een habitat met veel bloemen en nestelt vaak in oude muurtjes of onder stenen, vandaar zijn naam.

Een interessant feit over de Steenhommel is dat hij een van de eerste hommels is die in het voorjaar te zien is. Dit maakt hem een belangrijke bestuiver voor vroege bloeiers.

De Steenhommel kan zich aanpassen aan verschillende leefomgevingen, wat bijdraagt aan zijn verspreiding door Nederland en België.

De Steenhommel speelt een cruciale rol in het ecosysteem door zijn bestuivingswerk. Zonder hommels zoals de Steenhommel zouden veel planten moeite hebben met voortplanten.

12. Boomhommel

De boomhommel is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Met zijn kenmerkende oranje achterlijf is deze soort niet te missen. Boomhommels zijn vooral te vinden in tuinen, parken en bossen, waar ze druk bezig zijn met het verzamelen van nectar en stuifmeel.

Boomhommels zijn cruciaal voor de bestuiving van vele plantensoorten.

Een interessant feit over de boomhommel is dat ze in staat zijn om bij lagere temperaturen te vliegen dan veel andere bijensoorten. Dit maakt ze een belangrijke speler in de bestuiving van vroege voorjaarsbloemen.

 • Leefgebied: Tuinen, parken, bossen
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel
 • Bijzonderheid: Kan bij lagere temperaturen vliegen

13. Wolzwever

De wolzwever is een fascinerende verschijning onder de solitaire bijen en vliegen in Nederland en België. Deze soort staat bekend om zijn unieke vlieggedrag, waarbij het lijkt alsof hij stilstaat in de lucht terwijl hij nectar verzamelt.

Wolzwevers zijn cruciaal voor de bestuiving van diverse plantensoorten.

Een interessant kenmerk van de wolzwever is zijn lange tong, waarmee hij nectar uit diepe bloemen kan halen zonder te landen. Dit maakt hem een efficiënte bestuiver. De levenscyclus van de wolzwever is ook opmerkelijk; de larven leven parasitair in de nesten van andere bijen en wespen.

 • Leefgebied: Voornamelijk in open, zonnige gebieden met veel bloemen.
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel.
 • Voortplanting: Eieren worden gelegd in de nesten van andere bijen en wespen.

14. Grote wolbij

De Grote wolbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestbouwtechnieken, waarbij ze wolachtige materialen gebruiken om hun nesten te construeren. Ze spelen een cruciale rol in de bestuiving van diverse plantensoorten en zijn daarom van groot belang voor de biodiversiteit.

De Grote wolbij is vooral actief tijdens de warmere maanden van het jaar.

Een interessant aspect van de Grote wolbij is hun voorkeur voor bepaalde plantensoorten. Hieronder volgt een lijst van enkele planten die aantrekkelijk zijn voor deze bijensoort:

 • Lavendel
 • Salie
 • Rozemarijn
 • Tijm

Deze planten bieden niet alleen de nodige nectar en stuifmeel voor de Grote wolbij, maar dragen ook bij aan de esthetische waarde van tuinen en openbare ruimtes. Het is daarom aan te raden om deze planten op te nemen in tuinontwerpen om de Grote wolbij en andere bestuivers aan te trekken.

15. Kleine wolbij

De kleine wolbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen, die zich onderscheidt door haar unieke nestbouwtechnieken. Deze bijen verzamelen plantaardige vezels om hun nesten te bouwen, wat hen een belangrijke rol geeft in het ecosysteem.

Jouw tuin zoemt van leven wanneer je de kleine wolbij verwelkomt. Deze bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele planten.

Een interessant aspect van de kleine wolbij is haar voorkeur voor bepaalde planten. Hieronder volgt een lijst van favoriete planten:

 • Salvia pratensis
 • Lavendel
 • Zonnebloem
 • Klaproos

Deze planten trekken niet alleen de kleine wolbij aan, maar ook andere bestuivers zoals hommels. Het is daarom van groot belang om deze planten in je tuin te hebben om een gezond en bloeiend ecosysteem te ondersteunen.

16. Zandbij

De zandbij is een belangrijke groep binnen de solitaire bijen in Nederland en België. Deze bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en bloemen. Ze graven hun nesten in de grond, wat hen onderscheidt van andere bijensoorten.

Een van de meest voorkomende zandbijen in Nederland en België is het [roodgatje](https://nl.wikipedia.org/wiki/Roodgatje). Dit type zandbij is zeer algemeen en na de honingbij de meest voorkomende bij in Nederland.

Zandbijen zijn cruciaal voor het behoud van biodiversiteit en spelen een sleutelrol in de bestuiving van planten.

Zandbijen kunnen worden aangetroffen in diverse habitats, van tuinen tot open velden. Ze zijn echter gevoelig voor veranderingen in hun leefomgeving, wat hun populaties kan beïnvloeden.

17. Klokjesbij

De Klokjesbij is een van de vele soorten solitaire bijen die in Nederland en België voorkomen. Deze bijensoort is vooral bekend om zijn voorkeur voor klokjesbloemen, waar de naam dan ook vandaan komt. De Klokjesbij speelt een belangrijke rol in de bestuiving van diverse plantensoorten.

De Klokjesbij is een uitstekende bestuiver en draagt bij aan de biodiversiteit van onze natuur.

Deze bijen zijn te herkennen aan hun unieke vliegpatronen en de manier waarop ze bloemen benaderen. Ze zijn essentieel voor het behoud van gezonde ecosystemen en ondersteunen de groei van planten die belangrijk zijn voor andere dieren en mensen.

 • Leefgebied: Voornamelijk in gebieden met een rijke flora, waaronder tuinen, parken en natuurgebieden.
 • Voedselbron: Voornamelijk nectar en pollen van klokjesbloemen.
 • Belang: Cruciaal voor de bestuiving van diverse plantensoorten.

18. Bladsnijderbij

De bladsnijderbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen, bekend om zijn unieke gedrag van het snijden van bladeren om zijn nest te bouwen. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en bloemen.

Bladsnijderbijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen.

Deze bijen zijn te herkennen aan hun zwarte lichaam met oranje beharing op de buik. Ze zijn vooral actief tijdens de zomermaanden. Hieronder volgt een lijst van enkele planten die vaak bezocht worden door bladsnijderbijen:

 • Rozen
 • Klimop
 • Lavendel
 • Geranium

Bladsnijderbijen zijn niet agressief en steken zelden, wat ze tot ideale buren in de tuin maakt. Hun aanwezigheid is een teken van een gezonde tuinomgeving.

19. Koekoeksbij

De koekoeksbij is een unieke soort binnen de solitaire bijen, bekend om zijn parasitaire levenswijze. In plaats van zelf nesten te bouwen, legt de koekoeksbij zijn eieren in de nesten van andere bijensoorten. Dit gedrag heeft een directe impact op de populaties van de gastheerbijen.

De koekoeksbij speelt een complexe rol in het ecosysteem. Hoewel het als parasiet de diversiteit van bijensoorten kan beïnvloeden, draagt het ook bij aan de natuurlijke selectie en de gezondheid van bijenpopulaties.

Een interessant aspect van de koekoeksbij is zijn selectiviteit in gastheersoorten. Niet elke bijensoort is geschikt als gastheer. Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende gastheersoorten:

20. Maskerbij

De Maskerbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijenfamilie, bekend om zijn unieke gezichtsmarkeringen die lijken op een masker. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van diverse planten, waaronder het madeliefje, een belangrijke nectarplant voor bijen.

Maskerbijen zijn vooral actief tijdens de lente en zomermaanden.

Ze zijn te vinden in verschillende habitats, van stedelijke tuinen tot landelijke velden, en zijn essentieel voor het behoud van de biodiversiteit. Hun nestgedrag is bijzonder: ze nestelen vaak in holle stengels of in verlaten gangen van andere insecten.

 • Nestlocaties: Holle stengels, verlaten gangen
 • Actieve periode: Lente en zomer
 • Belangrijke nectarplant: Madeliefje

21. Tronkenbij

De Tronkenbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen in Nederland en België. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestelgedrag, waarbij ze holle ruimtes zoals rietstengels of oude insectengangen gebruiken om hun eitjes in te leggen.

De Tronkenbij is een meester in het aanpassen aan zijn omgeving, wat hem een belangrijke speler maakt in het ecosysteem.

Een interessant aspect van de Tronkenbij is hun voorkeur voor specifieke planten en bloemen voor het verzamelen van nectar en stuifmeel. Hieronder volgt een lijst van enkele favoriete planten:

 • Lavendel
 • Rozemarijn
 • Wilde tijm
 • Knoopkruid

Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van deze en andere planten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen. Het beschermen van de Tronkenbij en zijn habitat is daarom van groot belang voor de natuurlijke balans.

22. Groefbij

De Groefbij behoort tot een van de meest fascinerende bijensoorten in Nederland en België. Deze soort is vooral bekend om zijn unieke nestelgedrag en de voorkeur voor specifieke bloemen.

De Groefbij is een cruciale bestuiver voor vele plantensoorten.

Een interessant kenmerk van de Groefbij is de variatie in grootte en kleur, afhankelijk van de specifieke ondersoort. Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende ondersoorten:

 • Andrena clarkella
 • Andrena fulva
 • Andrena haemorrhoa
 • Andrena cineraria

Deze bijen spelen een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit en de ondersteuning van gezonde ecosystemen. Hun aanwezigheid in een gebied kan een indicatie zijn van een gezonde natuurlijke omgeving.

23. Zijdebij

De Zijdebij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen in Nederland en België. Deze bijen staan bekend om hun zijdeachtige beharing, wat hen een unieke uitstraling geeft. Ze spelen een cruciale rol in de bestuiving van diverse plantensoorten, waardoor ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

De Zijdebijen zijn vooral te vinden in schraalgraslanden, waar ze nectar en pollen verzamelen van specifieke plantensoorten.

Een interessant aspect van de Zijdebij is hun nestgedrag. Ze graven kleine holletjes in de grond of gebruiken bestaande holtes om hun eitjes in te leggen. Hierbij maken ze gebruik van hun zijdeachtige beharing om de binnenkant van het nest te bekleden, wat een veilige en comfortabele omgeving voor hun nakomelingen creëert.

 • Leefgebied: Schraalgraslanden
 • Voedsel: Nectar en pollen
 • Nestgedrag: Graven van holletjes of gebruik van bestaande holtes
 • Bijzonderheid: Zijdeachtige beharing

24. Wespbij

Wespbijen zijn een fascinerende groep binnen de solitaire bijen, die zich onderscheiden door hun op wespen lijkende uiterlijk. Dit mimicry gedrag helpt hen om predatoren af te schrikken. De wespbij is een expert in het nabootsen van het uiterlijk van wespen, wat hen een unieke plaats geeft binnen de bijenwereld.

Wespbijen zijn niet agressief en steken niet snel, in tegenstelling tot wat hun uiterlijk doet vermoeden.

Deze bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van diverse planten en bloemen. Hun aanwezigheid in tuinen en natuurgebieden is een teken van een gezond ecosysteem. Wespbijen kunnen gevonden worden in diverse habitats, van tuinen tot bosranden.

 • Leefgebied: Tuinen, bosranden, open velden
 • Voedselbron: Nectar en stuifmeel
 • Belang: Bestuiving van planten

Het beschermen van wespbijen en hun habitat is essentieel voor het behoud van biodiversiteit en de gezondheid van ons ecosysteem.

25. Viltbij and more

Naast de viltbij zijn er nog talloze andere soorten solitaire bijen in Nederland en België die een cruciale rol spelen in ons ecosysteem. Deze bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en gewassen. Elke soort heeft zijn unieke eigenschappen en voorkeuren, wat de biodiversiteit in onze natuur ten goede komt.

Solitaire bijen zijn vaak specialisten die afhankelijk zijn van specifieke plantensoorten voor hun voortbestaan. Dit maakt het behoud van een gevarieerd plantenleven van cruciaal belang voor hun overleving.

Hieronder volgt een lijst van enkele belangrijke soorten solitaire bijen die je in Nederland en België kunt tegenkomen:

 • Rosse metselbij
 • Gehoornde metselbij
 • Zandbij
 • Klokjesbij
 • Bladsnijderbij
 • Koekoeksbij
 • Maskerbij
 • Tronkenbij
 • Groefbij
 • Zijdebij
 • Wespbij

Deze lijst is slechts een fractie van de diversiteit aan solitaire bijen die onze natuur rijk is. Het is belangrijk om hun leefomgeving te beschermen en te bevorderen, zodat deze nuttige insecten kunnen blijven bijdragen aan de biodiversiteit en de bestuiving van planten.

Conclusie

In dit artikel hebben we een overzicht gegeven van de 350 soorten solitaire bijen die in Nederland en België voorkomen. Het is duidelijk dat deze bijen een cruciale rol spelen in de biodiversiteit en het bestuiven van gewassen. Ondanks hun belang, staan veel van deze soorten op de rode lijst, wat wijst op de noodzaak van bescherming en behoud. Het is van essentieel belang dat we ons bewust zijn van de bedreigingen waarmee deze bijen worden geconfronteerd, zoals habitatverlies, pesticiden en invasieve soorten zoals de Aziatische hoornaar. Door samen te werken en bewuste keuzes te maken in ons dagelijks leven, kunnen we bijdragen aan de bescherming van deze onmisbare bestuivers en de natuurlijke rijkdom van onze omgeving behouden voor toekomstige generaties.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Wat is de rol van bijen in de biodiversiteit?

Bijen zijn onmisbaar voor het bestuiven van gewassen en het in stand houden van de biodiversiteit.

Wat is ‘bee-hawking’?

‘Bee-hawking’ is het gedrag waarbij Aziatische hoornaars bijen uit de lucht plukken en in stukjes aan hun larven voederen.

Wat gebeurt er met honingbijen wanneer een nest Aziatische hoornaars wordt ontdekt?

Eens een nest honingbijen is ontdekt, worden ze binnen de kortste keren geëxecuteerd door de Aziatische hoornaars.

Wat is de impact van de Aziatische hoornaar op inheemse bijen?

De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor onze inheemse bijen door hun agressieve gedrag en het voeden van hun larven met bijen.

Waarom is de sterfte onder bijen en andere bestuivende insecten zorgelijk?

De sterfte onder bijen en andere bestuivende insecten is zorgelijk omdat ze essentieel zijn voor de bestuiving van gewassen en het behoud van biodiversiteit.