350 soorten in Nederland en België: Een blik op onze lokale bijen

In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van de bijen in Nederland en België. We ontdekken dat er naast de bekende honingbijen, een grote diversiteit aan wilde bijensoorten bestaat. Met ongeveer 350 soorten die in onze regio leven, speelt elk van hen een unieke rol in de biodiversiteit en het ecosysteem. Echter, met bijna 60% van deze soorten op de rode lijst, staan ze onder grote druk. Dit artikel belicht de verborgen wereld van deze bijen, de initiatieven voor hun behoud, en hoe we allemaal een bijdrage kunnen leveren aan hun bescherming.

Belangrijke Inzichten

 • Er leven ongeveer 350 soorten bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en het bestuiven van planten.
 • Initiatieven zoals Nationale Zaaidag en Voerdebijbij.nl moedigen mensen aan om bij-vriendelijke bloemen te planten.
 • Bedrijven en prijsvragen spelen een belangrijke rol in het bevorderen van bijenwelzijn en bewustwording.
 • Toekomstige bescherming van bijen vereist innovatie, onderzoek en samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgers.

De verborgen wereld van wilde bijen

Verscheidenheid aan soorten

In Nederland en België herbergen we een indrukwekkende diversiteit aan bijensoorten. Elke soort speelt een unieke rol in het bestuiven van planten, wat essentieel is voor onze ecosystemen en voedselvoorziening. Ondanks hun kleine formaat, hebben wilde bijen een enorme impact op onze biodiversiteit.

Het is cruciaal om de verscheidenheid aan bijensoorten te behouden, aangezien elke soort bijdraagt aan de gezondheid van ons ecosysteem.

Hieronder een lijst van enkele prominente bijensoorten die je in onze regio kunt vinden:

 • Honingbij
 • Aardhommel
 • Gewone sachembij
 • Roodgatje
 • Akkerhommel

Deze lijst benadrukt slechts een fractie van de 350 soorten die onze landen rijk zijn. Het verkennen van de belangrijke rol van wilde bijen in Nederland en België, en het benadrukken van hun cruciale rol in biodiversiteit en ecosysteembehoud te midden van toenemende bedreigingen, is essentieel.

Het belang van solitaire bijen voor de biodiversiteit

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten en bloemen, wat essentieel is voor de biodiversiteit in onze ecosystemen. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal wilde plantensoorten, evenals vele gewassen die belangrijk zijn voor de menselijke voeding.

Solitaire bijen zijn vaak efficiëntere bestuivers dan hun sociale tegenhangers omdat ze bloemen bezoeken in een meer methodische volgorde.

Ondanks hun belang, worden solitaire bijen geconfronteerd met tal van bedreigingen, waaronder habitatverlies, pesticiden en klimaatverandering. Het is daarom van cruciaal belang dat we actie ondernemen om deze soorten te beschermen en hun habitats te herstellen.

 • Habitatverlies
 • Pesticidengebruik
 • Klimaatverandering

Bedreigingen en de rode lijst

Wilde bijen staan onder druk door verschillende factoren. Verlies van leefgebied door intensieve landbouw en verstedelijking is een van de grootste bedreigingen. Daarnaast spelen pesticidengebruik, klimaatverandering en ziektes een rol in de afname van bijenpopulaties.

In Nederland komen circa 350 verschillende wilde bijensoorten voor, waarvan meer dan de helft op de Rode Lijst staat.

De volgende lijst geeft een overzicht van de belangrijkste bedreigingen:

 • Verlies van leefgebied
 • Pesticidengebruik
 • Klimaatverandering
 • Ziektes en parasieten

Initiatieven voor bijenbehoud in Nederland en België

Nationale Zaaidag: bloemen voor bijen

De Nationale Zaaidag is een belangrijk initiatief om de bijenpopulatie in Nederland en België te ondersteunen. Door het planten van bij-vriendelijke bloemen, bieden we deze essentiële bestuivers voedsel en een veilige habitat.

Op 22 april wordt iedereen aangemoedigd om deel te nemen aan deze zaaidag. Het is een eenvoudige, maar krachtige manier om bij te dragen aan de biodiversiteit in onze omgeving.

Deelnemen is eenvoudig. Hier zijn enkele stappen om je op weg te helpen:

 1. Haal een gratis zakje zaad op bij deelnemende locaties of via Voerdebijbij.nl.
 2. Kies een geschikte plek in je tuin of op je balkon.
 3. Zaai de zaden op 22 april of rond deze datum.
 4. Zorg voor de bloemen als ze beginnen te groeien, zodat ze kunnen bloeien en bijen aantrekken.

Door deel te nemen aan de Nationale Zaaidag, lever je een directe bijdrage aan het welzijn van bijen en help je mee aan het behoud van onze natuurlijke ecosystemen.

Voerdebijbij.nl: steun door zaaien

Voerdebijbij.nl biedt een unieke kans voor iedereen die een steentje wil bijdragen aan het welzijn van bijen in Nederland en België. Door simpelweg een zakje zaad op te halen en bloemen te planten, kan men direct impact maken op de lokale bijenpopulatie. Deze actie is speciaal georganiseerd rondom de Nationale Zaaidag, waardoor het een perfect moment is om mee te doen.

Het is essentieel voor de biodiversiteit om bij-vriendelijke bloemen te planten.

Deelnemen is eenvoudig en iedereen kan meedoen. Hieronder volgt een kort stappenplan:

 1. Bezoek de website Voerdebijbij.nl
 2. Haal een gratis zakje zaad op bij een van de deelnemende locaties
 3. Plant de bloemen op een geschikte plek
 4. Geniet van de bloeiende bloemen en de bijen die erop afkomen

Hands Off My Chocolate: vegan chocolade en bijenbescherming

Hands Off My Chocolate is een innovatief merk dat zich niet alleen richt op het produceren van heerlijke vegan chocolade, maar ook een sterke focus legt op bijenbescherming. Door het gebruik van duurzame ingrediënten en het ondersteunen van projecten die de bijenpopulatie ten goede komen, draagt het merk bij aan een gezondere planeet.

De samenwerking met lokale imkers en het initiëren van bewustwordingscampagnes zijn slechts enkele voorbeelden van hun inzet voor bijenbescherming.

Door het kiezen van Hands Off My Chocolate producten, steun je niet alleen je eigen gezondheid, maar ook die van de bijen.

Hieronder een lijst van acties die Hands Off My Chocolate onderneemt voor bijenbescherming:

 • Samenwerking met lokale imkers om de bijenpopulatie te ondersteunen.
 • Initiëren van bewustwordingscampagnes over het belang van bijen.
 • Gebruik van duurzame en bij-vriendelijke ingrediënten in hun producten.
 • Organiseren van evenementen en acties die bijdragen aan bijenbehoud.

Hoe kun je helpen?

Het planten van bij-vriendelijke bloemen

Het aanleggen van een bij-vriendelijke tuin of balkon is een eenvoudige, maar effectieve manier om de lokale bijenpopulatie te ondersteunen. Door het planten van bloemen die rijk zijn aan nectar en stuifmeel, bied je bijen voedsel en een veilige haven. Kies voor inheemse plantensoorten, aangezien deze het meest aantrekkelijk zijn voor de diverse solitaire bijen in Nederland en België.

Hieronder vind je een lijst van bij-vriendelijke planten die je kunt overwegen:

 • Lavendel
 • Zonnebloem
 • Klaproos
 • Wilde tijm
 • Kamille

Het is cruciaal om een diversiteit aan planten te hebben die in verschillende seizoenen bloeien, om bijen het hele jaar door van voedsel te voorzien.

Door het creëren van dergelijke bij-vriendelijke zones, draag je bij aan de bescherming en ondersteuning van deze essentiële bestuivers, die cruciaal zijn voor ons ecosysteem.

Deelnemen aan lokale bijenbeschermingsinitiatieven

Deelnemen aan lokale bijenbeschermingsinitiatieven is een krachtige manier om direct bij te dragen aan de bescherming van bijen in Nederland en België. Door actief deel te nemen aan initiatieven zoals zaaidagen, bewustwordingscampagnes en ondersteunende acties, kan iedereen een verschil maken. Het is essentieel om lokale projecten te ondersteunen die zich richten op het behoud van bijen en hun leefomgeving.

Door je in te zetten voor bijenbehoud, draag je bij aan een gezondere en biodiverse natuur.

Hieronder vind je enkele stappen om te beginnen met deelnemen aan bijenbeschermingsinitiatieven:

 • Zoek naar lokale bijenbeschermingsgroepen en sluit je aan.
 • Neem deel aan nationale zaaidagen en andere evenementen gericht op bijenbehoud.
 • Ondersteun initiatieven die zich inzetten voor het planten van bij-vriendelijke bloemen en habitats.
 • Deel je kennis en enthousiasme met anderen om bewustwording te vergroten.

Door deze stappen te volgen, kun je een actieve rol spelen in het beschermen van bijen en het bevorderen van hun welzijn in onze regio.

Bewustwording creëren in je gemeenschap

Het creëren van bewustwording in je gemeenschap is een essentiële stap in de bescherming van bijen. Door het organiseren van informatieve evenementen en workshops kun je mensen informeren over het belang van bijen voor onze biodiversiteit en wat zij kunnen doen om te helpen.

Het gebruik van verschillende media, zoals een marktkraam of lokale bijeenkomsten, kan effectief zijn in het verspreiden van de boodschap.

Een andere effectieve methode is het deelnemen aan of organiseren van prijsvragen en acties die gericht zijn op bijenbescherming. Hieronder volgt een lijst van enkele initiatieven:

 • DeBeterWereld.nl mail & winacties met duurzame prijzen
 • Voerdebijbij.nl zaaiacties voor Nationale Zaaidag
 • Hands Off My Chocolate vegan chocolade acties
 • Winacties voor een buurt BBQ of shoptegoed bij lokale winkels

Deze initiatieven niet alleen verhogen de betrokkenheid van de gemeenschap, maar bieden ook een leuke en interactieve manier om bij te dragen aan een belangrijke zaak.

De impact van prijsvragen en acties op bijenbescherming

Bijzondere prijsvragen ter ondersteuning van bijen

Bijzondere prijsvragen en acties worden regelmatig georganiseerd om het bewustzijn en de betrokkenheid bij bijenbescherming te vergroten. Deze initiatieven bieden niet alleen een kans om mooie prijzen te winnen, maar dragen ook bij aan een groter doel: de bescherming van bijen en hun leefomgeving.

Een voorbeeld van zo’n actie is de wedstrijd waarbij deelnemers een grillplaat van Tefal kunnen winnen door te antwoorden op de vraag: ‘Waar moet Bieze bij?’ Dit soort prijsvragen stimuleert mensen om na te denken over bijen en hun belang voor ons ecosysteem.

Door deel te nemen aan deze prijsvragen, kunnen mensen op een leuke en interactieve manier bijdragen aan bijenbehoud.

Hieronder volgt een lijst van recente prijsvragen die bijdragen aan bijenbescherming:

 • Win een mooie grillplaat van Tefal t.w.v. € 150 bij Daarmoetbiezebij.nl
 • Win een remia Buurt BBQ pakket voor maximaal 50 personen bij Remiabuurtbbq.nl
 • Win een Dag van de Zorg chocolade Cadeaubox bij Rousseau.nl

Deze acties tonen aan dat iedereen, op een eenvoudige manier, kan bijdragen aan het welzijn van bijen. Het is een win-win situatie: deelnemers maken kans op fantastische prijzen terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan een belangrijk ecologisch doel.

De rol van bedrijven in het bevorderen van bijenwelzijn

Bedrijven spelen een cruciale rol in het bevorderen van bijenwelzijn door het initiëren van duurzame projecten en het sponsoren van bijenbeschermingsinitiatieven. Veel bedrijven hebben de kracht om positieve veranderingen teweeg te brengen door hun middelen en bereik in te zetten voor het milieu.

 • Voorbeelden van bedrijfsinitiatieven:
  • Sponsoring van lokale bijentuinen
  • Organiseren van zaaiacties
  • Productie van bij-vriendelijke producten

Door samen te werken met milieuorganisaties en lokale gemeenschappen, kunnen bedrijven een significante impact hebben op de bescherming en het herstel van bijenpopulaties.

De betrokkenheid van bedrijven bij bijenbescherming is niet alleen goed voor het milieu, maar versterkt ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en merkimago. Het is essentieel dat meer bedrijven deze verantwoordelijkheid op zich nemen en actief bijdragen aan het welzijn van bijen.

Hoe prijsvragen bijdragen aan bewustwording

Prijsvragen en winacties zijn niet alleen leuk om aan mee te doen, ze spelen ook een cruciale rol in het vergroten van de bewustwording rondom bijenbescherming. Door aantrekkelijke prijzen te verbinden aan thema’s zoals natuurbehoud en bijenwelzijn, worden mensen gestimuleerd om meer te leren over deze belangrijke onderwerpen.

Deelnemen aan prijsvragen kan leiden tot een grotere betrokkenheid bij bijenbescherming. Mensen die meedoen, worden vaak aangemoedigd om informatie te delen met vrienden en familie, wat de kennis over bijen en hun belang voor ons ecosysteem verder verspreidt.

Door het organiseren van prijsvragen met een focus op bijenbescherming, kunnen organisaties en bedrijven op een laagdrempelige manier een groot publiek bereiken.

Een voorbeeld van hoe prijsvragen bijdragen aan bewustwording is te zien in de volgende lijst:

 • Winacties die vereisen dat deelnemers iets leren over bijen voordat ze kunnen deelnemen.
 • Prijzen die gerelateerd zijn aan natuurbehoud, zoals boeken over bijen, plantenpakketten of duurzame producten.
 • Evenementen waarbij de focus ligt op het beschermen van bijen, zoals zaaidagen of workshops over bijenvriendelijke tuinieren.

Deze activiteiten stimuleren niet alleen de deelname, maar zorgen ook voor een dieper begrip en waardering voor bijen en hun rol in onze wereld.

Toekomstperspectieven voor bijen in onze regio

Innovatieve projecten voor bijenbehoud

In Nederland en België worden diverse innovatieve projecten opgezet om de bijenpopulatie te ondersteunen en te behouden. Deze projecten variëren van het ontwikkelen van bij-vriendelijke habitats tot het inzetten van technologie voor betere monitoring van bijenpopulaties.

 • Ontwikkeling van bij-vriendelijke habitats: Door het creëren van bloemrijke gebieden en het aanbieden van nestgelegenheid, wordt de leefomgeving van bijen aanzienlijk verbeterd.
 • Inzet van technologie voor monitoring: Met behulp van sensoren en data-analyse kunnen bijenpopulaties effectiever worden gemonitord, wat essentieel is voor het nemen van gerichte beschermingsmaatregelen.

Door deze innovatieve aanpakken kunnen we de bijenpopulatie niet alleen beschermen maar ook versterken, wat cruciaal is voor de biodiversiteit en ons ecosysteem.

De rol van onderzoek in het beschermen van bijensoorten

Onderzoek speelt een cruciale rol in het beschermen van bijensoorten. Door het bestuderen van hun leefomgeving, voedingspatronen en bedreigingen kunnen wetenschappers effectieve beschermingsstrategieën ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het project Honeybee Valley, waarbij door middel van innovatieve methoden wordt gewerkt aan de gezondheid van bijen.

Door mijten te verzamelen in vangramen, kan je 90-95% van de aanwezige mijten uit het bijenvolk wegnemen.

Deze aanpak helpt bij het verminderen van de impact van parasieten op bijenpopulaties, wat essentieel is voor hun overleving. Het onderzoek naar bijen is niet alleen belangrijk voor de bijen zelf, maar ook voor de biodiversiteit en de landbouw, aangezien bijen een sleutelrol spelen in de bestuiving van gewassen.

Samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgers

De samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgers speelt een cruciale rol in het beschermen van bijensoorten en het bevorderen van biodiversiteit. Door gezamenlijke inspanningen kunnen effectievere strategieën worden ontwikkeld om de leefomgeving van bijen te verbeteren en hun populaties te ondersteunen.

Deze samenwerking omvat niet alleen financiële steun, maar ook het delen van kennis en middelen.

Initiatieven zoals het aanleggen van bij-vriendelijke zones, het organiseren van informatieve workshops, en het stimuleren van burgerwetenschap zijn voorbeelden van hoe deze drie partijen kunnen samenwerken. Hieronder volgt een lijst van acties die bijdragen aan deze samenwerking:

 • Het creëren van publiek-private partnerschappen voor bijenbehoud
 • Het delen van best practices en onderzoeksresultaten
 • Het betrekken van burgers bij het monitoren van bijenpopulaties
 • Het organiseren van bewustwordingscampagnes

Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor een breder draagvlak en een grotere impact op de bescherming van bijen en hun leefomgeving.

Conclusie

Het is duidelijk dat de bijenpopulatie in Nederland en België een rijke diversiteit kent met ongeveer 350 verschillende soorten. Deze variëteit is niet alleen fascinerend, maar ook van cruciaal belang voor het behoud van onze ecosystemen. Echter, met bijna 60% van deze soorten op de rode lijst, is het van essentieel belang dat we actie ondernemen om hun leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Dit kan variëren van het planten van bij-vriendelijke bloemen tot het deelnemen aan lokale initiatieven die bijdragen aan het welzijn van deze onmisbare bestuivers. Laten we samenwerken om de bijen en de biodiversiteit in onze regio te behouden voor toekomstige generaties.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten bijen zijn er in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten bijen, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.

Wat is het belang van solitaire bijen voor de biodiversiteit?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de biodiversiteit door hun werk als bestuivers. Zij helpen bij de voortplanting van vele planten en gewassen.

Wat zijn enkele bedreigingen voor bijen?

Bijen worden bedreigd door factoren zoals habitatverlies, pesticidengebruik, ziekten en klimaatverandering.

Hoe kan ik deelnemen aan de Nationale Zaaidag?

Je kunt deelnemen aan de Nationale Zaaidag door op 22 april een zakje zaad op te halen en bloemen voor bijen te planten.

Wat is Voerdebijbij.nl?

Voerdebijbij.nl is een initiatief waarbij mensen worden aangemoedigd om bloemen te zaaien die bijen ondersteunen, als een manier om bij te dragen aan hun behoud.

Hoe kan ik helpen bij de bescherming van bijen?

Je kunt helpen door bij-vriendelijke bloemen te planten, deel te nemen aan lokale bijenbeschermingsinitiatieven en bewustwording te creëren in je gemeenschap.