350 Soorten in Je Achtertuin: Solitaire Bijen in Nederland en België

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten en dragen bij aan de biodiversiteit. Echter, ze staan onder druk door verschillende bedreigingen. Dit artikel belicht het belang van solitaire bijen, hun diversiteit, de bedreigingen waarmee ze geconfronteerd worden, en hoe we ze kunnen beschermen en behouden.

Belangrijkste Punten

 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving en biodiversiteit, maar worden bedreigd.
 • Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België, waarvan 60% op de rode lijst staat.
 • Solitaire bijen verschillen van honingbijen in levenswijze en bijdrage aan lokale ecosystemen.
 • Het beschermen van solitaire bijen vereist het creëren van bijvriendelijke tuinen en het bieden van nestgelegenheid.
 • Bewustwording en samenwerking zijn essentieel voor het behoud van solitaire bijen en hun habitat.

Het belang van solitaire bijen voor biodiversiteit

De cruciale rol in bestuiving

Solitaire bijen zijn van onschatbare waarde voor de bestuiving van zowel gecultiveerde als wilde planten. Zij zorgen voor de bestuiving van een groot deel van de planten die essentieel zijn voor onze voedselvoorziening en de biodiversiteit in onze ecosystemen.

Solitaire bijen zijn vaak efficiëntere bestuivers dan hun sociale tegenhangers, zoals de honingbij, omdat ze een ‘bloemvast’ gedrag vertonen. Dit betekent dat ze geneigd zijn om bloemen van dezelfde soort te bezoeken tijdens één uitstapje, wat de kans op succesvolle bestuiving verhoogt.

Een overzicht van de belangrijkste planten die door solitaire bijen bestoven worden, omvat:

 • Fruitbomen zoals appels en peren
 • Wilde bloemen
 • Groenten zoals pompoenen en courgettes
 • Landbouwgewassen zoals koolzaad

Verschillen met honingbijen

Solitaire bijen verschillen aanzienlijk van honingbijen, wat cruciaal is voor het begrijpen van hun unieke bijdrage aan de biodiversiteit. Een van de meest opvallende verschillen is hun solitaire levensstijl, waarbij elke bij voor haar eigen nakomelingen zorgt, in tegenstelling tot honingbijen die in kolonies leven.

 • Levensstijl: Solitaire bijen leven alleen, honingbijen in kolonies.
 • Nestgedrag: Solitaire bijen maken hun nesten in de grond of in holtes, terwijl honingbijen gemeenschappelijke korven bouwen.
 • Bestuiving: Solitaire bijen zijn efficiëntere bestuivers voor bepaalde planten dan honingbijen.

Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten en dragen bij aan de diversiteit van het ecosysteem.

Het begrijpen van deze verschillen is niet alleen fascinerend maar ook essentieel voor het ontwikkelen van effectieve strategieën voor het behoud van bijen en de ondersteuning van biodiversiteit in onze omgeving.

Bijdrage aan lokale ecosystemen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in het behoud van de biodiversiteit binnen lokale ecosystemen. Hun activiteiten ondersteunen de groei en voortplanting van wilde planten, wat op zijn beurt andere dieren zoals vogels en kleine zoogdieren ten goede komt.

Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten die uniek zijn voor Nederland en België.

Een overzicht van de bijdrage van solitaire bijen aan lokale ecosystemen:

 • Bestuiving van wilde planten en gewassen
 • Ondersteuning van de voedselketen
 • Bijdrage aan de genetische diversiteit van planten

Deze bijen zijn onmisbaar voor de gezondheid en stabiliteit van onze lokale ecosystemen. Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om hun habitats te beschermen en te behouden.

Identificatie en diversiteit van solitaire bijen

Kenmerken van solitaire bijen

Solitaire bijen zijn een essentiële groep binnen de biodiversiteit van onze tuinen en natuurlijke habitats. In tegenstelling tot honingbijen leven solitaire bijen niet in grote kolonies, maar leiden ze een onafhankelijk bestaan. Elk vrouwtje bouwt haar eigen nest, legt daar haar eieren in en verzorgt haar nakomelingen zonder de hulp van andere bijen.

 • Lichaamsgrootte: varieert van enkele millimeters tot ongeveer 2 cm.
 • Kleur: kan variëren van zwart en bruin tot levendige kleuren zoals groen en blauw.
 • Beharing: Sommige soorten hebben een dichte beharing, wat helpt bij het verzamelen van stuifmeel, terwijl andere soorten minder behaard zijn.

Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele planten, waaronder gewassen die belangrijk zijn voor de mens. Hun diversiteit aan vormen en maten maakt hen uitermate geschikt voor de bestuiving van een breed scala aan planten.

Hoe solitaire bijen te herkennen

Het herkennen van solitaire bijen kan een uitdagende maar lonende taak zijn. Deze bijen verschillen aanzienlijk van hun sociale tegenhangers, zoals de honingbij, in zowel uiterlijk als gedrag. Een sleutelkenmerk om op te letten is de afwezigheid van een ’taille’, waardoor ze een robuuster en minder gedefinieerd lichaam hebben.

Hier zijn enkele kenmerken die kunnen helpen bij het identificeren van solitaire bijen:

 • Grootte en kleur: Solitaire bijen variëren sterk in grootte en kleur, van kleine, bijna zwarte soorten tot grotere, felgekleurde exemplaren.
 • Beharing: Vele soorten hebben een dichte beharing, wat helpt bij het verzamelen van stuifmeel.
 • Vlieggedrag: Ze zijn vaak te zien vliegend in een zigzagpatroon, in tegenstelling tot de meer directe vlucht van honingbijen.

Het is belangrijk om te onthouden dat solitaire bijen een cruciale rol spelen in onze ecosystemen door hun bestuivingswerk. Het leren herkennen en waarderen van deze bijen kan bijdragen aan hun bescherming en behoud.

Verscheidenheid aan soorten in Nederland en België

In Nederland en België is er een opmerkelijke diversiteit aan solitaire bijensoorten te vinden. Deze variëteit is cruciaal voor de gezondheid van lokale ecosystemen en draagt bij aan de bestuiving van vele plantensoorten.

 • De gehoornde metselbij
 • De rosse metselbij
 • De tuinbladsnijder

Deze soorten zijn slechts een voorbeeld van de rijke diversiteit die onze achtertuin te bieden heeft. Elk van deze bijen speelt een unieke rol in de bestuiving van planten en bloemen, waardoor ze onmisbaar zijn voor de biodiversiteit.

Het is belangrijk om de habitat van deze bijzondere insecten te beschermen en te bevorderen, zodat ze kunnen blijven bijdragen aan onze ecosystemen.

Bedreigingen voor solitaire bijen

Habitatverlies

Habitatverlies is een van de grootste bedreigingen voor solitaire bijen. De uitbreiding van stedelijke gebieden, intensieve landbouw en het verdwijnen van natuurlijke habitats leiden tot een afname van de beschikbare nest- en voedselbronnen voor deze belangrijke bestuivers.

De verandering van landschappen heeft directe gevolgen voor de diversiteit en het aantal solitaire bijen.

Een effectieve manier om habitatverlies tegen te gaan, is door bewustwording te creëren over het belang van biodiverse tuinen en landschappen. Hieronder volgen enkele acties die ondernomen kunnen worden:

 • Aanplanten van inheemse bloemen en planten
 • Creëren van natuurlijke nestgelegenheid
 • Vermijden van overmatig maaien en het gebruik van pesticiden

Pesticiden en chemicaliën

Het gebruik van pesticiden en chemicaliën in de landbouw en tuinbouw heeft een directe impact op de gezondheid en overleving van solitaire bijen. Deze stoffen kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid, oriëntatieproblemen en zelfs de dood van bijen.

Het is cruciaal om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en waar mogelijk natuurlijke alternatieven te overwegen.

Een overzicht van de meest voorkomende chemische stoffen die een bedreiging vormen voor solitaire bijen:

 • Gewasbeschermingsmiddelen
 • Biociden
 • Herbiciden
 • Fungiciden

Deze lijst benadrukt de noodzaak voor een bewuste keuze van bestrijdingsmiddelen, met een voorkeur voor middelen die minder schadelijk zijn voor bijen.

Klimaatverandering

De impact van klimaatverandering op solitaire bijen is aanzienlijk en manifesteert zich op verschillende manieren. Veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen kunnen de bloeiperioden van planten verschuiven, wat direct invloed heeft op de voedselvoorziening van bijen. Daarnaast kan het leiden tot een mismatch tussen de levenscycli van bijen en de beschikbaarheid van essentiële planten.

Klimaatverandering kan ook indirecte effecten hebben, zoals een toename van ziekten en plagen die solitaire bijen bedreigen.

Een relevante factor die vaak over het hoofd wordt gezien, is lichtpollutie. Hoewel niet direct gerelateerd aan klimaatverandering, heeft het een aanzienlijke impact op de natuurlijke omgeving van bijen. Een studie van Natuurpunt benadrukt hoe kunstlicht relaties tussen planten en insecten kan verstoren, wat indirect wordt beïnvloed door klimaatverandering.

 • Veranderingen in bloeiperioden
 • Mismatch tussen bijen en planten
 • Toename van ziekten en plagen
 • Effect van lichtpollutie

Bescherming en behoud van solitaire bijen

Het creëren van bijvriendelijke tuinen

Het aanleggen van een bijvriendelijke tuin is een effectieve manier om solitaire bijen te ondersteunen. Deze tuinen bieden niet alleen een veilige haven voor bijen, maar dragen ook bij aan de algehele biodiversiteit in de omgeving.

Bij het ontwerpen van een bijvriendelijke tuin is het belangrijk om een diversiteit aan inheemse planten te kiezen die gedurende verschillende seizoenen bloeien. Dit zorgt voor een constante voedselbron voor de bijen.

Hieronder volgt een lijst met aanbevelingen voor het creëren van een bijvriendelijke tuin:

 • Plant inheemse bloemen en struiken
 • Vermijd het gebruik van pesticiden
 • Zorg voor waterbronnen, zoals een vogelbad of een ondiepe schaal
 • Laat dode stengels en bladeren in de herfst liggen voor nestgelegenheid

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kan iedereen bijdragen aan het welzijn van solitaire bijen en het behoud van onze lokale ecosystemen.

Belang van nestgelegenheid

Het bieden van geschikte nestgelegenheid is cruciaal voor de overleving van solitaire bijen. Veel van die bijen leven solitair, wat betekent dat elke bij zorgt voor haar eigen nest en nageslacht. In tegenstelling tot honingbijen, die in kolonies leven, zijn solitaire bijen afhankelijk van diverse nestgelegenheden die aansluiten bij hun specifieke behoeften.

Het creëren van een diversiteit aan nestgelegenheden in je tuin kan een significante impact hebben op de lokale bijenpopulatie.

Hieronder volgt een lijst met enkele eenvoudige manieren om nestgelegenheid voor solitaire bijen te bieden:

 • Gebruik natuurlijke materialen zoals holle stengels, bamboe, of geboorde blokken hout.
 • Laat dode bomen of takken staan, waarin bijen natuurlijke holtes kunnen vinden.
 • Installeer specifieke bijenhotels die verschillende soorten solitaire bijen aantrekken.
 • Zorg voor een zanderige of leemachtige bodem in een deel van de tuin, waar sommige soorten bijen hun nesten kunnen graven.

Burgerwetenschap en monitoring

Burgerwetenschap speelt een cruciale rol in het behoud van solitaire bijen door het verzamelen van waardevolle gegevens over hun verspreiding en gezondheid. Door burgers te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, kunnen we een breder inzicht krijgen in de staat van onze lokale bijenpopulaties.

Burgerwetenschapsprojecten bieden een unieke kans voor niet-wetenschappers om bij te dragen aan belangrijk onderzoek.

Een effectieve manier om burgerwetenschap te bevorderen is door het organiseren van workshops en informatiesessies. Hieronder volgt een lijst van activiteiten die kunnen helpen bij het opzetten van een succesvol burgerwetenschapsproject:

 • Organiseren van identificatieworkshops voor solitaire bijen
 • Verspreiden van educatief materiaal over het belang van bijen
 • Opzetten van een online platform voor gegevensinvoer
 • Samenwerken met lokale scholen en universiteiten

Interactie tussen solitaire bijen en mensen

Voordelen van solitaire bijen in de tuin

Solitaire bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving van vele planten en gewassen. Hun aanwezigheid in de tuin kan de biodiversiteit aanzienlijk verhogen en bijdragen aan een gezonder en meer bloeiend ecosysteem. Deze bijen zijn uiterst efficiënte bestuivers, vaak effectiever dan hun sociale tegenhangers zoals de honingbij.

 • Verhoogde fruit- en groenteopbrengst: Solitaire bijen kunnen de opbrengst van fruit- en groentegewassen in de tuin verhogen.
 • Natuurlijke plaagbestrijding: Door het aantrekken van solitaire bijen naar de tuin, kan men ook profiteren van hun rol in het natuurlijk beheersen van plagen.
 • Verbetering van de plantengezondheid: Bestuiving door solitaire bijen zorgt voor een gezondere groei en ontwikkeling van planten.

Het creëren van een bijvriendelijke tuin is niet alleen voordelig voor de bijen zelf, maar ook voor de gehele tuin en haar bewoners. Het bevorderen van een divers en bloeiend ecosysteem draagt bij aan een gezondere en meer duurzame omgeving.

Het belang van bewustwording

Het vergroten van de bewustwording rondom solitaire bijen is cruciaal voor hun bescherming en behoud. Veel mensen zijn niet op de hoogte van de essentiële rol die deze bijen spelen in onze ecosystemen en voedselvoorziening. Door kennis te delen over hun belang, kunnen we een positieve impact hebben op hun populaties.

Door bewustwording te creëren, stimuleren we acties die bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen.

Een effectieve manier om bewustwording te vergroten is door middel van educatie en voorlichting. Hieronder volgen enkele stappen die individuen en gemeenschappen kunnen ondernemen:

 • Deelnemen aan lokale workshops of lezingen over solitaire bijen.
 • Het delen van informatie en tips over het creëren van bijvriendelijke tuinen op sociale media.
 • Scholen en lokale gemeenschappen betrekken bij het planten van bijvriendelijke planten.

Samenwerking voor behoud

De bescherming van solitaire bijen vereist een gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijven, natuurbeschermingsorganisaties en individuele burgers. Samen kunnen we een verschil maken in het behoud van deze essentiële bestuivers voor onze ecosystemen.

Door samen te werken, kunnen we effectieve strategieën ontwikkelen en implementeren om de bedreigingen voor solitaire bijen aan te pakken.

Een belangrijk aspect van deze samenwerking is het delen van kennis en middelen. Hieronder volgt een lijst van acties die elke partij kan ondernemen:

 • Overheden: Het creëren van beleid en wetgeving ter bescherming van bijenhabitats.
 • Bedrijven: Het verminderen van het gebruik van schadelijke pesticiden in landbouwpraktijken.
 • Natuurbeschermingsorganisaties: Het uitvoeren van onderzoek en het verspreiden van informatie over solitaire bijen.
 • Burgers: Het aanleggen van bijvriendelijke tuinen en deelnemen aan burgerwetenschapsprojecten.

Conclusie

In dit artikel hebben we de verbazingwekkende diversiteit en het belang van solitaire bijen in Nederland en België verkend. Met ongeveer 350 soorten die in onze achtertuinen leven, spelen deze vaak over het hoofd geziene insecten een cruciale rol in de bestuiving van planten en het behoud van biodiversiteit. Ondanks hun belang, staan veel van deze soorten op de rode lijst, wat aangeeft dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan. Het is daarom van essentieel belang dat we ons bewust worden van hun aanwezigheid en bijdragen aan hun bescherming. Door het creëren van bij-vriendelijke omgevingen en het ondersteunen van initiatieven die hun habitats beschermen, kunnen we helpen de toekomst van solitaire bijen in Nederland en België te verzekeren.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn een diverse groep bijen die niet in kolonies leven zoals honingbijen, maar individueel. Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België voorkomen.

Hoe verschillen solitaire bijen van honingbijen?

In tegenstelling tot honingbijen, die in kolonies leven en honing produceren, leven solitaire bijen alleen en produceren geen honing. Ze spelen echter een cruciale rol in de bestuiving van planten.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor de biodiversiteit?

Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen. Ze helpen bij de voortplanting van wilde planten en gewassen.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor solitaire bijen?

De grootste bedreigingen zijn habitatverlies, het gebruik van pesticiden en chemicaliën, en klimaatverandering. Deze factoren leiden tot een afname van de populaties solitaire bijen.

Hoe kan ik solitaire bijen helpen beschermen?

Je kunt solitaire bijen helpen door bijvriendelijke tuinen te creëren, nestgelegenheid te bieden en deel te nemen aan burgerwetenschapsprojecten voor de monitoring van bijenpopulaties.

Wat zijn de voordelen van solitaire bijen in mijn tuin?

Het hebben van solitaire bijen in je tuin kan de bestuiving van planten verbeteren, wat leidt tot een gezondere en meer diverse tuin. Ze zijn ook fascinerend om te observeren en dragen bij aan het bewustzijn van het belang van bijen voor ons ecosysteem.