350 Redenen om te Zorgen voor Wilde Bijen in Nederland en België

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst.

Belangrijkste punten

 • Wilde bijen spelen een cruciale rol in het ecosysteem van Nederland en België.
 • Ongeveer 350 soorten wilde bijen zijn te vinden in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • Het beschermen van wilde bijen is essentieel voor het behoud van biodiversiteit in de regio.
 • Bloemen zoals de Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem en Rietorchis zijn belangrijk voor wilde bijen.
 • Het creëren van geschikte habitats en het verminderen van bedreigingen zijn cruciaal voor het behoud van wilde bijen.

1. Grote ratelaar

De Grote ratelaar is een belangrijke plant voor de biodiversiteit in Nederland en België. Deze plant speelt een cruciale rol in het ondersteunen van wilde bijen door het bieden van nectar en pollen. De Grote ratelaar is niet alleen van belang voor bijen, maar ook voor andere insecten en dieren die afhankelijk zijn van een rijke en gevarieerde flora.

De Grote ratelaar is een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem.

Deze plant groeit het best in graslanden die niet te intensief worden beheerd. Het bevorderen van de groei van de Grote ratelaar kan bijdragen aan het herstel en behoud van biodiverse habitats. Hieronder volgt een lijst van voordelen die de Grote ratelaar biedt:

 • Biedt nectar en pollen aan wilde bijen en andere bestuivers.
 • Draagt bij aan de biodiversiteit van graslanden.
 • Helpt bij het onderdrukken van dominante grassoorten, waardoor meer ruimte ontstaat voor andere plantensoorten.
 • Is een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem.

2. Echte koekoeksbloem

De Echte koekoeksbloem is een opvallende verschijning in het Nederlandse en Belgische landschap. Deze plant wordt vaak aangetroffen op de oevers langs wegen en in natte weilanden, wat aangeeft hoe belangrijk het behoud van deze habitats is voor de biodiversiteit.

De Echte koekoeksbloem speelt een cruciale rol in het ondersteunen van wilde bijen en andere bestuivers.

Deze bloem is niet alleen belangrijk voor bestuivers, maar draagt ook bij aan de esthetische waarde van onze natuurlijke omgeving. Het behoud en de promotie van dergelijke inheemse flora zijn essentieel voor het behoud van onze biodiversiteit en het welzijn van wilde bijen.

3. Rietorchis

De Rietorchis is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze plant trekt niet alleen het oog, maar ook een diversiteit aan wilde bijen en andere bestuivers. Het belang van de Rietorchis voor het lokale ecosysteem kan niet genoeg benadrukt worden.

De Rietorchis speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de biodiversiteit in natte gebieden.

De bloei van de Rietorchis markeert een periode waarin de natuur op haar meest levendig is. Wilde bijen, vlinders zoals het Icarusblauwtje, en andere insecten worden aangetrokken door de nectar en het stuifmeel van deze plant. Dit maakt de Rietorchis een sleutelsoort in het behoud van gezonde en bloeiende ecosystemen.

 • Belang voor bestuivers: Trekt diverse wilde bijen en andere bestuivers aan.
 • Ecosysteem rol: Ondersteunt de biodiversiteit in natte gebieden.
 • Bloei: Markeert een levendige periode in de natuur.

4. Icarusblauwtje

Het Icarusblauwtje is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze kleine vlinder, herkenbaar aan zijn helderblauwe vleugels, speelt een belangrijke rol in de biodiversiteit van onze omgeving. De aanwezigheid van het Icarusblauwtje duidt op een gezond ecosysteem, waarin bloemen zoals de Grote ratelaar en de Echte koekoeksbloem floreren.

Het Icarusblauwtje is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een essentiële bestuiver.

Langs stromende duinbeekjes en in binnenduinrandnatuur zijn deze vlinders vaak te vinden. Ze zijn een belangrijke schakel in de voedselketen, waarbij ze nectar verzamelen en tegelijkertijd bloemen bestuiven. Dit bevordert de groei van diverse plantensoorten en ondersteunt de leefomgeving van wilde bijen en andere insecten.

 • Leefgebied: Duinbeekjes en binnenduinrandnatuur
 • Rol: Bestuiver
 • Belang voor ecosysteem: Bevordering van biodiversiteit

De bescherming en het behoud van het leefgebied van het Icarusblauwtje zijn van cruciaal belang voor het behoud van onze biodiversiteit. Door het creëren van geschikte habitats kunnen we de populatie van deze prachtige vlinder ondersteunen en tegelijkertijd de algehele gezondheid van ons ecosysteem verbeteren.

5. Nachtegaal

De nachtegaal is een iconisch symbool van de Nederlandse en Belgische natuur. Deze vogel, bekend om zijn prachtige en melodieuze zang, is een belangrijke indicator voor de gezondheid van ons ecosysteem. Het behoud van de nachtegaal en zijn habitat is cruciaal voor de biodiversiteit.

De nachtegaal is niet alleen een lust voor het oor, maar ook een essentiële schakel in het lokale ecosysteem.

Het creëren van geschikte leefomgevingen voor de nachtegaal betekent ook het beschermen van vele andere soorten. Door de aanleg van binnenduinrandnatuur en het behoud van struweelgebieden kunnen we een rijke habitat bieden aan de nachtegaal en andere wilde dieren. Dit draagt bij aan de bescherming van wilde bijen en andere insecten, die een onmisbare rol spelen in onze ecosystemen.

6. Binnenduinrandnatuur

De binnenduinrandnatuur in Egmond aan den Hoef ondergaat een indrukwekkende transformatie. Op het voormalige bollenland van de familie Van der Pol wordt nieuwe natuur gecreëerd. Dit initiatief biedt niet alleen een prachtige plek voor ontspanning en genot, maar speelt ook een cruciale rol in de aanpak van klimaatverandering door het opvangen van extreme buien en natte periodes.

Een speciale wandelroute wordt aangelegd dwars door het gebied, waardoor de ontwikkeling van planten en dieren van dichtbij gevolgd kan worden.

De natuurlijke ontwikkeling van het gebied zorgt ervoor dat bomen en planten vanzelf gaan groeien, zonder dat deze aangeplant hoeven te worden. Dit proces van natuurlijke groei heeft tijd nodig, maar creëert de ideale omstandigheden voor een rijke binnenduinrandnatuur. Variatie in het landschap en de aanleg van een duinbeekje zullen bijdragen aan een divers ecosysteem.

7. Wateroverlast

Wateroverlast is een groeiend probleem in Nederland en België, vooral in kustgebieden zoals Bergen aan Zee. Eind vorig jaar, begin dit jaar kampte Bergen aan Zee met flink wat wateroverlast. Dit is een voorbeeld van hoe extreem weer, versterkt door klimaatverandering, onze gemeenschappen kan beïnvloeden. Het college benadrukt dat er beleid nodig is om structureel bescherming te kunnen bieden tegen dergelijke overstromingen.

Er is beleid nodig om structureel bescherming te kunnen bieden.

Om de gevolgen van wateroverlast te beperken, werken drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN in samenwerking met de provincie Noord-Holland aan projecten om water beter te beheersen. Deze projecten omvatten het herinrichten van gebieden om water op te vangen en vast te houden voor droge periodes, wat niet alleen helpt bij het beheersen van overstromingen maar ook de natuurlijke groei van flora en fauna bevordert.

 • Maatregelen om wateroverlast te beperken:
  • Herinrichting van gebieden om water op te vangen.
  • Vasthouden van zoet water voor droge periodes.
  • Beperken van transport naar werkterreinen om overlast te minimaliseren.
  • Persoonlijke communicatie met omwonenden tijdens projectuitvoering.

8. Vogelvoeding in de winter

In de winter is er voor vogels veel minder voedsel te vinden in je tuin. Dit is het perfecte moment om de vogels een handje te helpen. Boswachter Mathiska Lont van Natuurmonumenten legt uit hoe je in vijf stappen van je tuin een vogelparadijs maakt. Deze stappen zijn essentieel voor het welzijn van de vogels tijdens de koudere maanden.

Boswachter Mathiska Lont van Natuurmonumenten legt uit hoe je in 5 stappen van je tuin een vogelparadijs maakt.

 1. Zorg voor voldoende voedselbronnen.
 2. Creëer schuilplaatsen tegen de kou.
 3. Zorg voor water voor drinken en baden.
 4. Houd de voederplekken schoon.
 5. Bied een variatie aan voedsel aan, zoals zaden, vetbollen en fruit.

9. Natuurmonumenten

Natuurmonumenten speelt een cruciale rol in de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN), een ambitieus project dat onder druk staat om zijn doelen in 2027 te halen. De organisatie werkt hard om kritiek te adresseren en de voortgang te waarborgen.

Een van de projecten onder de vlag van Natuurmonumenten is de ontwikkeling van nieuwe natuur in de binnenduinrand bij Egmond aan den Hoef. Dit project, bekend als ‘Natuur(lijk) Egmond’, transformeert voormalig bollenland van de familie Van der Pol in een gebied rijk aan flora en fauna. Het biedt niet alleen een plek voor ontspanning en genieten, maar speelt ook een belangrijke rol in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals extreme buien en natte periodes.

Een speciale wandelroute wordt aangelegd dwars door het gebied, zodat iedereen de komst van planten en dieren van dichtbij kan volgen.

10. Tuinvogeltelling

De Nationale Tuinvogeltelling is een belangrijk evenement voor vogelliefhebbers en draagt bij aan het behoud van vogelpopulaties in Nederland. Dit citizen science project, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland, biedt inzicht in hoe vogels onze tuinen gebruiken tijdens de wintermaanden.

De huismus staat stijf bovenaan, gevolgd door koolmees en pimpelmees.

De telling vindt jaarlijks plaats en iedereen kan meedoen door zijn of haar waarnemingen in te voeren via de web-app MijnTuinvogeltelling. Dit levert waardevolle data op over de aanwezigheid en diversiteit van vogels in Nederlandse tuinen. De resultaten van de telling worden gebruikt om vogels beter te helpen en te beschermen.

 • Hoe deel te nemen:
  • Registreer op mijntuinvogeltelling.nl
  • Tel de vogels in je tuin van vrijdagochtend tot maandag 12.00 uur
  • Voer je telling in via de web-app

11. Huismus

De huismus, een veelvoorkomende maar vaak over het hoofd geziene vogel, speelt een cruciale rol in ons ecosysteem. De aanwezigheid van huismussen kan een indicator zijn van de gezondheid van onze stedelijke natuur.

Huismussen zijn afhankelijk van een diversiteit aan voedselbronnen en nestgelegenheden, wat hen tot belangrijke bewoners van onze stedelijke omgeving maakt.

Een lijst van maatregelen om de huismus te ondersteunen:

 • Zorg voor voldoende natuurlijke voedselbronnen zoals zaden en insecten.
 • Bied nestgelegenheid door het plaatsen van mussenhotels of het behouden van dichte struiken.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in tuinen en parken, om de voedselbronnen van de huismus niet te schaden.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunnen we helpen de populatie van de huismus in onze steden te behouden en te versterken.

12. Koolmees

De koolmees is een van de meest voorkomende tuinvogels in Nederland en België. Deze kleine, levendige vogel is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende gele buik en zwarte streep over de kop. Koolmezen zijn niet alleen een genot om naar te kijken, maar spelen ook een cruciale rol in het ecosysteem door het eten van schadelijke insecten.

Koolmezen zijn aanpasbaar en kunnen in diverse habitats overleven, van dichte bossen tot stedelijke tuinen.

Hieronder volgt een lijst met redenen waarom het belangrijk is om voor koolmezen en hun habitat te zorgen:

 • Behoud van de biodiversiteit
 • Natuurlijke plaagbestrijding
 • Bevordering van de groei van inheemse planten
 • Versterking van het lokale ecosysteem

13. Pimpelmees

De pimpelmees is een van de meest voorkomende tuinvogels in Nederland en België. Deze kleine, levendige vogel is gemakkelijk te herkennen aan zijn blauwe kap en gele buik. Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling blijkt de pimpelmees een van de top drie meest getelde vogels te zijn, net na de huismus en koolmees.

De pimpelmees verandert zijn verenkleed in het broedseizoen naar een prachtkleed, met een opvallende zilverwitte kop en heldere witte vlekken bij de dijen.

De aanwezigheid van de pimpelmees in tuinen is een indicatie van een gezonde, biodiverse omgeving. Het is daarom belangrijk om onze tuinen vogelvriendelijk in te richten, door bijvoorbeeld het plaatsen van nestkastjes en het aanbieden van gevarieerde voeding.

14. Nationaal Natuurnetwerk Nederland

Het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een ambitieus project met als doel de Nederlandse natuur te versterken en te verbinden. Het streven is om dit netwerk in 2027 volledig gerealiseerd te hebben. Echter, de voortgang staat onder druk, met name door kritiek op de trage ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld in de gemeente Bergen de Zuurvenspolder aangekocht door Landschap Noord-Holland in november 2022, maar het is nog niet volledig geïntegreerd in het NNN.

Het realiseren van het NNN is cruciaal voor het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland.

De uitdagingen zijn groot, maar de inzet voor het behalen van dit doel is onverminderd. Het is van belang dat alle betrokken partijen, van overheden tot natuurorganisaties, hun krachten bundelen om de gestelde deadline te halen. Het succes van het NNN is essentieel voor de toekomst van de Nederlandse natuur.

15. Le Champion

Le Champion, een vooraanstaande sportorganisatie in Nederland, speelt een cruciale rol in het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid door sport. In 2023 hebben deelnemers aan de diverse sportevenementen van Le Champion ruim 1,6 miljoen euro gedoneerd aan goede doelen. Dit indrukwekkende bedrag onderstreept de toewijding van de organisatie en haar deelnemers aan het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven.

Door het organiseren van toonaangevende sportevenementen heeft Le Champion in 2023 ruim 250.000 deelnemers in beweging gebracht.

Een innovatieve stap in 2023 was de samenwerking met Supporta. Deze samenwerking stelt deelnemers in staat om, naast een vrijwillige bijdrage tijdens de inschrijving, ook een eigen actiepagina aan te maken. Hiermee kunnen zij nog meer geld inzamelen voor hun gekozen goede doel. De goede doelen die gesteund worden door Le Champion hebben allemaal een ANBI-status, wat betekent dat ze erkend zijn als algemeen nut beogende instellingen.

16. Tuinvogelparadijs

Het creëren van een tuinvogelparadijs is een prachtige manier om de natuur dichter bij huis te brengen. Door de juiste planten te kiezen en een veilige omgeving te bieden, kun je een diversiteit aan vogelsoorten aantrekken. Hier zijn enkele tips om je tuin vogelvriendelijk te maken:

 • Plant inheemse struiken en bomen die voedsel en beschutting bieden.
 • Zorg voor een waterbron zoals een vogelbad of een kleine vijver.
 • Hang voederhuisjes op en zorg in de winter voor extra voeding.

Het is belangrijk om te onthouden dat een gevarieerde tuin de sleutel is tot het aantrekken van verschillende soorten vogels.

De recente tuinvogeltelling laat zien dat de huismus, koolmees en pimpelmees de meest voorkomende bezoekers zijn. Dit benadrukt het belang van het onderhouden van een tuinvogelparadijs voor deze en andere vogelsoorten.

17. Boswachter Mathiska Lont

Boswachter Mathiska Lont speelt een cruciale rol in het behoud van de natuurlijke habitats in Nederland. Haar inzet is onmisbaar voor de bescherming van wilde bijen en andere inheemse soorten. Met een diepe passie voor de natuur en een schat aan kennis over lokale ecosystemen, leidt ze educatieve programma’s en initiatieven die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn en het stimuleren van actieve deelname aan natuurbehoud.

Als boswachter is Mathiska Lont een inspiratiebron voor velen, vooral voor jongeren die geïnteresseerd zijn in natuurbehoud.

Haar werk omvat niet alleen het beheer van natuurgebieden, maar ook het organiseren van vrijwilligersacties en het samenwerken met lokale gemeenschappen om de biodiversiteit te versterken. Door haar inspanningen worden essentiële leefgebieden voor wilde bijen en andere dieren beschermd en hersteld.

18. Egmond aan den Hoef

Egmond aan den Hoef is een charmant dorpje dat een rijke geschiedenis combineert met natuurlijke schoonheid. Gelegen in de nabijheid van het Noordhollands Duinreservaat, biedt het dorp een unieke kans om te genieten van zowel cultureel erfgoed als prachtige natuur. De Egmond Wandel Marathon is een jaarlijks evenement dat de schoonheid van deze regio benadrukt, waarbij de routes door het duinreservaat lopen.

 • Deelnemerslimieten beschermen het natuurgebied.
 • Populair zowel regionaal als internationaal.
 • Biedt een unieke kijk op de lokale natuur en cultuur.

Egmond aan den Hoef is niet alleen een prachtige plek voor wandelaars, maar ook een belangrijk gebied voor de bescherming van lokale flora en fauna. Het dorp en zijn omgeving spelen een cruciale rol in het behoud van de biodiversiteit in de regio.

19. Familie Van der Pol

De familie Van der Pol heeft een significante bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van nieuwe natuur in de binnenduinrand van Egmond. Op het land dat voorheen gebruikt werd voor de bloembollenkweek, is nu een project gestart om de natuurlijke habitat te herstellen en te verrijken.

Dit initiatief is een prachtig voorbeeld van hoe landbouwgrond getransformeerd kan worden in waardevolle natuur.

De familie Van der Pol staat bekend om hun betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en natuurbehoud. Hun inzet voor de natuur in Egmond is een inspiratie voor velen. Het project op het voormalige bollenland is slechts één van de vele manieren waarop zij bijdragen aan een groenere en duurzamere toekomst.

20. Bloembollenkweek

De bloembollenkweek in Nederland en België speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de biodiversiteit, met name voor wilde bijen. De overgang van bloembollenkweek naar binnenduinrandnatuur, zoals in Egmond aan den Hoef, toont de potentie van landbouwgrond voor natuurontwikkeling.

In Egmond aan den Hoef verandert grond waar eerder de familie Van der Pol bloembollen kweekte, in binnenduinrandnatuur. Dit biedt nieuwe kansen voor wilde bijen en andere bestuivers.

De herinrichting van voormalige bloembollenkweekgebieden zorgt voor een natuurlijke ontwikkeling waar planten en dieren vanzelf gaan groeien. Dit proces heeft tijd nodig maar creëert uiteindelijk een rijke habitat voor diverse soorten, waaronder wilde bijen.

21. Duinbeekjes

Duinbeekjes spelen een cruciale rol in de biodiversiteit van duingebieden. Ze zijn niet alleen de levensader voor vele plantensoorten zoals de Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem en Rietorchis, maar ook een thuis voor diverse insecten en dieren. Langs deze beekjes zie je vaak vlinders zoals het Icarusblauwtje en hoor je de melodieuze zang van de Nachtegaal.

Duinbeekjes zijn essentieel voor het behoud van een gezonde en diverse natuur.

Voor bezoekers bieden duinbeekjes een unieke kans om de natuurlijke processen van dichtbij te volgen. Wandelpaden met vlonders in de natte gedeelten maken het mogelijk om dit unieke ecosysteem te verkennen zonder het te verstoren.

Het behoud van duinbeekjes vraagt om een zorgvuldige balans tussen natuurbehoud en recreatie. Het fietspad dat deel uitmaakt van het regionale fietsknooppuntennetwerk en de LF Kustroute, toont de uitdagingen van het behouden van deze natuurlijke bronnen terwijl we ook ruimte bieden voor recreatie en toerisme.

22. Insecten

Insecten spelen een cruciale rol in de natuurlijke ecosystemen en zijn onmisbaar voor de bestuiving van vele planten en bloemen. In Nederland en België zijn er talloze soorten insecten die bijdragen aan de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht.

 • Wilde bijen
 • Vlinders
 • Hommels
 • Libellen

Deze insecten zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving, maar ook als voedselbron voor andere dieren. Het behoud van een gezonde insectenpopulatie is essentieel voor de natuurlijke kringloop.

In Egmond aan den Hoef verandert grond waar eerder de familie Van der Pol bloembollen kweekte straks in binnenduinrandnatuur. Er komt een rijke variëteit aan insecten, waaronder wilde bijen en vlinders.

23. Struweel

Struweelgebieden zijn essentieel voor de biodiversiteit en bieden een thuis aan een verscheidenheid aan planten en dieren. Deze gebieden ontstaan vaak natuurlijk en dragen bij aan de natuurlijke ontwikkeling van een gebied. Struiken en planten verschijnen vanzelf, zonder dat ze aangeplant hoeven te worden, wat zorgt voor een rijke en gevarieerde natuur.

Struweelgebieden zijn niet alleen belangrijk voor de flora en fauna, maar ook voor de waterhuishouding en het landschap.

Een interessant aspect van struweel is dat het kan helpen bij de herinrichting van gebieden, zoals de binnenduinrand, door variatie in hoge en lage gedeelten te creëren. Water krijgt hierdoor de ruimte om door het gebied te stromen, wat essentieel is voor de ontwikkeling van natuurlijke habitats.

24. College van Bergen aan Zee

Het College van Bergen aan Zee werd onaangenaam verrast door een aanvraag van de Provincie voor een omleidingsroute voor het fietspad Blijdensteinsweg. De aanvraag, ingediend op 29 december 2023, werd vooralsnog geweigerd door het college, dat aangaf dat de Provincie op de zaken vooruitliep.

Er is beleid nodig om structureel bescherming te kunnen bieden tegen wateroverlast, een probleem dat Bergen aan Zee recentelijk heeft ervaren en waarschijnlijk vaker zal tegenkomen.

De gemeente Bergen werkt mee aan de vernieuwing van de Visie Toerisme en Recreatie van Regio Alkmaar. De mening van Bergense ondernemers wordt hierbij als zeer waardevol beschouwd. Dit initiatief toont de betrokkenheid van het college bij zowel de lokale infrastructuur als bij bredere regionale ontwikkelingen.

25. Goede doelen and more

Het ondersteunen van goede doelen is een essentieel onderdeel van maatschappelijke betrokkenheid. Organisaties zoals Le Champion tonen aan hoe sportevenementen kunnen bijdragen aan het welzijn van de samenleving door middel van donaties en vrijwilligerswerk. Sinds september 2023 werkt Le Champion samen met Supporta, waardoor deelnemers niet alleen kunnen doneren tijdens de inschrijving, maar ook eigen actiepagina’s kunnen aanmaken om meer geld in te zamelen voor hun gekozen goede doel.

Dit heeft geleid tot een indrukwekkende opbrengst van 1,6 miljoen euro voor goede doelen in 2023.

De goede doelen die gesteund worden, hebben een ANBI-status en zijn actief op diverse terreinen, zoals gezondheid, welzijn en natuurbeheer. Zowel grote organisaties als lokale projecten in Noord-Holland profiteren hiervan. Een opmerkelijk voorbeeld is de TCS Amsterdam Marathon, waarbij deelnemers een recordbedrag van €1.122.370,- hebben opgehaald voor onderzoek naar kanker.

 • Interesse in vrijwilligerswerk of donaties?

Conclusie

Het is van groot belang om te zorgen voor wilde bijen in Nederland en België, aangezien er ongeveer 350 soorten solitaire bijen in deze regio leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst, wat aangeeft dat ze bedreigd zijn. Door het beschermen en bevorderen van hun leefomgeving kunnen we bijdragen aan het behoud van deze essentiële bestuivers voor onze ecosystemen en voedselvoorziening.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Naar schatting zijn er ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Hoeveel procent van de bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst?

Bijna 60% van de bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst.

Wat zijn enkele voorbeelden van bloemen die je kunt zien in de binnenduinrandnatuur?

Enkele voorbeelden van bloemen zijn de Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem en Rietorchis.

Welke vogelsoort kan je horen vanuit het struweel?

Je kunt de Nachtegaal horen vanuit het struweel.

Hoe kunnen vogels in de winter geholpen worden?

Vogels kunnen geholpen worden door voeding aan te bieden in de tuin.

Hoeveel tuinvogels werden geteld tijdens de tuinvogeltelling?

Tijdens de tuinvogeltelling werden iets meer dan 1,6 miljoen tuinvogels geteld.