20.000 Soorten Solitaire Bijen: Een Kijkje in Hun Unieke Levens

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Deze bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen door hun bijdrage aan de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Ondanks hun belang, staan bijna 60% van deze bijensoorten op de rode lijst, wat aangeeft hoe kwetsbaar deze soorten zijn.

Belangrijkste Punten

 • Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan circa 350 in Nederland en België.
 • Bijna 60% van de bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst, wat hun kwetsbaarheid benadrukt.
 • Bijen, inclusief solitaire bijen, spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen.
 • De meeste bijensoorten leven solitair, maar er zijn ook soorten die in volken leven, zoals de honingbij.
 • Ondanks hun essentiële rol in het ecosysteem, wordt de bijenpopulatie bedreigd door factoren zoals pesticidegebruik, droogte en habitatverlies.

1. Europese Honingbij (Apis mellifera)

De Europese honingbij (Apis mellifera) is een van de meest bekende bijensoorten en speelt een cruciale rol in ons ecosysteem. Deze bijen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de productie van honing, maar ook voor de bestuiving van vele planten en gewassen die essentieel zijn voor onze voedselvoorziening.

Bijen maken honing met behulp van nectar. De nectar wordt vermengd met enzymen uit het speeksel die de nectar omzetten van complexe suikerketens naar enkelvoudige suikerketens zoals glucose en fructose.

Echter, ondanks hun belang, staan honingbijen onder druk door verschillende factoren zoals het gebruik van pesticiden, monoculturen in de landbouw en mijten. Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om hun leefomgeving te beschermen en te verbeteren.

 • Bescherming van leefgebieden
 • Vermindering van het gebruik van pesticiden
 • Diversificatie van landbouwgewassen
 • Ondersteuning van lokale imkers

2. Melipona (Stingless Bees)

Melipona-bijen, ook bekend als stingless bees, zijn uniek binnen de bijenwereld. Ze komen voornamelijk voor in Midden- en Zuid-Amerika en staan bekend om hun vermogen om honing te produceren, zij het in kleinere hoeveelheden dan de Europese honingbij. Deze bijen leven in complexe samenlevingen, vergelijkbaar met die van de honingbij, met een duidelijke verdeling van taken binnen de kolonie.

 • Sociale structuur: Melipona-bijen leven in volkeren met een koningin, werksters en mannetjes.
 • Honingproductie: Hoewel ze minder honing produceren dan de Europese honingbij, is hun honing zeer gewaardeerd vanwege de unieke eigenschappen.
 • Bestuiving: Ze spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen in hun natuurlijke habitat.

Melipona-bijen zijn een prachtig voorbeeld van de diversiteit binnen de bijenwereld en benadrukken het belang van alle bijensoorten voor de biodiversiteit en landbouw.

3. Tetragonula iridipennis (Indian Stingless Bee)

De Tetragonula iridipennis, beter bekend als de Indiase stekenloze bij, is een fascinerende soort binnen de bijenwereld. Ondanks dat ze geen steek kunnen uitdelen, spelen ze een cruciale rol in de bestuiving van planten en de productie van honing. Deze bijen zijn kleiner dan de gemiddelde honingbij en leven in goed georganiseerde kolonies.

Deze soort produceert honing, zij het in kleinere hoeveelheden dan de Europese honingbij.

Een interessant aspect van de Tetragonula iridipennis is hun vermogen om in harmonie met de menselijke omgeving te leven. Ze worden vaak aangetroffen in stedelijke gebieden, waar ze nesten bouwen in holle ruimtes zoals muren of oude boomstammen. Dit aanpassingsvermogen maakt ze bijzonder waardevol voor de stedelijke biodiversiteit.

4. Grote Kommazweefvlieg

De Grote Kommazweefvlieg is een fascinerend voorbeeld van mimicry in de natuur. Deze zweefvlieg bootst door zijn kleurpatronen en beharing de uiterlijke kenmerken van bijen en hommels na. Dit dient als een afweermechanisme tegen predatoren, waardoor de zweefvlieg minder snel ten prooi valt.

Zweefvliegen, waaronder de Grote Kommazweefvlieg, behoren tot de tweevleugeligen en verschillen daarmee fundamenteel van bijen, wespen en hommels.

Een interessant aspect van de Grote Kommazweefvlieg is de variatie in leefwijze en gedrag in vergelijking met bijen, wespen en hommels. Hieronder volgt een lijst met enkele van deze verschillen:

 • Zweefvliegen leggen geen honingvoorraad aan.
 • Ze hebben geen koningin en leven niet in kolonies.
 • Hun voortplantingsgedrag verschilt aanzienlijk van dat van bijen en wespen.
 • Zweefvliegen zijn solitair levende insecten, wat betekent dat ze niet in groepen leven.

Deze verschillen benadrukken de unieke positie van de Grote Kommazweefvlieg binnen de insectenwereld en tonen aan hoe divers de natuur kan zijn.

5. Duitse Wesp

De Duitse wesp is een veelvoorkomende soort in Nederland en behoort tot de groep van wespen die kolonies vormen. In deze kolonies kan alleen de koningin eieren leggen, terwijl de werksters, die aan het einde van het seizoen sterven, niet-reproductief zijn. De koningin zoekt dan een overwinteringsplek op.

Wespen, waaronder de Duitse wesp, spelen een belangrijke ecologische rol als roofdieren. Ze jagen veelal op andere insecten en dragen bij aan de biologische bestrijding van ziektes en plagen, wat cruciaal is voor de tuinbouwsector. Wespen zullen iets sneller steken dan bijen en hommels, maar ook alleen wanneer ze zich bedreigd voelen.

Wespen worden vaak verguisd, maar vervullen een belangrijke rol in het bestrijden van plaagsoorten.

Fysieke verschillen tussen wespen en andere insecten zoals bijen, hommels en hoornaars zijn opvallend. Wespen zijn over het algemeen het kleinste, met een lichaamslengte van 9 tot 17 millimeter en een opvallend smalle taille. Ze zijn kenmerkend geel en weinig behaard.

6. Gewone Wesp

De gewone wesp speelt een cruciale rol in onze ecosystemen door het bestrijden van plaagsoorten. Deze insecten zijn over het algemeen vleeseters en jagen op andere insecten, wat bijdraagt aan de biologische bestrijding van ziektes en plagen, vooral in de tuinbouwsector.

Wespen worden vaak onterecht verguisd, ondanks hun belangrijke ecologische rol. Ze zullen alleen steken wanneer ze zich bedreigd voelen, dus het is belangrijk om rustig te blijven en nesten te vermijden.

Wespen zorgen ervoor dat plaagsoorten niet exponentieel kunnen toenemen.

Hier zijn enkele kenmerken van de gewone wesp:

 • Lichaamslengte: 9 tot 17 millimeter
 • Opvallend smalle taille
 • Kenmerkend geel en weinig behaard

7. Aardhommel

De aardhommel is een van de meest voorkomende hommelsoorten in Nederland. Deze soort valt op door zijn relatief grote formaat en de karakteristieke gele en zwarte kleurbanden op het achterlijf. Aardhommels zijn cruciaal voor de bestuiving van vele planten en gewassen.

Aardhommels zijn bekend om hun niet-agressieve aard en zullen zelden steken, wat ze tot vriendelijke bezoekers van tuinen en parken maakt. Hun leven is nauw verbonden aan bloemen, en de lengte van hun tong is zelfs afgestemd op de bloemen die ze bezoeken.

Belangrijk: Aardhommels spelen een essentiële rol in ons ecosysteem door hun bestuivingswerk.

 • Levensduur: 1 jaar
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel
 • Voortplanting: Koningin legt eieren in het voorjaar

8. Steenhommel

De Steenhommel is een opvallende verschijning in de tuin, herkenbaar aan zijn oranje-rode achterlijf. Deze soort is vooral te vinden in stedelijke gebieden en tuinen, waar ze nestelen in oude muurtjes of onder stenen.

Steenhommels zijn cruciaal voor de bestuiving van vele planten en bloemen.

Een interessant aspect van de Steenhommel is hun vermogen om in koelere temperaturen actief te blijven, wat hen onderscheidt van andere bijensoorten. Hieronder volgt een lijst met enkele tips om Steenhommels en andere solitaire bijen aan te trekken en te ondersteunen in uw tuin:

 • Plaats nestkasten of nestblokken speciaal ontworpen voor solitaire bijen.
 • Laat oude muurtjes en stapels stenen onaangeroerd als mogelijke nestgelegenheden.
 • Zorg voor een diversiteit aan bloeiende planten die gedurende het hele seizoen nectar en stuifmeel bieden.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in de tuin.

9. Akkerhommel

De Akkerhommel is een van de meest voorkomende hommelsoorten in Europa en staat bekend om zijn cruciale rol in de bestuiving van wilde bloemen en gewassen. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende gele, zwarte en witte kleurpatronen.

De Akkerhommel kan in diverse habitats worden aangetroffen, van tuinen en parken tot landbouwgronden en natuurgebieden.

Een interessant aspect van de Akkerhommel is zijn vermogen om in relatief koele temperaturen actief te blijven, wat hen bijzonder waardevol maakt voor de bestuiving van vroege lentebloemen. Hieronder volgt een lijst van enkele planten die afhankelijk zijn van de bestuiving door de Akkerhommel:

 • Klaver
 • Distels
 • Lavendel
 • Brem

Deze soort speelt een essentiële rol in het behoud van biodiversiteit en de ondersteuning van gezonde ecosystemen. Het is daarom van groot belang om hun habitats te beschermen en te bevorderen.

10. Tuinhommel

De Tuinhommel is een van de vele soorten hommels die in Nederland voorkomen. Deze soort staat bekend om zijn vriendelijke aard en is zelden agressief, wat ze tot ideale bewoners van tuinen maakt. Hommels, waaronder de tuinhommel, spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten en bloemen.

Hommels worden net zo groot als wespen, maar hebben een dikker achterlijf en zijn duidelijk behaard. Dit maakt ze onderscheidend en gemakkelijk te herkennen.

Hieronder volgt een lijst met enkele kenmerken van de tuinhommel:

 • Niet agressief en zelden stekend
 • Cruciaal voor de bestuiving van planten
 • Duidelijk behaard en dikker achterlijf dan wespen
 • Speelt een belangrijke rol in de biodiversiteit van tuinen

11. Veldhommel

De veldhommel is een van de meest voorkomende hommelsoorten in Europa en staat bekend om zijn aanpassingsvermogen aan verschillende leefomgevingen. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn gele en zwarte strepen, en speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde bloemen en gewassen.

Ondanks hun intensieve levenswijze kunnen ze wel 20 jaar oud worden.

De veldhommel is dol op een breed scala aan bloemen, waaronder die welke door andere bestuivers vaak worden overgeslagen. Dit maakt hen een onmisbare schakel in het behoud van biodiversiteit. Hieronder volgt een lijst van enkele favoriete bloemen van de veldhommel:

 • Klaver
 • Lavendel
 • Distels
 • Vingerhoedskruid

Deze bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor de landbouw, aangezien ze helpen bij de bestuiving van vele gewassen.

12. Boomhommel

De Boomhommel is een fascinerende soort binnen de hommelfamilie, bekend om zijn opvallende uiterlijk en gedrag. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn oranje-bruine borst en het vermogen om in bomen en struiken te nestelen, wat vrij uniek is onder hommels.

De Boomhommel speelt een cruciale rol in de bestuiving van diverse plantensoorten, waardoor het een belangrijke bijdrager is aan de biodiversiteit.

Een interessant feit over de Boomhommel is dat hij zich aanpast aan verschillende omgevingen en daardoor in diverse habitats kan overleven. Dit maakt de Boomhommel tot een veerkrachtige soort die in staat is om te floreren in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

 • Leefgebied: Bossen, tuinen, parken
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel
 • Nestelgedrag: In bomen en struiken
 • Belangrijk voor: Bestuiving van planten

13. Wolzwever

De Wolzwever is een fascinerende soort binnen de wereld van solitaire bijen. Deze bijzondere insecten staan bekend om hun vermogen om tijdens het vliegen stil te hangen in de lucht, vergelijkbaar met een kolibrie. Dit unieke vlieggedrag stelt de Wolzwever in staat om nectar te verzamelen uit bloemen met lange kelken, waar andere insecten niet bij kunnen.

Wolzwevers zijn meesters in camouflage. Ze hebben een harige lichaamsbouw die hen helpt op te gaan in hun omgeving, waardoor ze minder zichtbaar zijn voor roofdieren.

 • Levensduur: 5 tot 7 weken
 • Voedsel: Nectar en pollen
 • Voortplanting: Legt eieren in de nesten van andere bijen

Wolzwevers spelen een cruciale rol in de bestuiving van diverse plantensoorten. Hun unieke aanpassingen maken hen tot een onmisbare schakel in het ecosysteem.

14. Blauwe Mason Bij

De Blauwe Mason Bij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestbouwtechnieken, waarbij ze lege ruimtes zoals slakkenhuizen of holtes in hout gebruiken om hun nesten te bouwen. Ze verzamelen modder en andere materialen om de kamers van hun nest te scheiden en te beschermen.

Een interessant aspect van de Blauwe Mason Bij is hun vermogen om te helpen bij de bestuiving van planten en bloemen. Ze zijn zeer effectief in het bestuiven van fruitbomen en zijn daarom van groot belang voor de landbouw.

De Blauwe Mason Bij speelt een cruciale rol in het ecosysteem door bij te dragen aan de biodiversiteit en de bestuiving van planten.

 • Voortplanting
 • Nestbouw
 • Bestuiving
 • Overwintering

15. Gehoornde Metselbij

De Gehoornde metselbij is een essentiële bestuiver voor pit- en steenfruit. Deze soort staat bekend om zijn unieke nestbouwgedrag, waarbij ze nestbuisjes gebruiken om hun eieren in te leggen. Deze nestbuisjes bieden niet alleen bescherming tegen natuurlijke vijanden, maar spelen ook een cruciale rol in de bestrijding van parasitaire mijten, zoals de Chaetodactylus asmiae.

Het creëren van een natuurlijk habitat is cruciaal voor het behoud van gezonde populaties van de gehoornde metselbij. Het plaatsen van nestgelegenheid en het bieden van extra voedselbronnen zijn belangrijke stappen in deze richting.

Een interessant aspect van de gehoornde metselbij is de invloed van het type nestmateriaal op de aantasting van parasitaire mijten in de nestgangen. Onderzoek toont aan dat bepaalde materialen de bijen beter kunnen beschermen tegen deze parasieten. Hieronder volgt een lijst van aanbevolen materialen voor nestbuisjes:

 • Bamboe
 • PVC pijp
 • Speciaal ontworpen nestblokken

Het ondersteunen van deze bijensoort door het creëren van een geschikte leefomgeving en het kiezen van het juiste nestmateriaal kan een significante impact hebben op de bestuiving van fruitgewassen.

16. Gewone Sachembij

De Gewone Sachembij is een fascinerende soort binnen de wereld van solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke levenswijze en de belangrijke rol die ze spelen in de bestuiving van planten. Ondanks hun naam, zijn ze allesbehalve ‘gewoon’.

Hun nestgedrag en de manier waarop ze pollen verzamelen, onderscheidt de Gewone Sachembij van andere bijensoorten.

Een interessant aspect van de Gewone Sachembij is hun voorkeur voor bepaalde bloemen. Hieronder volgt een lijst van hun favoriete bloemen:

 • Lavendel
 • Salie
 • Zonnebloem
 • Klaproos
 • Kamille

Deze bijen zijn cruciaal voor het behoud van biodiversiteit en het ondersteunen van gezonde ecosystemen. Hun aanwezigheid in een tuin kan een teken zijn van een gezond milieu.

17. Klokjesbij

De Klokjesbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen, bekend om zijn unieke voorkeur voor klokjesbloemen. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van deze specifieke flora, waardoor ze een belangrijke schakel vormen in het behoud van biodiversiteit.

De Klokjesbij is niet alleen belangrijk voor de bestuiving van klokjesbloemen maar draagt ook bij aan de algehele gezondheid van het ecosysteem.

Een interessant aspect van de Klokjesbij is hun nestgedrag. In tegenstelling tot veel andere bijensoorten, bouwen Klokjesbijen hun nesten in de grond of in holtes, waarbij ze gebruik maken van natuurlijke materialen om hun broedkamers te construeren.

 • Voorkeur voor klokjesbloemen
 • Cruciale rol in bestuiving
 • Nesten gebouwd in de grond of holtes
 • Gebruik van natuurlijke materialen voor broedkamers

18. Zilveren Fluitjesbij

De Zilveren Fluitjesbij, een minder bekende soort onder de solitaire bijen, valt op door haar unieke zilverachtige glans. Deze bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en bloemen, maar worden vaak over het hoofd gezien in gesprekken over bijenbehoud.

De levenscyclus van de Zilveren Fluitjesbij is fascinerend en complex. Van eitje tot volwassen bij doorloopt deze soort verschillende stadia, elk met zijn eigen uitdagingen en overlevingsstrategieën.

 • Eitje
 • Larve
 • Pop
 • Volwassen bij

Deze bijen zijn solitair, wat betekent dat ze niet in kolonies leven zoals honingbijen, maar elk individu voor zichzelf zorgt.

Het behoud van de Zilveren Fluitjesbij is cruciaal voor de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen. Door hun specifieke bestuivingspatronen dragen ze bij aan de diversiteit van planten en bloemen in hun omgeving.

19. Goudglanzende Houtmetselbij

De Goudglanzende Houtmetselbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestelgedrag, waarbij ze de voorkeur geven aan houten structuren om hun nesten te bouwen. Ze zijn vaak te vinden in oude boomstammen of houten gebouwen, waar ze kleine gaatjes boren om hun eitjes in te leggen.

Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

Een interessant aspect van hun levenscyclus is de keuze van nestlocatie:

 • Vaak gekozen locaties zijn richels van steengroeven.
 • Kunstnesten in bossen worden ook benut.

De Goudglanzende Houtmetselbij is niet alleen belangrijk voor de bestuiving, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit door het creëren van nieuwe habitats voor andere insecten. Hun aanwezigheid is een indicatie van een gezond ecosysteem.

20. Gewone Maskerbij

De Gewone Maskerbij (Hylaeus communis) is een kleine, maar opvallende verschijning in de bijenwereld. Deze soort is herkenbaar aan de witte gezichtstekeningen die doen denken aan een masker. Deze bijen zijn solitair, wat betekent dat ze niet in kolonies leven zoals honingbijen, maar elk individu voor zichzelf zorgt.

De Gewone Maskerbij speelt een belangrijke rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

Deze bijen geven de voorkeur aan open landschappen met veel bloemen en nestelen vaak in holtes van hout of muren. Ze zijn vooral actief tijdens de warmere maanden van het jaar.

 • Voeding: Nectar en stuifmeel
 • Nestelplaatsen: Holtes in hout of muren
 • Actieve periode: Warmere maanden

De bescherming van hun leefomgeving is cruciaal voor het voortbestaan van de Gewone Maskerbij, net als voor vele andere solitaire bijensoorten. Het creëren van bij-vriendelijke gebieden, zoals het laten staan van dode bomen en het aanplanten van inheemse bloemen, kan helpen om hun populaties te ondersteunen.

21. Rosse Metselbij

De rosse metselbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestelgedrag, waarbij ze vaak gebruikmaken van bestaande holtes in hout of steen om hun nesten te bouwen. Ze zijn cruciaal voor de bestuiving van vele planten en gewassen.

Een interessant aspect van de rosse metselbij is hun voorkeur voor bepaalde nestlocaties. Hieronder volgt een lijst van veelvoorkomende nestlocaties:

 • Oude houtblokken
 • Lege slakkenhuizen
 • Steengroeven en richels
 • Kunstnesten in bossen

Het plaatsen van nestgelegenheid voor de rosse metselbij is een belangrijke stap in het ondersteunen van hun populaties.

De rosse metselbij speelt een belangrijke rol in het ecosysteem door het bestuiven van planten. Het behoud van hun habitat en het bieden van voldoende nestgelegenheid zijn essentieel voor hun voortbestaan.

22. Grote Wolbij

De Grote Wolbij (Anthidium manicatum) is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestbouwgedrag, waarbij ze plantaardige vezels verzamelen om hun nesten te bouwen. In tegenstelling tot veel andere bijensoorten, gebruiken Grote Wolbijen geen modder of speeksel, maar wol van planten.

Een interessant aspect van de Grote Wolbij is hun territoriale gedrag. Mannetjes kunnen zeer territoriaal zijn en verdedigen hun gebied tegen indringers. Dit gedrag is vooral opmerkelijk tijdens het paarseizoen, wanneer ze op zoek zijn naar een partner.

De Grote Wolbij draagt bij aan de bestuiving van vele plantensoorten en is daarmee van groot belang voor de biodiversiteit in onze tuinen.

Hieronder volgt een lijst van planten die vaak bezocht worden door de Grote Wolbij:

 • Lavendel
 • Salie
 • Tijm
 • Kamille
 • Zonnebloem

23. Viltvlekzandbij

De Viltvlekzandbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestelgedrag en voorkeur voor specifieke habitats. De Viltvlekzandbij graaft haar nesten in zanderige bodems, waarbij ze een voorkeur heeft voor zonnige en open gebieden. Deze bijzondere habitatkeuze maakt de Viltvlekzandbij een belangrijke indicator voor de gezondheid van zandige ecosystemen.

De Viltvlekzandbij speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen. Dit benadrukt het belang van het behoud van hun natuurlijke habitats.

Deze bijen zijn ook opmerkelijk vanwege hun solitaire levensstijl, wat betekent dat ze niet in kolonies leven zoals veel andere bijensoorten. Hieronder volgt een lijst van enkele kenmerkende eigenschappen:

 • Solitaire levenswijze
 • Nestelt in zanderige bodems
 • Voorkeur voor zonnige en open gebieden
 • Belangrijke bestuivers

Het beschermen van de Viltvlekzandbij en haar habitat is essentieel voor het behoud van biodiversiteit en de ondersteuning van ecosystemen. Het aanleggen van natuurtuinen en het vermijden van het gebruik van pesticiden zijn enkele stappen die we kunnen nemen om deze bijzondere bijensoort te helpen.

24. Gewone Bloedbij

De Gewone Bloedbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun opvallende rode kleur, die hen onderscheidt van andere bijensoorten. Ze spelen een cruciale rol in het bestuiven van wilde planten en gewassen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen.

De Gewone Bloedbij heeft een unieke levenscyclus en voedingspatroon dat hen onderscheidt van andere bijensoorten.

Een interessant aspect van de Gewone Bloedbij is hun parasitaire levenswijze. Ze leggen hun eieren in de nesten van andere bijen, waar hun larven zich voeden met de voorraden van de gastheer. Dit gedrag heeft een significante impact op de populatiedynamiek van bijensoorten.

 • Levenscyclus: Ei tot volwassen bij
 • Voedingspatroon: Parasitair
 • Belangrijk voor: Bestuiving van wilde planten en gewassen
 • Opvallende kenmerk: Rode kleur

25. Gewone Koekoeksbij

De Gewone Koekoeksbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen. Deze bijen staan bekend om hun unieke levenswijze, waarbij ze hun eieren leggen in de nesten van andere bijen. Hierdoor hoeven ze zelf geen nest te bouwen of voedsel te verzamelen voor hun nakomelingen.

De levenscyclus van de Gewone Koekoeksbij is intrigerend en verschilt aanzienlijk van die van andere bijensoorten. Ze maken gebruik van de inspanningen van andere bijen om hun eigen voortplanting te verzekeren.

De Gewone Koekoeksbij is een voorbeeld van de complexiteit en diversiteit binnen de wereld van solitaire bijen.

Deze bijen zijn een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem en spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten. Het is essentieel om hun habitat te beschermen en te zorgen voor een gezonde en diverse bijenpopulatie.

Conclusie

In dit artikel hebben we een diepgaande blik geworpen op de fascinerende wereld van solitaire bijen, een groep die vaak over het hoofd wordt gezien naast de meer bekende honingbijen. Met een verbazingwekkende diversiteit van 20.000 soorten wereldwijd, spelen deze bijen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en de productie van voedselgewassen, ondanks de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, zoals habitatverlies, pesticidengebruik en klimaatverandering. Het is duidelijk dat het beschermen van solitaire bijen niet alleen een kwestie is van ecologisch belang, maar ook van cruciaal belang voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Laten we daarom gezamenlijk actie ondernemen om deze onmisbare bestuivers te beschermen en te ondersteunen, voor een gezondere planeet en toekomst.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen bestaan er wereldwijd?

Naar schatting bestaan er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen.

Hoeveel soorten bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten bijen in Nederland en België.

Wat is het belang van bijen voor het ecosysteem?

Bijen zijn zeer belangrijk in de bestuiving van bloemen en vele voedselgewassen. Honingbijen bestuiven bijvoorbeeld 80% van alle soorten bloemen en meer dan 130 soorten groenten en fruit.

Waarom gaat het slecht met de honingbij?

Het gaat slecht met de honingbij door het gebruik van pesticiden, droogte en habitatverlies.

Welke bijen produceren honing?

Hoewel het geslacht honingbijen (Apis) het bekendst is voor honingproductie, maken ook hommels en bijen uit het geslacht Melipona en de Indian stingless bee (Tetragonula iridipennis) honing.

Waarom maken bijen honing?

Bijen maken honing als voedselvoorraad. De nectar die ze verzamelen wordt omgezet in honing, wat dient als energierijke voeding.